Nei til mer lån for studenter!

Kommentarer

#2601

Krisepakken er litt tynn. Det er forsåvidt greit at de gir oss umiddelbar likviditet i form av forhåndsutbetaling av lånet, men det varer ikke frem til sommeren for de fleste, og hvert fall ikke gjennom sommeren.

Håper likevel at dere tenker på ALLE studenter når dere går frem for tiltak/krisepakke. Det er langt fra alle studenter som er arbeidstakere akkurat nå. Noen er mellom jobber, noen er i utlandet, andre har jobber kun sommere og ferier for å prioritere studier i semesterperioden, osv.
Håper dere inkluderer alle studentene.

Tiltak som f.eks bidrag til boligleie, generelt stipend, eller generell bostøtte-utbetaling vil gjøre dette og behandle alle likt, og slik sett være mer inkluderende og rettferdig.
Husk også at mange studenter ikke vil få sommerjobber denne sesongen. Permitteringspenger vil ikke hjelpe alle de som ikke får jobb i sommer.

Håper dere tenker helhetlig, og ser oss alle.

Thomas Lundh (Oslo, )

#2602

Jeg er student med deltidsjobb og er avhengig av lønnen for at ting skal gå rundt

Marte Kleppe Likvern (Trondheim, )

#2603

Jeg signerer, fordi studenter blir urettferdig behandlet under denne krisen. Vi blir «straffet» for å studere, selv om vi jobber.

Eira Rosseland Sørli (Kristiansand, )

#2605

Fordi jeg også er arbeidstaker, ikke bare student

Mathilde Linnestad (Oslo, )

#2618

Jeg betaler skatt som alle arbeidstakere, og burde derfor også ha rett på de samme godene som andre arbeidstakere.

Ragnhild Strøm (Trondheim , )

#2624

Jeg signerer fordi det er nok av lån for studenter. Lønn er ikke det samme som et lån!

Sarah Maria (Bergen, )

#2625

Studentene er ikke mindre verdt enn arbeidsgivere

Madeleine Hagenes bassan (Sandnes, )

#2627

Stipendet vi allerede får er, for mange, ikke nok til å kunne overleve på egenhånd. Derfor velger de fleste studenter å ha en deltidsjobb på siden, hvor mange ender opp med å jobbe 80+% for å få ender til å møtes. At studenter må låne mer enn vi allerede gjør fra staten for å kunne overleve mens andre kan få dagpenger er urettferdig, da vi også skatter på lik linje som resten men likevel ikke blir sett på som «reelle arbeidssøkere» som er et grunnlag for å kunne få dagpenger. Et lån er ikke godt nok, det blir for drøyt å kreve tilbakebetaling fra noen, men ikke andre. Spesielt da studentene er en del av de minst økonomisk selvstendige og har lavest inntekt i landet, i tillegg til at de fleste må bruke opp mesteparten av det de allerede får i stipend på husleien. Resten av utgifter som telefonregninger, bilavgifter, strøm, internett, mat osv. blir nesten umulig å kunne betale uten hjelp.

Ingunn Ihle (Bergen, )

#2629

Det er helt latterlig at store konsern/kjeder/bedrifter får "gratis" hjelp, men de som er framtiden må ta lån for å overleve!

Marianne Søttar Hanssen (Oslo, )

#2644

Jeg har startet ny utdannelse og har ikke rett på mer lån og stipend. Har mistet inntekten min da jeg jobbet som vikarlærer og skolen er stengt. Har to barn og trenger ikke mere lån...

Veronica Sollie (3154 Tolvsrød , )

#2650

Skattepengene studentene betaler når de jobber skal være like mye verdt som alle andre som jobber. Diskriminering på høyt nivå.

Nora Khabbaz (Oslo, )

#2667

Jobbet 10 år i samme firma og betalt skatt alle årene. For å ha hodet over vann og ha råd til alle regningene mine er jeg nødt til å ha jobb vedsiden av studiet som har betydd mange lange dager. Når flere ansatte fikk permitteringsvarsel får jeg 2 dager betalt av permitteringen siden staten tok den plikten til min arbeider fra 15-2 dagar. De resterende 18 av 20 med full lønn har jeg plutselig ikke rett på som student?Samtidig som jeg ikke får dagpenger av nav, men mulighet for mer lån? Hvordan er dette rettferdig!?

Marthe Vestvik (Ålesund, )

#2669

Jeg signerer fordi jeg mener at studenter burde ha like rettigheter når de blir permittert. De yter like mye som alle andre. Blir urettferdig å sette de i bås fordi dem er studenter.

Sharon Kristiansen (Norge, )

#2682

Jeg signerer for denne krisepakken hjelper ikke

Hanne Hammer (Trondheim, )

#2686

Jeg signerer fordi jeg nekter å la regjeringen gi regningen for Koronaviruset til en av de fattigste gruppene i samfunnet :(

Jessie Yue Guan (Oslo, )

#2687

Studenter trenger ikke mer lån

Harald Dahl (Østerås, )

#2697

Er student og får ikke støtte fra Nav eller ekstra fra lånekassen pga deltidstudent

Frida Johansen (Tvedestrand, )

#2699

Dette er idiotisk.

Magnus Eckhoff (Oslo, )

#2708

Det er uaktuelt at vi som mister arbeidsinntekt skal ta lån for så å betale det tilbake! Det er inntekt som vi jobber for og staten må erstatte den ikke låne den!

Gerda Mejeraite (Bergen, )

#2713

Jeg signerer fordi det ikke gir noen mening at studenter som også er arbeidstakere og tjener nok til å møte kravene for dagpenger, skal bli nektet dette. Ikke alle studenter mottar støtte fra Lånekassen en gang, og 8000kr i måneden er ikke nok til å få ting til å gå rundt. At Lånekassen utbetaler alt samtidig i april skyver jo bare problemene over i mai og juni.

Kine Engseth (Oslo, )

#2722

Fordi studenter også er folk, og skal derfor behandles på lik linje som andre arbeidstakere i samfunnet. Noe annet ville være udemokratisk

Caroline Høier (Oslo, )

#2724

Fordi det er helt horribelt!

Tuula Askeland (Bergen, )

#2731

Fordi jeg er student selv og studerer bachelor i sykepleie, jeg elsker det og det er dumt å ha lån for noe man elsker å gjøre

Zenarin Sagvan (Grua , )

#2732

Det er absurd at ikke en allerede sårbar gruppe har like rettigheter som andre i denne velferdstaten

Truls Anthonsen (Grimstad, )

#2733

Jeg signerer fordi studenter som betaler sin andel skatt til velferdsstaten på lik linje som andre arbeidstakerehar like stor rett på støtte fra staten som de.

Ida Victoria Sandem (Oslo, )

#2745

Jeg signerer, fordi studenter er minst like viktige som arbeidstakere!

Miriam Holtan Buhl (Trondheim, )

#2747

Jeg signer er fordi krisepakken burde vare for alle som trenger det, uten a matte ha store konsekvenser for oss studenter som allerede er I stor studiegjeld! Vi fortjener ogsa lik stotte fra state, pa samme mate som alle Andre gjor det.

Jenny kristine Steffensen (Internasjonal student I edinburgh, )

#2753

Dette er viktig!

Maia Paulsen (3622, )

#2768

Jeg signerer, ikke fordi jeg mottar støtte fra Lånekassen, men fordi jeg fremdeles er student, uten noen som helst inntekt, fordi reglementet og systemet er skakkjørt slik det står nå. Dette er en ansvarsfraskrivelse fra regjering og storting sin side, og det er moralsk forkastelig. Skam dere, skam dere, skam dere!

Marcus Andreas Münter Sellevold Bøe (Oslo, )

#2781

Jeg signerer fordi jeg mener det er forkastelig at studenter som jobber på siden av studiet, er skatteytere og dermed ofte mer enn en «vanlig» arbeidstaker, skal være dårligere stilt i en slik situasjon. Når dette er sagt vil jeg presisere at norske studenter er utrolig heldige som har Lånekassen, og at dette er noe man ikke bør ta for gitt. Men dette er et tilbud for alle norske studenter, og har du valgt å jobbe ved siden av studiet fortjener du også å få kompensasjon på samme måte som alle som ikke studerer

Ingrid Eid Rindebæk (Oslo, )

#2787

Studenter med deltidsjobb har bidratt like mye til samfunnet som andre arbeidstakere og bør derfor ikke forskjellsbehandle arbeidstakere. Å øke lånebelastningen er en for dårlig løsning.

Hanne Lone Berg (Fredrikstad , )

#2791

Jeg er en student og synes at å gi oss mer lån er forkastelig

Vera Brunstad (Oslo, )

#2795

Jeg signerer frivillig, fordi jeg mener dette er urettferdig. Til vanlig så jobber vi ved studiet, som alle andre som kun jobber. Nå får de Permittering, mens bi får lån hvorfor er dette slik?????

Saada Suliman (Oslo, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...