Nei til mer lån for studenter!

Kommentarer

#2414

Arbeidstakere som betaler skatt får dagpenger. Det skal ikke ha noe å si om man studerer.
Større gjeld hos studentene gjør det vanskeligere å etablere seg i etterkant og skaper enda større forskjeller.

Annie-Elisabeth Steffensen (Oslo , 2020-03-27)

#2429

Jeg er student og hadde jobb. Mine skattepenger er like mye verdt som andres. Jeg skal ikke måtte ta opp mer lån for å komme igjennom en økonomisk krise som andre får gratis hjelp til å overkomme!

Caroline Grønbekk (OSLO, 2020-03-27)

#2439

Jeg signerer fordi jeg er helt enig. Jeg syntes at siden vi ikke får være under NAV, burde vi likevell få de samme betingelsene som andre arbeidstakere gjennom Lånekassen. Hvis man på nav får 62% eller 80% av inntekt, burde man FÅ det samme av Lånekassen (stipend, IKKE Lån)

Madelen Olse (Drammen, 2020-03-27)

#2442

Jeg er student, men får verken stipend/lån fra Lånekassen eller dagpenger.

Kim Chi Cathy Tran (Oslo, 2020-03-27)

#2457

Det er ikke riktig at siden man er student - en i utgangspunktet økonomisk krevende livssituasjon - skal ta imot mer lån, mens resten av den arbeidende befolkningen mottar kompensering i form av lønn.

Frida Gilberg Ous (Kongsberg, 2020-03-27)

#2461

Vi må ta vare på alle i denne krisa. Også studentene.

Øyvind Hanssen (Mo i Rana, 2020-03-27)

#2470

jeg jobber og betaler skatt som alle andre, jeg vil ikke ha mer lån, men samme retrigheter som alle andre som jobber!

camilla Herskedal Iversen (Oslo, 2020-03-27)

#2487

Viktig sak!

Johanna Warberg-Nilsen (Oslo, 2020-03-27)

#2488

Mens alle andre ‘får’ penger i permittering får studenter MULIGHETEN til å låne mer. Hvorfor skal ikke vi få som alle andre? Snakk om å pisse på de menneskene som skal drive dette landet fremover.

Mathias Myrseth (Oslo, 2020-03-27)

#2490

Fordi jeg som arbeidstaker ikke blir tatt seriøst fordi jeg er STUDENT!!?

Eirill Nordseth (Borre , 2020-03-27)

#2492

Alle Studenter trenger bedre krisepakke og ikke mer lån

Hans Tore Hatlestad Nygaard (Egersund, 2020-03-27)

#2509

Jeg signerer fordi jeg også synes dette er helt tragisk! Jeg er en av disse som er permittert og student. Dette er virkelig ikke en hyggelig situasjon å være oppe i!

Nina Merethe Skaug (Oslo, 2020-03-27)

#2522

Jeg støtter studentene og synes forslaget er usosialt og nedverdigende for studenter.

John Bjøkne (Oslo, 2020-03-27)

#2531

Vi har nok lån som det er, pisser ikke i buksa for å holde meg varm.

Andreas Gabrielsen (Narvik, 2020-03-27)

#2532

Dette er sykt. Lønn og lån er ikke det samme.

Lisa Marie Thielemann (Drammen, 2020-03-27)

#2537

Jeg signerer, fordi jeg som student og arbeidstaker ikke er villig til å ta opp lån for å dekke tapte inntekter som følge av omstendighetene vi befinner oss i.

Karina Marie Haugen (Stavanger, 2020-03-27)

#2546

Jeg signerer fordi jeg selv er student og det burde ikke være slik at vi som gjerne har dårligst råd fra før med mest lån må ta opp mer lån for å klare oss mens alle andre får gratis støtte. Det burde være likt for alle.

Serine Dyrkolbotn (Bergen , 2020-03-27)

#2548

Ønsker ikke mer lån enn vi allerede får og det finnes andre løsninger enn dette

Kristina Janzon (Sola, 2020-03-27)

#2549

Å gi studenter mer gjeld er ingen løsning!

Axel Fjeld (Bergen , 2020-03-27)

#2561

Jeg er student....

Trine Mette Swenson (Oslo, 2020-03-27)

#2562

jeg har deltidsjobb i matbutikk som ikke ryker med det første, men mange av de jeg studerer med er ikke like heldige. For vår del koster også skolen 56.000,- per semester, noe som setter oss 2000 i minus på fullt lån og stipend pluss skolepengelån fra lånekassen, og det kommer til å bety nærmere to måneder uten mat for de aller fleste studenter uten en jobb ved siden av.

Emil Steinsholt (Oslo, 2020-03-27)

#2564

fordi alle er skattebetalere og må bli behandlet likt.

Thea Kristine Riedel Lundstøl (Asker, 2020-03-27)

#2566

Fordi studenter som er permittert fra deltidsjobber også er avhengig av økonomisk hjelp for å klare seg. Og da i form av stipend, ikke mer lån som de senere må betale tilbake.

Marianne Hetskedal (1448 Drøbak , 2020-03-28)

#2569

Dette er ikke verdig.

Ingvild Haugum (Stavanger, 2020-03-28)

#2571

Dette er urettferdig ovenfor studenter i forhold til alle andre skattebetalere i samfunnet

Espen Sørbø (Bergen, 2020-03-28)

#2573

Jeg signerer fordi jeg selv er en student, heldigvis fått meg ekstra jobb mens jeg er permittert, men ønsker at andre studenter skal få økonomiskstøtte på en rettferdig måte

Gunnhild Eriksen (Tromsø , 2020-03-28)

#2576

Dette MÅ gå som stipend, eventuelt så får vi studentene dette som lån som blir 100% stipend når studiet er gjennomført!

Lisa Berg Andreassen (Trondheim, 2020-03-28)

#2577

Er student selv.

Sharam Ibrahimi (Oslo, 2020-03-28)

#2583

Det er nok lån som det er.

Rune Strand (Hamar , 2020-03-28)

#2592

Mer lån er ikke det samme som erstatning for inntekt.

Matilda Aasbø (Det juridiske fakultet, UiO, 2020-03-28)

#2596

Jeg er student, og jeg bryr meg om andre studenter. Vi som jobber bidrar med skatt på lik linje som alle andre arbeidstakere, og bør derfor ha lik rett på dagpenger.

Ayse Karadas (Oslo, 2020-03-28)

#2599

Jeg signerer fordi jeg mener at skattebetalende studenter bør ha krav på de samme rettighetene som alle andre skattebetalere. Like krav, like rettigheter!

Lena Ommedal (Moss, 2020-03-28)

#2600

Dette er helt feil «krisepakke»

Mathias Bjermeland (Oslo, 2020-03-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...