Nei til mer lån for studenter!

Kommentarer

#2207

Studentene trenger ikke mere lån, det må andre virkemidler på bordet.

Asle Gundersen (Tana, 2020-03-27)

#2216

Så enig!!!!

Bjørk-Guinevere Kinsella Eide (Tromsø , 2020-03-27)

#2218

Student og krever vår rett til å kunne få slippe et liv i lån og gjeld

Olav Torgersen (Røyken, 2020-03-27)

#2223

Vi som jobber deltid ved siden av studier betaler også skatt, og vi fortjener derfor akkurat de samme fordelene som alle andre som jobber.

Jens Helleberg (Oslo, 2020-03-27)

#2227

At vi får en utdannelse tjener jo samfunnet, og det var jo de arbeidende Erna ville fokusere på?

Madelén Skare Olsen (HØNEFOSS, 2020-03-27)

#2230

Jeg signere fordi det er lattelig at alle andre arbeidstakere skal FÅ penger av staten, mens fordi vi er studenter så får vi mer LÅN heller. Det er å skyve problemet forann seg! Ikke en god løsning. Betal skatt jeg også, så hvorfor skal ikke jeg få samme godene som alle andre bare fodi jeg er student? Er ikke vi framtiden i dette landet? Shame on you regjeringen!

Marthe Sørli (Trondheim, 2020-03-27)

#2236

Det skal være samme rettigheter for studenter som alle andre i samfunnet.

Håkon Myklebostad Lo (Oslo, 2020-03-27)

#2240

Fordi å nedsause oss i lån ikkje er ei løysing på dei økonomiske problema vi har som studentar. Vi treng *auka stipend* og *rett på dagpengar* når vi blir permitterte.

Vegard Holtås (Bergen, 2020-03-27)

#2248

Jeg mener det er helt feil at studenter som også er i arbeid ikke skal ha krav på dagpenger, slik deres kolleger har, bare fordi de studerer ved siden av.

Kristine Brattekås (4841, 2020-03-27)

#2257

Min inntekt vedsiden av studiene av avgjørende for lånet på leiligheten. Og jeg tjener så godt som dobbelt så mye, som det lånet tilbyr.

Nora Farstadvoll (Oslo, 2020-03-27)

#2282

Studenter betaler skatt på lik linje som alle andre arbeidstakere her i Norge. Studenter skal ikke straffes fordi dem blir permittert eller mister jobben. Hvis vanlige arbeidstakere som ikke studerer skal få støtte av staten, så SKAL studenter ha samme rettigheter som alle andre

Tinus Løndalen (Åmot, 2020-03-27)

#2285

Fordi folk som jobber fortjener å få dagpenger for det de skulle ha jobbet i denne perioden og ikke måtte ta opp lån for tapt arbeid.

Synne Paulsen (Tromsø, 2020-03-27)

#2287

Jeg er student.

Henriette Giskegjerde Hosle (Bodø, 2020-03-27)

#2291

Det er hårreisende at studentene skal være nødt til å ta lån for å klare seg når andre samfunnsgrupper med bedre økonomi får støtte.

Ingrid Aunegård (Tromsø , 2020-03-27)

#2327

Studenter er allerede i en sårbar situasjon med høy studiegjeld, så når de blir permittert får de tilbud om mer lån og ikke permitteringspenger som de andre som har blitt permittert?

Abaran Wijayendran (Oslo, 2020-03-27)

#2330

Fordi krisepakken gjør at jeg etter sommeren taper 26k i tillegg til sommerjobben hvor jeg går glipp av ca 100k.

Ole Smisetfoss Sørdahl (Levanger, 2020-03-27)

#2335

Vi studenter har nok lån fra før. Vi som har mistet jobb pga corona slitee.

Håvard Løkke (Stavanger, 2020-03-27)

#2336

Jeg signerer grunnet forskjellsbehandling mellom studentene - samfunnets fremtidige ledere - og alle andre arbeidstakere. Jeg skatter som alle andre, og har behov for en inntekt, akkurat som den permitterte regnskapsføreren eller nestlederen på restauranten like rundt hjørnet! Hvor er dagpengene eller utvidet STIPEND?

Sandra Mari Bekkevold Johansen (Oslo, 2020-03-27)

#2342

Krisepakkene burde hjelpe de fattigste i landet, noe studentene vil være etter ganske kort tid.
Fagforeninger er flink å formidle sine medlemmers mening, så flere studenter burde organisert seg, og fått en sterkere røst på dem måten.

Vidar Jakobsen (Strusshamn, 2020-03-27)

#2344

Er misfornøyd med lån

Arash Na (Oslo , 2020-03-27)

#2346

Fordi det er det rette og mest rettferdige å gjøre!

Stine Lesteberg (Vestby, 2020-03-27)

#2350

Fordi det ikke er rettferdig at studenter skal få mer lån, det burde vært mer stipend.

Mirushega Singarajah (Grimstad , 2020-03-27)

#2351

Jeg signerer fordi arbeidskraft levert av studenter ikke er verdt mindre enn arbeidskraft levert av ikke-studenter, og derfor bør studenter få en like god støtte som alle andre.

Pål Neergaard (Levanger, 2020-03-27)

#2360

Det er ikke korrekt at studenter ikke skal få hjelp i denne krisen, å gi forskudd på studielån, hjelper ikke noe. Husleien skal faktisk også betales i april, mai og juni. Studentene må få det reelle inntetstapet sitt dekket. Ikke ytterligere tilbud om lån.

Carol Aguilera Norvoll (Molde , 2020-03-27)

#2363

Jeg signerer fordi vi unge har/får nok av lån allerede. Vi betaler skatt som alle andre arbeidstakere og skal dermed få samme rettigheter som en vanlig arbeidstaker!

Kristina Moustafin (Drammen, 2020-03-27)

#2372

Jeg signerer fordi jeg jobber tre jobber ved siden av fulltidsstudium og tar ikke opp lån for øyeblikket. Jeg betaler skatt som alle andre, og jobber ikke livet av meg uten noen form for fritid fordi jeg synes det er gøy.

Tone Faber (Oslo, 2020-03-27)

#2379

Jeg signerer fordi det er helt på tryne at studenter (og andre lavtlønnede) skal bære kostnadene av koronakrisen, mens folk på toppen skal komme ut av det med profitt!!

Synnøve Beitnes (Bergen, 2020-03-27)

#2381

Fordi jeg er student og er enig.

Ann-Kristin Sørlie (Hole, 2020-03-27)

#2389

Jeg er student, eier leilighet, er permittert og redd for en sommer uten jobb

Ayla Gursoy (Fæsteråsen 360, 2020-03-27)

#2392

Selv student i fare for å bli permittert. Og dermed avhengig av økonomisk støtte

Torkil Willoch (Oslo, 2020-03-27)

#2395

Dette er helt høl i huet

Ida Nicoline Mosen Nyberg (Oslo, 2020-03-27)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...