Nei til mer lån for studenter!

Kommentarer

#2001

Synes det blir for dumt at den befolkningsgruppa med lavest inntekt skal betale for regninga :))

Jasmina Sakanovic (Krakow, )

#2002

Krisepakka er alt jeg ikke ønsker meg i denne krisa vi står oppi. Jeg er skuffet, lei meg og sint for at løsningen jeg blir tilbudt er lån, når jeg betaler masse skatt som andre arbeidstakere i samfunnet og ikke får noe igjen fra staten når jeg trenger det mest.

Hedda Hammer Myhre (Oslo, )

#2004

jeg er en skuffet og snart blakk student

Anna Bremseth (Oslo, )

#2006

Jeg signerer fordi dette er usolidarisk og rett frem urettferdig behandling! Vi er arbeidstakere på lik linje som alle andre, betaler skatt som alle andre, og burde ha krav på de samme velferdsgodene som alle andre!

Kristian Belsnes (Bergen, )

#2007

Jeg mener at å behandle studerende ARBEIDSTAKERE annerledes enn deres kolleger er grovt feil.

Nora Espestøyl (Levanger, )

#2008

Jeg synes denne ordningen med lån, fremfor annen støtte, bidrar til at studiesituasjonen for mange studenter vil bli vanskeligere. Dette fordi de studentene som allerede har et større behov før mer økonomi enn studielån og stipend, for eksempel pga. barn, høy husleie eller manglende økonomisk støtte, vil havne i en vanskeligere økonomisk situasjon grunnet mer lån.

Kristina Roset (Torpo, )

#2009

Jeg er student og støtter denne saken.

Marianne Asphaug Strand (Trondheim , )

#2015

Det er jo helt borti natten!

Alexander Solheim (Bergen, )

#2031

Jeg vil

Jasin Nordheim (Oslo, )

#2041

Jeg er fulltids mastergradsstudent ved NMBU og i 100% arbeid samtidig. Ja, vi har det godt i Norge. Ja, det er mange som har det verre. Men hvorfor skal ikke jeg ha rett på dagpenger hvis jeg blir permittert på lik linje med andre arbeidstakere? Sist jeg sjekket er også vi studenter skattepliktige på lik linje med alle andre.

Denne «krisepakken» for studentene er rett og slett en fornærmelse. Det at regjeringen mener at vi skal ta opp lån for å komme oss gjennom denne krisen, som vi attpåtil skal betale renter på, er hårreisende.

Hvis dette ikke blir gjort noe med, kan regjeringen like gjerne be permitterte Ola Nordmann om å ta opp forbrukslån for å overleve. Tenk bare litt over hvor latterlig det høres ut.

Regine Borlaug (Oslo, )

#2052

Dette oppleves som ren idioti. Vi betaler skatt som alle andre og trenger IKKE mer lån

Astrid Johansen (Oslo, )

#2055

Om en som arbeider uten å studere får kompensasjon, så burde ikke det faktumet at jeg utdanner meg for å bli en ressurs i samfunnet føre til forskjellsbehandling.

Sarah Hagerup (Bærum, )

#2060

Jeg signerer, fordi jeg er student og trenger penger for å komme meg gjennom hverdagen.

Jens Tanberg (Drammen , )

#2064

Dette er høl i huet, rett og slett.

Silje Hummel (Kristiansand, )

#2065

Vi også er arbeidstakere og skal ha lik rettighet som en vilkårlig annen borger.

Ib Alexander Thorvaldsen (Volda, )

#2067

Jeg synes det er tullete at vi blir nedprioritert av staten når det kommer til disse unntakstilstandene. Krisepakke blir oppretta og regjeringen hiver ut penger, men vi må fortsatt betale tilbake. FUCK DET HER!

Eskild Borgan (Volda, )

#2084

For at arbeidene studenter og er arbeidstakere å skall ha samme rettigheter som øvrige arbeidere i samfunnet

Thomas Berglund (narvik, )

#2086

Jeg synes det er helt forkastelig at vi som studenter blir tvunget til å måtte ta opp ekstra lån for å få hverdagen til å gå rundt. Det burde ikke være snakk om å gi oss muligheten til å ta opp lån, men en selvfølgelighet å utvide stipendet slik at vi som studenter kan fortsette å jobbe mot det vi har valgt å utdanne oss til, som videre faktisk vil bidra til å forme Norges fremtid.

Mia Adde (Bjerkås, )

#2093

Å ta opp mere lån er ikke aktuelt for meg i denne krisesituasjonen.

Faizan Mumtaz (Tønsberg , )

#2095

Dette er urimelig. Og svært uheldig for studenter.

Cecilie Kvernerud (Trondheim, )

#2098

Jeg er misfornøyd med krisepakken som staten ordnet for studenter. Jeg synes ikke det utgjør en betydelig økonomisk fordel for studentene.

Beni Lank (Bergen , )

#2103

Jeg skatter på lik linje som alle andre som jobber! Hvorfor skal mine skattepenger gå til å betale for andre som sitter i lik situasjon som meg, men ikke kunne brukes på meg?

Therese Solstad Hansen (Volda, )

#2104

.Dette er helt idiotisk.. vi er fremtiden

Ridwan Osman (bergen , )

#2109

Studenter i full jobb betaler også skatt!
Jeg selv har betalt skatt i full jobb i 6 år, før jeg ble student. Jeg er avhengig av jobb for å overleve, selv med stipend og lån. Studenter fortjener samme rett til økonomisk støtte som andre arbeidstakere.

Inge Slettan Ulvund (Kristiansund, )

#2114

Vi studenter betaler også skatt, hvorfor skal ikke vi ha de samme rettighetene som andre ved inntektsbortfall?

Eva Straum (Trondheim, )

#2119

Jeg er student og slik situasjonen er nå må jeg flytte hjem, noe jeg helst ikke vil. Og det frister svært lite å studere når man får lån på lån! Regjeringen satser på store firmaer som har klart det, men vi som er «framtiden» investerer de ikke på. Det er demotiverende og leit.

Peder Skjemstad (Oslo, )

#2132

Fordi vi burde ha krav på dagpenger som andre som jobber, og ikke straffes for at vi studerer.

Estrella Mascher Berg (Oslo, )

#2136

det er uhørt at studenter må tilbakebetale penger de hadde ellers fått i sin ekstra jobb, som de betaler skatt av. i form for lån. Ja, de bør få tilskudd på lik linje som andre permitterte.

June Sandtorv-Fitje (BERGEN, )

#2139

Jeg er student men jeg har også vært aktiv i arbeidslivet i mange år og har betalt skatt på lik linje som andre i arbeidslivet.

Rebecca Sandal (Bergen, )

#2143

Jeg synes ikke denne ordningen er rettferdig ovenfor studenter.

Sandra Berg Ilstad (Bodø, )

#2172

Dette er for dårlig! Nå må dere hjelpe studentene med er mye bedre tilbud!
Pål Ryen

Pål Ryen (Arendal , )

#2177

Helt teit opplegg...

Zhwan Manbari (Oslo, )

#2179

Det gir ikke mening at når bedriftene får kostnadene dekket, studenter får tilbud om lån.
Studenter som jobber deltid og mister inntekten på grunn av korona, burde få dagpenger for det.

Mathilde Decaen (OSLO, )

#2188

signerer fordi jeg er student og mener vi fortjener bedre!

Monica Hagen (Kongsberg, )

#2192

Jeg signerer oppropet mot økt studielån som tiltak for å redde studentenes økonomi, fordi det er direkte usolidarisk og bidrar til å øke forskjellene i Norge.

Markus Øverby (Oslo, )

#2196

Det er tullete at kriseløsningen er å gi mer lån

Jonathan Malmberg (Oslo, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...