Nei til mer lån for studenter!

Kommentarer

#1

Jeg signerer fordi jeg er student, og jeg mener at mere lån blir som å gi et kredittkort til en person uten penger..

Magnus Holt (Oslo, )

#10

Er helt utrolig at dagens regjering velger bevisst å forskjellsbehandle arbeidstakere på denne måten. Hvorfor skal vi betale for at denne krisen rammer oss like hardt som alle andre, når vi også bidrar i dagens samfunn med skattebetaling på lik linje som alle andre?

Renate Karlsen (Oslo, )

#14

Vi har like mye rett på støtte som alle andre og skal ikke trenge å måtte betale tilbake

Stine Roll (Oslo, )

#18

Jeg er selv student, og blitt permittert fra deltidsjobben min som jeg hadde ved siden av studier. Og har månedsleie som fortsatt må bli betalt

Elin Nordskaug (Oslo, )

#30

Fordi stipendet ikke er tilstrekkelig

Eivind Ombye Hafnor (Oslo, )

#31

Eg er ein medstudent som representerar framtidas arbeidstakarar..Rettelse allereide arbeidstakarar på lik linje som dei som får dagpengar.

Kristoffer Egset (Oslo, )

#33

Vi trenger ikke mer lån, vi trenger støtte (stipend, penger for permitteringer fra deltidsjobb)

Oliver Alphonso (Fredrikstad, )

#43

Å kreve like mye skatt av studenter, men å frata de velferdsgodene som de ikke-studerende får, er på ingen måte rettferdig.

Pia Merethe Elgbratt (Oslo, )

#48

Det er helt uaktuelt at permiterte arbeidere skal få motta dagpenger fra nav, mens studenter, de med gjennomsnittlig dårligst økonomisk status skal bli satt i mer gjeld kun fordi de er studenter. Man skal ikke straffes fordi man ønsker seg en utdannelse.

Sandra Johnsrud (Noresund , )

#56

Studenter som blir permittert p.g.a. corona pandemien, bør få en økonomisk kompensasjon i form av dagpenger.
Tror de fleste studentene, ikke er interessert i mere studielån og gjeld.

Espen Holt (Fjerdingby, )

#59

Jeg signerer fordi jeg selv er student, og har en deltidsjobb som jeg har blitt permittert fra. Hverdagen går så og si ikke rundt lengre da jeg ikke bor hjemme. Det å skulle få lån oppå det hele er helt uaktuelt og ugreit ettersom at en student er like viktig som en arbeidstaker etter min mening.

Susanna Steenfeldt-Foss (Asker, )

#71

Vi studenter er en av de mest utsatte gruppene i denne perioden, økonomisk sett. Og det å utsette oss selv for mer gjeld bare skaper enda større problemer for en allerede sårbar gruppe! Å øke muligheten for lån er et ekstremt dårlig politisk trekk.

Aurora Wullum (Sunndalsøra, )

#81

Jeg vil ikke ha mer lån som kommer til å gi meg mer gjeld.

Gaute Økland (Oslo, )

#102

De som mister inntekt blant annet undertegnede, mister sparepenger, muligheter, mat, bo! Det er helt forkastelig at bare fordi du er student, og jobber vedsiden av så er du ikke reel arbeidssøker!

Sigmund Bratlie (Lillehammer, )

#104

Trenger ikke mer lån, trenger compensation

Aron Einvik (Hønefoss, )

#107

Fordi jeg mistet jobben

Thomas Bråthen (Oslo, )

#124

Jeg signerer fordi jeg føler vi studenter blir etterlatt i denne tiden. Det er snakk om store vel etablerte selskap som har fått masse penger av staten nå, og vi som ikke er etablerte og lever fra lønn til lønn, stipend til stipend, ikke får en drit. Det er viktig å ta vare på alle deler av samfunnet. Til dere i regjeringen, husk at det er vi som studerer nå som skal drive landet ved generasjonsskiftet. Ta godt var på oss, så tar vi godt vare på Norge!

Eirik Gjulem (Oslo, )

#128

Jeg synes det er helt tullete at bare noen av arbeidstakerne skal få utbetaling som lønn, mens de fattigste arbeidstakerne i landet må betale denne «lønnen» tilbake.

Carina Larsen (Bergen, )

#129

Jeg mener vi har rett på støtte med lik linke som alle andre arbeidstakere

Sofia Minic (Oslo, )

#140

Jeg er student, permittert fra deltidsjobb

Tobias Lucey (Bergen, )

#151

Jeg signerer fordi denne krisepakken som ble lagd med hensyn om å hjelpe oss studenter, instørre grad forværrer den allerede vanskelige situasjonen. Og fordi jeg mener vi har like stor krav på støtte fra staten da vi som alle andre også har bidratt med skatt og arbeid

Elisabeth Hagen (Oslo, )

#153

Jeg jobber i barnehage i Bergen fordi jeg trenger penger til å overleve som student. Spiller også volleyball i eliteserien, men må betale alt selv der da staten ikke støtter volleyball med penger.

Martine Gilje (Randaberg, )

#161

støtter alle studenter i ein vanskelig tid

Bente R. Hagen (5392 Storebø, )

#177

Jeg signerer fordi jeg mener at det er urettferdig at de som nå står uten inntekt skal måtte ta opp lån.

Martine Børresen (Oslo, )

#190

Det skal være like krav for alle som jobber, 5%-100%, vi må få støtte fra staten, student eller ei.

Anja Ødegård (Trondheim, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...