Opprop Norge må si opp EØS avtalen umiddelbart!

Kommentarer

#203

Det norske demokratiet fungerer/eksisterer ikke takket være Stortingets Europabevegelse. Dette må stoppes og vi må ta tilbake vår rett til å styre vårt folk og våre ressurser. Med den globaliseringspolitikken som føres, mister vi all kontroll tilslutt...takket være de vi har valgt for å ta vare på vårt land.

Fred Meyer (Warrenton, 2020-03-27)

#206

Jeg støtter fedrelandet

Victoria Gutubakken Lee (Ålgård, 2020-03-27)

#209

EØS er ikke til for nordmenn. Dessuten har vi ved to folkeavstmninger sagt nei til EU. Vi fikk aldri noe spørsmål om EØS medlemskapet som ble presset på oss. Udemokratisk!

gerd jentoftsen (moss, 2020-03-27)

#214

Jeg er forbannet på dem i AP som lurte oss bakveien inn i EU ..😠👎

Ove Bergli (Øverbygd Målselv, 2020-03-27)

#221

Jeg vil ikke Globaliseres men være selvstendig.

Rune Wilhelmsen (Fredrikstad, 2020-03-28)

#224

Denne galskapen som sinnsyke Gro påførte landet vårt må vekk. Vi må klare oss selv i dette landet

Erik Treffen (Øverskogen, 2020-03-29)

#232

Norge må ta igjen egemakt over grunnloven sin og egenverdi.

Aud Bakken (Stange , 2020-03-29)

#233

EØS-avtalen gjør Norge til et lydrike for EU

Rudi Hansen (Askim, 2020-03-30)

#234

Nei til EØS.

Ove Risan (Verdal , 2020-03-30)

#236

Jeg er sterkt imot, å bli ranet 😠

Frank Skaug (Moss, 2020-03-30)

#239

Jeg vil at Norge skal være fritt ...
derfor ut av EØS/EU

Gerd Eva Hilstad (7525 Flornes, 2020-03-31)

#242

Avtalen Norge har pr i dag er forkastelig og dårlig. Selv ikke England hadde noe godt å si om avtalen Norge har pr i dag :)

Reidar Kristiansen (Laksevåg, 2020-03-31)

#248

Har fått mer enn nok av Eu og stortinget her. Folket har sagt nei to ganger, men det bryr de seg ikke med.

Ove Terje Trædal (Vadheim , 2020-04-03)

#249

Avtalen er et angrep på demokratiet og det norske folkestyret.

Gry Falck (Koppang, 2020-04-03)

#250

EØS er en trussel mot vårt demokrati, vår grunnlov og vår mulighet til å være herrer i eget hus. Den må sies opp umiddelbart, og den lever allerede på overtid!

Einar Eskeland (Drøbak, 2020-04-03)

#254

Vi må ha mulighet for å sikre egne innbyggere og ikke være avhengig av EU direktiver via EØS.

Britt-Janne Cock (Tromsø, 2020-04-04)

#255

Man ser jo nå hvor mye EU og EØS avtalen er verdt om det blir en krise. Ingen verdens ting faktisk, snakker om bortkasta penger det vi sender dit hvert år...

Tore Sæther (Brumoen, 2020-04-04)

#256

Norges høyeste rettskilde, Norges Konstitusjon sier tydelig i §§ 1 og2 at Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.

DESSUTEN står det også tydelig i § 49 at innbyggerne styrer Kongeriket Norge via sitt storting.

Når så flertallet av "de 169" ikke lytter og følger velgernes vilje, så er dette regelrett et svik mot Grunnloven, innbyggerne og landet vårt!

Hva som er skammelig, er at INGEN (så vidt meg bekjent) har krevd riksrett pga dette sviket og brudd på Norges tekst, prinsipper og "ånd".

Dette må inn i kravet om folkeavstemning og selvfølgelig deles over alt på fb og Internett. Problemet er at vi må ha ca 100.000 underskrifter for å kunne kreve dette.

Vi må ALLE SAMARBEIDE NÅ!

Vi kan drømme videre at stortingsflertallet vil godkjenne det!!;-)Ingar

Ingar Grøndahl (Krokstadelva, 2020-04-04)

#271

Jeg er i mot EØS avtalen som fungerer som en avtale hvor vi ser at andre land kan kjøpe seg inn og utnytte våre naturressurser. Mulig det er praktisk for noen politikere med EØS avtale men folket mister helt følelsen avå ha noe å si i dette landet.

Rigmor Prytz Saksen (Oslo, 2020-04-06)

#272

Fjerna må stoppes

Egon Nygaard (Tomter, 2020-04-06)

#274

EØS -avtalen bind Norges politikk opp i altfor mange samanhengar

Gunvor Slaatto (Jessheim, 2020-04-06)

#275

Jeg signerer fordi jeg vil ha Norge ut av EØS!

Laila Ravn (Oslo, 2020-04-06)

#285

Jeg ønsker at Norge skal ha råderetten over fedrelandet. Norge skal ikke styres fra EU eller EØS.

Ellen Marie Solgård (Sandnes, 2020-04-07)

#301

EU har utilbørlig tilgang på Norges ressurser og lovanvendelser.

Knut Bjerva (Herefoss, 2020-04-08)

#305

Er imot globalisten!

Birger Magne Sæbø (Storebø, 2020-04-08)

#306

Eg signerer rett og slett fordi eg meiner at EØS ikkje er i Norges interesser. EØS er eit verktøy for EU.

Torkjell Hjertvik (Sande, More og Romsdal, 2020-04-08)

#307

EU bruker Norge som en pengemaskin.

For Solberg er Merkel et forbilde og tilsvarende overtar hun lovene fra EU som ikke ville være obligatorisk for Norge.

Margit Deuter (Fredrikstad, 2020-04-09)

#308

Fordi avtalen, som vi aldri ble spurt om raserer landet vårt.

Robert Omestad (Vennesla, 2020-04-09)

#316

Eu og eøs er korrupt og skadelig og bør avvvikles.

Roger Skaret (SAKSVIK, 2020-04-11)

#319

Jeg ønsker nasjonal selvråderett.

Paul Wathne (RØYKSUND, 2020-04-11)

#321

Grunnloven § 1.
Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.

Liv Marit Bakke (Steinsland, 2020-04-12)

#327

Norge har sagt ‘nei’ til EU 2 ganger. Nå er det på tide at politikerne respekterer det. Det synes som om både Regjering og Storting har glemt at DE skal tjene oss, og ikke omvendt.

Tone Calmer (Winnweiler, 2020-04-14)

#328

Jeg mener Norge må ha råderetten på eget kapital.

Magnhild Svanes (Lillesand, 2020-04-14)

#333

Norge skal være en selvstendig stat🙂

Terje Garnvik (Steinkjer, 2020-04-14)

#334

Jeg er glad i landet mitt

Oddbjørn Lassen (Mosvik, 2020-04-14)

#335

Den avtalen er ikke verdt papire den er skrevet på! Vi har betalt i mange år for noe vi ikke har fått eller noen gang kommer til å få! JA, til selvstyre!

Mary Ann Johansen (Skien, 2020-04-14)

#339

Jeg signerer fordi nå er det nok med all denne Mafia virksomheten I norge og korrupte ledere!

John Louder (Bergen, 2020-04-14)

#344

Lei av at vi må følge et og alt av eu.

STEIN Bergersen (Gol , 2020-04-14)

#350

Fordi jeg vil ut av dette .

Marit Egge (Gran, 2020-04-14)

#359

Jeg stemte to ganger nei til EU. Jeg er også i mot EØS avtalen fordi jeg tror den prøver å føre Norge inn i EU bakveien. Hva står det i alle direktivene som formelig " hagler" inn i Norge? Faren kan være den at Norge gir bort alle sine naturressurser. " Har alt det Norge gir bort tilbakevirkende kraft?"Blir det stående, etter et event. Brexit fra EØS?" For meg ser det ut som om EØS overstyrer det norske folk.

Evelyn Berntsen (3919, 2020-04-14)

#360

Eg har i alle år vore medlem i Nei til EU, og står imot sal av Noreg.

Synnøve Balevik (Balestrand, 2020-04-14)

#362

Er sterkt imot at man avstår Norsk suverenitet! Norske politikere er en stor skam og en gjeng quislinger!

Bjørn Ivar Simonsen (Skien , 2020-04-14)

#368

Jeg har vært i mot EU fra dag en!
Og mener det skulle vært folkeavstemning ang. EØS også!

Mona Harveland (Froland, 2020-04-14)

#386

vi må ut pga alle overstyringer av vårt eget land

tor var lnløkken (oslo, 2020-04-15)

#387

Norge skal ut av denne mafiaorganisasjonen, som tar mer enn den gir. EØS har gjort Norge til et lydrike, og vår suverenitet er blitt redusert til et proforma. EØS er en parasitt som må vekk. Jo fortere , jo bedre.😠

Anette Thue Bakke (Bergen , 2020-04-15)

#393

EØS og EU er utarmende for landet vårt og tilfører oss ingenting vi ikke kan få til selv.

Geir Halvorsen (Stathelle, 2020-04-15)

#396

ME I NORGE SKAL HA FULL RÅDERETT I EIGE HUS.

Karin Gram-Nygaard (HALSNØY, 2020-04-15)

#397

Norge skal være en selvstendig nasjon!

Magnhild Grande (2319 Hamar, 2020-04-15)

#398

Jeg vil ha norsk herredømme i Norge mitt fedreland.

Paul Hanssen (Nyvoll, 2020-04-15)

#400

Vi har sagt nei til EU og mener det.

Laila Lysø (Bodø , 2020-04-15)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook