Sykkel og gangvei i Eikelandsdalen, Vennesla

Kommentarer

#13

Jeg signerer på dette pga at jeg støtter det helt å fullt. Latterlig å skal ha sykkel/gangsti bare langs veien der det er minst folk. Bygges ikke gangveien helt ned til Storevold samtidig,vil dette ALDRI skje!!

Steinar Bjelland (Veråsvn 99, 2020-03-12)

#14

Det er kun en kjørevei ut til riksveien fra Eikelandsdalen - det gir ingen mening å lage gang/sykkelvei kun ned til busstoppet ved Utsikten, vi trenger gang/sykkelvei helt ut til Storevoll.

Therese Quarstein (Rønningsvegen, Vennesla, 2020-03-12)

#24

Det er horribelt at kommunen kan tillate boligbygging uten at gangvei er på plass. Jeg spaserer selv her med min 4 år gamle datter og opplever veien som farlig

Kenneth Hove (Rønningsvegen 18, 2020-03-12)

#28

Viktig å tenke på sikkerheten til de som ferdes til fots, da særlig barn!

Michelle Jensen (Tveit, 2020-03-12)

#30

Dette er absolutt nødvendig i Eikelandsdalen. Spesielt hvis det skal bygges så mye ut som det fremstår i planene.

Raimond Lohiniva (Veråsvegen 15, 2020-03-12)

#31

Jag har to barn som er ute og leker. går på skole
Det er verken gatelys eller sykkle og gangsti.
Det er 50 sone, Og smal veg

Camilla Knobel (Vennesla, 2020-03-12)

#42

Dette burde være en selvfølge å få orden på før første spadetak blir tatt

Tor ivar Nordhus (Vennesla , 2020-03-13)

#50

Jeg har selv bodd der og veien er ikke forsvarlig sånn den er nå. Spesielt ikke for skolebarna. Her trengs det gangfelt/sykkelsti.

Lene Brattelid (Bryne, 2020-03-14)

#52

Eikelandsdalen er ikke trafikksikker for gående og syklende nå, og med utbygging vil det bli enda farligere pga økt trafikk. Denne veien burde hatt sykkelsti for lenge siden!

Bjørg Marta Sandaker (Vennesla , 2020-03-15)

#65

Vil at alle skal gå tryggt på veien.

Kari-Janet Jakobsen (4645 nodeland, 2020-03-16)

#66

Jeg signerer fordi jeg kjører lastebil opp og ned dalen daglig, det er farlig nok nå uten dobbelt så mye trafikk.

Frank Berntsen (Eikeland, 2020-03-17)

#74

Burde være en selvfølge. Veldig dårlig, smal vei!

Frode Bjørnestad (Grevlingevegen 24, 4700 vennesla, 2020-03-18)

#79

Jeg synes det er en nødvendighet når trafikken øker.

Svenn Rikard Andreassen (Veråsvegen 28, 2020-03-18)

#84

Vi har mange barn,men ingen å miste

Geir Smiseth (Veråsvegen 77 Vennesla, 2020-03-18)

#85

Helt enig!!! Det Må forbedres vei helt ned til riksveien hvis dette skal gjennomføres.

Stine Syvertsen (Veråsveien 106 , 2020-03-18)

#86

Signerer fordi jeg bor i ekelandsdalen Oppgradering av vei å sykkelsti forventes før eventuelt utbygging.

Knut Erik Danielsen (Eikelandsdalwn 4707 Vennesla , 2020-03-18)

#101

Fordi veien er trafikkfarlig

Rune Heggland (Vennesla, 2020-03-22)

#102

Det trengs

Roy Bjelland (Vennesla, 2020-03-22)