Nei til budsjettkutt i Tromsø skolene og barnehagene

Kommentarer

#10

Dette er galskap!

Frank Johansen (Kvaløya , 2020-02-09)

#12

Barn skal riktig undervisning, og de svakeste med ulike diagnoser ekstra undervisning.

Elena Kokslien (Tromsø, 2020-02-09)

#22

Å kutte i skolen er som å pisse i buksa. Det gir umiddelbar effekt, men blir svært dyrt på lang sikt.

Andreas Bjørkli-Eriksen (Tromsø, 2020-02-09)

#25

Jeg ønsker ikke at dårlig økonomistyring skal gå ut over mine barn.

Marlene Wangen (Kvaløya, 2020-02-09)

#26

Helt feil at dem skal kutte. Har selv en gutt som skal begynne på skolen nå til høsten. Å han trenger hjelp pga flere diagnoser.

Gøran Edvardsen (Tromsø, 2020-02-09)

#28

Fordi det er sitat Kenneth: hinsides all fornuft!!!

Laila Strømsnes (Varden 14, 2020-02-09)

#31

Jeg er helt uenig i kuttene, og med kuttene så brytes loven i skolen.

Anne Line Wilhelmsen (Tromsø, 2020-02-09)

#33

Nå er det nok litt blant de ung, eldre og syk. Kutt heller blant de som kan forsørge seg sjøl.

Lill-Hege Johansen (Kvaløy, 2020-02-09)

#41

Æ signere fordi det hær e GALSKAP og HINNSIDES ALL FORNUFT

Anette Fagervangen (Tromsø , 2020-02-09)

#42

Jeg har jobbet som skoleleder i 11 år og vet at disse kuttene kommer til å føre til at ikke alle skolene klarer å drifte innenfor lærernormen. Dette er galskap for å bruke et litt forslitt- men sant utrykk

Elisabeth Anie Dahl (Tromsø, 2020-02-09)

#43

Barn og unges fremtid i Tromsø står i fare!

Trine Stenvold (Tromsø, 2020-02-09)

#45

Jeg bor ikke i Tromsø lengre, men signerer for å støtte mine nevøer, niese og alle mine venners barn. Kommer du skjevt ut fra du er liten så er sjansen for at du må slite resten av ditt liv veldig stor.

Rita Strømsnes (Ballangen, 2020-02-09)

#53

Kuttene raserer både min arbeidsplass i tromsøskolen og det skoletilbudet mine tre barn skal ha.

Åse Lunde Zachariassen (Tromsø, 2020-02-09)

#55

Fremtiden for barn og unge står på spill

Fredrik Bråteng (Tromsø, 2020-02-09)

#57

Jeg signerer fordi jeg mener st kutt i barnehage-/skoletilbud (og helse-/eldreomsorg) er fullstendig feil vei å gå.

Elin Johansen (Kvaløya, 2020-02-09)

#60

Jeg har to barn som dette vil gå ut over.

Merethe Karlsen (Tromsø, 2020-02-09)

#63

Jeg har barn i både barnehage og skole.

Øyvind Hansen (Tromsø, 2020-02-09)

#64

Jeg vil at alle barn skal ha en trygg og god hverdag

Reidun Trondsen (Tromsø, 2020-02-09)

#67

Det er helt uforsvarlig og uforståelig at politikerne i Tromsø har "mage" til å overhode foreslå kutt i skolen???!!!

Elisabeth Karlsen (Tromsø , 2020-02-09)

#75

Dette vil gå ut over de svakeste, de som sliter på skolen. Det er urettferdig

Elisabeth Buvang (Tromsø, 2020-02-09)

#77

Med dagens utfordringer, slik som skolefrafall, skolevegring, press, stress og forventninger, mobbing, rus og kriminalitet i ung alder, atferdsvansker, kroppspress, psykiske helseplager m.m., sier det seg selv at det er her det må satses, ikke kuttes. Husk at det er dagens unge som en dag skal styre dette landet. Så hvor er vi egentlig på vei?
Det er mye billigere å bygge opp friske barn enn å reparere syke barn/voksne.
Det er totalt uakseptabelt at kuttene skal ramme de sårbare og unge, de som trenger å løftes og styrkes.

Cathrine Hoel (Troms, 2020-02-09)

#81

for rettferdighet

Marina Aleksa (Tromsø, 2020-02-09)

#83

det er ikke forsvarlig å kutte mer i skole og barnehage. Vi har ingenting til overs! Tvert i mot trenger vi flere voksne og mindre barnegrupper!

Iida Laakso (Tromsø, 2020-02-09)

#86

Skole og barnehagesektor må ha de midlene de har idag, det er allerede på et minimum.

Linda Hansen (Tromsø, 2020-02-09)

#88

Barn og ungdom fortjener den beste undervisningen de kan få, og har krav på. Det er lett å falle utenfor om ikke lærertettheten er god nok. For ikke å snakke om barnevernet som allerede har for få ressurser.

Eva Magnussen (Krokelvdalen, 2020-02-09)

#92

Dette er Norges fremtid, og det
virker som at politikere våre lever kun her og nå. De ser ikke konsekvensene fremover i tid.

Renate Thomassen (Tromsø, 2020-02-09)

#93

Skolene skal ikke være en offerpost for politikernes udugelighet. Det er kuttet nok i skolen nå. Ungene mine har ikke engang lærebøker i fagene, kun kopier. NOK er NOK!!

Knut Johansen (Krokelvdalen, 2020-02-09)

#102

Har 3 barn i skole alder og er bekymret for utviklingen. I tillegg er jeg styrer i barnehage, og det er utfordrende å drifte en barnehage med god kvalitet innenfor de rammer som er i dag, og med ytterligere kutt vil det bli enda mer utfordrende

Vanja Engstad (Tromsø, 2020-02-09)

#104

Jeg er lærer i skolen og mener disse kuttene vil gå ut over elevene. I skolen tenker vi alltid elevens beste. At skoleeier handler slik de gjør, er jeg uenig i.

Anette Riise (Kvaløya, 2020-02-09)

#121

Fordi det er helt feil at kuttene skal gå utover de som er fremtiden vår.

Eldbjørg Skog (Tromsø, 2020-02-09)

#122

Tenkte å flytte tilbake til Tromsø, men om dette gjennomføres er veien dit plutselig blitt mye lengre

Andreas Seipäjärvi (Sjøvegan, 2020-02-09)

#125

Jeg tror det vil være et stort tap for Tromsøsamfunnet med disse kuttene.

Eyolf Hansen-Kronr (Bø, 2020-02-09)

#128

Barn og unge er samfunnets fremtid. De fortjener og trenger trygge voksne som har tid til den enkelte. De fortjener en praktisk og variert opplæring, som er tilpasset deres forutsetninger. Det foreslåtte budsjettkuttet betyr færre lærere. Lærerne strekker seg svært langt for å følge opp og sørge for elevenes beste, men nå går det ikke lenger!

Cecilie Stiberg (Tromsø , 2020-02-09)

#137

Virkelig ikke rett plass å kutte, enig i beskrivelsen.

Vilde Bertheussen (Tromsø, 2020-02-09)

#140

Jeg er uenig i at budsjettkutt alltid skal ramme de svakeste i samfunnet

Wigdis Guddingsmo (9020 Tromsdalen, 2020-02-09)

#143

Jeg signerer fordi det allerede er skjært inn til beinet i Tromsøskolen. Som psykolog i spesialisthelsetjenesten ser jeg lærere med altfor stor arbeidsbyrde og elever som får for lite av det de trenger. Ja til større voksentetthet i skolen!!

Kjersti Lind (Tromsø, 2020-02-09)

#170

Ikke kutt blant våre unge og sårbare. Tenk langsiktig. Investering i dagen unge er forebyggende, og lønnsomt på sikt. Fange opp tidlig... Kunne gi riktig hjelp på et tidlig stadium.

Renate Nygaard (Tromsø, 2020-02-09)

#175

Jeg signerer fordi jeg mener det er helt galskap av politikerne å kutte mer i skoleverket!

Renate Skogstad Oppheim (Tromsdalen , 2020-02-09)

#188

Dette er rett og slett galskap! Det er allerede kuttet helt inn til beinet i skolene og barnehagene, vi har ikke mer å gå på nu! Dette vil koste mer enn det smaker på sikt, det vil føre til dårligere oppfølging av barna, som igjen vil prege den faglige -og sosiale utviklingen hos elevene videre i skoleløpet. De voksne vil preges av å føle seg utilstrekkelig i en jobbhverdag hvor det vil bli vanskeligere å klare å gjøre en godt nok jobb med å følge opp store elevgrupper med mange ulike forutsetninger og behov. Hvert år jobber vi for å spare mest mulig for å holde oss innafor budsjettet, og hvert år blir vi straffet med å måtte dekke opp for underskudd andre har stått for! Dette er ikke greit!

Gørill Gabrielsen (Kvaløya, 2020-02-09)

#189

Vi kutter ikke i barns utdanning. Kutt heller i lønningene til politikerne!

Karine Johansen (Tromsø, 2020-02-09)

#193

Jeg signer fordi jeg støtter elever foreldre og lærere som står sammen mot forslaget til kutt for skolene. Det er ikke mer å kutte i skolebudsjettet, det er allerede skåret forbi beinet.

Tove Bakke (Vikran, 2020-02-09)

#197

Signerer fordi dette er galskap! Ts fatt på unødvendige utgifter først. Frynsegoder i kommunen, lukrative arbeidsreiser, lønninger... litt her og litt der.

Marianne Petersen (Tromsø, 2020-02-09)