Høyere grunnbemanning i Kristiansandsbarnehagene.

Kommentarer

#801

Det är viktigt med bra och rätt bemanning.

Patrik Ojala (Kristiansand , 2020-09-26)

#802

Det trengs flere voksne i barnehagen. Spesielt ved sykdom.

Sondre Håland (Kristiansand, 2020-09-26)

#806

Ved økt grunnbemanning vil det alltid være trygge voksne til stede som har en relasjon til barnet. I dag må barnet leveres til andre avdelinger kl 07 enkelte dager fordi det er for dårlig grunnbemanning. Det samme gjelder hvis en henter sent på ettermiddagen.

Kjersti Pedersen (Kristiansand, 2020-09-27)

#811

Kvaliteten i barnehagene må bedres! Både for ansatte og barn.

Karina Kile (Kr.sand, 2020-09-27)

#813

Viktig å ivareta barnehagebarnas velferd på en god måte!

Stian Veggeland (Kristiansand, 2020-09-28)

#826

Barnehagene trenger mer midler til høyere bemanning!

Hilde Utsogn (Kristiansand, 2020-11-04)

#828

Jeg signerer fordi jeg opplever at voksentettheten store deler av dagen føles stressende og uforsvarlig.

Nina Askland Ryeng (Kristiansand, 2020-11-04)

#834

Fordi jeg har barn i barnehagen og ønsker optimale kår for barna

Linde Holberg (Kristiansand, 2020-11-08)

#838

Jeg har selv barn i barnehagen.
Barn er i stadig utvikling, både fysisk og følelsesmessig. Jeg har stor tro på at det for barn er viktig med god tilgang på trygge voksne, nettopp for at barna skal bli sett og møtt der de er i sin utvikling. Det grunnlaget man bygger hos barn vil gjenspeile seg i voksen alder.

Cathrine Balchen Lindal (Kristiansand, 2020-11-13)

#842

Jeg selv jobber i barnehage Kristiansand. Ser problemet selv på jobb!

Torgunn Ramsland (Søgne , 2020-11-14)

#845

Dette er et viktig og riktig krav.

Svein Ove Olsen (Kristiansand, 2020-11-18)

#846

Det er for dårlig bemanning. Barna blir ikke fulgt opp i uønskede situasjoner, avvik og uøskede hendelser.

Eivind Loland (Andreas kjærs vei 58 , 2020-11-21)

#852

Jeg har jobbet flere år i barnehage tidligere. Og jeg er enig i absolutt alt som står i teksten over her.

merete engestøl (søgne, 2020-12-19)

#856

Bemanningen er for dårlig slik den er i dag.

Morten Bølstad (Kristiansand , 2021-01-08)

#857

Dette er viktig for skape en god barnehagehverdag.

Heidi Marie Hansen Tveito (Kristiansand , 2021-01-11)

#861

Jeg skal hente barnebarnet.

Jan Erik Plathe (Søgne, 2021-03-04)