Høyere grunnbemanning i Kristiansandsbarnehagene.

Kommentarer

#402

Fordi vi må øke grunnbemanningen NÅ

Gunn Thørring (Kristiansand, 2020-03-07)

#415

Thomas Gamman Andersen

Thomas Andersen (SØGNE, 2020-03-07)

#417

Barn trenger emosjonell omsorg, ikke bare oppbevaring mens foreldre er på jobb.
Ansatte i barnehage bør også tas bedre vare på og ikke måtte utsettes for umenneskelig tidspress. De gjør en viktig jobb for de viktigste vi har; barna.

Eyvor Skogesal (Kristiansand , 2020-03-07)

#419

Jeg selv jobber I bhg og ser at vi trenger flere voksne for å kunne sikre bedre kvalitet.

Irma Music (Kristiansand , 2020-03-07)

#421

Jeg jobber selv i barnehage (privat) og vet hvor stort presset er! Høyere bemanningsnorm som dekker hele dagen og ikke bare 2-3 timer totalt!

Freja Anemone Bay Petersen (Hægeland, 2020-03-07)

#424

Jeg jobber med barn

Eva Sørensen (Kristiansand, 2020-03-07)

#428

Jeg signerer fordi jeg mener det er viktig at det hele dagen er nok personal i barnehagene. Barna skal bli sett og hørt, og ha et pedagogisk opplegg. Dessuten skal vi som foreldre føle oss trygge på at barna får nok oppfølging

Merete Helle (Søgne, 2020-03-09)

#431

Jeg jobber selv i BHG som pedagog og kjenner daglig på å ikke strekke til.
Kvaliteten på tilbudet blir betraktelig redusert når det aldri er nok voksne tilstede og stadig sykdom som følge av det presset.

Mirjam Nordahl (Kristiansand s, 2020-03-10)

#434

Jeg signerer fordi jeg synes det trengs flere voksne i bhg for å gi barna et godt nok tilbud.

Heidi Djupedal (Kristiansand , 2020-03-10)

#435

Vi trenger sårt mer bemanning i barnehage og jeg jobber selv i barnehage!

Claudia Riveros (KRISTIANSAND , 2020-03-11)

#439

Fordi jeg har barn i barnehage og fordi vi lever i et samfunn der det er en forventning om at begge foreldre er i 100% jobb. Det minste vi kan gi barna er flere trygge voksne i barnehagen.

Natassja Holvik (Kristiansand, 2020-03-11)

#441

Jeg er helt enig i deres bekymring, og ser daglig krysspresset de ansatte opplever.

Hannemor Olsen (Kristiansand, 2020-03-11)

#442

Sigrun Drangsholt

Sigrun Drangsholt (Kristiansand, 2020-03-11)

#455

Jeg har barn i bhg

Aina Kallestad (Nodeland, 2020-04-07)

#457

Skal barn oppleve å være i harmoni og balanse gjennom barnehagedagen MÅ bemanningen styrkes Forskning (Maj Britt Drugli) når det gjelder små barn i barnehage viser at barna har et for høyt stress nivå gjennom bhg dagen(stresshormoner er systematisk målt)Et for høyt stresshormon nivå over tid er skadelig Med tanke på hjernens utvikling Skal vi få trygge og harmoniske barn...etter hvert skolebarn MÅ voksentettheten økes i bhg samt at pedagog tettheten MÅ økes betraktelig Barnehagens mandat er å drive en pedagogisk virksomhet og til det trengs det pedagoger

Inger Holmen (Kristiansand, 2020-04-08)

#459

Jeg ønsker at våre barn skal få best mulig utgangspunktet i livet. Derfor er det viktig med tilstrekkelig antall ansatte pr barn så de får rolige, forutsigbare omgivelser å vokse opp i og ansatte som kan vie dem oppmerksomhet dersom de har behov.

Kenneth Lågstad (Søgne, 2020-04-08)

#464

Har 2 barn som går/starter i bhg

Nathalie Kronborg (Kristiansand, 2020-04-10)

#469

Dette må gjøres

Daniel Andersen (Kristiansand, 2020-04-15)

#471

Dette er høyst nødvendig for de minste i samfunnet, å gi en trygg start og for de ansatte.

Ann Kristin Hellum (Søgne, 2020-04-15)

#478

Jeg signerer fordi både barn og voksne skal ha en trygg dag i barnehagen.

Maren Berge (Kristiansand , 2020-04-22)

#481

Barn burde få det største vernet, når det er vekke fra sine foreldre.
Kan ellers melde om at i Stokkelandsåsen familie barnehage der mitt barn går. Er det alltid god bemanning. Så langt de er pålagt.

Eirik Ribe (Kristiansand , 2020-04-29)

#488

Dårlig bemanning i barnehagene

Hilde Granli (Kristiansand, 2020-05-06)

#493

Riktig bemanning gir kvalitet. Barna er den viktigste ressursen for samfunnet og bør tas godt vare på. Det er også god økonomi for samfunnet i det lange løp. Skulle ønske det var politisk vilje og handlekraft til å bruke midler til dette.

Inger Kvinnesland (Søgne, 2020-05-09)

#500

Til barnas beste!

Hanne-Sofie Strømmen (Skodje, 2020-05-14)

#504

Jeg jobber selv i barnehage og kjenner daglig på utfordringer ved å ikke være nok voksne gjennom hele åpningstiden.

Ellen Egelid (4628 Kristiansand , 2020-05-15)

#507

Fordi barna våre er det viktigste vi har.

Ingunn Svindland (Kristiansand, 2020-05-15)

#509

Det er viktig at barn har rikelig med støtte der de tilbringer store deler av barndommen sin. Det er også viktig at de som jobber i barnehagene blir ivaretatt og at det ikke er for mange barn per voksen siden det da er desverre for lett og ikke se alle barna så godt som 100% når det da fort blir kaotisk med for mange per voksen. Ikke minst er det også viktig at bemanningen er rikelig uansett om noe blir borte pga sykdom.

Tone Haugen (Kristiansand , 2020-05-15)

#514

Det er helt nødvendig å øke grunnbemanningen gjennom hele barnehagens åpningstid

Marianne Halvorsen (Eidsvoll, 2020-05-15)

#517

Barna skal ha det best mulig og ha nok voksne, og at de ansatte har gode arbeidsvilkår, med nok bemanning og tid til barna.

Stine Sunnhordvik (Hånes, 2020-05-15)

#518

Jeg ønsker bedre grunnbemanning i alle barnehagene. Bedre vilkår for de ansatte.

Hilde Johannessen (Kristiansand, 2020-05-16)

#526

Jeg har barn i barnehage

Natassja Holvik (Kristiansand, 2020-05-17)

#527

Det er bemanningen som avgjør om barna har det trygt og blir sett i barnehagen.

Marianne Lohne (Søgne, 2020-05-17)

#528

Jeg mener barna trenger tettere voksenkontakt hele dagen

Anne Tone Byberg (4519 Holum, 2020-05-17)

#531

Viktig for barn skal bli sett og hørt

Ellen Hagenes (Kristiansand, 2020-05-17)

#533

Jeg jobber i barnehage selv og kjenner daglig behovet for økt grunnbemanning på kroppen. Både av hensyn til barnas beste men også de ansattes helse.

Monica Flood-Engebretsen (Kristiansand, 2020-05-17)

#534

Det trengs flere voksne i bhg for at barnas behov skal bli godt ivaretatt.

Nadia Abu-Salah (Søgne, 2020-05-17)

#540

Det er superviktig!

Lillian Therese Henriksen-Werth (Søgne , 2020-05-19)

#541

Vil ha økt grunn bemanning i bhg.

Sina Haisvik (Søgne, 2020-05-21)

#550

Vil ha nok ansatter i BHG, mer enn nå.

Iwona sobaszej (kristiansand, 2020-06-04)

#555

Dette er viktig! Arbeider i barnehage og ser at mangel på bemanning begrenser tilbudet og mulighetene for barna! Barnehagen skal være en pedagogisk institusjon og det krever tilstedeværende voksne hele oppholdstiden!

Elin Lian (Kristiansand, 2020-06-04)

#560

Det er viktig at bemanningsnormen følges hele tiden, ikke bare noen få timer midt på dagen.

Per Øyvind Eklund (KRISTIANSAND S, 2020-06-04)

#578

Fordi jeg jobber på en skole og har vært vitne til hvordan fravær eller redusert bemanning kan redusere kvaliteten på arbeidsplassen

Christian Aarvold Hageland (Kristiansand S, 2020-06-07)

#579

Barna våre er de kjæreste vi har❤ Barna våre er fremtiden!

Jeanette Skovly (Kristiansand, 2020-06-07)

#589

Jeg er veldig enig i at bemanningen er så dårlig at barna blir ikke sett og tatt vare på slik det er forsvarlig.

Fernanda Arredondo (Kristiansand , 2020-06-07)

#596

Dette blir ofte mer oppbevaring enn et pedagogisk tilbud.

Marianne Lindheim (Kristiansand, 2020-06-07)