Høyere grunnbemanning i Kristiansandsbarnehagene.

Kommentarer

#202

Fordi jeg hver dag ser barn som trenger voksne som har tid til å være sammen med dem hele dagen.

Marianne Mydland (Kristiansand , 2020-02-15)

#207

Oppvokst og bor i Kristiansand og har barn i barnehage.

Marianne Osnes (Kristiansand, 2020-02-15)

#208

Jeg er opptatt av at alle barn skal bli sett til en hver tid - at det alltid er nok ansatte som passer på våre barn.

Signe Marit Skomedal (Nodeland, 2020-02-15)

#209

Det er viktig at barna får den nærheten og omsorgen de har sterkt behov for. Riktig bemanning er derfor essensielt!

Hans Petter Hoff (Nodeland, 2020-02-16)

#215

Monica Ommundsen

Monica Ommundsen (Kristiansand, 2020-02-21)

#217

Fordi dette er så viktig, skal vi ha et barnehagetilbud med kvalitet, må vi ha nok bemanning gjennom hele dagen!

Martha Finsådal (Lindvegen 47, Brennåsen, 2020-02-21)

#220

Jeg jobber i barnehage og kjenner til utfordringene.

Mari Erland (Nodeland, 2020-02-21)

#227

Barna fortjener god voksentetthet i bhg og voksne som har tid til barna .

Silje Hauge (Kristiansand, 2020-02-21)

#228

Jobber i barnehage og kjenner godt problemstillingen

Stein Tore Fredriksen (Nodeland, 2020-02-21)

#229

Vi trenger høyere bemanning i barnhagene det vil redusere sykefravær å øke kvaliteten på barnehage tilbudet.

Anette Neverdal (Nodeland , 2020-02-21)

#231

Barnehagene bør absolutt ha høyere grunnbemanning!

Nina Katrine Bentsen (Søgne, 2020-02-21)

#232

Nå må det skje noe.Politikere må snart våkne å se at dette går ikke lenger.Barna er fremtiden og vårt mest dyrebare.Barn har rettigheter,de har rett på omsorg,bli møtt på følelser de har,bli skifta bleie på,ett fang når de trenger osv..Nå er det pokker med nok! Barn er helt prisgitt den plassen de er på og kan ikke velge.De må være der.Og da fortjener de og de har rett på det beste!!!

Hege Sundt (Nodeland, 2020-02-21)

#235

Vi leverer det mest dyrebare vi har, til en situasjon som ikke et god nok!!

Lill Jeanette Ahmed (Kristiansand , 2020-02-21)

#239

Far til barn i barnehage

Thomas Bergstad Thortveit-Pedersen (Kristiansand , 2020-02-21)

#242

Dette handler om fremtiden, de dyrebareste og mest sårbare vi har er de yngste barna. For å sikre kvalitet og tidlig innsats bør bemanningen styrkes.

Tone Glomset (Kristiansand, 2020-02-21)

#243

Fordi jeg har barnehagebarn som til nå har gått i liten familiebarnehage som dessverre må legges ned og jeg da må ha dattera mi over i større bhg med annen bemanning. Dette skremmer meg.

Charlotte Eriksen (Kristiansand, 2020-02-21)

#247

Dersom barnehagen skal jobbe med tidlig innsats MÅ grunnbemanningen økes. Jeg er overbevist om at sykefraværet blant ansatte vil reduseres med økt grunnbemanning.

Jenny Echholt (Kristiansand, 2020-02-21)

#250

Barna skal ha det godt.

Stefan Rock (Finsland, 2020-02-22)

#251

Fordi jeg selv har barn i barnehage i Kristiansand, og jeg er helt enig i det som blir belyst i kampanjen!

Kristine Mikalsen (Kristiansand, 2020-02-22)

#252

Barnehagelærerstudent

Maria Lauritzen (Kristiansand, 2020-02-22)

#254

Grunnbemanningen gjennom hele dagen i barnehagen er altfor dårlig!

Vibeke Bentsen (Kristiansand, 2020-02-22)

#255

Bemanningen i barnehagene er alt for dårlig.

Julie Bårdsen (Hortemo, 2020-02-22)

#261

Det er alt for lite bemanning store deler av dagen. Vi som jobber i barnehage opplever mye stress og uheldige arbeidssituasjonen som forårsaker belastningsskader.

Aud Irene Bøhn (Kristiansand, 2020-02-23)

#263

Jeg er mor til to barn som går i barnehage. Jeg jobber også selv i barnehage, og kjenner hver dag på kroppen hvor underbemannet vi er!! Jeg kjenner også på utryggheten jeg får når jeg leverer min barn i barnehagen, og jeg vet så altfor godt hvordan barnehagehverdagen er, med altfor få voksne, til at alle barn kan bli sett, og få dekket sine behov. Det er bare trist, at man tenker økonomi foran tryggheten til de som er fremtiden vår, og det mest dyrebare vi har!!

Kathrine Brunvatne (Søgne , 2020-02-23)

#266

Jeg syntes barnehage personalet gjør en kanon jobb. Med gitte vilkår de har. Og får ikke nok kred for det.

Trond Larsen (Søgne, 2020-02-23)

#272

Fordi barn trenger en trygg og god oppvekst. Personalet i barnehagene blir utbrent om forholdene fortsetter.

Torhild Sundt (Nodeland, 2020-02-23)

#277

Fordi det er alt for få voksne i forhold til antall barn.

Jonas Finsådal (Brennåsen, 2020-02-25)

#278

Det er alt for få voksne i forhold til barn. De barna som gjerne 'klarer seg fint' med de ulike utdanningene i en barnehage hverdag blir ofte 'glemt' da de barna som krever mer oppmerksomhet tar mye av vår tid. Folk sykemeldes mer og mer, og stresset fra jobb tas gjerne med hjem og går utover personlige livet. Man skal ikke grue seg til i å gå på jobb. Og det vet jeg mange gjør. Det er mange av oss som gjerne er kjempeslitne og kaputt, som føler på at vi ikke kan sykemelde oss pga det allerede er for mange sykemeldte. Dette må endres!!

Malin Johansen (Kristiansand , 2020-02-25)

#279

Cathrine Skretting

Cathrine Skretting (Kristiansand S, 2020-02-25)

#280

Bemanningsnormen er bare oppfylt noen få timer hver dag på grunn av barnehagenes åpningstid, møter, pauser og plantid. En grunnbemanning på 3 ansatte på 18 barn over 3 år er uforsvarlig, da det stort sett bare er 2 ansatte tilgjengelig med barna til enhver tid. Dette gir ikke rom for å gi barna det pedogiske tilbudet de har krav på.

Eline Bjelland (Søgne , 2020-02-25)

#281

Grunnbemanning en er for lav, og bemanningsnormen er kun oppfylt noen få timer hver dag pga. Åpningstid, møter og plantid

Martine Bjelland (Finsland, 2020-02-25)

#282

For barnets beste

Stina Tønnesland (Kristiansand , 2020-02-25)

#284

Fordi dette er fanesak for meg som jeg stiller meg hundre prosent bak 😊

Janne Velure Olsen (Kristiansand , 2020-02-27)

#286

Syns der generelt er for dårlig bemanning

John Villy Andersen (Sandefjord, 2020-02-27)

#287

Viktig for å sikre de små gode opplevelser hele dagen i barnehagen. Tilstrekkelig bemanning er også viktig for å gjøre både barn og voksne trygge.

Anders Midtsundstad (Kristiansand, 2020-02-27)

#293

Jeg er småbarnsforeldre

Claudia Leiva (Kristiansand , 2020-02-28)

#298

Jeg er enig!!

Hans Jørgen Tharaldsen (Kristunsand , 2020-03-02)

#299

Alle barn trenger å bli sett og få nok omsorg.

Thera Ring Thenderup (Kristiansand, 2020-03-02)

#301

Jeg signere her fordi jeg mener at grunnbemanning i barnehagen bør økes. Det er alt for få voksne i barnehager rundt om..

katrine Linnes (Lillesand, 2020-03-02)

#305

Mora mi jobber i barnehage, og jeg hører ofte om stresset og presset ho sliter med pga lav bemanning. Det er ikke greit at det er for få voksne som skal følge med på alle barna. Det er ikke nok oversikt, og de ansatte brenner ut. Vi trenger flere!

Martin Frandsen (Kristiansand, 2020-03-02)

#316

Det er en skam overfor våre minste og dems foreldre

Randi Tronstad (Søgne, 2020-03-02)

#317

Jobber selv som pedagogisk leder og dette treffer spikeren på hodet.

André Sortland (Søgne , 2020-03-02)

#325

Jeg har selv jobbet i barnehage og har lenge bekymret meg over lav bemanning, samt for store grupper barn, spesielt på småbarnsavdelinger. Jeg har tre barn, to som går i kommunal barnehage nå. Selv om de ansatte er fantastiske, så virket det ikke som om de hadde tid til å bli kjent med mine små ved oppstart og det var vondt å være vitne til. Min eldste gikk i en annen, privat, barnehage der de var kun 6 barn og to-tre voksne, hvilket var mye mer betryggende. For øvrig tror jeg løsningen vil være å ha mindre grupper. 16 småbarn i samme rom er for mange, uansett hvor mange voksne det er i rommet. Det blir for mange inntrykk for de små og vanskelig for de voksne å se hvert barn som individ. Det er hårreisende at det er her, på de mest sårbare i samfunnet, at politikerne skal spare penger. Det er også dårlig økonomisk planlegging, for å tale deres språk, da stress i verste fall kan påføre disse små livslange psykiske og fysiske plager, noe som vil koste samfunnet enorme summer.

Kathrine Sørensen (Kristiansand, 2020-03-03)

#331

Kajsa Fredriksen

Kajsa Fredriksen (Kristiansand, 2020-03-04)

#333

Vi trenger høyere bemanning i barnehage!

Marthe Løvsland (Kristiansand , 2020-03-04)

#343

Det er alt for mange vikarer og høyt sykefravær i barnehagene.

Espen Molnes (Kristiansand, 2020-03-04)

#352

Jobber i bhg

Lene Osenbroch (Kristiansand, 2020-03-06)

#353

Jeg jobber i barnehage og ser hvor viktig dette er.

Lilly Anette Andersen (Vennesla , 2020-03-06)

#355

Jeg både jobber i bhg og har barn i en. Bemanningen strekker ikke til for å tilfredstille krav fra kommune, ledere eller foreldre. Møter, planleggingstid og for få ansatte gjør at du i halvparten av tiden føler du strekker til. Spesielt i perioder med sykdom.

Jeg opplever at mine barn har fått omsorgsfulle, dyktige og trygge voksne i barnehagen, men ofte opplever vi at det har vært for få folk og vi har bekymret oss mye for at de ikke blir ivaretatt godt nok pga. av det.

Sverre Solheim (Kristiansand, 2020-03-06)

#357

Jeg kjenner daglig på tidsnød, utilstrekkelighet overfor barna og hva jobben ellers består i.

Grete Farbrot (Sømsvn60. Kr.sand , 2020-03-06)

#360

For at barna skal få de mulighetene de har krav, og som vi har større muligheter til å gi de med flere ansatte

Henriette Klemp (Lund, 2020-03-06)

#364

Jeg jobber som pedagogisk leder i barnehage og kjenner dette på kroppen. Støtter saken 100 % for at vi skal få mulighet til å gi alle barn det de trenger.

KRISTINE JOHANNESSEN (Kristiansand, 2020-03-06)

#366

Har 3 barnebarn i barnehagen.
De og de som jobber der fortjener en bedre hverdag enn stat og kommune gir de pr. Dags dato.

Andreas Håland (Kristiansand , 2020-03-06)

#367

Tidlig innsats krever nok voksne. Hvert barn er unikt, og trenger å bli sett. Vi sparer mange millioner på å hjelpe tidlig, i stede for å «reparere» når de er voksne.

Mari-Anne Hallandvik (Kristiansand, 2020-03-06)

#369

Jeg ønsker bedre grunnbemanning i alle bhg. Sykdom og ikke innleier sv pedagoger som vikarer er uholdbart. Men gjentar seg hvert år, hver måned, hver dag.
Nok er nok.

Kristine Løite (Søgne, 2020-03-06)

#372

Jeg er pedagogisk leder i barnehage og kjenner hver dag hvordan det er å bli dratt i alle retninger og slukke branner store deler av dagen. Jeg går ofte hjem med en klump i magen fordi jeg ikke har rukket å gi et barn, eller flere, det de trengte denne dagen. Jeg elsker jobben min, og jeg ønsker alltid å gjøre mitt aller beste for barna i barnehagen. Nå klarer jeg ikke det lenger, vi MÅ ha flere ansatte i grunnbemanning på avdelingene for barn på 3-5 år.

Ann-Christin Myklebust (Kristiansand, 2020-03-06)

#373

Har snart mitt tredje barn i barnehage. Ønsker at han også får den samme omsorg, trygghet og pedagogisk lek, som hans to eldre søsken fikk i barnehagen.

Ann Kristin Vik (Dvergsnes, 2020-03-06)

#374

Signerer fordi jeg en sønn som går i 4 klasse. Og den minste dattera skal begynne til høsten. Og det bør legges mer vekt på og læres mer om hvordan skal små barn ha det på skolen når ikke fungerer under det A4 livet på skolen.

Marianne Auclair (Søgne, 2020-03-06)

#381

Jeg signerer fordi jeg ønsker en bedre bemanning i barnehagen.

Vlora Pllana Hadergjonaj (Kristiansand , 2020-03-06)

#382

Fremtidens borgere fortjener en god start på livet og barnehagepersonell fortjener å ha tid til å virkelig være tilstede. I et forebyggingsperspektiv ville økt grunnbemanning gitt resultater. Hvis personalet hadde hatt nok tid til barna og dermed økt kvalitet i arbeidet, kunne en kanskje forebygget fremtidige utfordringer hos den enkelte.

Heidi Forberg (Søgne , 2020-03-06)

#383

Kvaliteten i barnehagen økes ved at de ansatte har tid til å være med barna.

Janka Hagen (Kristiansand, 2020-03-06)

#390

Kjenner det på kroppen hver dag

Heidi Langeland (Kristiansand, 2020-03-07)

#391

Jeg synes grunnbemanningen pr dags dato er for lav. Vi trenger flere voksne

Hilde Nybro (Flekkerøy , 2020-03-07)

#392

Risiko å ha få folk på jobb med små barn❤️

Reidun Lundekvam (Farsund, 2020-03-07)

#393

Jeg signere for dette gjelder mine barn!

Lise Christoffersen (Søgne , 2020-03-07)

#400

Yngvar Monstad

Yngvar Monstad (Søgne, 2020-03-07)