Ett stort sykehus sentralt på Helgeland!

Kommentarer

#4202

Er fraflyttet nå, men har bodd der mesteparten av mitt liv. Og vet hvilken håpløs situasjon det vil bli å miste sykehuset der. Med bro til fastlandet som stenges, så mange øyer utenfor Sandnessjøen, og en reise fra noen av de eller Sandnessjøen når man trenger sykehus er håpløs. Man kan ikke behandle døde mennesker, og å vente så lenge på hjelp kan gjøre enkelte tilstander uhelbredelige, eller medføre lengere behandling. Og vil gjerne flytte tilbake til en av de vakreste plassene i verden igjen.

Anja Pedersen (Trondheim , 2019-12-15)

#4205

Jeg signerer for å støtte distrikts Norge og beholde det gode tilbudet som allerede finnes i Sandnessjøen

Katrina Evensen (Sandnessjøen, 2019-12-15)

#4208

ALLE innbyggere, også de som bor langt ute på en øy trenger sykehus som befinner seg innen rimelighetens avstand for akutt hjelp!

Aina Ludvigsen (Alstahaug, 2019-12-15)

#4211

Med ønske om at det bygges ett sykehus sentralt på Helgeland!

Rune Walle (Mosjøen , 2019-12-15)

#4212

Det skal være det beste for hele befolkningen på Helgeland. Er selv fra en øykommune....

Inger Mari Johansen (Mo i Rana, 2019-12-15)

#4227

Dette er et være eller ikke være for folk og bedrifter på Vega

May-Britt Trondsen (Vega, 2019-12-15)

#4228

Jeg bor i mosjøen, vi trenger et sykehus. Det mange som trenger sykehuset hær. Det er mange gamle og syke som kanskje ikke greier å reise langt for å komme seg til sykehus. Blir veldig trist om vi mister det.

Synnøve Alsgård (Mosjøen, 2019-12-15)

#4230

Vi trenger 1 stort sykehus i mosjøen for å gi alle på helgeland ett likeverdig og rettferdig helsetilbud

Gjermund Ruderaas (Sandnessjøen, 2019-12-15)

#4231

Sykehuset må ligge sentralt på Helgeland, og ikke i utkanten!

Lisbeth Dyrnes (8960 Velfjord, 2019-12-15)

#4238

Jeg mener at et sykehus sentralt på Helgeland er det beste for HELE Helgeland.

Hanne Kristin Andersen (Verdal, 2019-12-15)

#4252

Et stort sykehus er det beste for alle på Helgeland

Wenche Marseliussen (Leirfjord, 2019-12-15)

#4253

Viktig å styrke HELE Helgeland og sikre bosetting og levevilkår for distriktene.

Ole Magnus Lauritsen (Trondheim, 2019-12-15)

#4261

Ett sykehus som legges i midten er DT beste for alle på Helgeland .

Åge Johan Jakobsen (8890 Leirfjord , 2019-12-15)

#4264

Til det beste for hele Helgeland, pasienter og fagmiljø

Renate Kjønnås Egren (Mosjøen, 2019-12-15)

#4268

Jeg signerer fordi jeg ønsker et løft i helsetilbudet vårt på Helgeland. ETT sykehus sør for Korgfjellet.

Julie Solli Johnsen (Mosjøen , 2019-12-15)

#4272

Æ

Anette Bauer (8802, 2019-12-15)

#4274

Det er det beste for alle pungtum.

Marit Husmo (Sandnessjøen, 2019-12-15)

#4275

Jeg vil ha ett stort sykehus sør for korgfjellet

Harry Johansen (Vestvågan, 2019-12-15)

#4277

Vil ha sykehus i Mosjøen.

Alexander Gløsen (Mosjøen, 2019-12-15)

#4280

Logikk

Håkon Strand (Mosjøen, 2019-12-15)

#4281

Ett sykehus sør for Korgfjellet vil gi det beste tilbudet for hele Helgeland, medisinsk og tilgjengelighet.

Marit Myrvik (Leirfjord, 2019-12-15)

#4282

Jeg signerer for jeg og min familie bor på Helgeland og det er viktig ag vi har et godt sykehus tilbud nært oss

Jan-Yngve Marseliussen (Træna, 2019-12-15)

#4284

Jeg ønsker ett sykehus på helgeland! Dette skal ligge i holandsvika! Dette er det eneste riktige for alle parter!!!!!!

Tobias Hoff (Mosjøen, 2019-12-15)

#4285

Kommer opprinnelig fra nordland, kan geografien rimelig greit, og men at jeg forstår befolkningen bedre enn jeg forstår politikerne...stå på.

THOR ERLING KNÆDAL (Stjørdal , 2019-12-15)

#4291

Jeg kanskje en dag vil flytte hjem igjen til brsund dersom jeg føler meg tryggere der mtp avstand til sykehus. Og på vegne av familie oh venner som bor i brsund og trenger er sykehus nærmere

Kristine Pettersen (Trondheim, 2019-12-15)

#4302

Jeg ønsker at et nytt sykehus på Helgeland må ligge slik plassert at det blir rettferdig for alle som skal bruke det, og da må det ligge midt i regionen.

Tone Wiik Aasberg (Brønnøysund, 2019-12-15)

#4306

Enig

Mons Grøvlen (Heimdal, 2019-12-15)

#4319

For at det blir det mest rettferdige for hele Helgeland!

Per Kåre Hatten (Brønnøysund, 2019-12-15)

#4321

Fordi jeg er enig og noen må bort fra sine politiske verv... Nord-Norge har de systematisk ødelagt over mange år....

Ronny Omar Torgnesvik (Brønnøysund , 2019-12-15)

#4327

Ønsker sykehus et sentralt sted sør for korgfjellet for hele helgeland!

Finn ove Aufles (Mosjøen, 2019-12-15)

#4332

Jeg vil ha et stort sykehus i S.sjøen

Margaret Hundal (Brønnøysund, 2019-12-16)

#4334

Økt kompetanse, bedre pasientbehandling ved sentralisering, altså 1 felles sykehus sør for korgfjellet

Elisabeth Aakervik (Trondheim , 2019-12-16)

#4338

Det er lurt å samle fagmiljøer, som helseperson vet jeg at "mengdetrening" er viktig for å bli dyktig.

Kari Jensen (Trondheim, 2019-12-16)

#4339

Ønsker ett sykehus sør for Korgfjellet. Dvs midt på Helgeland. Må bære Mosjøen. Sjekk kartet!!!!!’

Kari Bolstad (Mosjøen, 2019-12-16)

#4355

Sykehuset skal betjene hele Helgeland

Per Tore Holgersen (Husvær, 2019-12-16)

#4361

Rettferdig plassering for hele Helgeland.

Mai Karin Aune (Sundøy, 2019-12-16)

#4364

Fordi: geografien.avstandene og værforholdene trenger dette....men også 2 mindre sykehus. enten her eller der. OG! kutt ikke Vefsn sykehus!

Anne-Grete Nordal (Mosjøen, 2019-12-16)

#4370

Fordi man bør utvikle ett større fagmiljø på en lokasjon som tilbyr stabil & optimal nærhet/reisetid for alle pasienter og tilhørende i regionen som sykehuset har i oppdrag å dekke.
Dette - uavhengig av vær, vind og lokale personelle (og politiske) interesser.

Jarle Steffensen (Binz, 2019-12-16)

#4382

Best mulig og mest framtidsretta akuttberedskap med de viktige funksjonene som hører til, under samme tak. Antall pasienter påvirker muligheten for god medisinsk kompetanse og erfaring. Viktig med best mulig utnytting av det nye vegnettet, og tilrettelagt jernbane- og båtforbindelse, til beste for de helgelendingene som vil få størst avstand fra et felles, sentralt plassert sjukehus, dvs. sør for Korgfjellet. DMS'er må etableres etter behov.

Knut Solberg (Mosjøen, 2019-12-16)

#4383

Et stort sykehus blir det beste.

Asle Ovesen (Mosjøen, 2019-12-16)

#4385

Sandnessjøen er det naturlige stedet for et stor sykehus på Helgeland ,punktum.

Jens-Martin Johansen (Vevelstad , 2019-12-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...