Ett stort sykehus sentralt på Helgeland!

Kommentarer

#2802

Rekruttering av helsepersonell blir vanskelig i framtida og er det allerede. Sterke fagmiljø i et stort sykehus rekrutterer best. Dette til beste for pasientene. I fylket jeg bor ble to-sykehusmodellen forkastet.

Torill Vang Amdam (Molde, 2019-12-13)

#2804

ETT sykehus på Nyland (Holandsvika)

Brit Søfting (Mosjøen, 2019-12-13)

#2805

Jeg vil at sykehuset skal ligge i Mosjøen

Kjersti Justad (Mosjøen , 2019-12-13)

#2807

Ett stort sykehus samler fagmiljøet og gir det beste faglige tilbud til hele befolkningen

Joakim Vike (Mosjøen, 2019-12-13)

#2810

Ett sykehus for ALLE på Helgeland

Nadia Gjerstad (Mosjøen , 2019-12-13)

#2813

Pasientene i fokud

Ove Wingsternes (Mosj7, 2019-12-13)

#2814

Ønsker ett sentralt plassert sykehus for hele Helgeland.

Frank Lund (Mosjøen , 2019-12-13)

#2816

Ett sykehus!! Mosjøen og omegn

Beate Nyhagen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2824

Det er det beste for HELE helgeland

Trygve Rønning (Sandnessjøen, 2019-12-13)

#2828

Det er det eneste fornuftige.

Per Arne Åkvik (Trondheim , 2019-12-13)

#2834

Det er beste løsningen..

Paul Asbjørn Nakstad (Mosvik, 2019-12-13)

#2841

Alle fortjener et like godt sykehustilbud. Et stort sykehus midt på Helgeland - sør for Korgfjellet er det alternativet som ivaretar alle Helgelendinger best! Alles liv og helse er like mye verd og da må geografisk plasseringen være slik at ingen blir diskriminert i forhold til akutthjelp og transporttid til sykehus.

Marianne Forsjord (Mosjøen, 2019-12-13)

#2844

Mener dette er til det beste for alle innbyggerne på Helgeland

Marie Sjåvik (Mosjøen, 2019-12-13)

#2847

Jeg signerer fordi jeg ønsker et stort sykehus for HELE HELGELAND, beliggende sør for Korgfjellet

Grete Thorvaldsen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2848

Ett fullverdig sykehus med alle spesialist-tjenestene samlet under samme tak sentralt plassert, er det Helgeland trenger inn i ei ny tid.

Bjørnar Torgersen (Brønnøysund , 2019-12-13)

#2850

Ett stort sykehus midt på Helgeland for alle.

Gyda Torgersen (Brønnøysund, 2019-12-13)

#2853

Et sykehus sentralt på Helgeland er det beste for hele befolkningen på Helgeland.

Ronny Urheim (Mosjøen, 2019-12-13)

#2859

Jeg hører på fagmiljøet!

Terje Selstad (Mosjøen, 2019-12-13)

#2871

Jeg mener det eneste riktige for hele Helgeland er plssering som alle kan nå!!

Svenn Erik Neergaard (mosjøen, 2019-12-13)

#2872

Jeg har tro på ett felles stort Helgelandssykehus midt på Helgeland til beste for pasienter, pårørende og hele befolkningen på Helgeland. Samle kompetanse på ett sted vil gi det beste helse tilbudet.

Åse Winther Neergaard (Mosjøen, 2019-12-13)

#2876

Det vil gi det klart beste sykehustilbudet på Helgeland samlet sett.

ARVE AAKVIK (MOSJØEN, 2019-12-13)

#2878

Vi på Helgeland MÅ ha ett sykehus sentralt for ALLE helgelendinger, og som kan gi oss den beste behandling!

Beate Emilsen (Sandnessjøen, 2019-12-13)

#2879

Det er mest fornuftig plassering geografisk og i tråd med faglige anbefalinger

Trude Haaland (Mosjøen, 2019-12-13)

#2880

Fordi Mo har fått en masse statlige arbeidsplasser og det er andre steder som nå må prioriteres, les: Mosjøen.

Kirsten Pettersen (Bodø, 2019-12-13)

#2885

Jeg støtter det faglige rådet om ett sykehus og sentral beliggenhet

Snorre Bogfjellmo (Mosjøen , 2019-12-13)

#2890

Fra Mosjøen.

Andreas Tverå (Stjørdal, 2019-12-13)

#2901

Sykehus nord for korgen er ikke samfunnsnyttig

Andreas Nesje (MOSJØEN , 2019-12-13)

#2909

Det eneste riktige for hele Helgeland.

Geir-Arne Nilsen (Leirfjord , 2019-12-13)

#2919

Støtter ETT sykehus på Helgeland

Per Drevland (Mosjøen, 2019-12-13)

#2929

Vil ha ett stort sykehus sør for Korgfjellet 👍

Anne Karin Olsrud (Mosjøen , 2019-12-13)

#2936

Geografisk så må sykehuset være i Mosjøen.

Jan-Terje Aasen (Mosjøen , 2019-12-13)

#2942

Et stort sykehus sør for korgfjellet. Spesialister og fagmiljø samlet under et tak, gir best tilbud til alle pasienter på Helgeland.

Gunn Torill Granmo (Mosjøen, 2019-12-13)

#2945

Ett stort sykehus plassert sør for Korgfjellet, sentralt på Helgeland, er riktig og viktig for HELE Helgeland

Karin Devold (Mosjøen, 2019-12-13)

#2951

Sykehus midt på Helgeland.

Dan Rudi Abrahamsen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2954

Ett stort sykehus for alle pasientene sentralt på Helgeland

Ronny Aanes (Mosjøen, 2019-12-13)

#2965

I og med at jeg har familie i områdene rundt Sandnessjøen vil jeg de skal ha rask tilgang til sykehus om det trengs.

Arnt Ravnå (Trondheim , 2019-12-13)

#2982

Støtter ett sykehus i Mosjøen.

Else Walnum (Mosjøen, 2019-12-13)

#2984

Sykehuset burde ligge i helgelands befolknings tyngdepunkt.

Petter Hauge Johansen (Trondheim, 2019-12-13)

#2990

Jeg vil ha et sentralt sykehus for hele Helgeland

Sigurd Lunde (Leirfjord, 2019-12-13)

#2998

Jeg ønsker ett felles og sentrert stort sykehus for HELE Helgeland!

Joakim Granås (Mosjøen , 2019-12-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...