Ett stort sykehus sentralt på Helgeland!

Kommentarer

#2603

Fordi jeg støtter saken!

Synnøve Sætrum (4625, 2019-12-13)

#2604

Fordi folkets røst må godtaes.

Anne-Grete Volnes (5306 erdal, 2019-12-13)

#2605

Et sykehus sentralt på Helgeland.

May Brith Holand (Luktvatn, 2019-12-13)

#2608

Det er det beste valget for helgeland

John Endre Aufles (Mosjøen, 2019-12-13)

#2610

Jeg signerer for en en ett sykehusmodell i Mosjøområdet

Edel Anne Ånes (Odin Benumsv15, 2019-12-13)

#2615

Vi SKAL ha ett - 1 sykehus sentralt plassert på Helgeland

Jørn Roger Øyen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2624

Tenk på kystfolket!

Annika Emilsen (Vevelstad, 2019-12-13)

#2625

Ett sykehus mist på Helgeland er best for alle på Helgeland!

Tone Lynghaug (Mosjøen, 2019-12-13)

#2637

Et stort sykehus sentralt på Helgeland best for pasientene.

Aina Sætre (Leirfjord, 2019-12-13)

#2641

At livene til oss her sør på Helgeland er like mye verdt som til de nord på Helgeland. Og at vi derfor må få et sykehus midt på Helgeland, og det er i Mosjøen. For alle pasientenes beste!!

May Kristin Nordmo (Hattfjelldal , 2019-12-13)

#2648

Jeg signerer fordi jeg mener man bør lytte til de 12 ordførerne sør for Korgfjellet som mener sykehuset på Helgeland bør ligge sør for Korgfjellet.

Gry Solbraa (Mosjøen, 2019-12-13)

#2652

Jeg ønsker et sykehus sør for korgfjelltunnelen

Julie Bråten (Mosjøen, 2019-12-13)

#2655

Ettsykehusløsningen sentralt på Helgeland er den klart mest fremtidsrettede og det beste for pasientene, totalt sett. En tosykehusløsning vil utvilsomt føre til en gradvis pulverisering av det sykehus som ikke ligger i Rana...

Stian Forsmo (Mosjøen, 2019-12-13)

#2664

All sunn fornuft tilsier at man får det beste faglige tilbudet med ett stort sykehus! Hvordan man da kan foreslå å ha det sykehuset noe annet sted en sentralt i det området det skal dekke, er uforståelig!!!!

Åsmund Sveinunggard (Mosjøen, 2019-12-13)

#2670

Vi trenger et sykehus som alle kan nå i tide og hvor vi pgsåkan få besøk av våre kjære. Det er så viktig. Ellers er det bare å flytte sørover

Rita Veronika Bjørnvig (Dønna, 2019-12-13)

#2675

Vil gi det desidert beste helsetilbud og hindrer pasientlekkasje

Bjørn Helge Hansen (Sandnessjøen, 2019-12-13)

#2678

Fordi at e ønske ha et sykehus i Sandnessjøen!

Helene Henriksen Nilsen (Sandnessjøen , 2019-12-13)

#2696

Jeg signerer for de jeg ønsker ett sykehus på Helgeland som er brukbart geografisk plassert ved kysten.

Siv Brit Monica Flæsen Almendingen (Sandnessjøen, 2019-12-13)

#2705

Ønsker ett sykehus på Helgeland

Roald Kjønnås (Fustvatnet, 2019-12-13)

#2710

S.hus i Ssj.!

Ragnhild Aanvik (Velfjord , 2019-12-13)

#2714

996oiknu

Tore Foss (HOMMELSTØ, 2019-12-13)

#2721

Ett sykehus sentralt på Helgeland er d eneste rette

Reidunn Rydså (Mosjøen , 2019-12-13)

#2722

Ønsker et (1) sykehus på helgeland

May Holdal (Mosjøen, 2019-12-13)

#2723

Jeg kjenner Helgeland og vet hvor viktig det er å ha enklest mulig tilkomst til sykehuset fortest mulig når det trengs. Sandnessjøen=Beste alternativ.

Tor Solvang (Lakefield MN, 2019-12-13)

#2724

Jeg ønsker ett storsykehus i aksen /Holandsvika.
Jeg er 100% sikker på at det er den absolutte beste løsninga for folk på Helgeland.

Frode jæger Johansen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2728

Jeg ønsker ett stort sykehus midt på Helgeland. Vi har mange unge leger som gjerne vil jobbe ved ett stort sykehus midt på Helgeland. Og sist men ikke minst vil dette være det beste for pasienter og pårørende.

Laura Olsen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2732

som Ungdom synes jeg det er viktig og tenke hvorfor jeg vill flytte til hjembyen min igjen når jeg har vært borte en stund. Det å være redd for at mine unger igjen elle emnet selv kan dø eller få langvarige smerter fordi vi ikke har et sykehus nært nok er ikke noe jeg vill komme tilbake til. Derfør ønsker jeg det å få ett stort sykehus på Helgeland!

Emma Leier (Mosjøen, 2019-12-13)

#2733

Jeg signerer her fordi det er det som blir mest logisk rett i følge egen resonnering, og det jeg har lest meg opp om saken når det kommer til det geografiske og helsemessig dekkende. Jeg signerer her fordi jeg også ser et håp om vekst i en fin og kjær by som Mosjøen

Espen Aufles Hansen (MOSJØEN, 2019-12-13)

#2735

Ønsker 1 sykehuset sentralt på helgeland

Reidun Hayes (Mosjøen, 2019-12-13)

#2739

Vil ha et sykehus sør for Korgfjellet.

Anne grete fløtnes hansen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2740

Jeg mener at ett nytt sykehus bør ligge sentralt på Helgeland.

Bendik Micheeff (Harstad, 2019-12-13)

#2743

Jeg signerer dette fordi det er viktig for meg at sykehuset plasseres sentralt på Helgeland.

Kristine Moby Leirvik (Mosjøen, 2019-12-13)

#2748

ETT stort sykehus for hele Helgeland, plassert sør for Korgfjellet!

Monika Lorentzen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2751

Jeg mener at sykehuset skal ligge midt på Helgeland, nemlig Holandsvika.

Sveinung Johnsen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2752

Jeg er enig i at ett sykehus sør for Korgfjellet er det beste for hele befolkningen på Helgeland.

Beate Forbergskog (8960 Velfjord, 2019-12-13)

#2754

Et sykehus er til for pasientene, derfor må det plasseres sentralt i forhold til befolkningen det skal dekke, og ha sikre og alternative transportmuligheter, uansett vær eller andre eventuelle transport problemer, stengte tunneller osv. Ett sykehus vil også være det beste for fagmiljøet og dermed også en trygghet for pasientene. Fagpersoner er lettere å flytte enn pasienter, fagpersoner pendler gjerne så lenge det er en attraktiv arb.plass, og det er jo Ett nytt stort sykehus med mange pasienter. Slik de gjør andre steder. Derfor bør plasseringen av ETT stort sykehus være sør for Korgfjellet rundt Mosjøen.

Tor Helge Nøstvik (Halden, 2019-12-13)

#2764

Sykehuset på Helgeland MÅ ligge midt på Helgeland så alle får hjelp!

Viola Dahlmo (Mosjøen, 2019-12-13)

#2777

Et sykehus sentralt på Helgeland

Espen Olsen (Mosjøen , 2019-12-13)

#2781

Med et ønske om et solid, samlet fagmiljø lokalisert sentralt og tilgjengelig for alle pasienter i helgelandsregionen og med mindre risiko for pasientflukt til andre helseforetak.

Tonje Skjellstad (Finnsnes, 2019-12-13)

#2783

Et stort sykehus midt på Helgeland vil bli det beste for alle

steinar albrigtsen (Sandnessjøen, 2019-12-13)

#2788

Fordi det er rettferdig at nord og Sør-Helgeland skal ha lik avstand til sykehus,og at vi trenger et sykehus der all ekspertise blir samlet.

Raymond Arntsen (Mosjøen, 2019-12-13)

#2791

Ett sykehus!

Emma Pettersen (Brønnøysund, 2019-12-13)

#2792

Dette er den beste løsningen for alle pasienter på Helgeland

Willy Hauan (Mosjøen, 2019-12-13)

#2793

Jeg signerer fordi det er det eneste fornuftige å gjøre...

gry heidi bostad (Velfjord , 2019-12-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...