La Lund torv og Vabua leve!

Kommentarer

#407

Bevar det fine rolige område mange gammle og unge som stor trives der også er det kjempe trygt for barna der og leke i alle årstider og vinteren er så å si bakken full av folk i alle aldere som aker trygt

Astrid Mulvarpen Nomeland (Kristiansand , 2019-12-04)

#408

Bevare de få grøntområdene vi har igjen på Lund! Fortetting og skyggeleggkng. Unødvendig å legge utbygging hertil.

Øivind Nyvoll (Kristiansand, 2019-12-04)

#415

Dette blir altfor omfattende, bygg gjerne studentboliger, men i en helt annen form og skala

Iren Pedersen (Odins gate, 2019-12-04)

#421

Vabua og Lunds hjertet er viktig for folk og brukes mye! Disse tilbudene må ikke forsvinne!

Gode minner for generasjoner som har vært og de som kommer. Ta vare på dem!

Maria Aabel (Kristiansand, 2019-12-04)

#427

Nå må innbyggerene og ikke utbyggerene styre kristiansand

Per Erik Zahl (Kristiansand, 2019-12-04)

#433

Jeg har bodd i området og om jeg flytter tilbake vil jeg bo der, men ikke midt i en studentby eller i et blokkområde. Et altfor fint område å ødelegge!!!

Eilin Sundelin (Narvik, 2019-12-04)

#436

Oppvokst på Lund med Vabua som lekeområde, fotballbane og akebakke. Det må være kortsiktig byutvikling hvis man ikke kan se verdiene som generasjoner har hatt glede av i Vabua. Folket og byen trenger åpne plasser og grønne lunger. En utsikt tilgjengelig for alle både mot byen og mot Solbygg.

Leif Herskedal (Gimse, 2019-12-04)

#442

Jeg har vokst opp på Lund og vet at dette er en grønn lunge som gir mulighet for mye aktivitet for barn og unge.

Vibeke Jørgensen (Oslo, 2019-12-04)

#458

Jeg signerer fordi Vabua er et viktig område spesielt for barn og unge på Lund. Vi er et sentrumsnært område og trenger sol og lys på den grønne lungen Vabua er for oss. Ikke la Vabua bli en skyggedal.

Lisbeth Lindtner (Kristiansand, 2019-12-04)

#464

De grønne og lyse områdene må bevares, og nye byggeprosjekter må tilpasses øvrig bebyggelse. Høye blokker vil ødelegge det.

Astrid Næss (Lund, 2019-12-04)

#469

Jeg synes vi må tenke langsiktig og bevare denne viktige grønne lungen på Lund!

Tone Takle (Kristiansand, 2019-12-05)

#471

Fordi utbyggingsplanene som de foreligger nå er altfor massive og vil ødelegge grøntområdet Vabua. Jeg har så og si vokst opp i Vabua og vil gjerne at andre også skal få gleden av det samme.

Phillip Kaspersen (Kristiansand, 2019-12-05)

#473

Ønsker å redusere at det bygges høye bygninger. Veldig trist at denne bydelen skal bli ødelagt. Bodde på Østerveien når jeg flyttet til byen i 90tallet.

Morag Lyngstad (Kristiansand , 2019-12-05)

#475

Det er veldig synd å skulle ødelegge det eneste grøntområde i byen. Det er for galt å prioritere studenter framfor de lokale

Synnøve Haaland (Kristiansand , 2019-12-05)

#484

Jeg mener det er viktig å bevare Vabua og området, byens beste akebakke som har brakt mye glede til meg og mange flere og det åpne fine grøntområdet hvor man kan hvile, puste ut og nye utsikten.

Silje Martine Mikalsen (Kristiansand, 2019-12-05)

#485

Totalt ødeleggende for området. Høye og kompakte blokker er ikke akseptabelt! Grønne lunger og utsikt takk 😃 studentboliger på campus, marvikssletta og gimlekollen.

Mariannne Stray (Kristiansand, 2019-12-05)

#499

Vi trenger Vabua fordi den er en nydelig grønn lunge på Lund som betyr veldig mye for mange! Vabua er et samlingspunkt for barn og voksne om vinteren, naturen der bidrar til sosialt fellesskap, rekreasjon, naturmangfold og livskvalitet. Det blir ikke det samme om Vabua blir bygget inne av høye leilighetskompleks. Man vil da miste mye av utsikt og naturopplevelse. Vabua er minneverdig og uerstattelig!

Live Skjeggedal Bentsen (Kristiansand, 2019-12-06)

#501

Jeg har gode minner fra Vabua fra alle årstider, både som ung og som mor, og jeg ønsker at neste generasjon som er kommet til skal få det samme. Vi TRENGER grønne lunger i byen!!

Lena Maria Larsen (Lillesand, 2019-12-06)

#503

Bevar bo- og grøntmiljøet

Svein Mykland (Kristiansand, 2019-12-06)

#504

Politikerne må tenke langsiktig og ikke la seg styre av arkitekter og utbyggere. Kristiansand skal være en by for alle. Lund torv trenger et lyst og hyggelig torv. Vabua er viktig for barn og unge.

Bjørg Torhild Johnsen (Øvrebø, 2019-12-06)

#506

Dette bør bevares og opprustes som grøntområde/park.

Laila Hamar (Kristiansand, 2019-12-06)

#509

Bodde i Solbygg mine første barneår, og Vabua må ikke stenges inne bak høyblokker. Området må beholdes som en grønn lunge !

Tore Heidenreich (Kristiansand, 2019-12-06)

#513

Jeg er fra Lund & dette betyr mye for meg.

Inger-Lise Macdonald (Kristiansand, 2019-12-06)

#518

Jeg er vokst opp der og har brukt området til rekreasjon og lek, og i dag gjør barna mine det også

Kjetil Axelsen (Lillesand , 2019-12-06)

#533

Det er nok bygging på grøntareal som det er. Trenger ikke bebygge en fin park.

Runar Olaussen (Kristiansand, 2019-12-06)

#536

Jeg signerer, fordi jeg virkelig ikke vil at en av de mest ikoniske stedene på lund skal bli totalt gravd og bygd i stykker. Jeg tror ikke jeg eller noen andre som bor på Lund vil ha vår kjære Vabu og torv skal bli forurenset av ny grotesk bebyggelse. Det hadde vært et øyesår jeg aldri kunne levd med

Christian Bentsen (Kristiansand, 2019-12-06)

#537

ille at man skal bygge overalt!

Tanja D. Birkeland (Kristiansand, 2019-12-06)

#538

Fordi dette hjerte på Lund skal være god for alle vi som bor her. Dette skal vi forvalte videre på hensikten fra hun som gav elevinetomta. Skjønner ikke perspektivet til disse planene. De er kortsiktige og kvelende

Åse Mosvold hogga (Kristiansand, 2019-12-06)

#541

Har barn som bruker området ukentlig. Denne dyrebare skatten må bare bevares!

Nicolai Stray (Kristiansand, 2019-12-06)

#544

Reguleringen og trafikk-konsekvensene er helt forferdelig for beboerne og miljøet.

Ove Sten Olsen (4631 Kristiansand, 2019-12-07)

#547

Mennesker trenger i sin nærmiljø, blandt alle bygninger, å se trær, grønt gress og kunne rusle i parken, sitte på en benk i solen. Om vinteren nyte og leke snøen på de samme stedene. Noe som er så ekstremt viktig for oss alle planlegges å ødelegges!

Paula Hagström (Johan Øydegardsvei, Lund, 2019-12-07)

#548

Uenig i en altfor massiv utbygging av området!

Frode Ulvseth (Kristiansand, 2019-12-07)

#556

Det er planlagt for høyt! Uten tilstrekkelige P plasser.

Sigbjørn Lie (Kristiansand S, 2019-12-07)

#559

hele planen er galskap!!!!!!

hanne kjelsrud (kristiansand, 2019-12-07)

#561

Jeg er enig i formuleringene her. Vil bevare Lund Torv med grøntområder og uten høybygg.

Øystein Olav Lægdene (Kristiansand S, 2019-12-07)

#562

Jeg ønsker grøntområder og lave bygninger ved Vabua. En bør i større grad ta hensyn til Elevines intensjoner.

Anne-Marie Wiland Lægdene (Kristiansand S, 2019-12-07)

#563

Jeg er ekte Lundskråge og Rundingen og Vabua er ikke noe man kan ødelegge. Det er en del av hva som gjør Kristiansand til Kristiansand

Tone Hultmann (Søgne, 2019-12-07)

#564

Galematis å ødelegge lund torv med blokker. Her bør det heller lages et rekreasjonsområde for store og små.

Torunn Tjore (Kristiansand S, 2019-12-07)

#568

Dette prosjektet ødelegger mer enn det skaper. Finn bedre og mer egnede områder som ikke tar fra oss på Lund et viktig pusterom og grønn trivsel. Studenter kommer og går, vi lever her og betaler vår skatt for fellesgodene, det gjør ikke studentene. Hvor skal f.eks studentene med biler og evt. deres gjester parkere? På allerede biltette gater i boligområdene? Det kan kun bli stor frustrasjon og kaos. Skal det være totalforbud mot biler for de nye beboerne og evt besøkende? Hvor mye er gjennomtenkt her? De folkevalgte trenger å vise at de arbeider for innbyggerne, som faktisk har valgt dem til den jobben de gjør, og ikke er underlagt utbyggere med penger eller forventningspess fra Sia. Tenker at ingen av de selv ville likt å bli bygget inne med en massiv blokk omtrent i egen hage eller støy fra studentfester inn på soverommet til stadighet. Det er lov å bruke hjertet i denne saken, og ikke la seg drive til beslutninger som er irreversible for dette flotte området i byen vår! Fint med forandring på Lund Torv, men av en helt annen skala og til trivsel for flere enn studenter på gjennomreise i et par år av livet sitt.

Reidun Ekre Danielsen (Kristiansand , 2019-12-07)

#569

Bevar idyllen 💕

Tove Pedersen (Kristiansand, 2019-12-07)

#570

Vi trenger åpne områder rundt kvadraturen.

Odd Kristian Pedersen (Kristiansand , 2019-12-07)

#574

Vi må bevare de grøntområdene vi har. Lund bygges ut, det er mange barn som bor her, det er flere barnehager i området, da er det helt feil å ødelegge dette området.

Henriette Klemp (Lund, 2019-12-07)

#576

La den «lomma» bli et paradis også for fremtidens Lundsbarn♥️

Anne Hauan Jensen (Søgne , 2019-12-07)

#577

Kristin Herland

Kristin Herland (Kristiansand , 2019-12-07)

#587

Se hørings Innspill til saken fra FAU Lovisenlund skole. Vi er spesielt opptatt av hvordan prosjektet forværrer en allerede kritisk farlig skolevei for mange av skolebarna. Vi mener og prosjektet forringer skolens nærmiljø for alle skolens elever og lærere som bruker Vabua i skoletida og på fritiden. Forværrer og bomiljø for mange.

Lisbet Skregelid (Kristiansand, 2019-12-07)

#595

Det er en stor skam å overse forutsetningene for at Elevine ga bort denne tomten - hvordan orker dere å leve med dere selv etter en slik beslutning 😡

Ester Stray (Kristiansand, 2019-12-07)

#599

Grønne lunger og utsyn må bevares!!!

Randi Christensen (Kristiansand, 2019-12-07)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...