La Lund torv og Vabua leve!

Kommentarer

#1

Nå fester vi vår lit til at våre folkevalgte ser de totalt overdrevne og ødeleggende dimensjonene i denne planen og bidrar til å redusere disse slik at det blir bærekraftig

Tor Borgar Hansen (Lund Torv, 2019-11-27)

#2

Grøntområdene på Lund torv og Vabua må bevares. Dette samsvarer med bærekraftsmålene og det grønne skiftet. Vi vil være del av en bærekraftig by som er inkluderende, trygg og klima- og miljøvennlig – i tråd med det Nye Kristiansand ønsker å bli, Norges mest miljøvennlige kommune.

Mary-Ann Hjemdahl (KRISTIANSAND S, 2019-11-27)

#3

Bevar denne viktige grønne lungen i vår by.

Vidar Strisland (Kristiansand, 2019-11-27)

#6

Helge Bjorvand

Helge Bjorvand (Torridalsveien 6, 2019-11-27)

#7

Vi må ta vare på bynære grøntområder!

Jon Matzow (Kristiansand S, 2019-11-27)

#8

Signerer dette da dette er avgjørende for om vi blir boende i Kristiansand eller ikke.

Ingrid Kristiane Waarøe (Kristiansand, 2019-11-27)

#9

Det er latterlig å bygge slike kalosser som vil skygge for eksisterende grøntområder (Vabua) hvor barn gjennom generasjoner fritt har fått utfolde seg i lek og morro.
I tillegg vil det ødelegge "signaturen" til Lund Torv og Vabua. En åpen og grønn lunge i hjertet av Lund Bydel.
Hvilke politikere kan med hånden på hjertet ønske denne vanvittige utbyggingen av blokker i hjertet av Lund og Kristiansand for fremtidige generasjoner?!
Du er ganske hjerteløs og kynisk som politiker hvis du lar utbyggerne vinne frem.
Du får ikke min stemme noen gang hvis du prøver!

David Torvik Kristiansen (Kristiansand, 2019-11-27)

#15

Dette er et overgrep mot borgere i Kristiansand. Sentrumsnære grøntarealer forsvinner. Gamle, opparbeidede villahager forsvinner. Det er ikke behov for utbyggingen.

Ole Haugerud (Arendal, 2019-11-27)

#16

Jeg er imot utbygging og dermed ødelegge viktige og bevaringsverdige grønt-områder og bygninger.

Ole Helge Limann (Kristiansand, 2019-11-27)

#18

De nye planene raserer hele området med altfor voldsom utbyggelse

Vigdis Jakobsen (Kristiansand, 2019-11-27)

#19

Jeg ønsker en menneskevennlig fortetning som ivaretar grønne lunger og tar hensyn til enkeltmenneskers behov for harmoniske by-rom.

Terje Søvik Hanssen (Kristiansand, 2019-11-27)

#21

Jeg ønsker at Lund Torv skal bevares som et åpent grøntområde med tilgang for alle.

Mette-Marie Salvesen (Lahelle, 2019-11-27)

#22

Høyden, omfang og formen på den planlagte utbyggingen fremstår somen festning og et fremmedlegeme midt i eksisterende bebyggelse bestående av gamle trehus fra begynnelsen av forrige århundre. Utbygging som harmoniserer med bestående bebyggelse og som gir tilgang til luft og lys og grøntområde for alle hadde ikke vært noe problem.

Jan Bitter (Kristiansand, 2019-11-27)

#47

Kanseller planen og lag en ny plan som ivaretar det åpne rommet med trær, busker og andre vekster.

Nora-Lise Thorsen (Kristiansand, 2019-11-28)

#49

Jeg vil bevare Vabua og området rundt.

Lene Korsmo Brekka (Østerveien 52, 2019-11-28)

#51

Det vil være en skam å ødelegge et slikt område. Planene vitner om liten forståelse for at trivsel er viktig for folk. Man kan bo i et område med høyhus, men de færreste vil trives der, i hvert fall ikke i lengden.

Bob Steinarsson (OSLO, 2019-11-28)

#53

Jeg ønsker at Lund Torv skal utvikles, men med betydelig mindre enn dagens forslag!

Hilde Hamborg (Lund Torv, 2019-11-28)

#55

Fortetning ikke må bety det samme som å miste unike grønt areal. Dette er for mye på for lite sted. Og trafikksituasjonen virker ikke godt nok utredet.

Cheryl Macdonald (Kristiansand, 2019-11-28)

#59

Dårlig trafikksikkerhet.
Redusert bruksverdi av Vabubakken.
Innsyn. Ei ny blokk inntil grensen.
Redusert verdi og bruksverdi av egen eiendom.

Sven Jacobsen (Kristiansand, 2019-11-28)

#60

Vabua er et sentralt og viktig grøntområde, sommer som vinter. Spesielt på vinteren, utallige timer tilbragt i akebakken der. Alle barn på Lund har vokst opp med det, og det kan vi ikke ta fra fremtidige generasjoner!

Anne Mette Seines (Kristiansand, 2019-11-28)

#61

Man må bevare de få grønne lommene i byen som er igjen.

Jan Petter Johannessen (Kristiansand, 2019-11-28)

#62

Fortettingen av Lund er på ville veier. Hvorfor klarer vi ikke å etablere nye prosjekter og samtidig ta vare på eksisterende bomiljø?? Hvorfor klarer vi ikke se til grønnere byer enn oss og la oss inspirere, må alt bli tung, lukket mastodont-bebyggelse?

Vabua er Lunds grønne lunge, og har vært et samlingspunkt gjennom alle år for oss som har vokst opp på Lund. Naturmangfoldet vi dreper ved å rive denne perlen får vi aldri tilbake. Lund slik vi kjenner det, (og elsker det!) får vi aldri tilbake om planutvalget fortsetter dit de er på vei nå.

Maja Marum (Kristiansand S, 2019-11-28)

#63

Vabua er Lunds pulserende hjerte for store og små, samt natur og dyreliv, og må ikke raseres ved å skyggelegges og gjemmes bak høyblokker!

Ingrid cecilie Sødal (Lund, 2019-11-28)

#66

Planene for utbygging er gigantiske! Det blir alt for høyt og alt for kompakt. Fortetting er bra, men det finnes andre sentrumsnære områder som egner seg bedre. Er også redd for at hele grunnen kan skli ut! Det er jo bare sand! Er fra byen, og har foreldre som bor like ved Vabua.

Unn Turid Olsen (Lindesnes , 2019-11-28)

#67

Jeg er glad i Vabua!

Margrete Gjerløw (Kristiansand, 2019-11-28)

#68

Vi har råd til å bevare åpne områder på Lund, og vi trenger dem!

Ingebjørg Aarek (Kristiansand, 2019-11-28)

#69

Jeg vokste opp på Valhalla og brukte vabua hver vinter.
Det er dumt å bygge ned fine grønne lunger, og det er få igjen av den sorten på Lund nå. Det har blitt så tettbygd at det snart ikke er en grønn flekk igjen
Hverken sunt eller vakkert.

Brith Frøysnes (Lillesand , 2019-11-28)

#73

Lund Torv og Vabua angår HELE byen!

Bjarne Sverkeli (Kristiansand, 2019-11-28)

#75

Jeg er opptatt av å bevare et rekreasjonsområde og natur.

Iselin Jørgensen (Kristiansamd, 2019-11-28)

#76

Jeg signerer fordi utbyggingen er alt for massiv ift høyde og volum

Tor Ivar Mjåland (Kristiansand, 2019-11-28)

#77

Det er galskap det myndigheter gir tillatelse til ovenfor diverse byggherrer. Unnskyldning: studentene "orker ikke" å gå så langt! Pøh! Unge mennesker med friske bein!

Elin Timenes Gundersen (Kristiansand, 2019-11-28)

#78

Vi må bevare grønne lunger i byen vår, før alt blir asfalt og betong

Bente Hoel (Kristiansand , 2019-11-28)

#79

Lund torv skal være et sted for almenheten, Kristiansands befolkning med med en grønn lunge og bygninger som følger topografien og begyggelsen rundt.

Bjørn Jarle Røgeberg (Kristiansand, 2019-11-28)

#80

Jeg signerer fordi jeg mener det er viktig å ta vare på vårt nærmiljø, med tanke på både barn og unge som bruker disse områdene året rundt og for alt liv som blir berørt og ødelagt fordi noen er mer opptatt av å tjene penger.

Birgitte Korsmo (Kristiansand , 2019-11-28)

#83

Ungene mine elsker å leke i Vabua, og fordi vi trenger grønne lunger for å bedre livskvalitet

Terje Eikså (Kristiansand , 2019-11-28)

#88

Jeg signerer fordi jeg er sterkt imot den type fortettingspolitikk som Kristiansand kommune her er med på å legge opp til. Dersom kommunen hadde vært opptatt av klima, miljø, bærekraft og livskvalitet, hadde de bevart hele området fra gamle Rundingen, Vabua, opp Østerveien til krysset Østerveien/Parkveien til ett eneste stort parkområde. Det trenger Lund etter at det meste av grøntområder er nedbygd. Bevar den gamle bebyggelsen langs Østerveien på nordvestlig side. Blokkbebyggelse og studentleiligheter kan bygges på steder som ikke frarøver Lund sitt særpreg. Ett stort grøntareale/parkområde/aktivitetsområde vil være av stor verdi for dagens og kommende generasjoner, og vil vise at politikerne av i dag har ryggrad til å si nei til kapitalkreftene som bare er ute etter profitt, fordekt som et behov for studenter og innbyggere.

Beate Waarøe (Setesdal, 2019-11-28)

#90

Jeg ønsker å bevare mest mulig av denne grønne lungen. Altfor mange, og altfor høye boliger

Inger-Johanne Borlaug (Kristiansand, 2019-11-28)

#98

Nok av andre plasser å bygge.

Vidar Michelsen (Kristiansand, 2019-11-28)

#100

Kristiansand trenger grønne lunger.

fred uno ljosland huvenes (Kristiansand , 2019-11-28)

#101

her vokste jeg opp.

thor mørch (kristiansand, 2019-11-28)

#103

Støtter lokale krefter

Ingeborg tveter Thoresen (Tønsberg, 2019-11-28)

#113

Dette er rene galskapen, som så mye annet for tiden.😡

Elsr Jensen (Hauslia 26, 2019-11-28)

#114

Jeg bor på Lund, hvor vi har et barnevennlig boligområde. Vi trenger Vabua til barna og ungdommene. Det er viktig for den sosiale delen og den motoriske utvikling av barna. Barna trenger å leke ute og ake ned Vabua på vinteren når det er snøen. Penger er ikke alt i livet herrer politikere. Har du barn?

Giannina Pellerano (Kristiansand, 2019-11-28)

#117

Jeg bor i nabolaget og syns at bydelen trenger å ha dette som grøntareal og akebakke. Bygg et annet sted og la vabua leve!

Lisbeth Korsmo (Tors gate 6a, 2019-11-28)

#121

Området er utrolig viktig for byen og bør utformes og oppgraderes for å bli en enda bedre grønn lunge. Det bør være fokus og ikke ofre dette for en høyhus utbygging. Det blir ødeleggende for området, miljøet, trivsel for alle som bor her og Kristiansands befolkning.

Roger Brekka (Kristiansand, 2019-11-28)

#144

Vi ikke trenger å bygge høye hus i hver eneste grønne lunge. Barn og voksne på Lund trenger litt plasa å boltre seg på. Vokste selv opp ikke langt fra Vabua. Kjempefin plass å leke og ake!

Kristin Olsen (Vennesla , 2019-11-28)

#145

Jeg er sterkt imot den groteske utbyggingsplanen for Lund Torv

Edgar Lorvik (Kristiansand, 2019-11-28)

#147

Er imot utbyggingen av Lund Torv og Vabua. Foreslår å bygge studentboliger på Marviksletta, nok av plass.

Lisbeth Nilsen (Lund, 2019-11-28)

#148

Jeg signerer fordi jeg er redd Vabua ikke får sollys og vi trenger grønne lunger.

Lise Mette Peersen (Kristiansand, 2019-11-28)

#151

Jeg signerer fordi jeg er lei av at utbyggere som allerede er søkkrike skal ødelegge grønne lunger med stygge firkanthus.
Og studentboliger kan bygges ved UIA, nok av plass.

rune bergstø (kristiansand, 2019-11-28)

#153

Bevar Vabua, den beste grønne plassen på Lund! Fortetting må ikke gå på bekostning av friarealet som alle er så glade i!

Nora Valeur (Kristiansand, 2019-11-28)

#165

Som utflytta gammel kr.sand. jente. Støtter jeg dette oppropet fullt ut..

May Britt Andersen (Tvedestrand, 2019-11-29)

#166

Jeg signerer for å bevare Vabua

Ingunn M. Hagen (Kristiansand, 2019-11-29)

#169

Fordi fellesområder som dette er til glede for både store og små!

Jarl Voreland (Kristiansand, 2019-11-29)

#170

Vabua er verdifull og bør vernes for dagens og fremtidens bruk. Byen har få grønne lunger og de få som finnes har stor verdi.

Kristin Tobiassen (4631, 2019-11-29)

#178

Utbyggingen er for massiv

Gro Daland (Kristiansand, 2019-11-29)

#182

Kommer til å ødelegge hele området

Rigmor B Bardoff (Kristiansand, 2019-11-29)

#184

Lund torv og Vabua må utvikles i dialog med lokalsamfunnet, og i tråd med ambisjon om å bidra til grønt skifte. Det gjøres ikke ved den overdimensjonerte utbyggingen det legges opp til nå. La gamle eplehager, deilige akebakker og åpne torv leve!

Kirsti Mathiesen Hjemdahl (Grim, Kristiansand, 2019-11-29)

#200

Bevares som et grøntområde.

Synnøve Hauger (Solbygg, 2019-11-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...