Bevar Naturbrukslinjene ved Mosjøen Vgs!

Kommentarer

#11

Det er det beste skoleåret i mitt liv! Å det burde være ett alternativ for alle som ønsker det!

Mathias Vatnan (Hattfjeldalen, 2019-10-30)

#12

Jeg signerer fordi Vefsn Landbruksskole er en bra skole der man har muligheten til å velge forskjellige linjer underveis. hvis noen linjer på skolen blir lagt ned blir Vefsn Landbruksskole en lite attraktiv skole. Det kommer til å ødelegge før naturbruk på vg1, på vg1 er et år der man får prøvd seg frem på forskjellige type linjer og forskjellige type yrker, der er man innom både landbruk, hest og skog. Rundt halvparten av vg2 elevene søker på hest og skog, hvis disse linjene blir lagt ned kommer det til å bli ekstremt lite søkere på skolen.

Jonas Kleivnes (Finneidfjord, 2019-10-30)

#15

Disse fagene, særlig Skog og Hest representer linjer som det ikke er flere av i Nordland. Det er derfor viktig at ungdom får studert disse fagene lokalt. Foe Skog utdannes det også personer som er ettertraktet i Skogbruket i Nordland. Dessuten har Nordland fylkeskommune de siste par årene investert millionbeløp i utstyr og leie av redskap og utstyr på skog, beløp som en ikke får tilbake igjen PG som vil være bortkastet En nedlegging av Skog vil derfor bli en massiv sløsing av offentlige midler.

Jostein Saus (Mosjøen, 2019-10-30)

#18

Kan ikke legge ned linjen som er fremtiden vår !

Ada Lorentzen (Tverlandet, 2019-10-30)

#20

Jeg mener det er ekstremt viktig at disse linjene består. Dette fordi det vil gi store ringvirkninger i Nordland fylkeskommune.

Jørgen Bergsnev (Mosjøen , 2019-10-30)

#24

Vg1 naturbruk i Hattfjelldal må bestå!

Inger-Lise Bleikvassli (Hattfjelldal, 2019-10-30)

#28

Dette er viktig!

Han Sture Øien (Bodø, 2019-10-30)

#31

Jeg har hatt to sønner ved disse linjene. Spesielt den i Hattfjelldal er helt unik og en læringsarena for mer enn det fagmessige med fantastiske ansatte.

Kristin Volden (Hattfjelldal, 2019-10-30)

#32

Jeg signerer fordi dette er noe av det beste elever med interesse for naturbruk kan oppleve. Skammelig at de trues med nedleggelse hvert eneste år!!!

Helle Beate Sætern (Ramnes, 2019-10-30)

#38

Jeg signerer fordi disse linjene er veldig bra å har gitteg min utadenlse som jeg er stolt over. Og synes det er synd at flere no må eventuelt måtte flytte lang for å kunne gå skole. Ikke alle klarer å flytte så langt så dette tilbudet er kjempe viktig for skole ungdom i Nordland fylke!

Sandra helen Robertsen (Fauske, 2019-10-30)

#40

Nedleggelse av disse linjene vil være en skam. Her tenker dem mer på penger enn på hva man faktisk får ut av disse linjene. Det finnes ingen lignende linjer i Nordland og nedleggelse av disse vil føre til fraflytting fra Nordland.

Irmelin Kristoffersen (Beiarn, 2019-10-30)

#45

Dette er både en viktig utdanningsveg, og viktig for det lokale miljøet.
For Hattfjelldal sin del er dette det eneste videregående tilbudet på stedet, og de aller fleste går videre på skole i Mosjøen etter dette første "trygge" året i Hattfjelldal. Det fungerer for mange som en myk overgang til videregående og bortimot 100 % av de som starter fullfører dette første året. Den statistikken tror jeg dessverre blir dårligere hvis alle må flytte fra Hattfjelldal når de starter første på videregående....

Anne Tove Lie (HATTFJELLDAL, 2019-10-30)

#55

Ønsker å beholde landbruksskolen i Hattfjelldalen.

Eirin Juliussen (Hattfjelldal, 2019-10-30)

#57

Jeg er elev i på naturbruk i mosjøen

Torbjørn Vatne (Aldersunf, 2019-10-30)

#59

Jeg har gått vg1 Naturbruk avd Hattfjelldal ifjord og går Skogbruk iår

Simon Kvandal Weis-Fogh (Mosjøen, 2019-10-30)

#60

Vg1 naturbruk avd Hattfjelldal er svært viktig for bygda vår. Vi i utkantene sender barna tidlig fra oss. Det er da trygt og godt å kunne ha dette alternativet. Jeg mener også at det å ha denne muligheten i Hattfjelldal bidrar til at flere kommer hit og blir her. Linjas tilbud innen reindrift er også unik og viktig spesielt i en sørsamisk språkforvaltningskommune. LA LINJA BESTÅ I HATTFJELLDAL!

Tone Tyldum (Hattfjelldal, 2019-10-30)

#71

Vældi vekti att vi gir ungdommen ett rikt å brett utvalg av studie retninge.

Jan erik Iversen (Hemnesberget , 2019-10-30)

#72

Skogbruksnæringen trenger Mosjøen vgs vg2 skog✅

Brede Lauten (Solør, 2019-10-30)

#76

Det er viktig for den samiske kulturen at linjen får fortsette! Og siden det er kun der det er skog og hest linjen er den eneste av sin sort her i Nordland, må jo også disse få fortsette!

Silje Mikkelborg (Tverlandet, 2019-10-30)

#96

Det er viktig å se verdien i en utdanning ved linjene her. Skog og hest er de eneste linjene av sitt slag her i området. Vi må kjempe for å bevare disse linjene.

Ronja Moss (Trofors, 2019-10-30)

#98

Naturbruksskola e vektig førr oss som ønska oss den utdanninga! Det e så mange som tar utdanninga, og det e så vektig førr å hold landbruket i Norge i live!

Elise Adolfsen (Steigen , 2019-10-30)

#101

Skolen er et viktig tilbud til ungdom som sliter med å bare lære teoretiske fag.

Jorid Tustervatn (Bleikvassli , 2019-10-30)

#108

Jeg er for Norsk landbruk, og synes dette er av de viktigste utdanningene vi har for å gi alle kunnskap om natur og dyr. Viktige elementer for alt og alle!

Sofie Skundberg (Susendal, 2019-10-30)

#110

Dette er linjer som absolutt burde bestå!!

Merete Julie Bang (Ågskardet, 2019-10-30)

#111

Nå må det sluttes med å kutte i tilbud her på Sør-Helgeland og spesielt i Vefsn!

Bodil Nermo (Mosjøen, 2019-10-30)

#116

Har selv gådd på skole i Hattfjelldal. En fantastisk linje som aldri må taes bort

Erik Johan Åstrøm (8630 Storforshei , 2019-10-30)

#118

En stor motivasjonsfaktor for ungdom til å velge naturbruk som yrke,og også veldig viktig for bosettingen ute i distriktene,der de fleste ressursene ligger.

Arnfinn Grubben (Jessheim, 2019-10-30)

#120

Mange har har tenkt å velge hestelinja til neste år, og hvis den blir lagt ned så må man dra helt til Tana i Finnmark for å gå den linja. Og det er ikke alle som har råd til å flulytte så langt.

Erika Hoholm (Mosjøen, 2019-10-30)

#121

Det er mange som har tekt til å gå hestelinja til neste år og det er bare teit vis hestelinja her blir lagt ned. Og vi må dra hele veien til Tana vis hestelinja her i Mosjøen bli lagt ned og det er ikke alle som har råd til å flytte.

Ingrid Myrnes (Mosjøen, 2019-10-30)

#128

Avgjørende for den videre verdikjeden fra skogen i Nordland.

PS; Hattfjelldal skrives m to t-er :)

Torgunn Sollid-Bolås (Steinkjer, 2019-10-30)

#131

Det e viktig å bevare skolen i nordland og spesielt bevar naturbruk fordi at landbruket treng unge sjela tel å driv gårdan i distriktet. Men de som går el ska gå ønsk ikke å fløtt land å strand før å utdann seg

Ragnar Hansen (Mo i rana, 2019-10-30)

#134

Med all anstendighet og retferds grunner. Her er en skole som betyr uendelig mye for elever og bygda.
Det er ikke tall på hvor mange denne linja har reddet, eller hatt betydelig rettnings givende endring for elevers liv.

Sven Erik Aaslid (Trofors , 2019-10-30)

#136

Å utdanne matprodusenter er veldig viktig både i dag og for fremtiden. Det er også viktig at opplæringen skjer i nærkontakt med lokalt landbruksmiljø.

Liv I. Aaslid (Susendal, 2019-10-30)

#137

Dette er viktig å bevare!

Lasse Nordnes (Leirfjord , 2019-10-30)

#141

La Hattfjelldal Vg1 bestå

Jørn ivarrud (Hattfjelldal, 2019-10-30)

#144

Syns dt er viktig

Kristoffer Albrektsen (Herøy , 2019-10-30)

#149

Jeg signerer fordi jeg vet at dette er linjer og skoler som ikke kan legges ned, spesielt for Nordland sin del.

Jenny Elisabeth Falmår (Mosjøen / Korgen, 2019-10-30)

#154

Skolen gir den beste opplæring for elever på videregående.

Otto Reinfjell (Hattfjelldal , 2019-10-30)

#155

Det er en verdiskapning i vårnæring

Else Hoff (Bleikvasslia, 2019-10-30)

#158

Det er viktig å ha disse linjene. Uten disse linjene så kommer folketsllet i Nord til å synke mye da de som skal gå de linjene må flytte ut av fylket.

Malin anita Rishaug (Mosjøen, 2019-10-30)

#161

I mot stenging av linje

Vilde Vonstad (Mo i rana, 2019-10-30)

#162

det er noen viktige linjer som bør bevares

Thor Øien (mosjøen, 2019-10-30)

#163

Jeg signerer fordi at jeg mener det er viktig å bevare landbruket og muligheten til å kunne forsørge eget land ikke være avhengig av import for å kunne overleve.

Silje Albtektsen (Herøy, 2019-10-30)

#170

Jeg signerer fordi dette synes jeg blir bare tull, hvis vi ikke skal ha denne utdanningen i vårt fylke blir det færre som utdanner seg til dette. Samt vet jeg at landbruksskolen i mosjøen er en god skole og studentene har d trivelig på denne skolen også på internatet.

Elisabeth Edvardsen (Mosjøen, 2019-10-30)

#174

Dette er et tilbud av veldig stor betydning for bygda, og ungdommen både i Hattfjelldal og ellers på Helgeland.

Renate Ørjedal (Hattfjelldal , 2019-10-30)

#177

Mot sentralisering, er det er drap av bygder å legge ned alt som er bra i dem

Eirik A. Berg (7105, 2019-10-30)

#178

Jeg signerer for at jeg syns dette ikke er akseptabelt. Vi trenger disse linjene. Jeg går selv på VG2 Hest på Mosjøen Videregående skole avd Marka.

Emilie Davidsen (Mosjøen, 2019-10-30)

#179

Denne er den beste vidregående skole i vefsn og omeng. Må ikke legge ned lijer.

Trude Reielsen (Kamveien 38. 8672 elsfjord, 2019-10-30)

#185

Hattfjelldal har ikke råd att mista en endaste arbetsplats till.

Susanne Tundal (Borgafjäll, 2019-10-30)

#188

Det er viktig at disse linjene bevares for at elevene skal ha dette utdanningstilbudet i eget fylke i nærheten av eget hjemsted!

Tove Nyland (Leirfjord , 2019-10-30)

#189

Det er viktig å bevare et godt og variert skoletilbud! Har ei datter som har gått på den skola, og det var ei god skole!

Karina Henriksen (Valnesfjord, 2019-10-30)

#193

Jeg signerer fordi jeg vil ha muligheten til å søke vg2 hest neste år! Alle linjene er mye verdt for di som vil gå inn i landbruk.

Trud Grindhaug (Vega, 2019-10-30)

#199

Disse er tre viktige linjer, som fører til en bærekraftig fremtid i Nordland. Ved nedleggelse av en av disse, fører til en dominoeffekt ved Mosjøen VGs avd Marka.

Sagka Sundset (Hattfjelldal, 2019-10-30)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...