Bevar teatervitenskap: Leve Drama og teater NTNU!

Kommentarer

#1217

Det er et viktig utdannings, rekruterings og forsknings miljø som står i fare. Jeg er selv et resultat av blant annet dette miljøet.

Øyvind Brandtzæg (Trondheim, 2019-10-27)

#1223

Full støtte!

Steinar Berthelsen (Oslo, 2019-10-27)

#1235

Estetiske fag er ryggraden til menneskene

Monica Karlstad (Bardu, 2019-10-27)

#1255

Uddannelser i teatermediet er enormt vigtig for at bevare, deltage i og udvikle kreativ tænkning. EEC

Erik Exe Christoffersen (Aarhus, 2019-10-28)

#1256

Hvis fagmiljøet ved NTNU svekkes, går det utover alle fagmiljø i hele landet.
Leve Drama og Teater ved NTNU!!!
Knut Olav Kristensen, Oslomet.

Knut Kristensen (Oslomet, 2019-10-28)

#1259

Jeg signerer fordi jeg mener dramafagene må få bestå, og at slike endringer ikke kan skje på grunnlag av naturlig avgang! Drama og Teater ved NTNU er en stor ressurs for kulturlivet i Trondheim og har potensiale til å bli så mye større om de rette tiltakene blir tatt.

Forsterk og forny dramafagene istedenfor å kutte! La nye øyne få se på emnene og gi Drama og Teater et naturlig løft som vil skje ved utbytting istedenfor avgang.

Ørjan Svingen (Trondheim, 2019-10-28)

#1270

Jeg signerer fordi jeg opplever at NTNUs drama- og teatervitenskapelige utdanninger er ved sin praktisk/teoretiske profil en sentral leverandør av forskning og fagkunnskap nasjonalt og internasjonalt. Med de samfunnsmessige og kulturelle utfordringer vi står overfor i årene som kommer, representerer denne profilen en viktig ressurs.

Stig A. Eriksson (ULSET, 2019-10-28)

#1273

Jan Michelsen.
Drama er et av de viktigste fag for å lære kommunikasjon, samhandling og relasjoner

Handling

Jan Michelsen (Bærum, 2019-10-28)

#1283

Teater til folket

Brit Valla (Mosjøen, 2019-10-29)

#1284

Fordi utdanning skal dekke bredt.
For å være om et miljø som stadig er kritisert for å ikke gi økonomisk avkastning (som vi alle vet er det viktigste i verden).
Fordi det er det rette å gjøre.

Maja Sundt (Bergen, 2019-10-29)

#1316

Jeg startet å studere drama i Norge, det førte meg til å utdanne meg videre innen drama i utlandet og er nå bosatt i England på permanent basis.

Nicolai Suphammer (Liverpool, 2019-10-31)

#1324

Jeg signerer fordi det nasjonale fagmiljøet for drama og teater er i krise dersom nedleggelsen føres videre. NTNU og dets fagmiljø er vesentlig for tilskudd og forskning i både scenekunstmiljø og kunstpedagogikk over hele landet.

Mvh,
Endre Sannes Hadland
Dramaturg og leder av Norsk dramaturgforum

Endre Sannes Hadland (Kristiansand, 2019-11-01)

#1329

Det er viktig å beholde dette kunstfaget, da det ikke bare brukes for underholdningens skyld, men for kultur og pedagogikkens skyld.

Benjamin Kobbevik Hildre (Sarpsborg, 2019-11-01)

#1336

Vi trenger drama og teater utdanning.Jeg ønsker ikke det skal bli nedlagt.

Sissel Renate Korsnes (Trondheim, 2019-11-01)

#1338

Jeg signerer. Love Marcus muscles ❤️💪

Dries Boudewijns (Antwerp, 2019-11-01)

#1341

I signed becuase I once participated in a theatre program in Stavanger and, having never participated in theatre prior, I witnessed firsthand the embodling impact it had on my personality. The courage I had to gradually build to perform on stage remained with me off it. I believe other individuals should be granted the chance to experience theatre in this regard.

Mahmoud Alawneh (Palestina, 2019-11-01)

#1350

Drama er et spennende og interessant fagfelt.

Ida Elisabeth Dybing (Egersund, 2019-11-03)

#1351

Drama og teater gir studentene kompetanse som selvfølgelig har verdi innen estetiske fag generelt og teatertradisjonen spesielt. Samtidig løfter miljøet ved Dragvoll faget ut i andre arenaer og viser hvordan det også har relevans som et breddefag..

Maike Spjelkevik (Trondheim , 2019-11-03)

#1353

Jeg signerer fordi Norge har bruk for mer drama og teater, og det er på tide at man tar på alvor den forskningen som er gjort rundt bruken av drama i skolen! Ved å kutte vekk stillinger så får det en dominoeffekt - færre kompetente lærere i drama gjør at det blir mindre bruk av drama som læringsmetode, som igjen ødelegger læringsutbytte for barn. Ikke greit!

Annette Winsnes (Oslo, 2019-11-03)

#1354

Uten historier og historiefortellere som minner oss om hvem vi er går det galt med samfunnet. Drama og teater er den eldste formen for opplæring og videreføring av kunnskap fra mellom generasjon. Og leirbålet den første scene.

Sigurd Aae Klausen (Lørenskog, 2019-11-03)

#1358

Teatervitenskapen bør opprettholdes og videreutvikles som en kilde til kreativ og kritisk pedagogikk/performance, til beste for hele samfunnet.

Aksel Tjora (Trondheim, 2019-11-03)

#1359

Jeg signerer fordi jeg synes det er utrolig dumt av norske regjeringen å behandle teatre i dette landet på denne måten. Først ta bort Teatervitenskap i Oslo, så prøve seg på Bergen nå lager de problem for Trondheim. Dette må bekjempes. Og jeg er med på alle mulige måter. Jeg er teaterviter selv og synes dette er uakseptable. Dette er nedvurdering / diskriminering av vårt fag Og dets viktige rolle i samfunnet.

Rezan Saleh (Oslo, 2019-11-03)

#1361

Teatervitenskap burde være et voksende fag i vår tid - alkemien mellom estetikk, dramaturgi, teatralitet, performativitet og alle disipliner disse kan berøre (sosiologi, filosofi, psykologi, litteratur, etc...) gjør teatervitenskapen til et dypt eksistensialistisk og humanistisk fagfelt med stort potensial for integrering av ulike disipliner, som kan styrke hverandre. Ja til bevaring og utvikling av teatervitenskap!

Elin Høyland (Oslo, 2019-11-04)

#1368

I år er det heller ikke undervisning i Drama ved institutt for lærerutdanning ved NTNU. Det er lett å kutte drama og teaterfag, for den målbare verdien ikke ligger der. Hvilken samfunnsgevinst har kultur? Samfunnet etterspør mer kreativitet og omstillingsevne i årene fremover, og vi trenger mennesker i samfunnet som kan bidra med metoder på dette. Det finner vi i Drama og teaterfag. Bevar teatervitenskapen på NTNU!!!

Fredrik Johansen Bjørk (TRONDHEIM, 2019-11-05)

#1369

Nedbyggingen av kunstfag som teatervitenskap vil på sikt svekke vår evne til å tenke og forstå hvem vi er og hva vi ønsker å være. Teaterkunst utløser refleksjon og nytenkning.

Linken Apall-Olsen (oslo, 2019-11-05)

#1376

Det er ei viktig utdanning

Elise Brandsvik Skeide (Trondheim, 2019-11-10)

#1381

jeg signerer fordi det er viktig at a bevare teatervitenskap og teater og drama fag i hele Norge. Det som skjer nå på ntnu ER EN VILLET POLITIKK som er basert på en teaterfiendtlighet. Denne fiendtligheten må bekjempes og overvinnes. I dagens samfunn skal alt telles og veies; men tankenes kraft, og en kunstenriske opplevelseglede kan dårlig telles og veies, men betyr dette at denne ikke har noen verdi?

Anna Blekastad watson (Volda, 2019-11-14)

#1392

Det er det eneste rette!

Helen Hol (Buvika, 2019-11-26)

#1396

Det er viktig å bevare og opprettholde kunnskap innen kunstformer for kommende generasjoner. Kunst, teater og musikk har stått sterkt i alle tider.

Arne Fjeld Rasmussen (Nord-Odal, 2019-11-27)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...