Bevar teatervitenskap: Leve Drama og teater NTNU!

Kommentarer

#605

Viktig miljö och lärande för teaterns teori och praktik
- för samhället i stort och egen erfarenhet från utbildning här.

Marika Kajo (Malmö, 2019-10-24)

#606

Jeg selv har studert dette faget og hatt stort utbytte av studiene i ettertid

Kjærsti Odden Skjeldal (Oslo, 2019-10-24)

#610

Teaterhistorie er et viktig fag!

Anne Kristine Sollund (Åros, 2019-10-24)

#611

Dette er en viktig utdanning

Renate Aasarød (Hommelvik, 2019-10-24)

#613

Jeg signerer fordi teatervitenskapen er en viktig del av teaterfaget og skaper en holistisk tilnæring til faget.

Linda Wilhelmsen (Tromsdalen, 2019-10-24)

#618

NTNU trenger et sterkt humanistisk fagmiljø for å leve opp til sin universitetsstatus. Det er et paradoks at glansbildet i den planlagte campusutbyggingen er det såkalte KAM+D-senteret, samtidig som fagene som skal fylle senteret ikke er satsningsområder, men tvert imot har en uforutsigbar fremtid og allerede lider under dette.

Eva Rem Hansen (NTNU, 2019-10-24)

#621

Vi trenger følelser og dybde i all teknikken!

Jan Christian Mollestad (Stabekk, 2019-10-24)

#622

Jeg har drama-teater fra NTNU, og har erfart hvor viktig utdanningen er. Stor økning av drama/teater blant elever i kulturskolene med kompetente faglærere.

Elsa Leinan (Bjugn, 2019-10-24)

#626

Jeg synes det er en viktig utdannelse. Vi trenger variasjon i dagens samfunn. Det får man ikke ved å fjerne denne utdannelsen.

Ann Elisabeth Haugen Mikkelsen (Myrsnipevegen 20, 2019-10-24)

#634

Jeg har gått på drama og teater selv og dette har vært noen utrolige gøye år og hjulpet meg ut av noen vanskelige plasser.

Torjus Ågedal (Byremo 4529, 2019-10-24)

#638

Ikke legg ned noe som er bra for kropp og sjel.

Eva Velve (Kattem, 2019-10-24)

#647

Fordi jeg anerkjenner verdien av teatervitenskapen -den er viktig for vår forståelse av oss selv og verden, og for selve teaterkunsten

Guro Gjerstadberget (Oslo, 2019-10-24)

#650

Utdannelsen er unik i landet fordi den gir faglig tyngde i både den teoretiske og praktiske delen av faget. Dette er en kunstform som er viktig for samfunnsdebatten og dermed også samfunnets evne til å ta opp viktige temaer.

Fridtjof Dale (Oslo, 2019-10-24)

#655

Jeg signerer fordi jeg har sett viktigheten av denne utdanningen på nært hold.
Den må bestå som den er og har vært.

Hanne- Berit Andersen (Fredrikstad, 2019-10-24)

#663

Signerer fordi jeg er for et mangfold, både i utdanning og yrker, og i mitt liv betyr kunst, kultur, dans og drama, teater og skuespill så mye.

Gretha Klakken (Ørland, 2019-10-24)

#671

Det er viktig å bevare kreativefag som fremmer dannelse og samhandling

Hans Askheimer (TROMSØ, 2019-10-24)

#675

Kulturskolene trenger dere!

Hilde Roald Bern (Trondheim, 2019-10-24)

#689

Teater og kultur er viktig. Eksamensforestillingene i black box’en på Dragvoll ga et spennende innblikk i teaterverdenen. Selv studerte jeg sosiologi.

Runar Jenssen (Bergen, 2019-10-24)

#714

Det er viktig med forskning og teoriutvikling omkring scenekunst. Det bidrar til profesjonalisering og utvikling - og i siste instans til å styrke demokratiet.

Knut Alfsen (Oslo, 2019-10-24)

#724

Fordi all forskning viser at drama har effekt på hele mennesket!!

Nina Valvåg Pedersen (Harstad, 2019-10-24)

#729

Teater hjelper samfunnet å reflektere .

Henrik Fischbeck (Trondheim, 2019-10-24)

#743

Teaterfagene la hele grunnlaget for yrket jeg idag har som regissør og gjorde at jeg reiste fra småbyen min for å gå på den linjen! Bevar teaterfag!

Katharina Viken (oslo, 2019-10-24)

#751

Theater and Drama are crucial for the arts, humanities and science at NTNU! These are scholars we need to replace and not a department we should seek to cut corners with... ! I hope NTNU is forward looking and nourishes the innovation that comes from the arts.

Sophia Efstathiou (Trondheim, 2019-10-24)

#753

Det er viktig å beholde teater utdanningen!

Tove Ertsås (Grong, 2019-10-24)

#754

drama og teater-fag er viktig!

Emilie Evjen Berg (Oslo, 2019-10-24)

#762

Bevar drama og teaterfaget!

Tiril Skårdal (Oslo, 2019-10-24)

#774

Jeg signerer fordi drama og teater har et enormt potensiale for bemyndiggjørelse. I utøver, men det er etter min mening særlig viktig med teaters bemyndiggjørelse av og i publikum. Drama og teater kan skape meningsdannende erfaringer i utøver og publikum som virker bevisstgjørende. Alstå har drama og teater enormt potensiale til å la mennesker ha et bevisst og derfor bedre forhold til seg selv. Og med er det mye mer sannsynlig at de går ut i verden i stand til å tro på seg selv og gjøre det de mener er riktig.
Det finnes ingen alternativ som gjør dette like godt. I tillegg er det en viktig metode for læring, en viktig metode for refleksjon og en viktig metode for å se oss selv tydelig, og en særlig plattform for å skape betydningsfulle møter mellom mennesker. Dette er viktig i dagens flerkulturelle Norge.

Nicole Ingemann (Oslo, 2019-10-24)

#780

drama/teater utdannelse burde være obligatorisk for alle - spesielt for de som velger en realfaglig vei inn i yrkeslivet - de trenger det for å bli bedre på å lytte, være tilstedet og tenke kreativt- (det er ikke nødvendigvis derfor man skal studere drama/teater, men det er en bi effekt alle behøver. )

Kristina Kjeldsberg (Oslo, 2019-10-24)

#781

Det er viktig at fagutdanningen blir opprettholdt i Trondheim.

Aage O Volden (Vestnes, 2019-10-24)

#800

Norge blir et fattigere land med alt som kuttes innenfor kunstfag. Syns det går litt feil vei for tiden. Dramafaglærere er i et fåtall fra før...noen av dersom blir det studerer nettopp her.

Ingunn Brønstad (Hamar, 2019-10-24)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...