Bevar teatervitenskap: Leve Drama og teater NTNU!

Kommentarer

#406

Gi studentene det de er har søkt og er kvalifisert til!

Martin Markovic (Trondheim, 2019-10-23)

#407

Det er viktig å bevare studiet

Kristin Holteng (Oslo, 2019-10-23)

#409

NTNU må, med respekt for seg selv som nasjonal og internasjonal utdanningsinstitusjon, bevare utdanningen innen drama og teater, en av de klassiske kunstartene.

Roar Ræstad (Trondheim, 2019-10-23)

#416

Jeg signerer dette fordi at jeg syns det er urettferdig for oss som har søkt på bachelorprogrammet og forventer å få den bacheloren vi har krav på, men ikke får fordi styret i det humanistiske fakultet mener at det er lettere å kutte i vår linje enn andre steder hvor det ikke hadde hatt noe å si for utdanningen til nåværende og kommende studenter

Ingvild Hallem (Verdal, 2019-10-23)

#423

Jeg er drama og teater student selv. Alle fagene vi har er vesentlige for vår utdanning.

Marianne Asphaug Strand (Trondheim , 2019-10-23)

#424

Fordi vi må ha kunnskap om teater og hva det gjør for samfunnet.

Hanne Sagmo (Grong, 2019-10-23)

#434

Jeg signerer fordi dette er eit viktig studie.

Heidi Kristiansen (Stavanger, 2019-10-23)

#447

Jeg har hovedfag i drama/teater fra 1998. I min jobb som førstelektor i drama har jeg gjennom årene kjempet for drama på timeplanen både i lærerutdanning og i skolen. Den dramapedagogiske kompetansen som NTNU ivaretar både mht til forskning og rekruttering til faget er avgjørende for dramafaget i fremtiden.

Wendy Meyer (Oslo, 2019-10-23)

#470

Jeg signerer fordi jeg mener at det blir stadig viktigere at et universitet som skal ta ivareta et humanistisk dannelsesideal står imot et økende press (om at forskning skal ha instrumentell og kortsiktig nytteverdi) ved å skjøtte spesielt godt om sine estetiske samfunnsoppgaver - en av hjørnesteinen i dette dannelsesidealet. Et tap av Drama- og teaterutdanningen ved NTNU er et samfunnstap, ganske enkelt.

Ragnhild Folkestad (Trondheim, 2019-10-23)

#476

Jeg har selv tatt dette studiet, og har stort utbytte av dette i videre jobb.

Jessica Sandvold (Kongsvinger , 2019-10-23)

#487

... fordi studiet af teatervidenskab rækker langt ud over det der foregår for og bag scenen, det er en forståelse af det samfund vi lever i, af vores fælles kulturarv og hvordan vi formidler den til kommende generationer. Så lad nu teatervidenskaben i fred!

Alette Scavenius (København, 2019-10-23)

#498

Jeg synes ikke det er bra i det hele tatt, at et så populært tilbud skal legges ned.

Kjell-Gunnar Nilsen (Lillehammer, 2019-10-23)

#500

All fagkunnskap fra kunstfeltet er uvurderlig i en kommunal hverdag hvor man/vi kommer tett på folk i alle aldre. Teatervitenskap favner bredt inn den levende og direkte-erfarte kunsten. Ethvert samfunn på alle nivå gjør klokest i år ivareta disse unike ressursene, som kun bare kan bidra i større grad i all god samfunnsutvikling, på alle nivå.

Tone Gellein (Fluberg, 2019-10-23)

#524

Jeg signerer fordi dette betyr mye for det samfunnet vi lever i og skal leve i i framtiden!

Nora Brevik (Melhus , 2019-10-23)

#535

Denne utdanningen har gitt de jeg studerte med og meg muligheten til ulike yrkesretninger og var min introduksjon til det yrket jeg har i dag. Dette faget åpner for bredde og utallige veivalg. Viktig å bevare!

Mari Jarstein (Levanger , 2019-10-23)

#537

Dette er enormt viktig utdanning å ha. Har utdannet mange gode drama og teaterpedagoger som videreformidler fagets viktige verdier til kommende generasjoner.

Martha Kvalvik Størksen (Trondheim , 2019-10-23)

#547

Jeg signerer fordi det er viktig å holde liv i et allerede marginalisert fagfelt som har levert vanvittig dyktige fagfolk til hele Norge.

Ida Hevrøy (Bodø, 2019-10-23)

#567

Jeg signerer fordi jeg akselererte min teateriver de semestrene jeg selv var student. Siden har jeg jobbet profesjonelt i faget. Et universitet uten teaterfag er ulevelig. Å kommunisere gjennom kunstuttrykk er essensielt i et stort høyskole/universitetsmiljø. I tillegg til at faget er blandt ‘de store’ - ved tvil, spør resten av verden.

Stian Hovland Pedersen (Trondheim, 2019-10-23)

#568

Fordi teatret må leve

Truls Haugen Sletvold (Trondheim, 2019-10-23)

#578

Lenge leve drama!

Siri Holme (Trondheim, 2019-10-23)

#600

Samfunnet trenger teater.

Cristna Almeida (Sandefjord, 2019-10-24)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...