Nei til etablering av DNT-anlegget «Dronningsetra», i urørt natur ved Strålvatnet i Nord Fron.

Kommentarer

#404

Fordi vi må bevare den lille, siste uberørte naturen vi har igjen i Norge

Kjetil Skotte (Lillehammer, )

#407

Området og Griningsdalen med geitesætrer og dyreliv vil påvirkes negativt. Fjellområdet har få områder med lite ferdsel. Gjende og Valdresflya er utgangspunkt for en stor mengde turgåere. Greit å samle dette turtrykket noe. Langsua med hyttene der har kapasitet til flere besøkende.

Gunnar Veastad (Lillehammer, )

#408

DNT opptrer svært arrogant, og tek ikkje hensyn til at slik tilrettelegging vil gå ut over naturverdiane i området.

Kari Sveen (Lom, )

#412

Urørte områder er det ikke mange v og de bør bevares

Peder Broch-Due (Oslo, )

#416

Nedbyggingen av norsk natur må stanses. Det er det overordnede mål, og at DNT skal gå i motsatt lei, uansett størrelse på prosjektet er både uforståelig og uakseptabelt. Som DNT-medlem sier jeg:
DNT-hytter er bra, men ikke over alt og til enhver pris. Stopp disse planene nå, vær så snill, DNT!

Kåre Olerud (Harestua , )

#417

Dette området må bevares urørt!

Anne-Lise Skarpnord (2836 Biri, )

#422

Urørt natur er det svært lite av i Norge, det er uhyrlig at DNT bidrar til mer utbygging i slike områder.

Arne Bjørnvolden (Drammen, )

#429

Jeg signerer fordi dette er et urørt INON-område, og slike områder er sterkt truet i dag. Det et ikke DNTs oppgave å forstyrre slike områder. Ifølge DNTs egne tall er det heller ikke stort behov for denne hytta: DTNGs styreleder påstår selv at det bare er snakk om ca 750 besøkende i året.

Bjarne Røsjø (Oslo, )

#431

Jeg signerer fordi plasseringen av hytta virker å være uheldig både for områdets dyre- og fugleliv og for seterdrifta i nærheten.

Kari Stensgaard (Ås, )

#434

Økt turistaktivitet truer unikt dyre og fugleliv i området ved Strålvatnet. Det er også viktig å bevare de siste områdene hvor en kan oppleve ro i naturen.

Gunnar Bjølseth (Oslo, )

#437

Kan ikke ødelege slik en fin urørt natur med dyreliv!!!!!!!!! Synes DNT må tenke seg om!!!!!!!!!

Tor olav Espe (Kvikne, )