Nei til etablering av DNT-anlegget «Dronningsetra», i urørt natur ved Strålvatnet i Nord Fron.

Kommentarer

#3

Feil plassering av Dronninghytta i forhold til natur og fugleliv.

Marianne Aaseng (Åros, )

#7

Noen områder skal ikke være lett tilgjengelig for alle andre enn dyra som bor/hekker der.

Kirsti Lerstøl (Tau, )

#11

Dronningsetra er feil plassert i forhold til fugler/dyr og flora.

Aashild Aaseng (Otta, )

#17

Jeg ønsker å værne et unikt urørt område.

Sjur Sande (Skåbu, )

#19

1. DNT avslører egen dobbeltmoral. DNT opptrer som en pressgruppe mot tekniske inngrep i såkalt urørt natur, så velger DNT selv nettopp å gjøre et slikt inngrep for å sette opp ei DNT-hytte.

2. DNT vil trumfe gjennom sitt tomtevalg mot naboenes vilje - lokale setereiere. DNT representer fotturister. Det vil si gjester. Dette er ikke måten DNT bygger gode relasjoner for sine medlemmer i forhold til turisthyttas naboer. DNT bør takke ja til det generøse tilbudet fra en av setereierne om gratis tomt i et område like ved som ikke gir inngrep i særs attraktiv natur.

3. Den lokale lederen for DNT som ønsker å sette opp turisthytta der naboene ikke ønsker, er også en sentral politiker i kommunen der turisthytta skal bygges. Setereierne stiller spørsmål ved/ anmeldelse av den kommunale saksbehandlingen.

Arnt Orskaug (Lillehammer, )

#20

Dette området må forbli urørt..

Dag Sletten (Heidal, )

#26

Har hytte og familie i området

Hilde Sørbo (Krokstadelva , )

#28

Fordi eg meiner det er viktig å bevare eit unikt og urørt naturområde.

Synnøve Svindland (Heidal, )

#30

Vi har lite urørt natur igjen i Norge, og vi må ta vare på slike områder som Strålevatnet og omgivelsene der av hensyn til natur og medskapninger. DNT må vise at de har en ansvarlig politikk i så måte. Ei utbygging her vil fjerne nok en flekk med urørt natur, og få negative konsekvenser for fugler og dyr. Naturvern framfor hytter!

Nelly Einstulen (VÅGÅ, )

#32

Urørt område med mye variert dyreliv

Pål Atle Fagerli (Lesja, )

#42

Jeg signerer fordi DNT av alle burde vite å ta hensyn til natur mangfold og miljø. I denne saken har de oppført seg som en elite som har hevet seg over lokalkunnskap og ønsker. Slik oppførsel er arrogant og lite tillitvekkende. Lokalbefolkningen har kommet med konstruktive innspill som bør lyttes til og som er til beste for alle.

Ole Sylte (Fåvang, )

#45

Ta vare på naturen

Oddny Aaseng (Asker, )

#48

Bevare naturskjønne område samt skåne dyrelivet for unødig tråkk

Ole Vesterdal (Moltustrand, )

#49

Det lille som er igjen av urørt natur må forbli Urørt!

Tor-Arne Bundesen (2730 Lunner , )

#51

Jeg synes vi skal slutte å bygge ned naturen og opp masseturismen.

Stig Langøygard (Garmo, )

#59

DNT må ta hensyn

Per Nermo (Øyer, )

#66

Dette vettlause tiltaket frå DNT må stoppas nå!

Jon Stormyrengen (Heidal, )

#69

DNT må innsjå at også deira utbyggingar har negativ innverknad på norsk natur.

Halvor Loftsgarden (Rauland, )

#76

Vi har plikt til å ikke ødelegge sårbar natur. Og det bør særlig DNT respektere!

HANNE BERGLUND (BRANDBU, )

#77

Lokaliseringa av hytta blir heilt feil

Sverre Svindland (Heidal, )

#79

Naturvern

John Magne Johannessen (Fosnavåg, )

#81

Finnes ikke noen grunn til å ødelegge uberørt natur pga av turisme.

Håkon Magnus Bilben (Nedre Heidal, )

#84

Jeg mener det er unødvendig å ødelegge fin natur med dette byggverket, skulle tro DNT kunne inngå leie avtale med noen som har stående tomme seterhus i stedet i området

Terje Larsen (Vinstra, )

#86

Vern om naturen.

Silje Rohaugen Jonsen (Nedre Heidal, )

#87

Det finnes bedre egna områder for bygging av hytta som ikke påvirker dyrelivet, og som er like attraktivt for turgåere.

Anne-Stina Rusten (7058 Jakobsli, )

#98

Urørt natur bevarer vi.

Ola Aaseng (Heidal , )

#100

Jeg er sterkt imot bygging i urørt natur.

Maggi Vineshaugen Rødvik (Oslo, )

#104

La det vesle som er igjen av naturen være urørt.

Jon-Terje Rødvik (Oslo, )

#112

Jeg er i prinsippet ikke imot etablering av en DNT turisthytte, men mener denne plasseringen er unødvendig. Legg hytta inntil allerede opparbeidet veg og bebyggelse.

Knut Iverstuen (SKÅBU , )

#114

Jeg signerer fordi DNT hytta vil ødelegge ett urørt område. Uberørt natur er verdt å verne om. Vi som har hytte i området ser det yrende fugle- og dyrelivet. Snøugla holder blant annet til her.

Bodil Dahl (Drøbak, )

#115

Fordi jeg vil at vi bevarer urørt natur og passer på dyrelivet

Ellen Bostad (Larvik , )

#116

Jeg signerer for å bevare natur og dyreliv i angjeldende område.

Eva Dahl (Nysetervegen 1772, )

#122

At DNT ønsker og bygge en hytte av slik størrelse i et så sårbart og urørt område,synes jeg vitner om både arroganse og uvitenhet av DNT både lokalt og nasjonalt.

Ole-Sigvard Myreng (Vinstra, )

#125

ønskar ikke en så stor hytte og vei i dette område.

Rita Ramsvatn (Skåbu, )

#128

Dette område har vært vernet i alle år. Det bør det fortsatt være. DNT bør heller utnytte muligheter som allerede er i Sikkilsdalen.

Mette Marie Egenæss (Oslo, )

#131

Dårlig dømmekraft.

Gunnar Ramsvatn (Skåbu, )

#133

Gå gjerne i urørt natur, men bygg den ikke ned.

Yngvar Andersson (Oslo, )

#137

Ønsker å bevare urørt natur og ikke gjøre inngrep i viktige naturområder for vilt

Nils Andreas Sande (Skåbu, )

#138

Bevar den fine naturen og omgivelsen.

Ola Rønningen (2647, )

#140

Dette er inngrep i urørt natur. Lokalbefolkningen har ikke blitt hørt.
Utyddig og mangelfull prosess

Oystein Nilsen (Eiksmarka, )

#141

Dette området bør vernes og at DNT bør vise litt mer ydmykhet overfor områder de prøver å ta eierskap over.

Hans Sletten (Skåbu, )

#144

Urørt natur skal forbli urørt for best mulig å ta vare på de ville dyrene som lever her!!
Beskytt natur og alle dyrearter som lever på dette stedet er viktig for det naturlige økosystemet.

Monika Johansen (Gran, )

#151

Jeg signerer på grunn av sunn fornuft.

Lilian Haugsrud (Lillehammer , )

#153

Det er viktig å begrense menneskelig ferdsel i natur som dette. Av hensyn til allerede hardt pressa arter.

Torgeir Beck Lande (Kongsberg, )

#154

Eg signerer fordi det er nok DNT hytter med tilhøyrande ferdsel.

Randi Rust (Skjåk, )

#156

Jeg signerer fordi dette er et maktovergrep!

Anne Katrine Slette (Nedre Heidal, )

#157

Jeg jakter i terrenget

Olav Arnesen (Sarpsborg, )

#170

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare naturen urørt, og dyr og fuglelivet uforstyrret!

Lise Caspersen (Lillehammer, )

#178

Jeg signerer, fordi vi også trenger urørt natur. DNT gjør mye bra, men vi må også kunne ha områder uten menneskelig påvirkning! Det trengs i husky og rødmerkede stier «overalt». Vi må også kunne bruke retningssans, kart og kompass og bo i telt. Fjellheimen og naturen er nok utbygd som den er! Dyr og fugler trenger også sine «fristeder»!

Sven Andersen (Neslandsvatn, )

#182

Jeg er en stor fan av DNT-hytter, men ikke i uberørt natur. Jeg vil heller skue ut over dette området og gledes over at vi i Norge evner å bevare slike skatter for ettertida, for oss selv, og for naturens egenverdi.

Irene Njå Gjellestad (STAVANGER, )

#189

Det er ikke akseptabelt at leder for bygningsråd i Nord-Fron søker om oppsetting av ei begrenset stor hytte i et område med urskog med 500 år gamle kjempefuruer og våtmarker med sjeldne fuglearter på vegne av DNT. Det ble i første omgang ikke lagt fram tegninger. Det er utilstrekkelig grunnlag for vedtak. Selvom bygningssjef og søker trakk seg som inhabil, gikk søknaden igjennom. Det er vanskelig for kolleger i foreks. Bygningsråd å gå mot sin egen leder.
Det ble hevdet at det ikke var registrert sjeldne eller truede arter i området etter å ha sjekket nettet. Saken er at det ikke er foretatt systematiske observasjoner og nettet svarer derfor ikke på kravet om dokumentasjon. Dette er en klar saksbehandlerfeil. Så langt vekket ikke søknaden medias og befolkningens oppmerksomhet. I siste omgang ble tegninger for et anlegg som ligner mer på et fjellhotell enn ei hytte, det vil resultere i større trafikk og bli kritisk ødeleggende for den urørte naturen i området.
Prinsippielt:
Byråkrater skal ikke ha særbehandling på sine søknader, det er korrupsjon eller kameraderi. Lover, regler og vedtekter er laget for at alle skal ha like muligheter og forutsigbarhet for søknader og vedtak. Det skal ikke gis vedtak på søknader som mangler tegninger, rapporter, nabovarsel / offentlighetgjøring.

Erland Sorgendal (2609 Lillehammer, )