Nei til Monstermaster i tettbygde strøk!

Kommentarer

#206

Jeg bor i et berørt område til linjen. Ønsker den bort.

Peter Willoch (Jar, 2019-09-18)

#209

Mot mast av alle slag!

Kristian Krogstad (Oslo, 2019-09-18)

#221

Ønsker ikke høyere master og vil ha dem gravd ned istedet.

Hilde Monica Myrdam (Bekkestua, 2019-09-18)

#224

Direkte berørt da nærmeste vegg på bolig er ca 10 m fra nærmeste ledning i mast. Med ledning vil det med 40-meters grense vil det ikke kunne bygges mer på tomten som ellers er mer enn stor nok for f.eks. tomannsbolig.

Knut Hogne Hedløv (Kalkbrennerveien 31. 1362 Hosle, 2019-09-18)

#227

Ledninger/kabler/master over bakken er skjemmende og bør ikke benyttes når andre løsninger er mulig

Jannicke Hartmann (Høvik, 2019-09-18)

#230

Dette er viktig også for andre steder i landet ! Stå på !!

Inger F Throndsen (Skudeneshavn, 2019-09-18)

#234

Jeg ønsker strømmen ned i bakken.

Andreas Lind (Haslum, 2019-09-18)

#235

Legg det i bakken - ikke ødelegg trivsel for oss som lever over den!

Gerd Wangestad (Sandvika, 2019-09-18)

#236

Nei til monstermaster

Gro Solheim (Haslum , 2019-09-18)

#244

Jeg mener det er uforsvarlig å bygge så store strømførende master i områder der barn og familier bor.

Jeanette Kristensen (Bærum, 2019-09-18)

#248

Kablene må i bakken. Kapasiteten øker med 40%. Mastene som planlegges er 90% høyere enn i dag og medfører høyere støy. Dette skal stå i 90 år. Nei takk!

Wenche Bjørnstad (Hosle, 2019-09-18)

#249

Jeg protester mot at det skal bygges høyere og kraftigere høyspentlinjer gjennom vårt boligområde med tanke på mulige skadelige helseeffekter, samt fysisk og estetisk forringelse av nabolaget med konsekvenser for flere tusen innbyggere.

Pål Berg-Hansen (Hosle, 2019-09-18)

#264

Ønsker en fremtidsrettet løsning for kraftledning i bakken igjennom bebygde strøk!

Jakob Mo (Hosle, 2019-09-18)

#265

I et så tettbebygd bynært område må en kreve at «jorda» ikke blir brukt til å transportere strøm.

Gro Smogeli (Haslum, 2019-09-18)

#269

Jeg ønsker et bomiljø uten elektromagnetisk påvirkning.
På tide at Staten er ansvarlig overfor innbyggernes helse.

Petter Gulbrandsen (Søndre Huseby, Oslo, 2019-09-18)

#277

Vi lager sår i etablerte bomiljø for all fremtid. Vi har nå muligheten til å påvirke valget Statnett kommer til å få av NVE. Vi kan ikke tillate at det bygges monstermaster rett utenfor døre vår som kommer til å være godt synlige fra Nesodden

Mathias Gellein (Oslo, 2019-09-18)

#283

Fordi disse monstermastene er et overgrep mot fastboende.

Peter Molthe (Oslo, 2019-09-18)

#286

Krever at Statnett velger den fremtidsrettede løsning - kabel i bakken.

Ole Risan (Jar, 2019-09-18)

#291

Å ha de i bakken er sikrere i tilfelle krig, krever mindre vedlikehold, frigjør plass og er ikke sjenerende. Dessuten kan tunnelen som blir bygd brukes til andre formål som transport. Prosjektet blir dyrt men dette har man råd til og er en god og viktig investering som er i felleskapets interesse.

Espen Solheim (Gjettum, 2019-09-18)

#294

Jeg signerer fordi det er svært usikkert hvordan et så høyt spenningsnivå vil påvirke omgivelsene. NEI til å være forsøkskanin! JA til å bruke penger for å skåne mennesker og natur!

Lill Frydenlund (Haslum, 2019-09-18)

#299

Vi må sette helse, stråling og miljø først

Linda Staavi (Haslum, 2019-09-18)

#300

Det er missbruk av samfunnets ressurser og mine skattepenger å investere i noe som senker eiendomsverdier, senker utnyttelsesgrad av tomtearealer og beviselig gir befolkningen i nærheten økte helseplager - noe som igjen bidrar til økt pengebruk. Man må ta med alle kostnader - samt frafall av inntekter - i kostnadsberegningene. Da vil kabel/tunnel vise seg å være det eneste alternativet

Cecilie Kaltenborn (Hosle, 2019-09-18)

#302

For fremtidsløsninger

Hanne Andreassen (Haslum, 2019-09-18)

#306

Fordi det av estetiske og sikkerhetsmessige hensyn ikke bør bygges 40 meter høye master i tett bebygde strøk. Bokvalitet og økonomiske konsekvenser for de berørte bør vektlegges ved behandling av konsesjonssøknader og fremtidige utredninger.

Charlotte Alnes Thalberg (Haslum, 2019-09-18)

#308

Nei til monstermastet

Mikkel Solbjørg (Vollsveien , 2019-09-18)

#309

For mange usikkerhetsfaktorer i forhold til stråling på dette spenningsnivået i luftspenn gjennom boligområde - når det strengt tatt er alternativer med lavere risiko!

Knut Risung (Jar, 2019-09-18)

#313

At alle i mitt nabolag skal måtte se disse monstermastene og høre dem finner jeg faktisk ikke meg i. Hvem vil ha fin utsikt til Kolsåstoppen når den blir dekket av metall stenger?

Madeleine Stenseng (Haslum, 2019-09-18)

#320

Å bygge for fremtiden med løsning fra fortiden synes merkelig.

Tom Søreide (Haslum, 2019-09-18)

#323

Det er stort, det er skjemmende, mange utsettes for mer stråling og jeg kan ikke fatte at dette må gå gjennom boligstrøk.

Ellen Morrison (Kolsås, 2019-09-18)

#325

Ønsker så avgjort ingen Monstermaster!!!
Ille nok med de mastene vi allerede har....

Trine G Tomlin (Rykkinn, 2019-09-18)

#326

Jeg signerer fordi min familie og jeg bor 75 meter fra dagens kraftlinje og blir direkte berørt av evt. Høyere master og sterkere strømføring.

Vivi Høgstedt Strehl (Haslum, 2019-09-18)

#337

Det må tenkes framtidsrettet og på sikkerhet, vedlikehold. Nå med vind/ekstremvær så er vel ikke digre master det beste. Ikke bare tenke dagens økonomi.

Bente Kristensen (Kragerø, 2019-09-18)

#340

Denne teknologien ødelegger for altfor mange. Dessuten er Mærradalen naturvernområde og blir ytterligere rasert. Flere tomter kan frigjøres ved tunnel.

Jan-Fredrik Drangsholt (Ullerkammen 21, 2019-09-18)

#351

Masta står i dag på vår eiendom, og båndlegger areal, og svekker i dag verdien på eiendommen betydelig. Denne belastningen vil øve ved en enda større mast. Strålingen er helseskadelig.

Arne Lynnebakken (Hosle, 2019-09-18)

#352

Jeg bor tett inntil traseen og ønsker hverken å være forsøkskanin eller å ha skjemmende monstermaster rett over oss. Det er mulig at Statnett sparer, men verdien av min eiendom taper seg stort. Ingen vil ha dette!

Anders Tenden (Hosle, 2019-09-18)

#357

Jeg signerer fordi jeg har en mast i min hage og hus 40 m fra strømledningen.

Ragnhild Berling Grande (Røa, Oslo, 2019-09-18)

#369

Fordi det er et åpenbart veldig godt alternativ.

Even Halvorsen (Jar, 2019-09-18)

#376

Høyspentmaster vil forsøple omgivelsene. Få strømmen ned i bakken

Svend Thorleif Johansen (Kolsåslia 35 a, 2019-09-18)

#378

Nei takk til monstermaster da dette vil skape mer støy enn om kablene ligger i bakken.

Oscar Hæstad Bjørnstad (Hosle, 2019-09-18)

#379

Nytten av frigjort areale til bedre bomiljø , nye tomter, friluftsarealer og tilbakeføring av areal til landskapsvernområder er langt større en kostnadene når vi ser det over prosjektets levealder på 90 år

Knut Omholt-Jensen (Gjettum, 2019-09-18)

#382

Velg kabel i bakken Statnett. La oss mobilisere for å få til dette

Bjarte Reve (Billingstad , 2019-09-18)

#387

Jeg vil ikke at mine barn skal vokse opp med disse!!!!

Thurill Arntsen (Oslo, 2019-09-18)

#392

Jeg signerer fordi jeg er imot høye master og vil heller ha det i kabel i bakken.

Trine Birgitte Dahl Tryggestad (Haslum, 2019-09-18)

#395

Jeg bor rett ved mastgata (70m) og ser rett på den hver dag, pluss at jeg er bekymra for stråling.

Karen Lind (Haslum, 2019-09-18)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...