Nei til Monstermaster i tettbygde strøk!

Kommentarer

#2402

Høyspentledninger i luften og spesielt Monstermaster i tettbygd strøk hører ikke hjemme i et sivilisert land.

Hans-Jul Mikkelsen (Husebyåsen, 2020-01-07)

#2406

Høyspent midt i et særdeles tett befolket området. Nei, ikke mer!!

Andre Tofteland (Oslo, 2020-02-05)

#2419

Beskytte menneskene og naturen!

Wenche Koteng (Gjettum, 2020-02-11)

#2422

Disse må legges i bakken

Henry Antonsen (Kolsås, 2020-02-11)

#2439

Jeg er imot høye master.

Michael Riedl (Oslo, 2021-06-07)

#2444

Riktig nok er kabel 4 ganger så dyrt,
men det bor 1000 ganger så mange mennesker i tettbygde strøk enn i landet ellers,
og fallet i tomteverdien vil der være 1000 ganger større enn prisen på mastene.
Altså: Lønnsomt for NVE, men samfunnsøkonomisk galskap.

Mads Bøhn (Oslo, 2021-09-18)

#2446

Jeg signerer fordi disse strømkabler må gå i bakken og beregningene til NVE må ettergås, da det hefter stor usikkerhet rundt kostnadsoverslagene.

Vibeke Limi (Åsterud, 2021-10-19)

#2447

Jeg ønsker ikke nye høyspentmaster Hamang - Smestad, men at NVE trekker sin konsesjon og at det anlegges i jordkabel

Marit Sollesnes (1356 Bekkestua, 2021-10-19)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...