Skole og direktebuss tilbake til Klæbu.

Kommentarer

#6

Busskurene på Hårstadkrysset og Stor-Rosta har ikke kapasitet til de som står og venter. Det er surt å stå utenfor når det regner, enda verre blir det når snøen kommer

Stig Roar Bye (Klæbu, )

#13

Tilbudet vi nå har er for dårlig. Det tar for lang tid å komme seg fra a til b og tid er kostbart

Marianne Arntzen (Klæbu, )

#17

Jeg er enig.

Tage Frostad (Tanem , )

#27

Begynner å kjøre bil til jobb om det ikke kommer direktebuss hjem fra byen på ettermiddag! Rekker ikke å hente i bhg slik det er nå.

Tina Natalie Mosand (Klæbu, )

#38

Å bruke 90 minutter hjem etter en lang dag på skole er alt for mye.

Veronica Angelica Tollan Almskår (Klæbu, )

#39

Jeg er helt enig og dette må det gjøres noe med hvis miljø er så viktig for framtiden 👍

Camilla Lundemo (Klæbu , )

#47

Er i fra Klæbu, uhørt at det ikke går direkte buss. For bevaring av distriktet!

Gisle Sellevik (Ranheim, )

#52

Jeg signerer fordi jeg med det busstilbudet som et pr i dag er helt uholdbart!

Line Abelsen (Klæbu, )

#72

Fordi jeg jobber i Trondheim og synes det er uakseptabelt å bruke mer enn en time en vei

Hilde Grøttebakk (Tanem, )

#76

Jeg signerer;
- fordi jeg er bekymret for sikkerheten til de som må stå på en buss som kjører i 80 km/t.
- fordi skoleskysstilbudet ikke er dimensjonert ut fra at elever med rett til skyss skal ha tilgang til sitteplass med belte.
- fordi skolebussene til videregående skoler er fjernet, noe som feks medfører reisetid på ca 2,5 t hver dag for de som går på Heimdal vgs.
- fordi de som pendler til/fra jobb i Trondheim aldri kan være sikre på når de kommer hjem pga busser som ikke korresponderer, er forsinket eller ikke kommer.
- fordi dersom det ikke gjeninnføres direktebusser i rushtiden vil reisetid og uforutsigbarhet medføre at stadig flere velger bil fremfor buss.

Elin Sommervold (Klæbu, )

#81

Det er ikke forenelig med barnehage/SFO å vruke så lang tid på å komme meg tur/retur. Når det blir vinter har vi ikke noe særlig å gå på når det gjelder overgangene. Skal man unngå at nman bruker bil og satse på kollektivtrafikken, bør man også lytte til dem som bruker det

Jill Reinåsdal (Klæbu, )

#84

Fordi jeg går på heimdal vgs, og bruker alt for lang tid på buss om dagan. Helt rævva busstilbud l klæbu

Krister Torp (Klæbu, )

#91

Om man skal nå 0vekstmålet er dette og gå baklengst ikke framover. Et godt kollektivtilbud gjør at flere velger buss der det er mulig.

Ronny Kalvø (Klæbu , )

#93

Tilbudet som det er i dag går ikke som AtB har planlagt. Situasjonen bør revurderes.

Linn-Kristin Wefring (Tanem, )

#108

Busstilbudet i klæbu er alt for dårlig. Nå skal vi bli en del av Trondheim kommune og det er ikke rettferdig at det kun er de bærekraftige delene av kommunen som skal ha buss. Selv om vi i klæbu er færre så er det viktig med infrastruktur for å inkludere alle.
Det snakkes om å satse miljøvennlig og at det bygges miljøgater her og der. Er det sånn at det kun er de som bor i storbyen som skal ha miljøtiltak? Hva skjer med å motivere klæbyggen til å ta mer buss? Pr i dag er det ALT for dårlig og for meg som bor på hyttfossen er det fraværende. Tidligere har det gått en buss på morgen og en på ettermiddag. Jeg vet ikke hvordan tilbudet er nå, men jeg jobber turnus og jeg passer ikke inn under malen til ATB vertfall. Motorsykkel og bil er tingen med denne politikken <3

Håkon Langlete (Klæbu, )

#109

Jeg signerer fordi tilbudet for min del ble så mye verre at jeg har tatt bilen i bruk

Carina Auset (Klæbu, )

#114

Dagen tilbud er uholdbart med bytting av tre busser for å komme seg til/fra jobb/ vgs. + overfylte busser som flere ganger kjører rett forbi. Vi som benyttet oss mye av buss tidligere, tar nå heller en varm bil som kjører oss direkte dit vi vil, når vi vil. Ikke så miljøvennlig, men mye mere effektivt.

Line Moen (Klæbu, )

#117

Bussopplegget e helt høl i huet!

Kai Berg (Klæbu, )

#119

Slik som bussen nå går så må vi bruke bil da buss bruker altfor lang tid. Og det er mye venting. Slik kan det ikke være i 2019

Rune Prytz (Tanem, )

#122

Jeg ønsker direktebusser fra Trondheim til Klæbu!!

Birgitte Rødseth (Klæbu, )

#123

Jeg signerer fordi jeg har kjøpt meg bolig i Klæbu og ønsker å ta buss framfor å kjøre bil.

Dagmara Banach (Klæbu, )

#127

Pga omlegging av bussystemet bruker jeg nå 3 timer hver dag til og fra jobb, da blir det bil istedet.

Iv Anita Engan (Klæbu, )

#133

Det er uhørt at busstilbudet er så dårlig i Klæbu nå. Stadig forsinkelser, busser som ikke korresponderer, busshavari, ungdommer som ikke får skolebuss, som må stå på bussen eller blir frakjørt fordi bussen de skal ta videre er full.

Veronika Eide (Klæbu, )

#144

Har barn på Tiller videregående skole

Kjersti Nordgård (Klæbu, )

#150

Direkteruter til videregåendeelever

Kjellrun Myhr (Klæbu, )

#164

Viktig med et godt busstilbud for å fremme uavhengighet av annen skyss

Cathrine Vold (Klæbu, )

#165

Jeg signerer fordi jeg etter mange år som busspassassjer nå må kjøre bil etter endringene i busstilbudet.

Marte Espelien (KLÆBU, )

#168

Jeg signere fordi at jeg vil tilbake den gamle bussruter.

Merhawi Fishale Mebrahatu (Klæbu, )

#170

Det må gjeninnføres skolebuss til Heimdal vgs, Byåsen vgs og Tiller vgs da nytt rutetilbud er altfor dårlig og medfører ekstra lang reisetid for elevene for å komme seg tidsnok til skolen.
Det må også settes opp direktebusser til Klæbu i rushtiden på ettermiddagen da flere og flere nå går over til å kjøre bil da man bruker veldig mye lengre tid på å komme seg hjem.

Laila Kaspersen Lundin (Klæbu, )

#172

Jeg synes at busstilbudet til og fra Klæbu skal være så bra at folk prioriterer buss i stedet for bil når de skal til byen. Og da må det være direktebusser både morgen og ettermiddag. Det må da være det beste vær og miljøet også?
I tillegg trenger elever på videregående et godt busstilbud, slik det var før.

Gina Strøm (Tanem, )

#177

Busstilbudet som skulle bli bedre, har blitt mye dårligere..

Jonas Bjørklimark (Klæbu, )

#179

Fordi jeg og alle klæbygger er blitt fratatt det gode busstilbudet vi hadde. Det vi har fått nå er ikke noe tilbud. Det er blitt et mareritt! Det er kun byfolket som har fått et enda bedre tilbud enn før og vi litt utenfra er helt glemt. Før brukte jeg 40 min hjem med direktebuss. Nå bruker jeg MINIMUM en time hvis bussene går når de skal. Hvis ikke så tar det minimum en og en halv time. Og det skjer OFTE! Skandaløst!

Elin Borgedal (Klæbu, )

#181

Jeg signerer fordi det tar alt for lang tid hjem fra jobb. Det er ikke forenelig med familieliv og barnas fritidsaktiviteter. Var strålende fornøyd med tilbudet før sommeren.

Heidi Eggen (Tanem, )

#189

Jeg bruker altfor mye tid på å reise. Rutetilbudet for jobbpendlere er blitt mye dårligere

Heidi Eliassen (Klæbu , )

#190

Klæbu blir en del av Trondheim, og det skulle bare mangle at ikke vi fikk et busstilbud vi kan leve med!

Mari Anne Barstad (Klæbu, )

#193

Tilbudet er alt for dårlig.

Monica Gravseth (Klæbu, )

#198

Rett og slett fordi tilbudet e for dårlig

Erlend Rønningen (Tanem, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...