La uføre få mulighet til et verdig liv

Kommentarer

#1402

Det skulle bare mangle.

Asbjørn Karlsen (Finnsnes, 2019-09-17)

#1404

Det er horribelt å ta fra de som har minst.

Jeanette Josepha (Eidsvoll , 2019-09-17)

#1405

Jeg er selv syk, og ønsker ikke å gå igjennom det mange må for å leve. Håper dette kan hjelpe alle som sliter.

Randi Homstvedt (Slitu, 2019-09-17)

#1408

Jeg signer dette, fordi at vi som er uføre er like viktige i samfunnet, som dem som ikke er uføre.

Hvorfor ska vi som har lite få enda mindre? Hvorfor ska vi som er syk bli straffet? Vi har ikke bedt om å bli syk, vi er mennesker vi også. Men vi blir behandlet som luft. Er vi ikke verdt noen ting?

Å en ting til, om man gifter seg elr får samboer, jaggu da ska man bli straffet for det også å få enda mindre.

Vi som har minst, ska få enda mindre.

Ta fra de fattige å gi til di rike.

Vi er mere verdt en dette.

Margrethe Belboe (Steinkjer, 2019-09-17)

#1423

Dette er viktig

Iren Wiker (Oslo, 2019-09-17)

#1429

Jeg blir snart ufør etter flere år hvor jeg har prøvd jobb systemet på nav har sluset meg ned pga clusterhodepine både nav og politikere vet ingen ting

Anders Berg (Oslo, 2019-09-17)

#1433

Jeg synes det er helt latterlig idiotisk å straffe folk som ikke har helse til å jobbe med enda mer kutt.

Leah Olsen (Oslo, 2019-09-17)

#1439

Ønsker ikke at dem skal kutte noe på oss som har uførtrygd da vi ikke kan noe for det

Pål Erik Hagen (Hamar, 2019-09-17)

#1441

Ingen velger å uføretrygde seg om de har mulighet til å være i jobb. Ikke stigmatiser oss ytterligere!

Siri Ringereide (Hurum, 2019-09-17)

#1442

Jeg har opplevd det meste beskrevet over her. Og dette er viktig!

Siv-Elin Leinan (Alta , 2019-09-17)

#1446

Er pensjonist

Jarmo Pakarinen (Alta , 2019-09-17)

#1448

Jeg selv er ufør og syns nok er nok.

Anne Slåtsveen (Furnes, 2019-09-17)

#1456

Heidi Jensen

Heidi Jensen (Trondheim , 2019-09-17)

#1457

Signerer fordi jeg er ufør og vil fortsette å leve ett verdig liv

Ellen Bostad (Larvik , 2019-09-17)

#1462

Jeg selv er ufør.

Kristin Rütsche (Flateby , 2019-09-17)

#1465

Jeg signerer fordi dem som allerede sliter, skal få et verdi liv.

Jarle Brekke Steen Haaland (Arendal, 2019-09-17)

#1473

Jeg signerer fordi jeg vet så alt for godt hvor vanskelig det er å få ting til å gå rundt hver måned på trygd og AAP, men likevel vil de kutte utbetalingene ytterligere..? Dette blir helt feil i mine øyne, om noe skulle de gjort så man fikk mer I trygd og ikke mindre. Vi som er svakere stilt fortjener like mye et verdig liv som alle andre..

Mia-Mari Hagen (Trondheim , 2019-09-17)

#1476

Jeg er ufør og veldig forbannet på systemet, de tar fra oss og gir til de rike og nå skal de fjerne enda mer ? Hallo ! :(

Elisabeth Christensen (Risør, 2019-09-17)

#1479

Jeg er selv ufør,og har vært en " kasteball" i helse/trygdesystemet. Det tok 9 år og 10 mnd fra siste sykemelding til uføretrygd ble innvilget. Og da selvfølgelig minstetakst.

May-Britt Lunde (Stavsjø, 2019-09-17)

#1481

Jeg selv er 100 prosent ufør,og kjenner til skammen det er å henvende seg til NAV for å få ekstra hjelp til livsopphold.Jeg har fylt ut skjemaet flere ganger,uten å levere det inn,fordi jeg mener at de ikke har rett til å forlange hele bankutskriften min.Derfor har jeg ofte blitt gående uten penger siste uken før ny trygd.

Bjørn Moen (Melhus, 2019-09-17)

#1484

Jeg mener Regjeringen svikter de syke og svake. Vi trenger en ny holdning fra Regjeringspartiene

Monica Nilsen (Lillestrøm , 2019-09-17)

#1488

Er ufør og kjenner til å ha lite å leve for i kverdagen

Bjarne Pedersen (6393 Tomrefjord, 2019-09-17)

#1491

Denne saken betyr mye for meg ,, da dette kan ramme alle,, og de svakeste♥️

Heidi Bjune (Sandefjord, 2019-09-17)

#1494

Fordi jeg er 100% enig!!!

Irina Jensen (Bergen, 2019-09-17)

#1500

Fordi denne galskapen må stoppes
NOK ER NOK.

Bente Martinsen (Berberissveien 33.d Tranby , 2019-09-17)

#1504

Eg synes ikke det er rettferdig å ta fra de som har lite fra før.

Ingebjørg Berit Holmberg (Lindesns, 2019-09-17)

#1505

Hvorfor skal dem som ikke klarer å jobbe (av forskjellige sykdommer bli straffet?
Dem velger ikke selv om dem er/blir syke.
Hvorfor skal dem som må leve på trygd/uføre miste penger om dem finner kjærligheten? Skal ikke uføre få lov til å ha familie?

La nå dem som er på uføre/trygd (altså sjuke mennesker) som kanskje aldri vil kunne komme tilbake i jobb få muligheten til å ha middag hver dag, la dem kunne finne kjærligheten og stifte familie, la dem ha muligheten til reise på en liten ferie.

Minste trygden bør økes til MINST 250 000 i året.

Tage Foss (Øvre Eiker, 2019-09-17)

#1506

Dette er en viktig sak. Ikke ta mer fra de svake.

Mona Brustuen (Vinstra, 2019-09-17)

#1507

Jeg er selv uføretrygdet å jeg overlever knapt på det jeg får utbetalt

Lise Ræstad (Molde, 2019-09-17)

#1510

Jeg er ufør. Føler meg ikke bra nok for arbeids markede siden jeg jobber så sakte. Å er over 50 år

Ann Elin Pedersen (Alta , 2019-09-17)

#1515

Nok er nok!

Kirsten Bakke (Tønsberg , 2019-09-17)

#1516

Jeg støtter denne saken.

John Eivind Kidd (Lørenskog, 2019-09-17)

#1517

Dette må stoppes.

Ann.bjørghill Lilleaas (ArendL, 2019-09-17)

#1523

Alle fortjener et verdig liv

Mille Myhre (Oslo, 2019-09-17)

#1529

Det er en stor skam at politikere stadig minker lommeboken til de som har minst og beriker seg selv og de andre som har rikelig fra før.

Kjell Gjerde (Giske, 2019-09-17)

#1533

Jeg signerer for jeg er uføre selv å har lite nåk som det er!

Lill Hansen (Stavanger, 2019-09-17)

#1542

Å bli ufør er ikke noe man velger ! Det kreves lange utredninger av leger og nav . Man bør ikke straffes for å være uheldig å bli syk😔

Monika Johansen (Tvedestrand, 2019-09-17)

#1543

Alle mennesker enten di har det slik eller slik sakal ha ett verdig liv uansett livssituasjon.

inger-marie johansen (FAGERNES, 2019-09-17)

#1544

Fordi dette er viktig ikke bare for personen det gjelder og det å ha et verdig liv, men også for familien i rundt.
Å se sine nærmeste streve med hverdagen og en dårlig og uverdig økonomi i tillegg til å ha dårlig helse påvirker også de negativt.

Iren Øien (Bosberg, 2019-09-17)

#1546

Uføre og pensjonister fortjener et bedre liv.

Trine Lauritzen (Elverum, 2019-09-17)

#1552

Nok er nok

Stine Vik (Bangsund, 2019-09-17)

#1557

Jeg signerer fordi jeg kjenner meg godt igjen i stigmatiseringen og det skambelagte som ofte følger med å oppleve at kropp og sinn plutselig ikke fungerer slik det pleier, og at man befinner seg "på sidelinna". Det skal ikke undergraves at det er godt å kunne "lene" seg til helse-/hjelpeapparat. Så viktig og nødvendig å ha tillit og mot til å oppsøke helsevesen og spesialister i en spesielt sårbar fase, men også uten at det behøver å vare resten av livet. Så viktig og nødvendig, men sikkert ikke opplagt for alle i første instans.

For mange som er vant til at jobben definerer dem og utgjør store deler av hverdagen, innebærer det en radikal omveltning og stor sorg og oppleve at man må omkalfatre og også "innordne seg" både behandling og medikamenter.

Aktivitet og innhold i hverdagen hører sammen for mange, for å gi livskvalitet. Derfor blir det desto viktigere med et inkluderende arbeidsliv og å jobbe for gode holdninger og ikke stigmatisering og sykeliggjøring av folk og trygdede som ønsker å bidra i f.eks arbeidslivet eller til frivillig arbeid. Dette er langt viktigere satsningsområder enn å straffe de som har mer enn nok med å forholde seg til helseutfordringer og med å få hverdagen til å "gå rundt", men som like fult ønsker livskvalitet. Det bør være en sammenheng mellom satsningsområder for frivillig innsats og arbeid og satsing på å få uføre ut i aktivitet, som f.eks å få flere frivillige til og engasjere seg innen eldreomsorg og integreringsarbeid flyktninger/migranter.

Personlig blir jeg veldig trett og nedfor av nye "krumspring" og stadig snakk om kutt og hvorvidt uføre skal kunne bidra som f.eks frivillige i lokalmiljøet uten og nærmest bli stemplet som kriminelle som heller burde utføre lønnet arbeide.

Uføretrygdede er mennesker som ofte har ført en lang og seiglivet kamp både med sine helseutfordringer, eget følelsesliv og omgivelser. Kjære politiker, jeg tror at denne livserfaringen og de individuelle historiene også kan verdsettes som verdiskapning. Jeg oppfordrer til å se på mangfoldet, til å skape rom og ikke begrensninger. For mange er frivillig arbeid og andre sosiale arenaer springbrett til en ny giv og fornyet pågangsmot. Viktig og ikke undergrave selve det fundamentet som velferdsstaten er tuftet på, nemlig solidaritet og en viss forståelse og empati. Og ikke glemme at diagnoser slik det fungerer både i helsevesen og skolevesen bl.a blir sett på som et verktøy for et bedre liv og ikke en hemsko til forringet livskvalitet og frihetsberøvelse. Sterke ord? Ja vel, jeg har gått en vei og synes det er synd hvis regjeringens arbeide bidrar til å skremme heller enn å fremme initiativ og pågangsmot. For det er altfor lett å sette seg ned og la alt "bli ved sin lest". Hilsen en som velger å "stå-på"!

Vibe Kragerud (tonsberg, 2019-09-17)

#1560

Alle fortjener et verdig liv! Særlig de som er syk og ikke kan velge selv om de vil jobbe. Uføre, kronisk syke, folk med utfordringer og eldre blir behandlet som søppel i landet her, det er en skam uten sidestykke!!!!

Anne Veronica Hansen (Stjørdal , 2019-09-17)

#1567

Dette er tyveri av meget lav klasse..

Arvid Jakobsen (Balsnes, 2019-09-17)

#1574

Som ufør selv, ser jeg at nåværende blåbrune regjering bedriver en vanvittig kutt-og-skjær-politikk mot bl.a. uføre.
En ren rasering av nødvendige velferdsgoder, som i stedet går til skattelette til rikingene. Dette er grovt urimelig. Regjeringen fører en politikk som trakasserer syke og uføre, og med åpne øyne vil frata de svakeste midler. NB!!! Uføre har ikke VALGT å bli syke!!

Nina Egedius (Oslo , 2019-09-17)

#1582

Jeg har slitt etter en bilulykke.
Ingen ser hva som er inni kroppen av smerter og vonter å kommer aldri til å forstå. Hadde jeg kunnet vært frisk og jobbet 100% så hadde jeg selvfølgelig gjort det. Urettferdig å sitte igjen med så lite at man nesten ikke klarer seg aleine.

Anne Helene Hermandsen (Mysen, 2019-09-17)

#1584

Er ufør

Espen Tvedt (Tananger , 2019-09-17)

#1585

Jeg er også uføretrygdet og er mildt sagt forbannet over regjeringen som må trakassere de svake. De som ikke har noe mulighet til å innvirke på sin egen helse, eller politikken. Men...sånn er det med de som ikke vet hva de prater om...dessverre !!!

Marianne Magtnussen (Kungshamn, 2019-09-17)

#1587

Jeg er selv ufør og har ikke engang nok til å noen gang komme meg inn på boligmarkedet uten hjelp fra familie.. kan ikke spare noe som helst..

Eirin Vedå Johansen (Trondheim, 2019-09-17)

#1593

Jag ær ufør

Anders Gillensjø (Rakkestad, 2019-09-17)

#1597

Vi uføre har ikke mulighet til å opparbeide oss mere pensjonspoeng etter vi ble uføre. . I tillegg har vi tapt masse penger ved å være ute av arbeidslivet uten å få være med på lønnsvekst, samt vesentlig kutt i inntekt ved overgang fra lønn til uførepensjon .

Trine Coventry (Klæbu, 2019-09-17)

#1599

Støtter saken fult ut da vi uføre har for lite å rutte med økonomisk

Irene Sveen (Lillehammer, 2019-09-17)