Nei til biler og bybane over Bryggen

Kommentarer

#1202

Jeg synes bryggen skal være som den er, en bybane kommer til å ødelegge hele inntrykket av det siste vi har av vår hansiatiske arv

Cecilie Larsen (Bergen , )

#1205

Jeg vil bevare kulturarven vår og beholde ett ssmlepunkt for Bergen som kommer til å bli ødelagt synsmessig og støymessig for alltid om bybanen blir lagt over bryggen. Det er en verdens sensasjon folkens, ikke la den dø vekk med ett tåpelig og unødvendig produkt som bybanen!

Tom Are Ødelien (Bergen, )

#1208

Bryggen må bevares. Alt kjøretøy bør omdirigeres.

Audun Engesbak (Frekhaug, )

#1213

Helge Hansen

Helge Hansen (Bergen, )

#1214

Det ville være et kultur ran, på linje med at man ønsket å rive Bryggen i sin tid

Tom Eriksen (Bergen, )

#1222

En av våre vakreste sprade- og festplasser må ikke bli ødelagt, men heller bevares for all fremtid.

Trygve Bjørkhaug (Bergen, )

#1226

Vi må ta ansvar der politikerne svikter.
Nei til bane over Bryggen.
Kun nyttetransport.

Unni Hilde Knutsen (Bergen, )

#1227

Bryggen må bevares slik den fremstår i dag. Tunnell gjennom fløyfjell med stopp og oppganger i sentrum må vel være mulig.

Einar Marås (Bergen , )

#1228

Bryggen må bli bil og barnefri.

Øistein Fotland (Bergen, )

#1236

Jeg signerer fordi jeg er helt imot at de legger bybanen over bryggen. Er generelt imot hele bybanen. Den var utdatert 40 år før de satte første vogn på sporet. Er Bergenser, men er nylig flyttet til Eidskog for å komme vekk fra ranet av bilistene.

Ellen Engesæth-Pettersen (Tobøl, )

#1239

Vis respekt for verdensarven!

Øyvind Haugland (Kjerrgarden, )

#1240

Ønsker ikke bybane over bryggen

Mons Johnsen (Askøy, )

#1243

Å reservere Bryggen for et tog vil gi transpotproblemer over alt i byen. Både her og i fortsettelse like til Eidsvåg.
Byen blir delt i to, og busser utesteng. Likeledes overløp når det blir uhell i hovedvei i Fløyfjellstunneln.

Terje Tangenes (Bergen, )

#1252

Bybanen må aldri komme over Bryggen. Fjern både bilvei og nei til Bybanen.

Ørjan Nagelsen (Bergen, )

#1258

Jeg er helt imot bybane over bryggen ! Bryggen er en del av Bergenserne sin kulturarv. Drittlei av politikere som durer på med ideene sine som ødelegger og raserer rundt forbi . Eksperter på idioti må det bli slutt med å høre på .

Nina Edøy (Bergen, )

#1262

Jeg synes at hele Bryggen blir ödelagt hvis bybanen går der. Måste finnes andre alternativ.

Synöve Borlaug (Stockholm , )

#1265

Bryggen er verdensarv og kobsekvensundersøkelser/analyser er noe politikerne må venne seg til å bruke. De handler ALT for hodeløst fir tiden uten omtanke for de neste generasjoner

Vibeke Crovo (Bergen, )

#1267

Jeg ønsker ikke bybane over bryggen! Få den i tunell!

Elisabeth Steiro (Bergen, )

#1270

Jeg signerer fordi jeg er i mot by Vanebo biler iver bryggen

Charlotte Bruvik (Os , )

#1284

Flyttet østover for ti år siden, og det har skjedd mye på den tiden. Fisketorget er «ødelagt», Beffen går ikke lenger, osv. Om dere nå skal ødelegge Bryggen også er det snart ikke noe vits å reise til Bergen!

Helene Blommedal (Kløfta, )

#1291

Jeg vil ha Bryggen uten bybane, og helst også uten biler.

Rolf Birkeland (Olsvik, )

#1293

Frede Bryggen som den er .

Kenneth Gundersen (Bergen, )

#1295

Jeg syns ikke bybanen har noe over bryggen å gjøre.

Monica Hanstvedt (Osterøy , )

#1300

Stopp bybanen før ein ny finnansieringsmodel er på plass, uten bompenger og veiprising. Og Aldri over bryggen.

Endre Jørgenvik (Rong , )

#1301

La bryggen i fred ....det er en UNESCO verdensarv!!!

Kjerstin Lindseth (KNARREVIK, )

#1306

Den er fredet

Robert Hegrenes (Bergen , )

#1310

Bryggen er en kulturskatt og på verdensarv-listen. Trenger ikke være rakettforsker for å forstå at bybanen ikke har noe der å gjøre

Daniel Engeseth (Bergen, )

#1311

Bryggen må bevares som den er

Stein-Erik Mæhlum (Bergen, )

#1315

Jeg signerer fordi jeg mener at Bryggen i Bergen en en gullgruve, både historisk og kulturmessig. 17mai-toget har i lang tid hatt tradisjon å gå i runde fra festplassen til Bryggen, hvis bybane blir bygget, vil en del av tradisjonen bli forstyrret. Turisme vil også bli påvirket på en negativ måte, støy og trafikk

Cecilie Forsberg (Bergen, )

#1316

Jeg mener at det er fullt mulig å ligge bybanetraseen en annen plass enn over Bryggen. Dette kan også kombineres med å få biltrafikken vekk fra området.

Carl-Andre Bolstad (Bergen, )

#1318

Ønsker ikke ha bybane over bryggen. Det ideelle er selvsagt at bilene også forsvinner fra bryggen.

Marius Reigstad (5262, )

#1320

Bryggen må få stå i fred, bybanen har ikke noe der å gjøre!

Beate Skevik (Ålesund, )

#1321

Ingen bybame over bryggen

Alf Amund Husebø (Flåm , )

#1323

Jeg ønsker at bryggen med de vakre bygningene skal stå på et bilfritt og banefritt torg. Jeg ønsker ikke at synet på de fine trehusene skal ødelegges av flere sett med stygge strømledninger.

Torill Seliussen (Frekhaug, )

#1327

Jeg ønsker hverken biler eller bybane over Bryggen. Argumentet med å legge bybanen over Bryggen for å kunne fjerne bilene er aldeles håpløst. Legg både biler og bane i tunnel!

Torill Hatlebrekke Husebø (Tertnes, )

#1328

Jeg ikke går med på at vi skal ødelegge bryggen og dermed Verdensarven.

Jan-Ove Nordvik (Vossestrand, )

#1330

Jeg signerer fordi jeg ikke vil at politikerne (som er valgt av oss. for å jobbe for oss.) skal ødelegge bryggen med bybanen.

Ivar Nilsen (HAGAVIK, )

#1334

Det er en skam om en liten håndfull politikere skal trumfe gjennom en Bybane trase over Bryggen. Det finnes bedre alternativer, bruk disse, selv om det koster litt mer. Ikke ødelegg det fineste Bergen by har.

Irene Wallem (Åsane, )

#1343

Ikke ødelegg bryggen med en bybane

Runa Sylta (Dale , )

#1347

Jeg ønsker for alt i verden ikke bybanen over bryggen. La oss beholde den slik den er

Jarle Bergset (Bergen, )

#1351

Bryggen er et unikt stykke Bergen, og må bevares som den er, uten trikk og biler.

Trygve Knutsen (Godvik, )

#1353

Jeg er sterkt imot bybane over Bryggen. Det er å rasere Bergen sentrum.

Frode Hauge (Bønes , )

#1360

Jeg liker ikke tanken på å ødelegge Bryggen i Bergen . Det sted er historisk å bør bevares.. Har aldri vært det men ser av bilder at det ser koselig ut..

Brit Jensen (Tvedestrand , )

#1362

Bryggen kommer med tiden til å oppleve oversvømmelse oftere pga havnivå stigning. Det blir derfor totalt feil å bygge bybane over bryggen. Den må opp flere meter og da er tunell eneste alternativ eller ikke i det hele tatt. El busser er også mulig.

Gaute Arefjord (Arefjord, )

#1367

Bryggen må vernes, også i fremtiden.

Anders Tronstad (Bergen, )

#1372

Eg ønsker ikkje at bryggen skal siga meir enn den gjer og vil bevare noe som for meg er erkebergensk. Å gå på bryggen er som å ta del i min fars og bessen sine historier og mimrestund. Dette ønsker eg ikkje skal verta ødelagt av bybanen.

Mona Helland (Langesund, )

#1373

Nei til bybanen over bryggen

Anette Hilt Kroken (Turenermansvei 162, )

#1374

Vil gjerne ha folk på Bryggen som kan gå uforstyrret og uten frykt 😱 for å bli påkjørt av bane som passerer hvert 2-5min den ene eller andre veien.

Fred Ram (Bergen , )

#1376

Nei til bybane over Bryggen!

Åse Pedersen (Bergen, )

#1377

Tunnel for bane og bil det eneste fornuftige. Bevar verdensarven.

Nils A. Hægland (5224 Nesttun, )

#1378

Bybanen vil skaper mye støy og ødelegge Bryggen totalt.

Martin Ellis (KOLLTVEIT, )

#1382

Bergen er min barndomsby og den vil jeg skal bestå. Det må gå an å finne andre løsninger enn det og litt kan vi gå for å bevare bryggen!

Grethe Olsen (Florø, )

#1384

Hold bryggen fri for bybane.

Terje Larsen (Bergen, )

#1389

Ønsker ikke Bybanen over bryggen. Målet må være å gjøre den bane og bilfri i fremtiden.

Ole-Johan Kippenbroeck (Bergen, )

#1392

Jeg ikke ønsker bybane over bryggen

Svennung Knudsen (Bergen, )

#1394

Jeg ikke vil ha bybane over Bryggen

Hilde Svanevik (Bergen, )

#1395

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare bryggen slik den er.

Caroline Fanakrå Johnsen (Bergen, )

#1396

Bybanen må legges i tunnel bak bryggen. Anbefaler på det sterkeste at jernbanetunnelen til Sandviken utvides til bruk for Bybanen.

Torbjørn Sørensen (Bergen, )

#1397

Vi må for all del ikke ødelegge Bergens stolthet Bryggen.

Mette I. Njøten (Bergen, )

#1400

Den fantastiske og erkeBergenske bryggen må holdes ved like. Den er en perle, og det er ille nok at det er trafikk der i det hele tatt.
NEI til bybanen over den nydelige bryggen vår!

Elisabeth Eide (Askøy , )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...