NEI til Vindkrafterk på Haramsøy

Kommentarer

#202

Jeg signerer fordi utbyggingen ikke bare er unødvendig men den vil få store ødeleggende konsekvenser for våre etterkommere. Vår natur står i fare for å ødelegges av politikeres tankeløshet.

Monica Malm (Bekkestua, 2019-08-14)

#205

Vi må slutte å rasere uberørt natur. Oppgrader vannkraftverkene hvis vi har mangel på elektrisitet (noe vi ikke har!)

Elling Ulvestad (Øyer, 2019-08-14)

#210

For å forhindre forsøpling av naturen.

Svein Johansen (Valderøy, 2019-08-14)

#214

Jeg signerer for at miljøet ikke skal ta skade av dette. Alt for lite å hente kontra ødeleggelser det fir.

Hege Eimhjellen (Vatne , 2019-08-15)

#221

Jeg signerer fordi jeg er totalt imot vindkraft uansett land eller hav, dette er klima ødeleggende bpde for natur , fugler, dyreliv, menneskets helse,
Det er en rasering av livsgrunnlaget for dyrliv, fugleliv, fauna,

Line Skår (Vigra/flisnes, 2019-08-16)

#222

Vindkraftutbygging vil for all framtid ødelegge uberørt natur på Haramsøy. Et slikt overgrep mot naturen, fugle- og dyrelivet, mot faunaen og mot lokalbefolkningen må ikke tillates.

Helga Gilberg (Rennebu, 2019-08-17)

#229

Eg ønsker vindkraft langt til havs i samarbeid med fiskerinæringa. Urørt natur er viktig for folkehelsa!

Hanne Roaldsnes (Valderøya, 2019-08-17)

#237

Mot vindkraft på Haramsøya. Øydelegg den fine naturen for liten/ingen samfunnsgevinst.

Vidar Sønderland (Brattvåg, 2019-08-17)

#245

Det er helt nødvendig med ny behandling basert på ny kunnskap.

Eva Ruth Ulla (Skien, 2019-08-17)

#246

Det vil øydeleggja naturen nær Ulla

Jon Låte (Oslo/Odda, 2019-08-17)

#247

Vi skal ikkje rasere den flotte naturen vår med vindmøller som kun gavner kapitalistene! Nordmenn er glad i og bruker naturen til fritid og rekreasjon. Det er ein av dei største fordelane vi har i dette landet!

Reidun Longva Austnes (6290 Haramsøy, 2019-08-17)

#263

Jeg personlig vil se de negative følgene av dette

Eivind Mortensen (Oslo, 2019-08-18)

#273

Har forstått at mange i Haram er imot, trur vindmøller der verken er bra for natur, kultur eller framtid.

Lilly Anita Grimstad (6052 Giske, 2019-08-18)

#280

Jeg er i mot vindturbiner og ødeleggelse av norsk natur. Vi har tilstrekkelig med vannkraft i Norge. Vannkraften kan oppgraderes og gi like mye kraft som all planlagt vindturbinutbygging til sammen. Uten store natur og miljø-ødeleggelser.

Kjell Einar Kjærstad (Grimstad, 2019-08-19)

#291

Jeg signerer fordi vindturbiner i norsk urørt natur er TIDENES STØRSTE MILJØBLØFF. Norske vindturbiner kan gi 0,5 -0,7 % av Europas kraftbehov. Det finnes ikke dokumentasjon på at Europa har fjernet et eneste kullkraftverk på grunn av vindturbiner. Tyskland bygger ned sine vindturbiner.
Vi skal ikke RASERE norsk urørt natur/LNF OMRÅDER på grunn av at "norske vindbaroner" sammen med utenlandsk kapital/selskap kan gjøre seg "rike" på norsk NAIVITET. Norsk natur tilhører det norske folk. Subsidieringen til vindturbiner MÅ avsluttes. Valgbare politikere må redegjøre for sitt ståsted før valget. De som støtter vindturbiner i LNF områder er ikke valgbare, etter min mening. 🚮

Webjørn Hageselle (ÅLESUND , 2019-08-19)

#292

For stort inngrep i et begrenset areal.

Toril Krohn Alvestad (Ålesund, 2019-08-19)

#293

Miljøprofitørene må stoppes. Ren fornybar energi skaffes ved oppgradering av overføringslinjer, nyere turbinteknologi, innløpsrør/tuneller på eksistetende vasskraftverk. Til en LANGT RIMELIGERE kostpris.

Arvid Samuelsen (Brattvåg, 2019-08-19)

#298

Jeg signerer fordi jeg ønsker at naturen og området skal forbli slik det er i dag.

Nina Hildre (Søvik, 2019-08-19)

#300

Vindkraftindustrien er ødeleggende for miljø, mennesker og dyr.

Arne Tesli (Oslo, 2019-08-19)

#301

Jeg er glad i Haramsøya😀

Hans Emil Ratvik (Hosle, 2019-08-19)

#307

Jeg er imot vindturbiner.

Berit Røsvik (Vetdal, 2019-08-19)

#308

Vindkraft på land skader naturmangfoldet.

Line Sverdheim (4250 Kopervik, 2019-08-19)

#321

Fordi naturperler blir ødelagt til fordel for utbyggere som tjener seg rike og folket har ingen utbytte av det.

Bjørg Slettedal (Skodje, 2019-08-20)

#322

Vindturbiner er estetisk brutalitet og statlig overgrep

Sigmund da Lien (Oslo, 2019-08-20)

#336

Vindkraft bryter med bl.a. § 112 I Norges Grunnlov

Ingar Grøndahl ("Drammen Kommune", 2019-08-26)Facebook