Nei til nedleggelse av Ålgårdbanen!

Kommentarer

#3

Vi må tenke miljø. Bil bruken må ned.

Tor Arne Rasmussen (BRYNE , 2019-07-09)

#8

Jeg vil ha Ålgårdbanen!!!

Jurij Korobeinikov (Ålgård, 2019-07-09)

#13

Rask og effektivt til Sandnes.

Dag Børre Norland (Algard, 2019-07-09)

#14

Med trafikk og befolkningsvekst i område. Så må vi få gang på ålgårdsbanen.

Eirik Hauge Barmen (Ålgård, 2019-07-09)

#16

Tiden for nedleggelser er over, nå er tiden for gjenåpningen og nybygg!

Arne Lie (Askim, 2019-07-09)

#21

De siste 7 årene har jeg bodd i Ålgård og jobbet (100%) i Stavanger sentrum. Jeg ser daglig behovet for Ålgård banen for tusenvis i samme situasjon. Ikke minst er det en forutsetning for videre vekst i turist Og handelsnæring i Gjesdal at tog blir et alternativ - det vil uten tvil bli folk flest sin prioriterte reisemåte.

Vibeke Fjordbakk (Ålgård, 2019-07-09)

#24

Har en del venner som jobber på Ålgård og synes de må ha andre alternative å komme seg til jobb uten bil og buss

Sze Ling Chan (Varhaug, 2019-07-09)

#26

Jeg signerer fordi jeg er lei politikerforakten og maktkåte folk i maktposisjoner. Folk som sitter forlenge i statlige selskap og tror de er småkonger.
Få makten ut til folket

Pål Kvam (Sandnes, 2019-07-09)

#27

Jeg signerer fordi at dersom man skal tenke litt frem i tid, så er Ålgårdsbanen en nødvendig miljørettet fremtidsnødvendighet. Alt ligger tulrette for bruk som bane

Jan Ove Hanasand (Oltedal, 2019-07-09)

#30

Ålgårdsbanen vil være et klimavennlig og også rask fremkomstmiddel for tusenvis av dagpendlere fra Ålgård og Figgjo.
Billig å bygge også, banen ligger jo der allerede.

Dag Hermann Abeland (Stavanger, 2019-07-09)

#36

Jeg signerer for jeg vil komme meg fortere til byen med tog enn buss eller bil

Edwin Torkelsen Baars (Ålgård, 2019-07-09)

#39

Jeg har verken førerkort eller bil og støtter derfor all kollektivtransport som frakter folk dit de skal så raskt og helst så billig som mulig. Og hvis det å ta toget til Ålgård er raskere en buss så er det tommel opp for det!👍

Øystein Lunde (Stavanger, 2019-07-09)

#41

Det må vel være et miljøvennlig alternativ som er vel verd å satse på. I tillegg til andre ting.

Brit Høiland (Sandnes , 2019-07-09)

#43

Jeg signerer fordi jeg ønsker Ålgårdbanen, denne må åpnes igjen. Helt klart..

Rune Romberg (Ganddal, 2019-07-09)

#44

H, Frp, V tok ut dobbeltsporet på Jæren ut av NTP for å finansiere Follobanen (Oslo). Kostnaden til Follobanen er beregnet til ca 420 millioner kr/km. Ålgårdsbanen er beregnet til ca 81 millioner kr/km. Ergo klarer østlendingene å konkludere med at Ålgårdsbanen blir for kostnadskrevende å ta i bruk....🤬🤔

Atle Lende (Lende, 2019-07-09)

#47

Meir tog til folket!

Elida Stangeland (Kleppe, 2019-07-09)

#48

Jeg signerer fordi jeg syns at Ålgårdsbanen aldri burde blitt lagt ned. Hvis folk kunne bruke toget så hadde trykket på trafikken blitt letta på den strekningen.

Gerd Inger Gramstad Malmin (Bryne, 2019-07-09)

#51

Jeg tror det vil hjelpe på for de som pendler som bor i retning Ålgård.

Ragnar Myhre (Orstad, 2019-07-09)

#52

Jeg signerer fordi det er mangel på fremsyn å ikke ha tog

Anne-Kathe Jansen (Ålgård, 2019-07-09)

#53

Jeg synes det er utrolig at banen ikke er i gang allerede slik som trafikkstasjonen er på E39!

Olga May Bore (Ålgård , 2019-07-09)

#55

Ålgårdsbanen må bevares, og rustes opp igjen

Hans Petter Wang (Sandnes, 2019-07-09)

#57

Ønsker at Ålgårdbanen skal opprustes.

Torgeir Askelamd (Stavanger, 2019-07-09)

#58

Jernbane er en både effektiv og miljøvennlig transportform. Sett Ålgårdbanen i drift igjen. Buss er et elendig alternativ.

Roger Rasmussen (Oslo, 2019-07-09)

#60

Men er det et feil å ta vekk en bane som kan utvikles til lokaltogsbane.

Jan Haugen (Auli, 2019-07-09)

#65

Heier på miljøet og på at niesa mi skal kunne reise på vgs med tog når den tid kjem.

Gry Nesse (Oslo, 2019-07-09)

#67

Fordi på strekningen Ålgård-Sandnes, Sandnes-Ålgård er det et akutt behov for bedre kollektivtilbud enn det som er der nå. Ja tog koster mer i oppstartsfasen men lønner seg på lang sikt.

Magnus Indridason (Sandnes, 2019-07-09)

#68

Å skrote Ålgårdbanen er å gå baklengs inn i framtida! Få Ålgårdbanen i drift igjen nå!

Eva-Tone Breivik (Sandnes, 2019-07-09)

#71

Jeg ønsker en behagelig og miljøvennlig måte å reise til Sandnes

Jon Asgeir Torsvik (Figgjo, 2019-07-09)

#72

Vil ha Ålgårdsbanen åpnet igjen

Aslaug Auestad (Sandnes, 2019-07-09)

#77

Bra for miljø og avlastning for E 39. Mulighet for vekst i Gjesdal og Figgjo. Korte ned kjøretid.

Marion Haave (Sandnes, 2019-07-09)

#84

Åpning av ålgårdsbanen er miljøvennlig og fremtidsrettet

Asgeir Enoksen (Sandnes, 2019-07-09)

#91

Folk må få kunne velga det klimavennlige toget!

Hallgeir H. Langeland (Stavanger, 2019-07-09)

#98

Gjenåpning av Ålgårdsbanen er framtsrettet og miljøvennlig 🚝🚞🚅🚆🌍

Heidi Bjerga (Sandnes , 2019-07-09)

#101

Fordi det er bevaringverdi i mine øyner

John Erik Øverland (Kverneland, 2019-07-09)

#109

Bane er miljøvennlig og framtidsrettet!

Inger Garvik (Stavanger, 2019-07-09)

#112

Tog er framtidens reisemåte!

Daniel Åsbjørnsson (Drammen, 2019-07-09)

#115

Jeg bor på Ålgård, og ønsker fremtidsrettet og enkel offentligtransport.

Amalie Johansen (Ålgård, 2019-07-09)

#119

Vi trenger banen for bussen er ikke et godt nok alternativ. Den er for saktegående og har mye for lite kapasitet.

Magne Skimmeland (Figgjo , 2019-07-09)

#120

Dette er viktig for framtidig infrastruktur og miljøtiltak.

Øyvind Østbø (Bryne, 2019-07-09)

#121

Jernbanen er framtida

Trude Midtlien (Stavanger, 2019-07-09)

#126

Jeg har tro på Ålgårdbanen.

Karsten Walther Ellefsen (Tvedestrand , 2019-07-09)

#129

Glad for iniativ om underskriftskampanje fra Gjesdal SV. Dette sier jeg meg enig, selvom jeg ikke står ved SV. Står jeg ved kampen for gjenåpning av Ålgårdbanen✊🚉

Fredrik Eidesen (Bryne, 2019-07-09)

#136

Vi trenger ikke 4felts motorvei når bilbruken skal ned????? Ja til gjenåpning av ålgårdsbanen!!!

Torild Olsen (Oltedal, 2019-07-09)

#137

Jernbaneentusiast og nære forbindelser til Ålgård

Espen Tjetland (Sola, 2019-07-09)

#138

Mer tog og mindre bil = bedre klima

Rainer Kaehler (Bryne, 2019-07-09)

#139

Vi skal ha flere jernbanestrekninger, ikke legge de ned!

Bente Owren (Bergen, 2019-07-09)

#142

Jeg har et STERKT ønske om å reise med tog til jobb, fra Figgjo!

Katrine Auglend (Figgjo, 2019-07-09)

#148

Ålgårdbanen må oppdateres og åpnes igjen! Passasjergrunnlaget er stort, og vil bli enda større ved gjenåpning. Samt at Gjesdal vil nyte godt av både god kollektivtrafikk og mye nyinflyttere som bygger, handler, jobber og skatter. Veien er plutselig ikke så lang til Stavanger og Sandnes for å gå på jobb

Endre Hamre (Stavanger, 2019-07-09)

#150

Ålgårdsbanen trengs!

Øyvind Hadland (Ålgård, 2019-07-09)

#151

Jeg signerer fordi Ålgårdbanen bør utvikles for å ta unna trafikk på en miljøvennlig måte.

Knut Bjelland (Stavanger, 2019-07-09)

#154

Rogaland vokser og vi trenger mer miljøvennlig kollektivtransport. I en region med et kronglete bussnett ville en utbygging av jernbanenettet med Sandnes som knutepunkt med hhv, Stavanger, Ålgård og Sola som endestasjoner i første omgang være et sårt tiltrengt tilbud. Ålgårdsbanen er en del av framtidas miljøvennlige kollektivnett i Sør-Rogaland!

Inga Nielsen (Sandnes, 2019-07-09)

#156

Eneste måten å få ned biltrafikken på er å få et kollektivtilbud som fungerer.

Peter Ersfjord (Ålgård, 2019-07-10)

#158

Heller Ålgårdbane enn fire-felt motorvei.

Erik Thoring (Stavanger, 2019-07-10)

#164

Ålgårdsbanen må åpne igjen

Henning Langheim (Oltedal, 2019-07-10)

#167

Ønsker å ha tilbud om dresinsykkel

Connie Trulsen (Ålgård, 2019-07-10)

#169

Banen bør gjenåpnes!

Terje Skarås (Ålgård, 2019-07-10)

#171

Å åpne ålgårbanen vil generere mer penger enn både dobbeltspor til ogna og flere avganger på jærbanen. Biltrafikken vil bli redusert.

Morten Havsø (Egersund , 2019-07-10)

#172

Tog er det beste transport alternativet.

Brit Westergaard S (Stavanger , 2019-07-10)

#175

Vi trenger mer jernbane, ikke mindre!

Nils Lie (Sandnes, 2019-07-10)

#177

Tungtransport og biltrafikk ødelegger lokalbebyggelsen i Figgjo. Dessuten bygges det stadig ut i denne bydelen. Det samme gjelder for Ålgård. Tog vil være et godt alternativ til forurensende trafikk, i tillegg vil det føre en raskt til Sandnes/Stavanger,som mange jobber i, eller går på skole i.

Merete Kosberg (4332 FIGGJO, 2019-07-10)

#179

Det er galskap å legge Ålgårdbanen død når området skriker etter bedre kollektivtilbud.

Henriette Levang Kårfalad (Ganddal, 2019-07-10)

#188

En lokalbane er viktig for å oppfylle stortingets klimamål! Få folk over fra bil til bane.

Jan Kleven (Stavanger, 2019-07-10)

#190

Mine besteforeldre og oldeforeldre bodde på Ålgård til sin død. Jeg har tatt toget som liten på banen. Ønsker å få gjennoppnet Ålgårdsbanen så mine søskenbarn slipper å stå i kø på vei til jobb hver dag. Tog er best.

Bente Harestad Selnes (Hundvåg , 2019-07-10)

#193

jeg støtter Ålgårdbanen nettopp fordi banen er det mest optimale kollektive transportmiddelet mellom Stavanger - Sandnes og Ålgård

jan Refsnes (Sandnes, 2019-07-10)

#195

Nedleggelse av jernbanen vil gjøre det nesten umulig for togbane fra Ålgård til Sandnes i fremtiden. Ålgård har kongeparken,outlet, turområder som er attraktivt, toglinje vil lette på trafikken,og øke tilgjengeligheten til Ålgård og det "byen" har og by på

Ann christin Kvia larsen (Ålgård , 2019-07-10)

#198

Ålgårdbanen må åpnes igjen.

Knut-Morten Ødegård (Figgjo, 2019-07-10)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook