BEVAR GRANHEIM LUNGESYKEHUS, juli til september 2019.

Kommentarer

#205

Vi må få beholde dette flotte tilbudet.

Bente M. Andersson (Brumunddal, 2019-07-08)

#209

Granheim må bestå.

Marianne Holen (Tretten, 2019-07-08)

#211

Granheim må leve.

Helge Svendsen (Lillehammer, 2019-07-08)

#220

Dette er en plass som er uerstattelig for oss med lungeplager av forskjellige slag.

Per-Arne Bredeveien (Ringebu , 2019-07-08)

#222

Tragisk å legge ned et slikt tilbud

Sissel Simensen (Oslo, 2019-07-08)

#229

Vet hva Granheim betyr for lungesyke.

Gerd Midtlien (Drammen , 2019-07-08)

#232

Virker som våre politikere har tenkt å radere bort hele vårt helsevesen som vi har vært fornøyd med.

Anne Hagen (Hjelset, 2019-07-08)

#247

Jeg har en far som har alvorlig astma og allergier. Og jeg ser hvor ille det kan bli! Han har vært dårlig mange ganger hvor han nesten ikke for noe luft som helst. For ikke lenge siden var han veldig syk, da hadde han en kraftig infeksjon på begge lunger. Etter og ha vært hos både fastlege og legevakt flere ganger for hjelp så ble han sendt på Granheim å fikk veldig god hjelp, hadde det ikke vært for Granheim så hadde han mest sannsynlig bare blitt værre. Så jeg håper at Granheim kan bestå sånn at andre som min pappa kan få den hjelpen de trenger.

Ina kristin Nybakken (Fåvang, 2019-07-08)

#249

Det er et flott som hjelper mange

Bjørg Anne Lund (Lillehammer, 2019-07-08)

#255

Bjørn W. A. Hansen

Bjoern Arnkvaern Hansen (Hamar, 2019-07-08)

#258

Granheim må bestå.Tenk på pasientene

Åse Paulsrud Mjørlund (Gjøvik, 2019-07-08)

#261

Granheim er en viktig del av helsenorge og må derfor bevares slik det er i dag. Pasientens sikkerhet bør og skal være en forutsetning i en slik avgjørelse og det er det ikke tatt høyde for i denne avgjørelsen mener nå jeg da.

Odd Arne Danneels Ringen (Lillehammer, 2019-07-08)

#271

Dette har stor betydning for så utrolig mange i norge, samt har selv familie som har vært der opp til flere ganger.

Øystein Blikken (Gausdal, 2019-07-08)

#273

vi som har lungesykdommer er avhengig av rehabiliterinsteder som Granheim da sykdomsutviklingen er snikende å Granheim har den spesialkunnskapen vi trenger.

Jan Kaasa (Skien, 2019-07-08)

#279

Vi trenger sykehusene rundt om kring, og slutt å sentralisering av alt.
Det bor folk i distriktet også.

Caisa Løkthaug (Bjugn , 2019-07-08)

#281

Har hatt meget stort utbytte av flere opphold på Granheim. 👍👍

Norun Einli (2408 Elverum, 2019-07-08)

#296

Granheim er et meget viktig tilbud til lungesyke! De får ikke kvalitet hvis det flyttes inn på Lillehammer sykehus!

Mari Kirkeby-Garstad (Vestre Gausdal, 2019-07-08)

#298

Dette tilbud var essensielt for noen i min famile. Den kompentansen er ikke mulig p sentralisere.

Robert Mathiseb (Gjøvik, 2019-07-08)

#312

La Granheim leve. Dette stedet er noe annet enn et trist sykehus!

Marianne Pettersen (Østre Gausdal, 2019-07-08)

#314

Granheim er et viktig tilbud for lungesyke i distriktet!
Som Rødølen skriver er nedleggingen lite gjennomtenkt.

Andrea Holmestad (Vinstra, 2019-07-08)

#320

Granheim er et godt sted å være for oss som er lungesyke 👍

Kari Haraldsen Hoff (Tønsberg, 2019-07-08)

#321

Dette er det beste stedet for lungepasienter.

Anne Bleken (Lillehammer, 2019-07-08)

#322

Vi må ha et tilbud å kunne gå til. Alle kan bli syke! Og jeg betaler skatt for å kunne bidra, da vil jeg at mine skattepenger skal gå til å drive og fremme helsenorge.

Ranveig Krogsgaard (Orkanger , 2019-07-08)

#323

Jeg mener Granheim har det beste tilbudet til denne pasientgruppen.

aud marit heleth (Østre Gausdal, 2019-07-08)

#324

Det er et flott sykehus. Jeg har vært der og fått hjelp. Vi trenger Granheim lungesykehus. 🤞🤞

Mai Kristin Ness (Ringebu , 2019-07-08)

#330

Fordi jeg er lungesyk og Granheim har gitt meg og gir meg veldig god hjelp.

Lars Erik Ødegård (Lillehammer, 2019-07-08)

#341

Lungesykdommer er en voksende med . tilstand, og vi trenger faglige gode sykehus.

Per Kristian Øyen (Kristiansund, 2019-07-08)

#344

Det er veldig viktig for mange at de fortsatt kan få det gode og nødvendige tilbudet på Granheim!

Anlaug Sollien (Ringebu, 2019-07-08)

#348

Å flytte Granhrum vil gi et dårligere tilbud til pasientene

Lene Kleven (Lillehammer, 2019-07-08)

#354

Jeg har vært pasient der. Det var viktig for meg !!

Hans Lundhaug (Torpa, 2019-07-08)

#355

Signerer for de Granheim er en viktig og bra plass for alle med lunge sykdommer. Og det er dyktige lokale fagfolk som jobbet der.
Viktig å bevare arbeidsplasser i nærmiljøet

Gunn Irene Iversen (Lillehammer, 2019-07-08)

#356

Dette er et unikt og absolutt nødvendig tilbud til lungesyke. La Granheim bestå!

Brit Hovdsveen (Tretten, 2019-07-08)

#357

Jeg signerer fordi det er et viktig og kvalitativt godt tilbud til en sårbar gruppe. Jeg tror ikke det blir like godt der det konkurrerer med mange andre fagområder.

Lillian Reiten (Bjørketunet 1, 1900 Fetsund, 2019-07-08)

#365

Jeg signerer, fordi jeg har bekjente som jobbet på eldrehjemmet, og ønsket ikke at et så bra eldrehjem som går i overskudd skal nedlegges. Da kan heller andre sykehjem nedlegges, hvor det et underskudd. Eldrehjemmet på Granheim er det eneste lungesykehuset i Norge hvor det de har utbredt spisskompetanse.

Eline Skogseth (Likollen, 2019-07-08)

#371

Ett unikt behandlingssted av sitt slag som må bestå.

Geir Langset (Tretten, 2019-07-08)

#372

Det er et sted med viktig kompetanse som må taes være på

Bente Dyrdahl (Follebu, 2019-07-08)

#381

Spesialkompetanse på et sted og har hørt bare positive tilbakemeldinger fra pasienter som har vært der.

Inger Storsveen (Leinesfjord, 2019-07-08)

#383

Har folk i familien som har vært der flere ganger👍 Flott sted

Hilde Hveem (Lena, 2019-07-08)

#385

Tryggheten med å komme til en avdeling med personell med spesialkompetanse, samt treningsmulighetene med oppfølging.

Lillian E. Haugen (Lillehammer, 2019-07-08)

#390

Er mektig lei av hvordan helse Norge blir rasert.
Alle små enheter..store legges ned.velferds Norge såkalt har i dag ingen respekt for de som styrer å steller.bevar sykehuset.

Anne Mette Bergum (Arendal, 2019-07-08)

#400

Jeg signerer, fordi jeg ønsker å beholde lokalsykehusene sine funksjon.

Frøydis Myrhaug Danielsen (Kløfta, 2019-07-08)