BEVAR GRANHEIM LUNGESYKEHUS, juli til september 2019.

Kommentarer

#1801

Alle med Kols kan komme til å trenge dette tilbudet, det må ikke forsvinne for oss!

Bente Mari Ekeberg (HAGAN, 2019-07-28)

#1812

Et tilbud som ikke kan bli borte

Randi Kveine Megrund (Østre Gausdal, 2019-07-28)

#1813

Vi trenger Granheim

Marton Selbach (Randaberg, 2019-07-28)

#1815

Som leder for poliklinikk med også mange lungepasienter , ser jeg behovet for dette tilbudet til pasientene

Rita Haga (Oslo, 2019-07-28)

#1819

Vi trenger dette lungesykehuset

Kjetil Herland (Tjøme, 2019-07-28)

#1822

Jeg signerer fordi Granheim et kvalitetssykehus med god økonomi. Ingen tillit til en administrasjon som overkjører fagmiljøet. Å flytte lungepasientene fra Granheim som ligger luftig og fint til i forhold til en tilværelse oppe i etasjene på et trangt bygg i Lillehammer, må vel kunne kalles høl i hue. Det er ikke pasientenes ve og vel som er i fokus da.

Johannes G. Hansen (Lillehammer, 2019-07-29)

#1825

Ja det skal jeg gjøre fordi at Granheim har reddet mitt liv og jeg har fått en ny og bedre liv med en oppfølgende spesialistkompetanse.

May britt Engelund (Fall , 2019-08-09)

#1834

Jeg signerer fordi jeg kjenner til det gode arbeidet som gjøres på Granheim. Fordi jeg lytter mer til brukere og behandlere enn til maktmennesker som står fjernt fra stedet og kun tenker hva som kan være lønnsomt.

Gerd Rindal (Vingrom, 2019-08-19)

#1835

Jeg ønsker at Granheim skal bestå. Et nødvendig sted for pasienter med alvorlig kronisk lungesykdom.

Martha Resset (Lillehammer , 2019-08-19)

#1836

Eg er generelt i mot all nedlegging av lokale sjukehus og spesiellt slike spesialretta behandlings og rehabeliteringsplassene er viktige for lokalsamfunnet og dei sjuke uti distriktene

Anne Kari m Grjotheim (lom, 2019-08-19)

#1842

Jeg har en man med astma og kolls, han har vært på Granheim og har hatt utbytte av dette, han ønsker seg et opphold der igjen hvis det er muligheter for det! Mvh Anne Berit Frøslid

Anne Berit Frøslid (2870 Dokka, 2019-09-16)