Folkeaksjon mot etablering av Biogassanlegg på Herdla og dagens slamanlegg

Kommentarer

#2

Jeg signere fordi jeg imot biogassanlegg på Herdla, redd det vil bli mere lukt som vi til tider har kjent på Håpoldøy og tenker på de som bor på Herdla hvor de kjenner det, og vil ikke at flotte Herdla skal bli ødelagt. Dette må stoppes, det legges en annen plass.

Hilde Håpoldøy (Håpoldøy, 2019-07-01)

#3

Jeg ønsker å kunne benytte naturområdet på Herdla uten å bli utsatt for mer uønsket lukt.

marthe Gulbrandsøy Haugland (KLEPPESTØ, 2019-07-01)

#7

Je

halldis leirheim (kleppestø, 2019-07-01)

#9

Dette trenger vi ikke på askøy's fineste turområde og øy

Anders Skråmestø (Skråmestø , 2019-07-01)

#11

Hvis de ikke klarer å lage biogass anlegg uten stank bør de ikke lage biogass anlegg

Anfinn Berland (KLEPPESTØ, 2019-07-01)

#20

Vi vil bli berørt av dette både som tur og fritidsområder. Og økt trafikk på smal vei ved huset vårt. Alt for stor risiko med dette anlegget i disse miljøtider😢😡

Kjersti Riise (Bønes, 2019-07-01)

#38

Ønsker ikke at vakre Herdla skal ødelegges.

Cecilie Fotland (Erdal, 2019-07-01)

#40

Hetdla er et viktig friluftsområde for små og store, samt et av få steder der også rullestolbrukere kan benytte seg av et flott område. Dette må ikke forringes og ødelegges. Biogassanlegg må anlegges et annet sted.

Anne-Lin Sæterstøl Olsen (Ask, 2019-07-01)

#44

Jeg sier meg enig i all tekst som er forhåndsskrevet her.

Jannike Lassen (Hauglandshella, 2019-07-01)

#47

Herdla er en sjelden natur perle.

Gudrun Nilsen (Kjerrgarden , 2019-07-01)

#51

Jeg signerer fordi det er viktig å bevare miljøet på Herdla.

Tor Espe (Askøy, 2019-07-01)

#58

Jeg ønsker å signere fordi jeg vil ta vare på vår øy og verne den fra industri. Herdla er en naturperle og skal ivaretas.

Christian Magnus Nese (Herdla, 2019-07-01)

#59

Kommunen gjør ikke nok, og lar en bedrift holde på hvor der er utallige avvik!

Frida Reinsfelt Klubb (Bergen, 2019-07-01)

#60

Herdla må bestå som det naturområde det er!

Benn Ovesen (Kjerrgarden , 2019-07-01)

#64

Jeg er i mot biogassanlegg på Herdla!

Hege Iren Bekkenes (Askøy, 2019-07-01)

#73

Nåværende anlegg fungerer ikke. Store luktplager i alle år. Biogassanlegg med alle sine ulemper må anlegges SVÆRT langt fra Herdla øy.

AUDUN DÅVØY (HERDLA, 2019-07-01)

#77

Jeg har familie og venner som bor nord på Askøy og vil bli berørt av dette.

Nina Andreassen (Heiane 42, 5310 Hauglandshella, 2019-07-01)

#78

Jeg signerer fordi jeg vil ikke at Herdla skal bli ødelagt av et biogassanlegg.

Richard Villanger (FØRDE, 2019-07-01)

#83

Jeg støtter at dette ikke bør etableres på Herdla ! Naboer der har nok luktplaget fra før.

Charlette Lee (Askøy, 2019-07-01)

#84

Enig i argumentene mot bygging av Biogassanlegg på Herdla. En naturperle som må fredes

Siren Stamnesfet (Erdal, 2019-07-01)

#88

Vi har hytte på Skansen og kan kjenne lukten bort dit. Og vakre Herdla blir ødelagt av lukten.

Evy Hagenes (Brøstanesveien 86, 2019-07-01)

#91

Herdla er viktig å bevare pga unik flora, fauna og historie! Rekreasjon og aktiviteter

Julie Odland Skare (Frekhaug , 2019-07-01)

#92

Hytte på Skansen og ønsker ikke mere sjenerende lukt fra biosystemet til Herla gård.

Stein Hagenes (Kjøkkelvik, 2019-07-01)

#95

Dette må vi kjempe mot alle

Tone Haugen (Bergen, 2019-07-01)

#99

Bor på Herdla og dette anlegget bør ikke bygges midt i denne naturperlen

Bjørnar Blindheim (Herdla, 2019-07-01)

#106

Jeg signerer fordi jeg ofte går tur på Herdla, deriblant også Vestrefjæra, og jeg synes det er synd med den dårlige lukten og alt avfallet som har dukket opp rundt på Herdla. Herdla bør vernes om. På Herdla har vi en av Norges mest mangfoldige fuglereservater, i tilegg har Herdla lang historie og nydelig natur som man ikke finner maken til hvor som helst. Herdla er et naturområde som virkelig bør vernes om.

Siw-Marita Sundstrøm (Kollevågvegen , 2019-07-01)

#109

Jeg er imot at et biogass anlegg skal bygges i Vestafjero på Herdla. Det bør heller legges til et allerede etablert industriområde langt vekk fra sårbar natur, boligfelt og befolkning.

Leikny Midtøy (Lille fauskanger, 2019-07-01)

#112

Jeg ønsker å vise motstand mot å etablere Biogassanlegg på Herdla. Herdla er sårbar ihht dyrelivet, natur og sjø. Dette har ingenting å gjøre i nærheten av bebyggelse, ang lukt, utslippsfare og forurensning i naturen. Dette er et prosjekt som vil ekspandere og sitte uslettelige spor etter seg. Det vil også begrense publikums fremkommelighet i naturen på Herdla. Ikke la profitt komme foran natur. Legg biogassanlegg til industriområder og ikke Herdla. Vestafjøro er en rullesteinstrand fra istiden og verneverdig.
Personlig bruker vi hele Herdla med venner og familie, for å komme oss ut i Naturen og se det unike blomsterflora og fuglelivet. Samt oppleve kultur og historie. Og padling av kano fra vestafjero og rundt øyene. Biogassanlegg på Herdla vil vi mobilisere motstand mot.

Cathrine Hanevik (Ask, 2019-07-01)

#115

Jeg bor på skansen og vi bruker Herdla og turområdene der ute mye. Både strand og land og vi håper så inderlig at ikke dette anlegget kommer på denne vakre plassen.

Silje Christine Horn-Johnsen (Herdla , 2019-07-01)

#126

Fordi dette ikke er bra, og det ødelegger livet til menneskene som bor der.

Kristin Johannessen (Bergen, 2019-07-01)

#127

Jeg signerer på grunnlag av at herdla skal forbli en perle og ikke ødelegges av menneskelige bedrifter.

Kevin M Solheim (Ask, 2019-07-01)

#130

Jeg er helt enig i dette!

Tine-Mari Nordbeck (Florvåg, 2019-07-01)

#132

Herdla er et etablert turområde, fuglereservat, yndet badested for mange. Jeg turer der flere ganger i mnd. Veinettet nord på Askøy, og ikke minst broen til Herdla er ikke dimensjonert for dette, og vil ikke bli det på mange år.

Tone Kristin Nesfossen (Ask , 2019-07-01)

#136

Jeg signer fordi at ett biogassanlegg hører ikke hjemme på Herdla eller på noen industrianlegg der det bor folk i nærheten som kan bli plaget av dårlig luft og farlige gasser , rotter og alt som følger med dette .

Henry Andreassen (5315 Herdla, 2019-07-01)

#151

Herdla er en vakker kystperle med rikt fugle og dyreliv. De senere årene har også vi mennesker fått øynene opp for dette flotte stede med mulighet for fotturer, sykkelturer, kiting, vindsurfing og teltturer med bading og grillkos. Å bo på Herdla er som å bo i et maleri og det siste vi trenger er et biogassanlegg til å ødelegge vårt plettfrie lerret.

Trude Egge Heimnes (Festningsvegen 12, 5315 Herdla, 2019-07-01)

#154

Herdla er en natur perle som ikke må bli ødelagt på denne måten!

Aina Kjerrgård (Kjerrgarden, 2019-07-01)

#155

Jeg ønsker å bevare Herdla slik det er idag. Uten økende tungtrafikk, med de farer det medfører for miljø og dyreliv.

Jannicke Graave (Hauglandshella, 2019-07-01)

#165

Jeg er svært uenig med at et slikt anlegg vil fullstendig ødelegge Herdla, gi farlige gasser osv. Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker industri på Herdla generelt sett, jeg mener Herdla bør, så godt det lar seg gjøre, være et friluftsområde.

Ronny Håpoldøy (Håpoldøy, 2019-07-01)

#178

La Herdla bestå som den naturperlen den er. Med dens unike flora, fauna og historie. NEI til biogassanlegg !!!!!!!

Anita Halln (Follese, 2019-07-02)

#179

Jeg ønsker ikke at et nydelig område skal bli ødelagt!

Liv Helen Axdal (Erdal, 2019-07-02)

#180

Jeg signerer fordi jeg ønsker p beholde Herdla som et friluftsområde for alle. Planter, dyr og barnebarna våre.

Bjørg Brynie (Fyllingsdalen, 2019-07-02)

#200

Jeg signerer dette fordi slikt hører ikke hjemme i en naturperle eller nærmt befolkning.

André Vindheim Fjeldstad (Askøy, 2019-07-02)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook