BEVAR ULLEVÅLTEAM OG HELE ABC!

Kommentarer

#1221

Et utrolig viktig tilbud til fødende kvinner! Vi må beholde ABC Klinikken.

Linda Simonsen (Nordkisa, 2019-06-24)

#1231

Ved at mor og barn har en trygg og god oppfølging igjennom svangerskap og får mulighet til en mest mulig naturlig fødsel, vil barnet ha det bedre, mor ha det bedre og samfunnet vil spare veldig mye penger på å slippe oppfølging og støtte senere i livet.

Fødselstraumer både for mor og barn koster samfunnet mye penger - i form av behandling senere i livet. Tenk mer langsiktig og se hvor betydningsfullt dette tilbudet er - også i et økonomisk perspektiv!

Hilde Bekken (Fetsund, 2019-06-24)

#1233

Jeg unner flere den gode opplevelsen vi hadde av å bli fulgt opp og føde på ABC klinikken

Camilla Alvim (Oslo, 2019-06-24)

#1237

Dette må ikke skje!

Marie Landmark (Årnes, 2019-06-24)

#1239

Det er viktig å ha et valg

Laura Gasule (Nesodden, 2019-06-24)

#1243

Ønsker å beholde ABC som tilbud

Aina Helme (Oslo, 2019-06-24)

#1246

Ullevålteamet sikrer en god tilretteleggelse og start for sårbare gravide - et viktig og unikt tilbud!

Ellen Østberg (Oslo, 2019-06-24)

#1249

Kontinuitet skaper trygghet, og forebygger komplikasjoner. Å jobbe med å styrke kvinnene frem mot fødselen vil øke sjansen for å gjennomføre fødselen på ABC, uten kjemisk smertelindring. Dette tilbudet bør heller utvides, enn å bygges ned, og bør i fremtiden være et tilbud ved alle store fødeavdelinger.

Maria Cecilie Stivang (Oslo , 2019-06-24)

#1254

Igjen kutter man først tilbudet til de mest utsatte. Det er uakseptabelt, dårlig samfunnsøkonomi og de det rammer trenger noen til å si i fra. Derfor skriver jeg under.

Bente Pihlstrøm (Oslo, 2019-06-24)

#1255

Dette er feil!!

Kristine Myhre (Lillehammer, 2019-06-24)

#1257

Jeg et jordmor selv og mener det er en lite klok beslutning å legge ned Ullevål

Gøril Steffensen (3714 Skien , 2019-06-24)

#1259

ABC er et fantastisk tilbud jeg har benyttet meg av tre ganger. Nå signerer jeg for at mine medsøstre skal få samme mulighet.

Jannicke Rosenberg-Plyhn (Oslo, 2019-06-24)

#1270

Jeg fødte min førstefødte på ABC klinikken og ser tilbake på hele opplevelsen med ro og gode følelser. Vi fikk den beste starten på vårt nye liv som familie og jeg ønsker sterkt å få føde nestemann der også når den tid kommer.

Cathrine Olsen (Tøyen, 2019-06-24)

#1273

Ullevål skal oppgraderes, ikke nedlegges! Idioti å bryte opp flere av Norges beste fagmiljøer og velge bort den ressursen det er å ha et stort sykehus så sentralt.

Mari Linløkken (Oslo, 2019-06-24)

#1274

ABC er et helt unikt tilbud innen fødselsomsorgen i Norge.

Jeg har født tre barn på ABC. Jeg har hatt tre sterke, gode fødselsopplevelser. Jeg har følt meg trygg, ivaretatt, sett, lyttet til, hjulpet og støttet. Jeg er ABC-klinikken og jordmødrene der evig takknemlige. De har fått en stor plass i mitt og min samboers hjerte.

Jeg tror sikkert jeg kunne ha hatt gode opplevelser om jeg hadde født andre steder også, men den viktigste grunnen til at jeg ønsket å føde på ABC var at der fikk jeg lov til å gå til svangerskapskontroll hos de samme jordmødrene som skulle være med meg på fødselen og i tiden etterpå. Det er jo selvfølgelig ikke gitt at akkurat den jordmoren man går til i svangerskapet er den som er der under selve fødselen, men i mitt tilfelle var hun også det - ved fødselen til to av mine tre barn.

Det unike med ABC er nettopp det å få lov til å komme dit gjennom seks måneder i svangerskapet og bli kjent med stedet og jordmødrene der. Det er essensielt for følelsen av trygghet. Tenk å komme til stedet du skal føde for aller første gang idet du faktisk skal føde! For meg høres det helt rart ut. Ulogisk. Jeg har jo møtt jordmødrene på ABC gjennom hele svangerskapet alle tre gangene, vi har sammen forberedt oss på fødselen. Vi kjenner hverandre. De kjenner kjæresten min. De kjenner de tidligere fødslene mine.

At ledelsen for kvinneklinikken nå har vedtatt at ABC-avdelingen ikke lenger skal drive med svangerskapskontroller er ille. Det er å fjerne et tilbud innen fødselsomsorgen som er unikt og som det heller skulle ha vært flere av. Trygge, fornøyde fødende er god samfunnsøkonomi. Og var det ikke sånn at dere ønsket at vi skulle føde flere barn, da?

At leder for kvinneklinikken på Ullevål sykehus, Bjørn Busund sier til NRK at reaksjonene på at svangerskapskontrollene på ABC fjernes er «blåst ut av proposjoner» gjør meg svært opprørt. Når han videre sier at han er «sjokkert over at det tolkes som at ABC-klinikken skal legges ned» og at ABC-klinikken "ikke er truet på noen måte» sier det meg at han, samt ledelsen på Ullevål sykehus og i siste instans våre politikere, med all respekt, ikke har forstått hva det er som gjør ABC-klinikken til et unikt tilbud innen fødselsomsorgen i Norge. ABC og liknende avdelinger som ABC må vernes om! De må heller styrkes og støttes enn å nedlegges.

Avdelingens hjerte rives ut av avdelingen ved å ta bort muligheten til å gå til svangerskapskontroller hos jordmødrene på ABC. Det er i praksis en nedleggelse.

Lytt til jordmødrene på ABC-klinikken. Lytt til oss som har født og gått til svangerskapskontroller der.

Jeg skal selv ikke ha flere barn, men jeg vil be om at de som skal det, skal få den samme fantastiske muligheten som jeg fikk til å A) gå til svangerskapskontroller, B) føde, og C) være på barsel på ABC-avdelingen på Ullevål sykehus.

Hedda Sandvig (Oslo, 2019-06-24)

#1278

Jeg signerer fordi dette tilbudet er svært viktig for de som har ekstra utfordringer.

Anne-Siri Øyen (Bekkestua, 2019-06-24)

#1283

Vi har vært så heldige og kunne benyttet oss av ABC både på Ullevål og Aker, og fått fantastisk oppfølging hele veien til fødsel. En fødsel er noe av det mest fantastiske en får oppleve i livet og bør verdsettes. Rimelig spesielt når statsministeren oppfordrer alle til å få flere barn, så er dette et av tiltakene til byråkratene. Tragisk, rett og slett tragisk...

Jan Tore H. Gunnarsen (Moss, 2019-06-25)

#1287

Jeg har selv født min datter på ABC på Ullevål. Ullevål har den absolutt beste og dyktigste hjelpen man kan få. Det beste av både medisinsk hjelp og leger i umiddelbar nærhet, som gav en uvurdelig trygghet ved behov og svært, svært dyktige jordmødre på ABC. Dette tilbudet og fagmiljøet på Ullevål må vi slå ring om! Det som ikke virker, bør vi endre på. Det som virker, bør vi gjøre mer av! Ullevål virker, og derfor bør vi bygge videre på Ullevål!

Linde Falch Davidsen (Oslo, 2019-06-25)

#1293

Helse er viktig!

Petter Kjærstad (Langhus, 2019-06-25)

#1300

Dette er et tilbud vi kvinner trenger ♥️

Ane Aspen (Trondheim, 2019-06-25)

#1302

Jeg signerer fordi jeg har hatt fire trygge, gode, ivaretakende og fantastisk nydelige fødsler på ABC. Og fordi jeg som dem tror på at fødsler ikke per def er sykdom. De tar så godt vare på både mor, far og barn at man er sikker på at de vil savne deg når du drar. Ganske unikt i kortids-sykehus-sammenheng.

Karen Ueland (Oslo, 2019-06-25)

#1304

Jeg har født mine to barn på ABC og jobber med gravide som skal føde. Jeg vet at tilbudet på ABC var svært viktig for meg og fortsatt er utrolig viktig for mange av dem som skal føde i dag. ABC støtter virkelig fødekvinnen og partneren og skaper en trygg og naturlig setting for dem og barnet. At man skal kutte ned på det som for så mange er en viktig og god start på livet er vanskelig å forstå. Dette har vært et tilbud for dem som ønsker minst mulig medisinsk inngripen under fødsel og som samtidig er i en trygg setting dersom medisinsk inngripen blir nødvendig. Avdelingen er drevet av jordmødre med kunnskap og et stort hjerte for at fødselen skal skje så naturlig som mulig og så mye som mulig på hvert fødepars premisser. Dersom ABC forsvinner går vi et svært stort steg i helt feil retning. Det burde heller bygges flere slike avdelinger. Vi burde fokusere mye mer på å styrke kunnskapen rundt fødsel og gi flere fødepar mulighet til å få lang oppfølging noe som gir trygghet og som gjør at de står godt forberedt til å møte fødselen på en god måte uten usikkerhet eller angst for det som skal skje. Og dermed ofte uten behov for kostbar medisinsk inngripen. Her begynner de i helt feil ende og det er utrolig trist!

Kine Bruksås (Kragerø, 2019-06-25)

#1307

Fødte selv min sønn på ABC Ullevål. Kunne aldri tenkt meg noen annen fødesituasjon. Vi trenger dette tilbudet!

Christina Bjørnsdatter Langballe (Fetsund/Borøya, 2019-06-25)

#1308

Utrolig viktig tilbud til de fødende og deres partnere,det er rett og slett en skam at dette tilbudet forsvinner

Doris Waade (Dønna, 2019-06-25)

#1315

Bevar ABC

Gry Hove (Jar, 2019-06-25)

#1316

ABC er et fantastisk tilbud som må bestå! Det var fantastisk å bli fulgt opp det og til og med være så heldig å møte MIN jordmor når fødselen var i gang🥰

Gro Midtbø (Oslo, 2019-06-25)

#1321

Dette er et minimum hva alle kvinner bør ha av tilbud og støtte i forbindelse med fødsel.

Anders Wilmann (Røros, 2019-06-25)

#1324

Vi har tre barn og gikk hos ABC i svangerskapsperioden for alle samt hadde fødslene der. Alle som jobbet der var en fantastisk gjeng som med kunnskapen og medmenneskeligheten sin var perfekt for oss. Hver gang.

Johnny Hide (Ski, 2019-06-25)

#1331

Jeg er jordmorstudent, og mener ABC er et flott tilbud.

Marte Rebekka Bye-Johnsen (Oslo, 2019-06-25)

#1332

Bevare det normale normalt innenfor Abc
Ullevålteam et nødvendig tilbud til sårbare grupper, et tilbud som bør være for hele landet

Anne Moseid (Kristiansand, 2019-06-25)

#1336

ABC-klinikken gjorde begge mine svangerskap og fødsler trygge, rolige og vakre.

Hanna Beitrusten (Oslo, 2019-06-25)

#1345

Vern om kvinnehelse og barselstiden! Dette kødder man ikke med!

Siri Ellingsen (Tromsø, 2019-06-25)

#1347

Beste oppfølging, beste kompetanse som ga en trygg start for oss som liten familie 🧡. Ikke erstatt dette med New-Management samlebånd praksis-it will backfire.

Saskia Wieringa (Oslo, 2019-06-25)

#1358

Fordi jeg elsker Ullevål

Mari Lunde (Oslo, 2019-06-25)

#1371

Eg signerer fordi dette er eit svært viktig tilbod. Eg har sjølv hatt gleda av å ha svangerskapskontroll/oppfølging og føda på ABC. Det var ei svært positiv og flott oppleving. Eg følte meg trygg og ivaretatt av kompetente og flotte jordmødre!

Ragnhild Nessa (Asker, 2019-06-25)

#1380

Jeg signerer dette oppropet fordi jeg anser det som komplett og fullstendig meningsløst å fraksjonere/ omorganisere/ legge ned et velfungerende tilbud som per i dag gir de fødende mulighet til å velge naturlig fødsel.

Heidi Hanevold (Forsøl, 2019-06-25)

#1388

Ullevål sykehus ved intesiven reddet livet til sønnen min på tross at malinga flasser av veggene

Gordon Rustad (Lommedalen , 2019-06-25)

#1397

Jeg er selv født på Ullevål, og alle mine søsken er det og. Viktig med nærhet til føden, når minuttene teller. Synes d er kvalmt at vi ikke kan bevare d lille tilbudet vi har i hele Norges land for

Ann Kristin Lund (Kristiansund, 2019-06-26)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...