BEVAR ULLEVÅLTEAM OG HELE ABC!

Kommentarer

#10

Jeg vil føde på ABC neste gang, fordi jeg føler det er den naturligste måten å føde barn, uten å føle seg som en føde-maskin..

Jenny Söderman (Oslo, 2019-06-21)

#12

Idiotien snakker for seg selv

Thea Brill (Drammen, 2019-06-21)

#23

Jeg mener at ABC-klinikken skal bestå!!

Jostein Christoffersen (Redalen, 2019-06-21)

#24

Dette er uakseptabel svangerskap-og fødselsomsorg, og de aller mest sårbare gravide stilles i en enda vanskeligere situasjon. Uforsvarlig! Hilsen jordmor

Hanne Holst (Bergen, 2019-06-21)

#33

My wife and I got the help we need before, during and after our child's birth. They are truly amazing people who's care and dedication to their job must not be taken for granted.

Aldrin Raposa (Oslo, 2019-06-22)

#38

Jobber som jordmor på ABC og ser verdien av å ha svangerskapskontroller sammen med fødsel og barsel som ett helhetlig tilbud.

Siv Sandbu (Skedsmokorset, 2019-06-22)

#40

ABC er det beste tilbudet jeg noengang har hatt som gravid/fødende. Høyt kompetente jordmødre gjorde opplevelsen trygg og god.

Silje Worquenesh Østby Kleiven (Oslo, 2019-06-22)

#41

Jeg signerer fordi jeg mener at kvinner skal ha rett til en helhetlig omsorg og bevare det normale svangerskap og fødsel og barsel! Og at kvinner skal ha et reelt valg på differensiert omsorg!

Marit Karlstrøm (Alta, 2019-06-22)

#44

Uenig i at det kuttes i jordmorstillinger på ABC.
Hvis det er behov for flere jordmødre til å dekke økte antall induksjoner,skal flere stillinger opprettes!

Liv Brannstorph (Oslo, 2019-06-22)

#47

Ullevålteam finner, følger og hjelper de mest sårbare svangerskapene/nyfødte. At hjelp og støtte kommer til tidligst mulig, vet man er avgjørende viktig for barnas psykiske og fysiske helse på kort og lang sikt. Å nedbemanne Ullevålteam vil gjøre at flere sårbare barn glipper der man har mulighet å hjelpe dem tidlig, og at hjelpen for flere barn derfor kommer mer og mindre for sent. Tidlig stress for et foster/spedbarn, er IKKE som en forkjølelse, som går over av seg selv, og etterpå er det som om ingenting hadde skjedd. Barna trenger trygg, sensitiv, forutsigbar reguleringshjelp og skjermingsomsorg. Men først må de bli fanget opp.
#Barnehjernevernet
#ManSerDetIkkeFørManTrorDet

Krister Moström (Oslo, 2019-06-22)

#48

Fordi dette strider mot forskning på hva som bidrar til optimal fødselsomsorg og det strider mot Leon prinsippet, som skal være et grunnleggende fundament i helsetjenestene våre.

Helene Tennefoss-Tørnqvist (Porsgrunn, 2019-06-22)

#51

Det er det eneste rette! Nedleggelsen er kvinnefiendtlig

Jofrid Vaule Laakso (Fåberg, 2019-06-22)

#52

Kvinner har rett til å velge og kunne føde mest mulig uforstyrret og trygt.
ABC avdelinger og fødestuer er veien å gå for friske gravide kvinner. Mindre komplikasjoner og mindre sykdom. God start for hele familien. Såå viktig...

Berit Hembre (Stjørdal, 2019-06-22)

#61

Støtter de beste av de beste. Og ikke minst mulighet for kvinner

Adam Orlikowski (Skedsmokorset , 2019-06-22)

#74

Jeg signerer fordi jeg vil at Ullevål skal bestå med så mange viktige funksjoner. Og jeg vil gjøre mitt ytterste for å bevare Ullevålteam og hele ABC og alle de andre viktige avdelingene.

Gunn Pound (Oslo, 2019-06-22)

#78

Jeg støtter kampen mot redusert bemanning i / nedleggelse avABC-klinikken ved Ullevål.

Elin Røberg Gulbrandsen (Oslo, 2019-06-22)

#79

Et desentralisert og differensiert fødetilbud er VIKTIG og helt nødvendig for å klare og gi er godt fødetilbud. Et fødetilbud som har faktiske muligheter til å følge de nasjonale retningslinjene på en god måte.

Ann-Hildd Gran (Tønsberg, 2019-06-22)

#82

Fordi dette er viktig tilbud til alle gravide!

Karoline Berglund (Hammerfest, 2019-06-22)

#84

Denne modellen for oppfølging er gullstandarden. I

Kristin Bøhn (Kolbotn, 2019-06-22)

#93

Kvinner må få føde trygt og naturlig når det er mulig!!

Katja Frost (Oslo, 2019-06-22)

#95

Jeg har selv født der og anbefaler alle å gjøre det. Viktig og riktig at dette tilbudet finnes!

Kari Anne Standal (Oslo, 2019-06-22)

#97

Viktig at tilbudet opprettholdes!
Ble vi ikke oppfordret til å få fler barn, sv Ststsministeren? Da må de ikke rasere så viktige tilbud

Solveig Brendemo (Melsomvik, 2019-06-22)

#98

Det er ikke luksus å føle seg trygg, det er en menneskerett!
All forskning viser at kontinuitet i oppfølging gir mindre komplikasjoner og dette er en anbefalt organisering av omsorgen fra WHO. Ledelsen ved Ullevål velger å fragmenterte omsorgen ytterligere. Det kan ikki aksepteres av faglige og menneskelige grunner

Cathrine Trulsvik (Drammen , 2019-06-22)

#107

ABC er ett fantastisk tilbud som hjelper kvinner med trygg og god oppfølging gjennom svangerskap, fødsel og barseltid.

Eline Opheim (Oslo, 2019-06-22)

#108

Jeg signerer fordi vi må sørge for at alle familier får en så god start som mulig. Dette er ikke "luksus" tilbud men helt livsnødvendige tilbud til sårbare gravide. (Spesielt Ullevål-teamet)

Stine Høivik (Oslo, 2019-06-22)

#112

Jeg signere fordi alle kvinner har rett til trygghet og god oppfølging og fritt valg rundt eget svangerskap og fødsel! ABC er gull verdt og jordmødrene er en enorm ressurs!

Hege Holm (Trondheim, 2019-06-22)

#116

Vi trenger flere tilbud som ABC, ikke færre!

Julie Breines Oredam (Oslo , 2019-06-22)

#118

Nå må de som styrer skjerpe seg! Helsetjenester er ikke et sted å spare penger!

Magni Grambo (Trysil, 2019-06-22)

#119

ABC gir trygghet og åpner muligheter for en naturlig fødsel som mange flere bør få mulighet til å bruke. Vi trenger et sted der det finnes jordmødre som har tid til å se og støtte den enkelte. Fødsel er en naturlig biologisk prosess, og ABC ivaretar kvinnen på en måte som støtter kvinnens naturlige fødeevne.

Jannicke Wiel (Oslo, 2019-06-22)

#123

På ABC blir man så godt ivaretatt at uansett hvor vondt det er å føde, så vil ønsker man å komme tilbake til omsorgen fra de gode jordmødrene igjen og igjen og igjen

Mali Brødreskift (Oslo, 2019-06-22)

#125

Jeg signerer fordi å bevare disse tilbudene som er utrolig viktige for fødende kvinner og deres familier. Unike tilbud som må bestå!

Annikken Jøssund (Fjellstrand, 2019-06-22)

#126

Har selv hatt kontroller og fødsel på fantastiske ABC

Ann-Emilie Amundsen (Lørenskog , 2019-06-22)

#127

Et fantastisk sted og tilbud, dette fungerer! Må selvfølgelig ikke fjernes

Ellen Margrethe Andreassen (Oslo, 2019-06-22)

#130

Jeg signerer fordi jeg fødte ved ABC klinikken og hadde en helt fantastisk opplevelse med det. Eg ønsker flere barn, men kun om muligheten for å følges opp og føde ved ABC fortsetter som før.

Malin Aakre (Rykkinn, 2019-06-22)

#132

Jeg er jordmor selv på Ullevål og har kjempet i 14 år som verneombud og ass klinikkverneombud
Trakk meg på dagen for 2 år siden fordi ledelsen ikke hører på oss ansatte
Vi har sagt fra i åresvis .,,,😡💋

Anne junker Klepp (Oslo, 2019-06-22)

#133

Jeg signerer fordi jeg gjennom snart 40 i arbeid med de mest sårbare vet hvor viktig god svangerskaps- og barselomsorg er. Dette må jo styrkes, ikke reduseres. Hvorfor må det alltid gå ut over de som ikke er i stand til å protestere!

Annie Nevermo (Oppegård , 2019-06-22)

#138

Jeg er jordmor, og vet viktigheten av den jobben Ullevålteam gjør, ikke bare lokalt, men også den innvirkningen de har på landsbasis. Vi må også bevare abc sin svangerskapsoppfølging. Vil vi slutte å fremme naturlig fødselsprosess?? Det bidrar i hvert fall ikke til naturlig fødsel ved å legge ned et slikt tilbud!!

Therese Kristiansen (Hamar, 2019-06-22)

#139

Dette er helt hinsides og så dårlige løsninger. ABC bør bestå som de er, Ullevålsteam er ett tilbud til de som trenger ekstra hjelp og det bør ikke røres! Spytt i mer penger og personal, ikke mindre!

Eva Johanne Westlund (Oslo, 2019-06-22)

#146

Fødsel er noe av det heftigste man gjør i livet fysisk og psykisk. Det er ikke en operasjon hvor man blir lagt i narkose og kan sove seg gjennom det hele. Med eller uten smertelindring så er det mye smerter man skal håndtere, og i flere timer, man skal jobbe og bruke kroppen for alt den er verdt! Da er det uvurdelig å ha et forhold på forhånd til de som skal hjelpe en gjennom det og stedet det skal skje.

Det er ikke det å føde uten smertelindring som er viktig for meg, det er kontakten og tryggheten abc gir jeg trengte som gravid og førstegangsfødende! Uten oppfølging på abc i forkant vil man ikke få det nødvendige forholdet til jordmødrene, stedet eller hvordan de kan hjelpe en gjennom dette.

Maria Græsdal (Oslo, 2019-06-22)

#149

Jeg fødte begge mine barn på ABC-klinikken ved Ullevål sykehus og jeg ønsker at andre også skal få samme gode opplevelse som jeg hadde.

Karine Krogh (Bodø, 2019-06-22)

#151

kvinner har det best med en kontinuerlig svangerskaps- og fødselsomsorg. Ved å redusere ABC går vi bakover inn i framtida

Marte Dahlen (Oslo, 2019-06-22)

#154

Dette er tilbud det norske samfunn trenger.
DETTE ER virkelig forebyggende helsearbeid begge deler
Hilsen jordmor

Tove Kjelgaard (Oslo, 2019-06-22)

#157

Jeg signerer fordi dette er et tilbud vi fortjener.

Kari Fagerholm (Askim, 2019-06-22)

#158

Jeg fødte mine to barn i badekar på ABC. En avdeling som gir kvinner mulighet til å stole på det kroppen er i stand til, som ivaretar kvinnen både før, under og etter fødsel på en unik måte.

Carine Østberg (Oslo, 2019-06-22)

#163

ABC er en fantastisk differensiert fødetilbud for kvinner som får barnet. Legge ned svangerskapsomsorgen, er å dreppe essensen av et lavrisiko fødetilbud hvor kontinuitet fra svangerskap til barsel betyr alt.

Delphine Mariot Husby (Slattum, 2019-06-22)

#172

Omorganiseringer sjelden viser seg å være vellykket. ABC klinikken er et bra og viktig tilbud for de som ønsker denne. Det er behov for stabilitet både for de fødende og for de som jobber med fødende.

Randi Sandsmark (Vinterbro, 2019-06-22)

#175

Fordi tilbudet, spesielt til sårbare fødende, er for lite som det er. Hjelp til utsatte og sårbare, sparer samfunnet for store summer senere i livsløpet. Som samfunn er vi tjent med tidlig innsats. Og: hjelp kvinnen slik at hun kan hjelpe barnet.

Kristin G Furuholmen (Oslo, 2019-06-22)

#178

Hvorfor endre noe som er så bra??

Nina Granberg (Elverum, 2019-06-22)

#187

Fordi jeg fødte vårt barn der. Og både jeg og mannen min følte vi og barnet ble så godt tatt vare på under svangerskap, fødsel og på barsel.

Normalen i samfunnet virker å være at man må ha epidural, og eneste grunnen som er godkjent til å Ikke ha fått epidural er at man ikke rakk det. De som velger det bort blir ofte fremstilt som dumme.

Spesielt derfor er det viktig med et helhetlig tilbud på abc, slik at kvinner kan fortsette å få den støtten de trenger for å føde naturlig uten smertestillende, på tross av alle kommentarene man får for valget sitt.

Hege Thalberg (Oslo, 2019-06-22)

#192

ABC et flott tilbud som gir godt resultat.

Berit Stormarken (Oslo, 2019-06-22)

#200

Som psykologspesialist er jeg nå særdeles bekymret for de aller mest sårbare spedbarna og mødrene deres. Førstelinje kan ikke erstatte Ullevålsteamet!

Camilla Wannag (Oslo, 2019-06-22)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...