Vi som vil beholde trafikkstasjonen på Mysen

Kommentarer

#203

Dette er uakseptabelt

Thomas Bergli (Askim, )

#205

Jeg signerer fordi jeg vil at Mysen trafikkstasjon skal bestå!

Vigdis Mørk Løken (Askim , )

#211

Jeg vil beholde tilbudet i nærområdet.

Johnny Ramsrud (Knapstad, )

#215

Benytter stasjonen hyppig!

Kåre-Kristian Hansen (Ørje, )

#222

Jeg ønsker å ha muligheter i nærheten enn at alt skal flyttes lenger unna.

Vivian Pettersen (Båstad, )

#246

Sterkt imot sentralisering, og vi trenger denne stasjonen.

Gunnar Ingebretsen (Ørje , )

#247

Jeg signerer dette fordi vi absolutt trenger trafikkstasjonen på Mysen. Sentralisering av dette og mange andre ting vanskeliggjør mange situasjoner for oss alle og er totalt idiotisk. Tenk framover!!!!!!!

Nina Jonasson (Eidsberg , )

#256

Jeg signerer fordi Mysen trafikkstasjon er viktig både for lokalt næringsliv og kjøreskoler, samt sparer flere timer med unødvendig lang kjøring som i tillegg til å være uhensiktsmessig, er ukurant for miljøet.

Alexander Sjursen (Mysen, )

#276

Må beholde trafikkstasjon

Fredrik Nordby (Mysen, )

#277

Lokalmiljøet er viktig!

Nina Huse (Mysen, )

#278

Vi snakker i politikk om Co2 uttslip, Må vi nå beginner å reise ut av regionen til trafikkstasjoner

Rudy Cornelis van Doorn (Askim, )

#279

På tide at vi får beholde noe i Indre Østfold også, sykehus o.l. ligger for langt unna også.

Svein Næss (Askim, )

#281

Jeg signerer fordi jeg er for nærmiljøpolitikk.

Marcela Bakken (Slitu, )

#283

Avstandene blir for store, hvis denne stasjonen legges ned. Vi trenger absolutt denne!

Cecilie Sandem Orderud (1870 Ørje, )

#289

vi bruker denne og har alltid gjort det !

Turid Bålerud (Hemnes, )

#294

Fordi vi trenger den og det blir altfor langt å reise til det nye stedet.

Tormod Haraldstad (Askim, )

#298

Vi trenger virkelig de og Mysen har mye bil miljø rundt om, . Savner virkelig og at det er et fungerende i Lillestrøm som er midt i sentrum for mange.

Thomas Thorvaldsen (Hemnes, )

#299

Jeg mener det er å frata Eidsberg IG Mysen arbeidsplaSser. Det vil også koste mye å flytte en slik opparbeidet stasjon , det er mange kjøre skoler i området, De må jo kjøre nesten en time for både oppkjøring og evt visning av biler. Synes ikke noe om dette.

Rune Hellberg (Mysen, )

#320

Jeg vil at de lokale stedene skal bestå. Hvis ikke vil det ta en hel arbeidsdag å få ordet ting.

Turid Wilson (Askim, )

#322

Tenker på dem som skal ta førerkortet, er lang nok ventetid fra før av...

Lars Fredrik Askerød (Askim, )

#323

Jeg ønsker å beholde Mysen trafikkstasjon.

Inger Karlsen (Mysen, )

#328

Fordi jeg vil ha stasjonen i mitt nærmiljø.

jørn einar lindahl (trøgstad , )

#340

Dette er en viktig sak lokalt i Indre Østfold. Kommunen vil ha ca 45.000 innbyggere etter 2020. Tjenesten er verdifull her. I tillegg til at vi kjemper for å beholdearbeidsplassene lokalt.

Kine Tøften (Eidsberg , )

#343

Jeg signerer fordi jeg ønsker å beholde trafikkstasjonen i Mysen. Det vil bli komplisert om det flyttes.

Charlotte Hauer-Hallangen (Mysen, )

#354

Jeg signerer fordi vi må la distrikts-Norge beholde infrastrukturen. Nok sentralisering nå

Bjarne Liseth (Skiptvet, )

#357

Fordi det er lange ventelister i utgangspunktet for både oppkjøring og registreringer osv... hvorfor skal alt sentraliseres???

Sara camilla Heer (Eidsberg, )

#360

Trafikkstasjon må beholdes i distriktet.

Bror Roger Matorn Stensholm (Askim, )

#367

Jeg signerer fordi det er ikke rett å fjerne alt ute i bygdene, alt kan ikke være i storbyene.

Toril Paulsen (Hemnes, )

#376

Veldig fint å ha det så lokalt.

Kristine Berg (Rakkestad, )

#381

Jeg signerer fordi vi trenger trafikk stasjonen her i Østfold.

Susanne Berggren (Ørje , )

#386

Det vil kreve en dag fri fra jobb for å komme til alternativ trafikkstasjon for de som ikke har egen bil, men må benytte kollektivtransport. Vil også medføre mer kjøring med fossilbil og forurensing, for de som ikke har el-bil.

Morten Werner Grun (Askim, )

#390

Jeg signerer fordi det er viktig å beholde offentlige tjenester i nærmiljøet. Nedleggelsen medfører lange reiseveier og store kostnader for brukerne.

Kjell Ludvigsen (Trøgstad, )

#395

Ser ingen hensikt med å flytte trafikkstasjonen og dermed gi ifra oss arbeidsplasser, samt den lange veien vi må påberegne for å benytte tjenestene der. Den hører til på Ramstad i Mysen.

Astri Berg (1850 Mysen, )

#400

Jeg vil beholde stasjonen for det lokale miljøet og samfunnet sin del!

Anna Mathilde Westgaard (Ørje, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...