Hurtigbåt Ryfylke - Nei til kutt i rutetilbodet

Kommentarer

#3

Det vil gøre det meget svært at besøge min familie i området

Ida-Marie Marcussen (København, 2019-02-21)

#12

Det er viktig at vi så bor øde også kan komme oss ut. Så vi ikke føler oss innesperret, sånn at vi har mulighet til å ta buss/båt ofte. Tenk om vi mister en på grunn av bussen eller noe. Så må vi vente i mange timer på neste ?

Pia Elise Hebnes (Nesflaten , 2019-02-21)

#38

Er oppv

Ragnhild Klungtveit (Sandnes, 2019-02-21)

#41

Fordi kollektiv forflytning er fremtiden..... Og alle skal med....

Arnhild Frøystad (Sauda, 2019-02-21)

#42

Sauda vgs treng elever fra Suldal. Uten båten flytter dei heller til byn. Mangen er for unge til å bu på hybel.
Mulighet for å pendle til byn uten bil.
Dårlig kollektiv transport til Haugesund etter brua kom.
Me har farlig veg og kjøre til både stav og hgs.
Spar miljøet og reis kollektivt

Sølvi Karin Sandvik (sand, 2019-02-21)

#45

Slik tilbudet er idag fungere veldig bra for meg. Noe kutt i dette vil gjøre hurtigbåten heilt ubrukelig for meg.

Mark Laurenson (Nesflaten , 2019-02-21)

#48

Eg reiser masse med hurtigbåten da eg ikke har sertifikat.

Knut Ole Bratland (Nesflaten, 2019-02-21)

#55

Hurtigbåten er en livsnerve i samfunnet vårt

Hanne Mette Birkeland (Sand, 2019-02-21)

#64

Jeg er elev på Sauda VGS så jeg er veldig avhengig av dette transportmiddelet for å komme meg enkelt til og fra skolen. Jeg ser selv hvor avhengig skolen er av elevene fra Suldal og tror at enda flere vil velge å dra en annen plass dersom hurtigbåttilbudet blir kuttet

Karina Førland (Sand, 2019-02-21)

#66

Det er av stor viktighet at indre Ryfylke har gode hurtigbåttilbud.

Odd Åge Aas (Sand, 2019-02-21)

#72

Ønsker å ha dagens ruter. Blir myje brukt.

Wenche karin Fyljesvoll (Erfjord, 2019-02-21)

#76

jeg bor her og vi trenger båten siden barna reise hver helg til papa til Stavanger

Xenia Berkova (Sand, 2019-02-21)

#79

Hurtigbåten er vår " buss/ tog /trikk " Det er mye snakk om å reise kollektivt, men her i ryfylkebassenget, som vi er helt avhengig av hurtigbåt, kutter myndighetene drastisk i tilbudet. Dette blir totalt feil. Tilbudet var faktisk bedre for 50 år siden, da brukte hurtigbåten 1 time og 15 min. Sand-Stavanger. Alt blir sentralisert for tiden, og vi må oftere og oftere til byen for å få utført tjenester. Derfor er det påkrevet å ha et godt kollektivtilbud!!

Berit Heggelund (4230 Sand, 2019-02-21)

#83

Altså, alle bor ikke i byn og kan hoppe på nærmeste buss/tog/trikk! Skal vi komme oss fra A til B, MÅ vi ha et skikkelig rutetilbud, og det skal ikke være slik at er jeg ferdig i Stavanger må jeg vente 6 timer på å komme hjem igjen. La bilen stå heter det så fint - javel, men hvordan skal vi da komme oss dit vi skal ?

Anne Granberg Svensen (Sand , 2019-02-21)

#85

Båten er livsnerva i Ryfylke

Bjørg Rørtveit (Nedstrand, 2019-02-21)

#90

Båttilbudet til Sauda er svært viktig for meg.

Tora H Fosstveit (Saudasjøen, 2019-02-21)

#96

Hytte i Suldal

Audun Nag (jørpeland, 2019-02-21)

#97

Eg signerer, fordi me i indre strøk treng kollektivtransport for å komme oss enklare til byen, me har allerede mista mykje. Skal ein ha unge til å bu og flytte til indre Ryfylke, samt behalde dei som bur der, så treng ein ha mulighet til å komme seg til byen.

Heidi Stenevik (Sand, 2019-02-21)

#102

Nei te kutt i rutetilbudet

Hilde Guggedal Vårvik (Sand, 2019-02-21)

#112

Vi har nesten ingen offentlig transport her inne, vi kan ikke miste enda mer. For å holde folketallet i bygdenorge oppe, må det være attraktivt å bo her

Veronica Warhaug (Erfjord, 2019-02-21)

#114

Viktig å oppretthalda kommunikasjonsvegane mot indre Ryfylke, der befolkninga bur spredt og dei raskaste linjene går sjøvegen. Når ein ikkje nyttar bil vert det offentlege tilbodet svært viktig, og erfaringa er at buss-sambandet sjeldan klarer å gje ei tilsvarande god løysing.

Svein Egil Klungtveit (Stavanger, 2019-02-21)

#120

Me treng hurtigbåten. Bur på sand, bruker båten ofte til div dagsturer til Stavanger: tannlege, spesialisthelsetjenesten etc..
Svært viktig å ha hurtigbåten for oss.

Solveig k Obrecht-speth (Sand, 2019-02-21)

#122

Båt er ein av få transportmidler for skuleelevar og dei som ikkje har førarkort, og må opprettholdes.

Siv Janne Haugsland (Jelsa, 2019-02-21)

#126

Med dette forslaget vedteke vil eg rett og slett ikkje ha moglegheit til å reise kollektivt heim til foreldra og barndomsheimrn min!! Uakseptabelt å stopp så langt ute....

Kåre Søvik Østerhus (Tananger/Jøsenfjorden, 2019-02-21)

#137

Eg bur i Sauda- utan biløsppen og bruker båt i både pendling og når eg skal på møter/kurs eller familiebesøk i Stavsnger.

Berit Endresen (Sauda, 2019-02-21)

#138

Lag til offentlig transport slik at Ryfylke får beholde de som bor der og gjerne så godt tilbud at folk blir tilflyttere, slutt å bygg ned bygdeNorge!

Torbjørg Baardsen (Stavanger, 2019-02-21)

#140

Fordi jeg bruker båt og det vil være umulig å bruke Kolumbus med barnevogn og små barn hvis det blir buss.

Viviann Grønnevik (Sand , 2019-02-21)

#149

Viktig for å holde liv i bygden

Anette Frækaland (Stavanger, 2019-02-21)

#151

Det betyr mye for øye. For fast, hyttebebuar og turister.

Elisa Hand (Randøy, 2019-02-21)

#152

Jeg mener at rutetilbudet vi har pr i dag er et minimum av hva en bør kunne tilby. Et kutt her vil ramme de mest sårbare gruppene og gjøre Ryfylke mindre attraktivt for unge/studenter mht bosetting.

Aslaug Sørensen (Hjelmeland, 2019-02-21)

#155

Tilpass rutetidene til fastbuande i Ryfylke og våre behov.

Birgitte Østerhus (Jøsenfjorden, 2019-02-21)

#160

Her på Randøy er hurtigbåten vår einaste moglegheit for å reise kollektivt. Hurtigbåten gjer at ein kan studere/jobbe i byen og likevel bu heime.

Solveig Øye (Randøy , 2019-02-21)

#166

Vi trenger hurtigbåten tidlig og sent, det er dårlig nok offentlig kommunikasjon inn og ut av byen.

Jan Einar Hansen (Sauda, 2019-02-21)

#167

Viktig at utkantstrøk får beholde muligheten til å reise kollektivt i stedet for å bruke bil.

Rita k Veland (Tau, 2019-02-21)

#178

Hurtigbåten er bussen vår.

Jakob Hidle ( Nord Hidle , 2019-02-21)

#180

Jeg er bruker av rutetilbudet Sand - Stavanger

Jan Horne (Husnes, 2019-02-21)

#182

Øyvind Eeg

Øyvind Eeg (Sauda, 2019-02-21)

#183

Levande distrikter treng kollektivtilbud!!
Me treng heller fler enn færre.

Tone Lunde (Suldal, 2019-02-21)

#186

Jeg reiser med barn fra Sauda til Stavanger ofte pga deres far til barna bor der. Båten er ekstremt viktig for oss.

Hildeborg Hugdal (Sauda , 2019-02-21)

#187

behovet for hurtigbåt er like stort når ryfast åpner. Eneste bilfri transportmulighet.

Ågot Hamre (Sola, 2019-02-21)

#189

at rutene i ryfylke må bestå og ingen kutt i rutene i ryfylke

Øystein Berge (Hjelmeland, 2019-02-21)

#190

Båt må bestå

GUNNAR ANDRE GAUTHUN (Sauda , 2019-02-21)

#192

Hurtigbåt tilbudet er dårlig nå. Det har ikke bedtet seg på 20 år. Og kutte er helt håreisene. Det er å bare be folk om å flytte fra

Solrunn Eide (Stavanger, 2019-02-21)

#194

Eg signerer fordi hurtigbåttilbodet er heilt avgjerande for oss som bur i Ryfylke.

Torborg Kleppa (Fister, 2019-02-21)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook