Protest mot regjeringens forslag om stipendkutt for norske studenter!

Kommentarer

#1602

Dette er helt hinsides

Frøy Helle (Stavanger, 2018-10-29)

#1624

Denne har vært farlig lav i 10 år slik jeg ser det. En amerikanisering som vil gi mer og mer gjeldsslaver av utdannelse om den ikke økes.

Ben-Ottar Andre Johansen (Kirkenes, 2018-10-29)

#1632

Regjeringa sitt forslag medfører ein tapssituasjon for alle partar: studentar som veljer feil må velje mellom meir gjeld eller mindre motivasjon, medan kunnskap som kan styrke konkurranseevna til norske bedrifter - som språk og informatikk - vil verte nedprioritert. Alt i alt: ein tapssituasjon for alle partar, og ein overforenkla quick fix mot eit meir djuptgåande problem.

Øyvind Osdal Runde (Bergen, 2018-10-29)

#1641

Jeg signerer fordi dette går utover den økonomiske støtten til de som trenger det mest for å kunne utdanne seg til det de vil. Ikke alle har så god økonomi eller tid til å jobbe ekstra på si på grunn av studiene er satt opp ulikt. Om dette skjer burde enkelte utdanninger som spesielt har en del praksis i året, ha betalt praksis fordi det er umulig å jobbe såppas på si at studenter klare seg i praksis og ellers med utgifter.

Marita Næss (Alta, 2018-10-29)

#1643

Jeg har personlig ikke noe problem med å gjøre det mer attraktivt å fullføre grad. Dette må derimot ikke skje ved å kutte stipend for noen - på lang sikt kommer stipendet til å bli redusert for alle. Øk stipendet for de som fullfører, da blir det mer attraktivt å fullføre, uten at det går utover noen!

Simon Schrader (Oslo, 2018-10-29)

#1647

Å redusere støtten vil gjøre etterutdanning og spesialkompetanse mindre ettertraktet. Dette er et initiativ som heller straffer enn støtter de som ønsker å utdanne seg eller spesialisere seg.

Jon Harald Tangen (Trondheim, 2018-10-29)

#1656

Jeg spiser allerede knekkebrød med renter, og vil ikke få 15% større hovedstol.

Tord Karlsen (Tromsø, 2018-10-29)

#1666

Hjelp studentene å fullføre studiet med best mulig resultat til normert tid, ikke påfør dem ekstra økonomiske bekymringer og press om å jobbe ved siden av studiet.

Monica Holst-Olsen (Hasvik, 2018-10-29)

#1703

Fordi jeg ønsker ikke å bli «straffet» økonomisk når jeg skal ta master.

Marte Rolfsnes Bjørkheim (Harstad, 2018-10-29)

#1716

Fordi studenter også vil fullføre.

Susann Biseth-Michelsen (Oslo, 2018-10-29)

#1718

Jeg signerer fordi det skal ikke være en økonomisk ulempe å ta videre og etterutdanning.

lise engkrog (tromsø, 2018-10-29)

#1721

Fordi stipendet dekker for mange nesten kun bo utgiftende, og vi jobber ved siden av for å ha råd til resten!

Vilde Ulfski (Elverum, 2018-10-29)

#1726

#ikkeperfekt
#bevarstipendet

Emely Dillon (Kirkenes, 2018-10-29)

#1729

Fordi det er galskap at de skal fjerne stipend helt. Mange blir gjeldsslaver etterpå. Noe som vil gå utover bolig lån. Det vil gjøre at folk heller lar være å ta videre utdanning

Monica Singdahl-Larsen (Lillehammer, 2018-10-29)

#1734

Staten må tildele mere penger til utdanning, ikke mindre.

Herman Greaker (Tromsø, 2018-10-29)

#1746

Dette er grunnen for at så mange studenter har råd til å gå på skole !!

Mia Larsen Sveberg (Verdal, 2018-10-29)

#1751

Fordi det bør være fleksibelt, så vi som student ikke føler oss låst og tvunget til å fullføre noe vi ikke har motivasjon til

Elise Torp (Elverum, 2018-10-29)

#1755

Stippendordningen er allerede alt for lav. Den har stått "stille" siden tidlig 2000 tallet. Studenter er kanskje de mest sårbare økonomisk i samfunnet per dags dato. Å straffe disse enda mer, er faen meg galskap.

Christian Thesen (Stjørdal, 2018-10-29)

#1768

Vi gjør alle så godt vi kan. Livet kan ta uforutsigbare vendinger. Vi skal ikke straffes om vi er nødt til å endre studieløpet.

Katarzyna Dominczak (Tromsø, 2018-10-29)

#1777

Fuck staten

Jørgen Vier (Stavanger, 2018-10-29)

#1798

Det må vera lov å ta feil val utan å straffast økonomisk :-)

Renate Tilrem (Bergen, 2018-10-29)

#1799

Mange studenter føler seg presset til å starte høyere utdanning rett etter vgs i frykt for å falle ut av samfunnet, før de vet hva de vil studere. Det fører til at mange studerer noe de aldri vil fullføre, men det er i denne perioden mange finner ut hva de egentlig vil. Ikke gjør dette til en uting! Presset for å velge sin fremtid i ung alder er allerede for høyt!

Audhild Tjugen (Tromsø, 2018-10-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...