Vi krever at ambulanseberedskapen ikke reduseres i Snåsa! Vi har ingen å miste!

Kommentarer

#1

Ambulansetjenesten bidrar til trygghet for innbyggerne i Snåsa.

Line Sjule (SNÅSA, )

#4

Jeg forstår viktigheten av å ha en ambulanse i nærheten når man bor i utkanten!

Åsa Tørring (Snåsa, )

#5

Bygdefolks liv og helse er like verdifull som byfolks. Innsparingene må Helse Nord-Trøndelag finne andre steder. Vi krever trygghet i form av god akuttberedskap for alle!

Ola Kristian Johansen (Snåasen tjïelte / Snåsa kommune, )

#12

Jeg jobber på snåsa og det er en trygghet i å vite at hvis man skulle bli alvorlig skadet, er ikke ambulansen langt unna

Mariann Gruer (Steinkjer/Snåsa, )

#16

Skremmende!!!! Jeg har selv opplevd å måtte ringe 113 ,ambulansen kom kjapt,og jeg ble berget av vårt flinke ambulanse personalet da jeg fikk blodpropper i begge lungene! Det skjedde søndag 13.mai kl 21.30!!!!

Elisabet Steinkjer (Snåsa, )

#20

Langt til sykehus og mitt og alle andres liv er like mye verdt som alle andre sitt. Slutt å utarm bygdene.

Tom Fuglår (Snåsa, )

#21

Vi har ingen å miste.

Anne-Rita Riseth (7760 Snåsa, )

#22

Et liv er like viktig på bygda som i byen!

Beate Bergsmo (Snåsa, )

#26

Jeg signerer fordi kort responstid er viktig for å sikre gode helsetilbud for snåsningene. En vet at kort responstid ved akutt sykdom kan øke overlevelsesraten fordi en får startet riktig behandling raskt. Når legevakta er en time unna er ambulanse det næreste akutte tilbudet innbyggerne har.
En må heller ikke glemme de pasientene som blir akutt skadd, som f.eks ved bilulykker, noe som dessverre ofte skjer på E6.

Akutt sykdom eller skade har ikke kontortid mellom 08.00-16.00. Det kan skje når som helst på døgnet og da er det livsviktig å ha ambulansetjenesten i nærhet.

Maren Hanem Kavli (Trondheim, )

#30

Vi trenger ambulansen på Snåsa!!!

Lilita Hollås (Snåsa, )

#31

Det er viktig å ha ambulansen nært tilgjengelig, akuttberedskap tar vare på liv!

Evita Kursite (Snåsa, )

#41

Jeg signerer fordi det er helt avgjørende for distriktene og beholde sin ambulansetjeneste! Snåsa ligger inneklemt mellom to distrikt, det er lav veistandard, lange avstander( større en bare sentrum )

Ann Lynum (Snåsa, )

#56

Bekymret for at det vil bli altfor lang utrykkningtid når minuttene teller!

Unni Dyrstad (7760 Snåsa, )

#60

Sikkerhet i høysetet!

Hallvard Ulven Smestad (Snåsa , )

#62

Fordi at en ambulanse i umiddelbar nærhet er noe alle fortjener i ett velferdssamfunn... så skal bygdenorge forbli en trivelig og trygg plass å bo bør en legge bedre tilrette istede for å ta bort ting fra oss.

Fredrik Stormo (Skogn, )

#67

Jeg signerer fordi jeg mener akuttberedskapen er like viktig på Snåsa som andre steder! De redder liv. Trygghet ved å vite at de kommer raskt om det er nødvendig!

Marit Småli (Snåsa, )

#70

Jeg signerer fordi et liv på bygda ikke er verdt mindre enn i sentrale strøk :)

Aleksander Østborg (Snåsa, )

#71

Dette er en sak som er svært viktig for alle oss som bor på Snåsa. Det er lange avstander innad i kommunen og det å ha egen ambulanse på Snåsa er en forutsetning for at vi som innbyggere skal kjenne oss trygge.

Maja Marie Jåma (Snåsa, )

#87

Dette er en viktig sak som angår oss alle. Dette gjelder Snåsa men plutselig er det vår kommune som står for tur. Stopp galskapen!

Raymond Johansen (Leirfjord, )

#104

Bygd eller by, vårres liv e å viktig!

Karen-Anna Selliås (Snåsa, )

#109

Absolutt ingen å mest, vertfall itj fer nå besparels av litt pæng

Lars Peder Dunfjeld (Snåsa, )

#110

Det er viktig å bry seg om alle.

Geir F. Stavsøien (Hamar , )

#111

Jeg signerer fordi vi i distriktene er like mye verdt som byfolket! Vi har de lengste avstandene til hjelpen og har ingen kjære å miste på grunn av en misforstått sentraliseringspolitikk!

Otto Finvik (Overhalla, )

#116

Vikti at vi får beholde ambulansen i grendene der avstanden til sykehuset er lang.

Elisabeth Hjelde (SNÅSA, )

#123

Det vil aldri være lønnsomt å drive helse. Det vet alle, inkludert Helseforetaket. Her er det andre verdier som er viktigere og det må vi vise at vi verner om!

Anne Marie Lyngberg (Snåsa, )

#124

Ambulansen er akuttberedskapen i bygda vår.

Beate Ålmo (Snåsa, )

#131

Med lang vei til sykehus og legevakt er det viktig at ambulansetilbudet opprettholdes. Ingen liv må gå tapt fordi vi må vente lenge på ambulansen.

Bodil Austli (Snåsa, )

#133

Fordi vi SKAL ha ambulanse på Snåsa!!!

Oddveig Nessan (Snåsa, )

#145

Ambulansen kan vi ikke miste!! Den er ekstra viktig ettersom vi ikke har legevakt på Snåsa. Livet til oss på Snåsa bør være like mye verdt som i byene!

Inger Lise Tømmerås (Snåsa , )

#148

Skjønner ikke hvorfor beredskapen skal skrenkes inn der hvor folk bor langt unna helsehjelp i utgangspunktet? Vil luftambulansen bygges ut når de reduserer bilambulansen? Tviler... hvorfor er livene på bygda mindre verdt enn livene i byene? Jeg har hatt en liten drøm om å flytte tilbake til Snåsa. Men den er helt borte, da jeg aldri i livet tar den risikoen med mitt barn(som det vil være uten ambulanse raskt tilgjengelig).

Lotte Martine Jørstad (Trondheim, )

#152

Galematias å redusere beredskapen i nord-delen av Trøndelag

Geir Strøm (Verdal, )

#154

Pga trygghet og sunn fornuft

Annika Ovesen (Snåsa, )

#160

Vi trenger ambulansen i utkantnorge!

Hilde-Gunn Klevmo (Snåsa, )

#166

Livet er like mye verdt, om det er nyfødt, gammelt, bosatt i Snåsa eller Trondheim. Alle skal ha samme rett til helsehjelp innenfor trygg responstid og samme rett til å kunne overleve.

Astrid Feragen (Verdal, )

#167

Ambulansen er livsviktig for Snåsa!

Bjørg Småvollan (Snåsa, )

#168

Av grunnene som står i oppropet!

Laila Åsvold (Snåsa, )

#171

Vi kan ikke uten ambulanse i og rundt Snåsa. Dette svekker helsetilbudet så enormt, at en kan sette spørsmålstegn om det er lurt å bo her lenger, vi som har barn.
Har ikke vi like rettigheter enn de som bor ved sida sykehuset på Levanger? Siste gang jeg sjekket, betalte jeg like mye skatt, men må jeg konstatere at jeg og min familie får mye mindre av samfunnsgoder.
I Snåsa har vi etter kl. 16:00: ingen fastlege, ingen jordmor, ingen ambulanse.
Bare legg deg å dø, høres det ut som altså... Dette godtar vi IKKE!!

Eleonie Pijl (Snåsa, )

#173

Jeg signerer fordi jeg fortsatt lever, og uten varige meen.

Ola Ålmo (SNÅSA, )

#176

Livsviktig for snåsningene at ambulansetjenesten for bestå. Snåsa har igjen å miste ❤️

Bente Kjenstadbakk (Melhus, )

#177

Jeg signerer fordi å opprettholde den ambulanse ordningen som er idag er livsviktig. Nå mistet vi ambulansen i Røyrvik for noen år siden noe som allerede har satt iss på briste punktet for hva som er akseptabelt for vår trygghet helsemessig. Vi har krav på helsemessig trygghet selv om vi bor på landsbygda!!!!

Hege Ditløv (Tunnsjøen, Lierne, )

#180

Jeg er enig i at ambulansetjenesten vi har på Snåsa pr idag må opprettholdes som den er. Det er livsviktig for oss innbyggere!

Ole Bjørnar Derås (Snåsa, )

#188

Jeg signerer fordi jeg mener det er en grunnleggende trygghet å få helsehjelp når man trenger det, inkl ambulanse når det er nødvendig. Jeg synes responstiden på Snåsa er lang nok som den er med dagens ambulansetjeneste, det er helt uforsvarlig at vi skal vente enda lengre på hjelp, minuttene er dyrebare når det er snakk om å redde liv!!!Finn andre poster å spare på, vi på bygda er like verdifulle som de som bor i sentrale strøk!!!

Marita Mollan (Snåsa, )

#189

Jeg har vært nødt å ringe ambulanse to ganger i mitt liv når nærstående har blitt dårlig. Begge gangene kom den innen 10 minutter, og begge gangene kunne det gått riktig galt om ambulansen hadde vært langt bort...

Birgitta Fossum (Snåsa, )

#198

ALLE innbyggerne i landet skal ha samme tilbud om helsehjelp!

Ane Nagelhus (Navlus Vestre, )

#199

Vi som bor på bygda har like mye krav på rask helsehjelp som alle andre i dette landet. Når noen har behov for ambulanse er det ofte livsviktig, og da kan man ikke vente lenge på ambulansen, da veien til sykehus også er lang og det vil da ta lang tid før man får den hjelpen man trenger. Spar på andre ting, ikke ambulansen vår! Det gir ingen mening å spare inn på helsegodene i dette rike landet.

Linn Beate Nordhøi (Snåsa, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...