Riksrevisjonen må nå granske prosessen ved valg av flybase på Evenes

Kommentarer

#1001

Det er helt åpenlyst påvist flere mangler i kvu og ltp for valget av evenes som base. Bare det at alt er gjort i feil rekkefølge sier egentlig bare alt...

Bjørn Fosse (Andenes, )

#1004

Dette må gjennomgåes grundig da beslutningsmaterialet ikke var tilstrekkelig og opplysninger ikke skikkelig belyst.

John Andre Pettersen (Bergen, )

#1005

Jeg mener det er ulønnsomt å flytte MPA til Evenes. Andøya har det som trenges for å drifte P-8.

Inge Bernt Nilsen (Andenes, )

#1008

Fordi Forsvaret i Norge trenger AF og ikke trange stusselige EVE

Kai Karlsen (Kristiansand , )

#1010

Prosessen i sin helhet trenger gransking.

Lars Steffenrem (Stjørdal , )

#1012

Fordi regjeringen har fått så mye informasjon av mange erfarne piloter,flygeledere,tidligere militære ledere,og mange andre fagfolk og flinke folk som har advart mot Evenes som flyplass,og om kostnad overskridelsene uten og bli hørt så dette er så korrupt som det går Ann og være.Her ligger noe annet bak og dette må avdekkes så sannheten kommer frem.Så får de se at de norske politikerne som nå styrer er kjøpt og betalt av næringslivet og kapitalistene. Når du ser Andøya flystasjon og dens beliggenhet,og samenlingner den med Evenes flystasjon og dens beliggenhet så ser vi blindheten og dumheten av norske politikere.En skam og en skandale er dette,og sannheten må få komme frem så de kan fjerne disse politikkerne som raserer landet vårt.Mvh Jan-Ole

Jan-Ole Andersen (Andenes, )

#1014

Det har ingen hensikt, og det er en gedigen sløsing med våre felles ressurser !!!

Kjetil Snipsøyr (Skodje, )

#1023

Jeg støtter en gransking.

Svanhild Fleines (Frøskeland, Sortland , )

#1031

Norge er i fritt fall. Jeg krever at det granskes ang. Nedleggelse av Andøya Flystasjon.har politikerforakt så det holder, pga dette,og hvis disse tilstandene skal fortsette der folket overkjøres med narrespill og overtramp som er på grensen til at det er flaut å pinlig å vere vitne til det, så vil det bli enda mer opprør.

Svein Mikkelborg (Andenes, )

#1032

Jeg støtter en gransking.

Bjørn Vollan Frøskeland (Sortland , )

#1033

Jeg signerer fordi i et fritt og demokratisk land har borgerne rett til å få vite sannheten.

Svein H Martinussen (Straumsjøen, )

#1036

Rett skal være rett

Ronny Hanssen (Troms Kvæfjord, Storjorda, )

#1038

Hele prosessen må granskes!

kerstin markussen (Oslo, )

#1044

Dette oppleves som en gigantisk feilprioritering, båte med tanke på forsvarsevne og kostnadsramme.

Jan-Lauritz Larsen (Oslo, )

#1052

Signert!

Trond Abrahamsen (Tromsø, )

#1054

Saksbehandlingen i forkant av vedtaket i Stortinget var uklar. Andøy ble ikke vurdert som alternativ. MPA trenger ikke luftvern. Mange faktafeil i fremlagte dokumenter som ikke ble rettet. Økonomi ble utslagsgivende. Forsvarsmessige konsekvenser ble knapt vurdert. Har ingen som helst tillit til at de økonomiske rammene vil holde, FD/Forsvarsbygg har en slett statistikk å vise til i så måte

Peter CONRADSEN (Stokmarknes, )

#1056

Denne saken har engasjert meg over lengre tid, og jo mere som kommer frem, av troverdig materiale fra BAF.
Samtidig som man hemmeligholder vesentlige ting i utredningen, gjør meg sikker på at her er det noe muffens.

Fredrik Dahl (Båstad, )

#1059

Det er idiotisk å flytte til Evenes når Andøya er der den er, med lang rullebane, uten nærliggende fjell og ved havet, Samt hensynet til sivilbefolkningen næringen og alle tjenester de utfører. Det kan fort bli dyrere å nedlegge, når mange mister jobb og næringen går konkurs.

Jan H. Pedersen (Tana, )

#1062

Jeg ønsker en beslutning tatt av mennesker med relevant erfaring og faglig tyngde, og ikke av politikere som er plassert fjernt fra situasjonen, uten nødvendig kompetanse og innsikt i både situasjon, forsvar og økonomi.

Mats-Erik Eriksen (Harstad, )

#1064

Jeg støtter oppropet for å unngå rasering av felles verdier. Lobbyister, mammons disipler, utbyggere, velferdsprofitører og de grådige vil ha mer. Og sunn fornuft, nøysomhet bør være bærende verdier i vårt samfunn. Ikke løgn og bedrag.

Morten Nygård (Sortland, )

#1067

Fordi saken er av stor viktighet. Og ikke bør gå upåaktet hen.. Jeg er født og oppvokst i Nord Norge.

Gunn Karin Smørvik (Tommerup, )

#1074

Jeg signerer fordi Andenes er den beste plassen å ha basen.

Danny Strand (Stavanger, )

#1075

Dette vil gi oss dårligere forsvar.
Dette er distriktspolitikk på det groveste. Til fordel for Evenes.

Britt Gansmoe (Andenes , )

#1078

Galskap å legge ned Norges beste flystasjon .

Martin Jørgensen (Andenes, )

#1083

Etter Stortingsvedtaket er det fremkommet så mange tungtveiende argumenter mot nedleggelse/flytting av basen fra både fagmilitære og andre, at en slik gransking er naturlig.

Terje Nyseth (Sortland, )

#1084

Prosessen er ikke gjennomført i henhold til offentlige regler og er en dårlig forvaltning av våre skattepenger

Per Nymo (Vormedal, )

#1085

Besluttningen må være tatt på feil grunnlag eller forankret i helt andre motiver enn det som er kommunisert.

Bjørn Lande (Sarpsborg, )

#1086

Regnestykkene stemmer ikke, og jeg sliter med å finne fornuft med argumentene til regjeringen. Alt virker ullent..

Ole Salomonsen (Andenes, )

#1094

Alt må opp og frem, upolitisk!

Pål Henning Ilstad (Molde, )

#1096

Synes det er fullstendig håpløst at AF skal legges ned og blande sivil og militær flytrafikk på veldig begrensa plass mens vi allerede har en veldig flott flybase på Andenes med allverdens plass.

Arne Noven (Melbu, )

#1108

Juks

Herstein Lunde (9420 lundenes, )

#1109

Jeg signerer fordi jeg ønsker at Riksrevisjonen skal gjennomgå denne saken.

Anne-Marie Lyngra (1362 Hosle, )

#1110

Signerer dette fordi jeg støtter BAF sin kamp for å beholde Andøya FS. !

John Kåre Sivertsen (Tabata Dar es Salaam, )

#1112

Viktig for Norge

Kari Køhler (Andenes, )

#1116

Jeg er fra Andøya.

Øystein Edvardsen (Nodeland , )

#1117

Fordi jeg mener at valget av Evenes bør undersøkes nærmere. Både økonomiske og operative hensyn tilsier at dette valget ikke er til Forsvarets og samfunnets beste

Morten Kjølstad (Oslo, )

#1118

Jeg støtter dette oppropet 100%.
Prosessen har ikke gått riktig for seg, og må sees på av Riksrevisjonen.

Carina Larsen (Spikkestad, )

#1119

fordi hele saken er av en slik art, at den burde granskes.

Thom Schaug (Andenes, )

#1121

Prosessen er ensidig belyst.

Jørn Tomas Waagbø (Trondheim, )

#1123

Ingen har enda forklart hvorfor det er billigere å rive ned en fullt ut operativ base for så å bygge den opp på nytt et annet sted. Det flyoperative miljøet sier at Andøya er best.

Cato Karlsen (Tønsberg , )

#1127

Norge trenger Andøya!!!!

Ann-Heidi Kleven (Bodø, )

#1128

Jeg har mistet troen på forsvarets utredninger,mener de tar mange lettvinte snarveier

Knut Valør (Nordland, )

#1131

Beslutningen er basert på helt galt økonomisk og militærfaglig grunnlag

Arild Kristiansen (Oslo, )

#1134

Det er galskap å legge ned Andøya som pr i dag er en av verdens beste MPA baser.

Kenneth Pettersen Lyngseth (Saura, )

#1137

Det at det har fremkommet opplysninger om opplysninger som har blitt skjult, Fm sin feilinfo og er et hav av grunner for at denne saken bør ettergås av riksre visjonen.

Jan Karlsen (Sortland, )

#1149

Det er for mye som ikke stemmer.

Sverre Isaksen (Krogstadstien 9 1640 Råde, )

#1150

Evenes har en belligenhet og plassering i terrenget sommumulig kan være egnet for MPA. Andenes har en operativ base og det må være I Norges interresse å beholde fagmiljøet der.

Knut Mørk (Leirsund, )

#1153

Valget av Evenes er et økonomisk og forsvarsmessig uforsvarlig valg.

Kris Mikkelsen (Tromsø, )

#1154

Da det er helt tydelig at det har blitt begått saksbehandlingsfeil på flere områder. Det er viktig å få klarhet i hva som har skjedd og om manipulasjon og eller korrupsjon har ført Andøyasamfunnet ut i denne tragiske situasjon.

Jenny Bjølseth (Kongsvinger , )

#1156

Prosessen rundt dette vedtaket som gjelder MPA virker uryddig, useriøs og skitten.

Anders Eriksen (Andenes, )

#1158

Det er viktig å gjennomgå beslutningsgrunnlaget på nytt, så vi slipper å sløse bort fellesskapets penger

Randi Nilsen Rømma (Åfjord, )

#1160

Jeg signerer fordi denne prosessen lider av ureint trav. La demokratiet fungere slik det skal uten denne tilslørte maktkampen

Tormod Østgaard (Jevnaker, )

#1163

Jeg signerer fordi denne besluttningen er sløsing i milliardklassen.

Hallvard Jacobsen (Hvasser, )

#1172

Noe må være muffens i denne saka

Thomas Paulsen (Sortland, )

#1176

Hele prosessen kommer til å utløse milliarder i ekstra utgifter. Og Det er galskap å legge ned et velfungerende anlegg på Andøya med alle muligheter for å bygge ut.

Jan Eirik Pedersen (Bø i vesterålen , )

#1177

Fornuften må seire.

Tom Rønningen (Nøtterøy, )

#1180

Mener Evenes er et operativt sett dårlig, og økonomisk sett veldig dyrt valg.

Jon Alf Andresen (Lillehammer, )

#1181

Jeg stoler ikke på at denne beslutningen er tatt på et godt nok utredet grunnlag, kan nesten virke som om det ligger en skjult agenda her!

Lise Cathrine Andersen (Skjeberg, )

#1184

Disse tallene som dem legger tilgrunne er helt feil

Knut Eilertsen (Andenes, )

#1189

Har ikke tillit til de økonomiske rammene som FD og regjeringen har kommet frem til, ved å legge ned Andøya flystasjon og flytte de nye overvåkningsflyene til Evenes og bygge alt opp på nytt. Her har FD og regjeringen bevist unnlatt de faktiske kostnader med denne flyttingen. Heller ikke at Norge skulle kjøpe nye fly med full mpa da langtidsplan ble lagt frem til Stortinget for to år siden. Det kom frem to uker etter Stortinget hadde stemt for nedleggelse av Andøya flystasjon og flytting til Evenes.

Ove-Martin Okan (Åse , )

#1193

Jeg signerer for å vise min støtte til alle som er uenig i valget av Evenes!

Reidunn Tajet Thune (Holmestrand, )

#1197

Jeg mener det er feil å legge ned Andøya og at prosessen er bassert på feil opplysninger

KJell-Bjarne Pettersen (Sortland, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...