Riksrevisjonen må nå granske prosessen ved valg av flybase på Evenes

Kommentarer

#602

Galskap å legge ned Andenes!

Øyvind Bing (Mosjøen , )

#606

Jeg signerer fordi jeg ønsker at juks og tallmanipulering ikke hører hjemme i beslutningsgrunnlaget til Stortinget.
Dette undergraver tilliten det offentlige noe vi ikke kan leve med i et samfunn som baserer seg på tillit.

Tore Andre Kristiansen (Trondheim , )

#609

Jeg krever at det offentlige organet som er satt til å etterse at prosesser følges og at fellesskapets midler blir brukt ihht gjeldende lover og retningslinjer gjør dette FØR investeringene starter ved utbyggingen av Evenes sivile lufthavn og ikke etter at milliardoverskridelsene er et faktum.

Terje Lundemo Endresen (8484 Risøyhamn, )

#610

Jeg signerer fordi hele prosessen ikke virker troverdig. Det er ikke mulig å bygge opp en ny base for mindre enn det koster å fortsette med en base som er i full drift og som kun trenger å påkostes ”småpenger“ til justeringer iforhold til etablering av ny base.

Ketil Johansen (Harstad, )

#614

Det er pengesløseri å legge ned Andøya Flystasjon, en operativ base,for så å bruke milliarder på Evenes,en base som er lagt ned for 20 år siden. STOPP DETTE!

Billy Berg-Olsen (Narvik, )

#618

Det strider mot all fornuft, både forsvarsteategisk, og økonomisk.

John Ronald Norheim (8481 Bleik, )

#619

Andøya i mitt <3

Tove Norvoll (Tranby, )

#622

Det er begått brudd på statens egne prosedyrer, og grunnlaget for avgjørelsen har endret seg betydelig ift det som opprinnelig ble presentert i LTP 2016. Nasjonen kommer til å få mindre forsvar for en høyere sum, stikk i strid med intensjonen, om denne flytteprosessen får fortsette.

Njål Nilssen (Skarstein, )

#623

Det er helt hull i hodet å flytte basen til Evenes. Det finnes ikke en god/fornuftig grunn til å gjøre det.

Kent-halvor Johansen (Nøss, )

#625

Prosessen og resultatet er ikke tillitvekkende

Tormod Knutsen (Larvik, )

#633

Jeg signerer fordi jeg har med all den dokumentasjonen som fremskaffet stor tru på at her må det være ting som er veldig feil og at en gjennomgang og kvalitetssikring må gjennomføres.

Mvh Asle Baraa

Asle Baraa (Dverberg, )

#635

Jeg har flydd Norske P-3 Orion i 30 år og ser den usaklige argumentasjonsrekken som brukes for å fremme Evenes flystasjon. Ulempene ved valg av Evenes bortforklares av byrokrater som fremstiller seg som eksperter i fagfelt de fremstår som kunskapsløse.

Odd-Gustav Karoliussen (Bleik , )

#639

Jeg signerer fordi jeg ikke synes regjeringens og stortingsflertallets begrunnelse ikke er tilstrekkelig eller troverdige.

Ronny Grindstein (Gratangen, )

#648

Det vil være en tragedie Luftforsvaret og NATO hvis Andøya legges ned. Her er det nok av plass for utenlandske flystyrker når NATO-øvelser foregår.

Stein Meum (Nærsnes, )

#649

Mye tilsier at beslutningen om å flytte flybussen til Evenes er gjort på feil grunnlag.

Lill-Bente Holann (Risøyhamn, )

#650

Andøya flystasjon må bevares for at vi skal ha et forsvarlig forsvar i nord. Reiser selv ut fra Evenes når jeg skal ut på reise. Jeg kan ikke forstå at det er plass der til å bygge ut Forsvaret samtidig som den private trafikken øker. Andøy er beste alternativ.

Eva Jensen (Narvik, )

#654

Det er så mye informasjon som ikke virker til å stemme at jeg har mistet tillit til at det er landets felles beste som ligger til grunn for beslutningen. Vi står ovenfor nye utfordringer med et mer aktivt og uforutsigbart Russlabd samt et uforutsigbart USA og landet må være sikker på at beslutningene er tatt for å sikre oss en best mulig beredskap, sikkerhets og forsvarspolitikk tilpasset truslene og trusselnivået.

Ann-Heidi Paulsen Orvik (Midsund, )

#660

Opprettelse av enebase Evenes og flytting av MPA skvadronen dit blir helt meningsløst. Et gigantisk sløseri med offentlige midler. Gir ingen styrking av forsvarsevnen.

Petter Westvig (Tverlandet, )

#666

Prosessen i denne saken har vært helt horribel. Håper at Riksrevisjonen kan går gjennom alt!

Claes Lislerud (Bodø, )

#668

Jeg vil at det skal bli sjekket ordentlig!

Anita Danielsrn (Skarstein, )

#675

Hele Nord-Norge trenger sikkerheten med beredskap på Andøya!

Tove Hågensen (Melbu , )

#678

Jeg signerer fordi denne beslutningen både blir dyrere og er mye dårligere alternativ, både for Norges Forsvar, særlig i nord og også for å kunne gjennomføre store NATO øvelser.
Avknor har også vært mystisk stille. Det ligger som kjent også miljøbegrebsninger på Evenes.
Tallene for utbygging stemmer ikke. Det finnes heller ikke geografisk plass som noen må ha oversett fullstendig. Fagmiljøet er dessuten på Andøya. Pga Alomar og e tjenesten og NATO kan man ikke legge med Andøya . Det vil uansett måtte opprettholdes og da blir det uansett ikke en flyplass alene på Evenes. Evenes har svært mange begrensninger. Offentlig flytrafikk i tillegg. Og innspillet om Evenes som alternativ var kun ment for droner og ikke fly.

Anne Lise Fredriksen (Holmestrand , )

#680

Det krever en nøye gjennomgang med alle dokumenter åpne og grundig kostnads oversikt, sett opp imot nasjonal og internasjonal trusselbilde.

Gunnvor Eliassen (Andenes , )

#685

Jeg føler prosessen rundt valg av QRA og MPA har store feil og mangler, noe som fører til at Stortinget er i ferd med å vedta det som fører til at Norge mister den beste flystasjonen vi har. Riksrevisjonen må vurder om regjeringen har misbrukt sitt mandat noe som vil føre til misbruk av offentlige midler.

Rolf Kristian Lorentzen (Asker, )

#695

Sannheten skal på bordet og Norges sikkerhet & beredskap må ivaretas.

Andre Bakken (Oslo, )

#697

Mener forsvarspolitikken som føres er feil på mange måter !

Håvard Nylund (Gratangen, )

#704

Mulig feilaktige opplysninger fra forsvarsministeren.
Beslutninger tatt på manglende grunnlag.

Svein Atle Bratbakk (Haugesund , )

#705

Stortinget er ført bak lyset!
Reelle kostnader er skjult, prosessen har ært oppsiktsvekkende uredelig

Berit Fjelldal (Tromsø , )

#707

Jeg signer fordi at nå må det andre på banen. Dette grunnlaget å rive vekk en fult oppegående flypark til 60 mrd. kontra en som ikke har noe, å bruke 20 -40 mrd. på den som aldri vil bli annet enn en base for Sas, Viderøes og Norwegian. Dette tåler ikke lyset.

Knut Horn (OSLO, )

#711

Dette er sløsing med fellesskapets midler

Kåre Johnny Ringsby (Bjørkelangen, )

#716

Jeg signerer fordi det er ingen i saksgangen som har overbevist meg om at 1) den er korrekt faktamessig og 2) at dette skal være en god og billig løsning for forsvaret.

Rune Børnes (Rådal, )

#722

Nedleggelsen av Andøya Flystasjon strider mot ALL sunn fornuft!!!

Suzanne Johansen (Åse, )

#724

Sløsing med fellesskapets midler.

Ingunn Haugesten (Oslo, )

#725

Dette er absolutt ikke riktig

Halvor Pedersen ( Gaupevegen 10, 2030 Nannestad, )

#728

For at sunn fornuft tilsier det

Remi Hanse (Vestby. Andenes , )

#735

Bare ved å se på åpent Google eller Norgeskart ser man at Andøya har alt hva Evenes ikke har: Åpen innflyging i 270 grader, store rommelige sikkerhetssoner, meget store tankanlegg (ikke åpent), gode hangarer krever stort sett bare større porter, ingen sivil trafikk som hindrer. Noe som gir anledning for spionasje, taxebane med avstand etter forskriftene, en tverrbane ved spesielle værforhold, god plass for gjestende fly. Kan bruke avising som ikke korroderer og som lovlig kan slippe ut i sjøen, har ikke vernet område rett inntil, har sheltere uten brysom helling. Har alt som Evenes mangler. Dette må løftes opp, over lokal sak, dette gjelder Forsvaret av hele Norge og våre store havområder. Det gjelder våre barn som kanskje må ut som soldater, de fortjener det beste utgangspunkt. Stortingagarasjen var bare penger, noen milliarder, dette er uendelig mye verre. Det kan bli titalls milliarder i ekstra kostnader for å få til noe middelmådig, noe som aldri kan bli så godt som Andøya.

Odd Halsnes (Båstad, )

#737

Å legge ned en kostnadsefektiv base for å bygge nytt på et uegnet sted er sløsing med det norske folk sine skattepenger. Slik sløsing skulle ha medført personlige konsekvenser for de folkevalgte som vedtar dette sløseriet.

Steinar Grindstein (Leknes, )

#740

Galskapen må ta en ende. Det sløses bort milliarder. Prosjekter underbudsjetteres for å få dem i gang. Forsvarsevnen forvitrer..
Det er behov for en nøytral gjennomgang for å få fakta på bordet.

Bengt Olav Johnsen (Sørreisa, )

#742

Jeg mener saken ikke har fått en behandling som er Andøys og Forsvaret verdig.

edel jensen (Andenes, )

#746

Jeg er lei av at korrupte politikere fikser ting for kompiser

Bjørn Harald Osenbroch (Risøyhamn , )

#748

Vedtaket er gjort på feilt grunnlag. Politikerne legger ned noe som fungerer utmerket, for å bygge det opp igjen en annen plass. Det er et hån mot folket. I tillgg er det så mange fakta på bordet som viser at dette er en dårlig ide, likevel velger politikerne å gjennomføre vedtaket. Ergo ligger det noe annet bak enn å styrke forsvarsevnen. Slike avgjørelser må ettergåes i sømmene.

Anette Nybrott (Andenes, )

#751

Fordi Andøy e den mest naturlige og fornuftige basen.

Odd Hansen (Honningsvaag, )

#754

Jeg signerer fordi jeg ønsker at politikerne skal ta til vettet. Det blir bare kaos på Evenes med både militært og sivil flyplass.

Stefan Larsen (Sortland, )

#763

Baf

Karsten Solheim (Risøyhamn , )

#771

Det må være noe riv ruskende galt da man legger ned Andøya flystasjon for å bygge helt nytt på Evenes! Midt i et myrhull i et verna område!!! Unødvendig å legge ned noe som fungerer utmerket! Men det er visst bare å kaste penger rett ut av vinduet ! Åsså på feil grunnlag.

Hilde Karaaslan (Ålesund, )

#773

uenig i det VANVITIGE pengesluket ved å flytte base

einar gundersen (myre, )

#774

Synes det er på høy tid at «grumset» kommer på bordet.

Eva Jørgensen (Bleik, )

#775

Ærlighet må være et overordnet mål. All informasjon om Andøya vs. Evenes må bli belyst.

Randi lødding (Narvik , )

#777

Jeg mener det er begått grove feil, under vurdering av MPA (etc.) Andenes / Evenes.

Eivind Krey Hanssen (Sortland, )

#780

Jeg signerer fordi militærbasen er så ufattelig viktig. Ikke bare for Andenes, men hele Andøy kommune. VÆR SÅ SNILL Å TA TIL VETT, KJÆRE REGJERING.

Adrian Lund (Melbu, )

#783

Jeg signerer fordi at jeg misliker når politikere og forvaltning lyver til folket som har satt de til å styre.

Knut Ivar Finjord (Sortland, )

#785

Jeg signerer fordi jeg er overbevist om at tallgrunnlaget i denne saken er feil, og manipulert til fordel for Evenes. Jeg tror også at vi kan forvente en milliardoverskridelse av budsjettet dersom Evenes blir valgt.

Oddvar Øyahals (Gjerstad, Stokmarknes, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...