Riksrevisjonen må nå granske prosessen ved valg av flybase på Evenes

Kommentarer

#202

Det som foregår med flytting fra Andøya til Evenes er ren galskap økonomisk og forsvarsmessig

Sveinung Erntzen (Tjørvåg, )

#209

Beslutning ikke er tatt på rett grunnlag

Trond Sørensen (Lillestrøm , )

#212

Fordi jeg mener Andøya flystasjon bør opprettholdes som mpa base!

Renathe Wiese (Andenes, )

#215

Mye i denne prossessen er ikke grei.

Irene Flobergseter (Fredrikstad, )

#220

Dette ligger an til å bli nok an økonomisk sett katastrofal beslutning av stortinget. Man har nok ikke lært av stortingsgarasjen :-(

William Norwich (Trondheim, )

#222

Nedleggelsen av Andøya Flystasjon er sløsing med ressurser. Evenes kan ALDRI oppnå sammme operavitet som Andøya. Dette pga beliggenheten og terrenget rundt. Jeg har operert fra begge flyplassene.

Lasse Wergeland (Holmestrand, )

#226

Den hele og fulle sannhet/fakta er ikke tatt hensyn til i denne saken. Og som skattebetaler nekter jeg å se at mine penger ikke blir brukt på en sakelig måte.

Jan Ole Johansen (Maura, )

#232

Det trenger å kranskes

Harald Sørengen (Lierveien 55 2184 Skogbygda, )

#235

Fordi jeg er født og oppvokst på Andenes

Trine Alsos Aasen (Kvisvik, )

#236

Stortinget er ført bak lyset.

Helge Sivertsen (Andenes, )

#237

Jeg er enig.

Jan Ekeland (Hammerfest, )

#240

Flyttingen er en stor feil på alle måter, og PwC-rapporten er ett rent bestillingsverk. Utrolig at denne kan danne grunnlag for en så stor beslutning. Håper virkeligheten kommer frem.

Håkon J. Sørensen (Dverberg, )

#251

Meiner det er helt feil å legge ned Andøya FS. Setter heile Norge i en utsatt og sårbar posisjon. Dette må granskes på nytt. Vedtak må være tatt på feil grunnlag eller alt er korrupt

Berit Marie Viken (Førde , )

#252

Dette er helt feil beslutning!

Egil ståle Nyheim (6230 Sykkylven , )

#259

Jeg signerer fordi jeg er sterkt kritisk til prosessen rundt vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon!

Anne Berit Syvertsen (Drammen , )

#261

Mye som vi ikke forstår. Facebookgruppa bevar Andøya flystasjon har lagt frem mange spørsmål til politikere, men får ikke greie utfyllende svar.

Lillian Hansen (Andenes, )

#262

Føler at regjeringen fører Stortinget bak ryggen ved å holde igjen informasjon.

Daniel Boge (Bardufoss, )

#263

Det finnes ingen fornuft i dette vedtaket! Og det vil koste skattebetalerne sinnsykt mye penger! Og verst av alt, på Evenes er DET IKKE PLASS!!

Arnor Nilsen (Fevik, )

#264

Dette er på høy tid at sannheten kommer frem

Kjell-Gunnar Myrseth (Andenes, )

#268

Bruk av offentlige midler og vedtak skal brukes og tas på korrekte grunnlag, alltid!

Aniths Bendiksen (Bleik, )

#269

Å bruke et fortsatt uvisst antall milliarder for å bygge opp en ny flybase kun 10minutters flytid unna en allerede velfungerende operativ flybase er intet mindre enn en skandale. De største pådriverne for Evenes i saken viser seg å eie store eiendommer som sannsynligvis vil gagne dem personlig når Forsvaret må bygge ut rundt Evenes. I tillegg vil forsvarskapasiteten svekkes betraktelig grunnet blant annet manglende evne til mottak av allierte. Hvor mange milliarder er det egentlig lov å kalle for «uforutsette utgifter»?

Helene Hellan-Braaten (Hell, Stjørdal, )

#271

Denne avgjørelsen lukter det svidd av. Det er ingen tvil om at Andøya er det beste valget som base.

Torgeir Fjellvang (Tromsø, )

#280

Virker som tilsynelatende feiler i vurdering av basen både militært og økonomisk iflg fagmilitære med lang og relevant erfaring både i og utenfor tjeneste. I tillegg vanskelig å forstå hvordan de uttalelser som kommer fra regjering og AP kan være vel funderte utifra norske interesser . Bærer preg av styring utenfra med instruksjoner til norske myndigheter.

Arnt Breivik (Oslo, )

#283

Jeg signerer, fordi valg av Evenes er en særdeles fordyrende løsning. Samtidig er det en stor svekkelse av det Norske forsvaret. Samt at Stortinget er her blitt feilinformert.

Karsten Lien (Kristiansand S, )

#287

Vi trenger alle basene vi har. Nok nedleggelser allerede

Vinjar Engebretsen (2100 Skarnes, )

#288

Bevar Andøya Flystasjon

Roy Hagen (Oslo, )

#289

Jeg signerer fordi jeg er usikker på om alle prosedyrer/lover/regler er fulgt i denne saken, samt at jeg er engstelig for forholdene for den sivile driften av Evenes flyplass etter en evt flytting av militære fly fra Andøy til Evenes.

May-Unni Ertsås Olsen (Harstad, )

#291

Det er viktig at alle beslutningsunderlag er korrekte, og at regjeringens egne retningslinjer for offentlige anskaffelser følges. Det er viktig at Riksrevisjonen nå kommer på banen, FØR de store feilinvesteringene starter og FØR Forsvaret i nord svekkes.

Per-Arne Mikalsen (Andenes, )

#294

Med så mye opplysninger som har kommet frem i forbindelse med denne saken og like mye bortforklaringer fra regjeringspartiene og samarbeidspartiene har jeg veldig liten tillit til at dette er gjort på en redelig måte.

Steffen Frendstad (Moelv , )

#295

Denne saken har ikke godt riktig for seg. Og flyttingen medfører store konsekvenser for forsvaret av hele landet, og for oss i sør.

Nina Kristiansen (Asker, )

#299

Jeg signerer fordi dette må granskes av riksrevisjonen!!!

Edith Vallestad (Hafrsfjord , )

#300

Det er nødvendig at Riksrevisjonen går gjennom den prosessen som har ført til nedleggelse av flybasen på Andenes, og hvordan forsvaret i nord har blitt svekket etter denne beslutningen. Har alt gått rett til?

Tore Gj. Mårds (Strømmen, )

#303

I denne saken er det så mye som ikke rimer at det er all mulig grunn til granskning!

Walther Christian Blix (Sarpsborg, )

#304

Fordi det er mye som ikke henger på greip.

Geir Nylund (Andenes, )

#307

Jeg er ikke villig til å bruke våre skattepenger unødig på å bygge opp Evenes flystasjon så lenge vi har Andøya flystasjon liggende klar til bruk for samme formål til forsvaret.

Tove Ulltang (6963 Dale, )

#309

Jeg signerer fordi jeg er opptatt åpenhet rundt prosesser som dette og at politikere ikke skal sløse med midlene som hører fellesskapet til.

Kirsti Elvan (Andenes, )

#311

Vi har ikke fått troverdige svar, i denne prosessen.
Jeg jobber på flyplassen på Andøya, å har ennå ikke skjønt hvordan dette skal bli billigere og bedre for Norge.
Oppbyggingen av Evenes, vil bli nok et prosjekt med milliardoverskridelser.
Tro meg byggetrinn 2 og 3 blir å komme, for å få Evenes til å fungere ordentlig.
Første byggetrinn er ikke nok.

Tommy Bjørkebo (Andenes, )

#312

Derfor at slöseriet med skattepenger må få et stopp
Andöya fungerer utmerket

Åsmund Nilsem (Åsele, )

#314

Valget av Evenes virker fullstendig ulogisk av følgende årsaker:
- Plassmangel.
- Konflikt med sivil lufttrafikk.
- Utbygging i et viktig våtmarksomsråde, med
de uheldige miljøutfordringer det vil gi.
- Endrede krav til luftvern (frafall).
- Betydelig kostnadsøkning.
- Andenes fremstår på alle måter som det
beste valget.

Det virker som om sentrale politikere ikke er interessert i å høre på de fakta som er fremlagt i saken, og nye motargumenter dukker stadig opp for å forklare det valget som er gjort. Når man endrer spillereglene på denne måten, virker det svært lite tillitsvekkende.

Sigurd Ellingsen (Brønnøysund, )

#315

Jeg lurer på hvordan det er mulig å ende opp med den dyrest og dårligste baseløsningen, for andre gang på få år. Dette kalles KORRUPSJON!! Politikerforakt og mistillit til vårt såkalte demokrati er høyst betenkelig, og jeg forlanger at Riksrevisjonen gransker denne saken nøye. Her er det så mange råtne egg i kurven.

Abders Dahle (Tromsø, )

#326

Alt for mange ubesvarte spørsmål, og en saksbehandling som vekker mistro til fremgangsmåte.

Jan Magne Øygård (Andenes, )

#328

Da æ har familie som bor på Andenes

Heidi Grøsnes (Ranheim, )

#329

Oppbygging av Evenes og nedleggelse av Andøya er en galskap som innebærer milliardsløsing av offentlige midler.

Ivar Foshaug (Bardu, )

#330

Vanvittig feilbruk av skattebetalernes penger

Heidi Dahlberg (Målselv, )

#334

Fordi det både samfunnsmessige og militærfaglige forhold tilsier at nedleggelsen av Andøya flystasjon er feil!

Jan Arne Johansen (Sørfold , )

#338

Fordi denne avgjørelsen er helt bak mål, både økonomisk og forsvarsmessig. Galskap!!

Arnt-Eiril Rian (Dverberg, )

#346

Denne vanvittige avgjørelsen må reverseres.

Terje Løkke (Casteau, )

#348

Jeg vil bevare Andøya flystasjon

Gunnhild Laupstad (Andenes, )

#351

Det er riv ruskende galt å legge ned den best egna flystasjonen for MPA. For så å bygge opp en ny base på Evenes som mangler areal og i tillegg ligger i et ramsar område...

Frode Granheim (Moen, )

#353

Det er ingen tvil om at valget av Evenes som hovedbase for kampfly og patruljefly var det dårligste av fire tilgjengelige flyplasser i regionen. Lysskye metoder anses å være benyttet i avgjørelsen om valget. Metodene og grunnlagsmaterialet må granskes.

Kjell H Martinsen (Tromsø, )

#354

Stortinget med H, Frp, V & AP har sluttet å lytte på folket og kompetente representanter fra Forsvaret angående LTP me raseringen av baser og oppbygging av en nedlagt mil base uten areal og restriksjoner miljømessig +++
I tilleg alle de beslutninger som er gjort i det siste: DAB, LoranC (E) Helikpotere med flytting fra Bardufoss til Rygge, Nedleggelse av skolen på Kjevik med oppbygging på Værnes, HV, Sjøheimevernet, Salg av Olavsvern, Luftambulansen, Sammenslåing Troms/Finnmark mot 87 % motstand i Finnmark ++++
Alt går på økonomi hvor en skal spare men bruker milliarder av våre skattepenger uten gevinst!!!!

Vi har mistet Demokratiet og gått over til Plutokrati og nærmer of Vanvidd!

Kolbjørn Sivertsen (Kristiansand, )

#356

For å opprettholde et snev av godt forsvar i Norge.

Pål Gunnar Michelsen (Ås, )

#363

Jeg signerer fordi prosessen rundt flytting av MPA fra Andøya til Evenes på ingen måte har gått riktig for seg. Jeg vil ha alle reelle tall og fakta på bordet.

Knut Amundsen (Dverberg, )

#369

Vedtaket åpenbart baserer seg på mange åpenbare regnefeil.

Stein Hansen (Bleik, )

#370

Galskap å legge ned Andøya flystasjon i bytte mot et mye dyrere og dårligere alternativ!

Frode Dahle (Sandefjord, )

#372

Valget med å flytte MPA fra Andøya til Evenes er basert på faktafeil fra A til Å

Ester Alsos (Jevnaker, )

#374

Jeg vil vite hvorfor denne vanvittige/uforståelige flyttingen av Andøya Flystasjon til Evenes skjer!

Erling Larsen (Moen, )

#376

Tommy Aasen

Tommy Aaen (Dal, )

#378

Det er tydelig at det ikke står om å forbedre Norges forsvarsevne, eller økonomi. Folket krever innsikt.

Dag Erik Bottolfsen (BARDUFOSS, )

#394

Det er på sin plass at det blir sett på den utrolig skjødesløse pengebruken som Forsvar Departemanget iverksetter, med enorm merforbruk.
Bruk av skattebetalerenes penger

Roy Kristoffersen (Bod ø, )

#397

Andøya er den eneste store flybasen som er igjen i Nord-Norge. Av alle tabbe-prosjekter forsvaret har gjort må nedleggelsen av Andøya være sen største. Vår forsvar er basert på mottak av allierte styrker, hvor skal vi ta imot de?

Rudolf Vardemann (Vardø, )

#399

Som trafikkflyger virker avgjørelsen operativt helt feil.

Sven Magnus Birkeland Løken (Heggedal, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...