Riksrevisjonen må nå granske prosessen ved valg av flybase på Evenes

Kommentarer

#3012

Stortinget blir åpenbart ført bak lyset i denne prosess. Milliarder i overskridelser når den er ferdifstillt og en meget kritikkverdig talltrikksing

Rune Paulsen (Andenes , )

#3013

Denne prosessen har det luktet vondt av fra den dagen PWC kom med sin «betalte» utredning.

Geir Jensen (Oslo, )

#3014

Andøya flystasjon er beste alternativ

Eva Jensen (Narvik, )

#3015

Jeg mener at det er gjort så mange feil i grunnlaget som førte til avgjørelsen, at det absolutt bør gjøres nye vurderinger!

Lillian Pecori (Svolvær, )

#3017

Galskap å bruke så mye penger på å bygge opp på Evenes noe som vi har på Andøya. Æ

Gøril Enoksen (Dverberg, Andøy, )

#3018

Viktig med transparente og objektive prosesser.

Svenn oluf Kristiansen (Dverberg, )

#3019

Bruk innarbeidet operastiv base med infrastruktur, støtterelement og god plass til allierte fly

Bengt S Pettersen (Osmo, )

#3020

Andøy flystasjon er best egnet

Inger Osenbroch (Dverberg , )

#3025

Flytting av mpa er gjort på feil grunnlag.

Nina Sande (Andenes, )

#3028

https://www.lofotposten.no/debatt/evenes/fly/andoya-evenes-kampfiksing/o/5-29-496808

Per Stensvaag (Trysil, )

#3029

Prosessen virker uriktig

Ola Isaksen (Andenes, )

#3035

Beslutningen om å flytte MPA fra Natos beste, og eksisterende base på Andøya til Evenes, fremstår som så lite fornuftig, økonomisk som militærstrategisk, at det her må ligge andre beveggrunner enn de som kommuniseres fra ansvarlig politisk ledelse. Her må fakta frem i lyset!

William Norwich (Trondheim, )

#3036

Nedlegging av flystasjonen på Andøya er ein fullstendig bom.
Nå må politikarane slutte å skusle bort skattepengane våre på denne måten.

Harald Ove Foss (Svatsum, )

#3043

Jeg signerer fordi dette er en vanvittig sløsing med fellesskapets midler. Sluttregningen for Evenes vil ende mange milliarder over budsjett. Kostnadstallene er fiktive og alt som trenges er på langt nær medtatt. Her må det stadig bes om mer penger. Planleggingen er under pari, om det i det hele tatt kan kalles planlegging og edruelig omgang med kostnader

Oddmund Storaker (8150 Ørnes, )

#3046

Valg av base har ikke gått riktig for seg.
Det er juks og fanteri fra rejeringa sin side.
Og det tåler ikke dagens lys.

Nils Arne Bjørnvoll (Brattvoll Platå Tveit, )

#3050

En politisk prosess mot alle fornuft.

Egil Lyngra (Son, )

#3053

Jeg signerer dette fordi jeg er uenig i utbyggingen av Evenes flystasjon og det kostnadssluket det medfører for storsamfunnet. Andøya flystasjon kan huse både overvåkingsfly og jagerfly uten stor investeringer

Knut Aaness (Sistranda, )

#3058

For jeg mener dette vedtaket e en dårlig ide

Christoffer Kjerngård (Bleik, )

#3060

Dette er sløseri av våre skattepenger. Bruk Andøya slik den er å utvikle heller den. Istedenfor å bruke milliarder på å starte helt på nytt på Evenes. Der det ikke er folk, boplass eller kompetanse.

Hilde-Katrine Hanssen (Sortland, )

#3063

Jeg stoler ikke på forsvarsministerens og regjeringens behandling av denne saken. Uryddig og ikke bygd på erfarne og kompetente mennesker som kan dette .

Knut Kroken (Sortland, )

#3065

Dette er sløseri med offentlige midler.

Christian Blix (Andenes, )

#3067

Jeg mener at det er mange gale/manglende opplysninger i prosessen med å flyplassen, som gjør at avgjørelsen er tatt på feil grunnlag.

Gunn Marit Heide (Blystadlia , )

#3068

Nedleghingen av Andøya og oppbyggingen av Evenes er en varslet skandale både forsvarsmessig, økonomisk, samfunnsmessig og sist men ikke minst menneskelig! Nå må noen som er utstyrt med noe så unikt som både vett og makt bryte i gjennom å få stoppet denne galskapen før det er for seint å snu!

Erling Jacob Larsen (Moen, )

#3070

Skandaløs prosess

Tom Rosenberg (Ingeberg, )

#3071

Jeg vil ha det på Andenes

Elisa-Britt Bekkeheien (Nærbø , )

#3074

Jeg signerer fordi beslutninger fattet i denne sak, strider mot all fornuft, lukter av underhåndsavtaler og utsetter bevisst flymannskaper for større risiko enn nødvendig. I tillegg på fører beslutningene samfunnet unødvendige kostnader,

Harald Olsen (GIVE, )

#3075

Jeg er uenig med nedleggelsen

Berit Jensen (Sortland, )

#3076

Det som er kommet frem i ettertid viser at sake er manipulert, spesielt tall sammenligne Eve, Anx

kurt Inge Nystad (Skarstein, )

#3077

Flyttingen er en absurd handling !!!

Øystein Fredrik Barth-Heyerdahl (Sandnessjøen, )

#3081

Evenes egner seg ikke til og være base for Norsk MPA. Trangt innestengt mellom høye fjell og vann gjør 24/7 aktiviteten meget utfordrende. Hvorfor bruke så mye penger når vi allerede har en MPA base som har alt og mere til.

Kurt Hanssen (Bleik, )

#3083

Har bodd på øya i mange pr, og hvet hva det betyr for plassen!!

Sølvi Andrea Nilsen (Bodø, )

#3085

Jeg er født og oppvokst i på Andenes

Elizabeth Isabella Lyngra (Kirkenes , )

#3086

Vedtaket er i utgangspunktet feil
1. Fordi forsvarsevnen svekkes.
2.Fordi økonomien er ute og kjører.
3.Fordi all eggs in one basket er en gavepakke til en angriper.

Per Reffhaug (Mørsvikbotn, )

#3087

Et vanvittig pengesløseri på en flyplass når det allerede finnes en fullt brukbar for p8 fly

Heidi Dahlberg (Målselv, )

#3090

Å legge ned en stasjon som har fungert prikkfritt siden dag en, er ren idioti.

Elin Johansen (Dverberg, )

#3092

Andøya overlegent best på alle områder

Jostein Eilertsen (Bodø, )

#3095

Politisk hestehandel som ikke styrker Forsvaret kan ikke gå upåaktet hen. Milliarder av kroner benyttes for å få politiske ønsker til å gå i oppfyllelse, uten at Forsvaret styrkes.

Kjell Hans Martinsen (Tromsø, )

#3102

Andøya flystasjon er den beste i landet. Den er bygd for å tåle atomkrig.

Helge Adelstein Eliassen (Heggedal, )

#3106

Hjem plassen min blir rasert og milliarder blir sløst bort unødvendig.
Disse pengene kunne vært brukt til å bygge opp ett sterkt fornuftig forsvar for landet.
Idioti å bygge opp på en ny plass når alt ligger til rette, både for fly og bygninger på Andenes.

Britt Karin Edvardsen (Hansnes, )

#3108

Jeg signerer fordi fordi min oppfatning er at denne saken ikke er forankret i fornuftig forsvarspolitikk og fordi det er tydelig at offentligheten ikke er gitt alle opplysninger som ligger til grunn for den beslutningen som er tatt!

Bodil Norheim (8481 Bleik, )

#3109

Som forsvarsinteressert og dessutan godt kjent med geografien på Andøya og Evenes, har eg følgt denne prosessen frå start. Er blitt meir og meir forundra over argumenta frå regjeringa og Stortingsfleirtalet i saka.

Per Ytrehus (6723 Svelgen, )

#3111

Det er ikke utredet på en skikkelig måte,stortinget er ført bak lyset i denne saken. Kommer til å bli en meget dårlig flystasjon for nordnorge.

Eva Nordgård (Sortland, )

#3117

Andøya Flystasjon er det eneste riktige, bare å skifte porter på hangar G og H så er vi klar til å ta imot P8.

Tothild Holter (Alvdal, )

#3119

Jeg vil ha sannheten frem og hvorfor vi bruker så mye penger på og bygge opp en flyplass til Forsvaret når Norge har en nesten oppdatert Flyplass 10 mil i avstand. Som gjennom 60 år har et godt utdannet personell.

Guri Bendiksen (Bleik, )

#3121

Jeg kan ikke skjønner hvorfor en velfungerende base, med plass i massevis, skal saneres for en flyplass uten mulighet for utvidelse, og ingen plass for store øvelser. Noen har sovet i matte og geografi timen🤷‍♀️

Karina Lillejord (Andøy, )

#3126

Signerer fordi jeg mener dette er gigantsløsing med offentlige midler og rasering av en fullt fungerende base som har vært der siden 1956.

Ole-Jørgen Søberg (Lødingen, )

#3132

Æ e fra Andenes ❤️

Nina Lind (Harstad, )

#3134

Ubegripelig vedtak om forflytting av velfungerende flybase til Evenes. Skandaløs sløsing av offentlige midler.

Tor Erling Andreassen (Tromsø, )

#3138

Æ stoler ikke på at faktaene i denne saken e rett og at d kommer garantert til å bli milliardoverskridelser.

Svein-Tore Elvheim (Andenes , )

#3142

Hele opplegget er basert på løgn og fanteri.

Bjørn Inge Karlsen (Kvalnesberget, )

#3143

Kjenner godt til saka og her i denne saka er det mye som ikke tåler dagens lys...noen må stilles ansvarlig !

Dag Jørgensen (Bleik, )

#3144

Vedtaket om nedleggelse skader Forsvaret og Norges økonomi

Nils Koreolem (Tverlandet , )

#3145

Jeg signerer av mange grunner, men mest fordi det er min plikt å bidra til å avdekke et slik misbruk av fellesskapet midler, og bedrag av en beslutning. Mitt håp er ansvarliggjøring med pedagogisk ettervirkning for fremtidens historiebøker.

per-erik larsen (Andenes, )

#3147

At de som valgt til å forvalte våre ressurser, opptrer arogant og tror de kan bruke uhemmet med våre middler uten noe konsekvens. Å ikke gi Stortinget de konkrete opplysniger for å tro at det er ok å få tilgivelse enn tillatelse. Vi har hatt nok av overskridelser.

Ester Alsos (Jevnaker, )

#3154

Dette er en vanvittig prosess helt uten styring. De store taperne blir det norske luftforsvaret, Nato og ikke minst norske skattebetalere.

Cato Monrad (Lørenskog , )

#3155

Dette ødelegger et helt samfunn og sløsing med penger

Remi Hansen (Vestby , )

#3159

Dette er en katastrofe for landet.

Bjørnar Iversen (Trondheim, )

#3162

Sannheten må frem!

Anders Dahle (Tromsdalen, )

#3164

Dette er helt forferdelig bruk av våre penger. Nå må regjeringa stoppe dette.
Det er våre penger dere sløser men.

Ragne Ryssing (Andøy , )

#3172

Det er helt unødvendig å bruke mye penger på noe som allerede fungerer i beste velgående. I tillegg blir utbyggingen av Evenes mye dyrere enn det som var skissert, og det er ikke greit å gå bak ryggen til velgerne på denne måten.

Anette nybrott (Andenes, )

#3177

Hele prosessen grenser til galskap. Hele MPA miljøet, både innenlands og utenlands mener Andøya er best egnet! Her har det uten tvil gått prestisje hos politikerne, og snarveier er tatt!

Ronny Bonilla-sommer (Tromsdalen, )

#3178

Idiotisk å flytte hovedflystasjon fra Bodø

Bodil Svendsgård (Bodø, )

#3186

Andøya er den beste flybasen i Norge

Steinar Hansen (Leknes, )

#3189

Har sendt inn en 15-siders solid analyse av saken til Riksrevisjonen. På tide at denne alvorligste saken, en øyensynlig femmiliarders løgn fra Forsvarsdepartementet, skal få legge grunnlaget for en slik strategisk avkjøring.

Steinar Almelid (Oslo, )

#3190

Jeg signerer fordi jeg har tidligere jobbet på Andøya flystasjon og mener at beslutningen om å flytte den til Evenes,var tatt av politikerne på Stortinget og på manglende kunnskap og sviktende grunnlag,med andre ord en helt stupide avgjørelse...

Ole Marthin Stensen (Tromsø , )

#3193

Dette medfører rasering av et helt samfunn, med regjeringas viten og vilje

Vidar Grindvoll (Hamar, )

#3195

Det er det eneste rette!

Stephen Johansen (Stavanger, )

#3196

Evenes er ineffektivt, fordyrende og uegnet for MPA.

Kris Mikkelsen (Tromsø, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...