Riksrevisjonen må nå granske prosessen ved valg av flybase på Evenes

Kommentarer

#2203

Jeg vil opprettholde flybasen på Andøya. Dette for å unngå fraflytting og nedleggelse av nærmiljø.

Line Ann Hansen (Sortland , )

#2207

Jeg har selv tjenestegjort på Andøya og menner at den må få bestå

Kjetil Kaland (Oppland, )

#2208

Det er tullete å flytte en vel fungerende base!

Oddvar Høyland (Ræge, )

#2211

Æ e Ainnesværing !!

Venke Øyan Hansen (Sortland, )

#2230

Jeg støtter folket på Andenes og omegn for å kunne beholde denne flyplassen. Viktig for både befolkningen der oppe og tilreisende.

Mona Myrann Solbraa-Bay (Drammen, )

#2233

Her er mange unøyaktigheter / uklarheter i saksfremstillinen!

Kirsten Norvoll (Andenes /Stavanger , )

#2235

Jeg støtter aksjonen bevar Andøya.

Rigmor S. Lundberg (9360 Barsu, )

#2237

Jeg ønsker at Andøya skal få beholde sin flybase! Det er viktig for vårt lokalsamfunn

Anita Seijboldt (Sortland, )

#2239

En skandale og sløseri for forsvaret. Fluttingen er en hestehandel mellom partie og ikke hva som er best for forsvaret

Hugo Wassbakk (Bjerkvik, )

#2247

Det er så til de grader manipulerte tall og tilbakeholdt i denne saken.

Kenneth Pettersen (Dverberg, )

#2255

Ønsker at flstasjon på Andøya skal bestå.

Inger Lise Tobiassen (8475 Straumsjøen, )

#2257

Hele saken stinker etter min mening og trenger en gransking absolutt

Leif-Petter Karlsen (Storsteinnes, )

#2259

Dette vedtaket er uforståelig.

Olav Olsen (Namsos , )

#2270

• Riksrevisjonen bes av undertegnede, om å granske hvorvidt statens egne retningslinjer for store investeringer er fulgt.
• Riksrevisjonen bes av undertegnede, om å granske hvorvidt prosessen har vært slik at den bidrar til å forebygge og avdekke misligheter og feil bruk av felleskapets ressurser.
• Riksrevisjonen bes av undertegnede, granske om prosessen har inngitt den nødvendige tillit blant befolkningen

Lillian Nicolaysen (stokmarknes, )

#2273

Andenes flystasj. ER NATOs best beste flybase.

Ingolf Knutsen (Dønna, )

#2282

Skulle ha ønsket at tallgrunnlagene for begge flyplassene ble gransket. Her tror jeg det er gitt mange feil, og opplysninger som er utelatt.

Kai Buschmann (Instøy, )

#2287

Jeg vil at ting skal frem i lyset. Hvorfor raseres forsvaret i nord? Hva er agendaen bak....

Mona Skaldebø (Andenes, )

#2298

Jeg signerer fordi dette bygger ned Forsvaret av Nord Norge og vil medføre en uansvarlig bruk av offentlige penger.

Jostein Dalseng (Tromsø, )

#2299

Korrupsjon

Vebjørn Løkke (Bodø, )

#2301

Norges Forsvar,demokrati og etterettelighet i denne saken, savnes sterkt. Dette gjør noe med folk over det ganske land. Folk mister troen på politikerene,og jobben de gjør. Dette er skummelt for Norge og NATO forøvrig. Vi blir redde,sinte og enda mere engasjerte i hvordan ting virkelig har foregått. Sannheten må frem. Takk

Tone Oftedal (Andenes, )

#2322

Saka må granskes

Bent-Eirik Enoksen (Sandnes, )

#2327

Jeg ønsker å bevate snflya flystasjon. Det er ikke for sent å ta til vett.

Heidi Aronsen (Mo i rana, )

#2333

Fornuften MÅ vinne !!!

Keld Böll (Lidkøping, )

#2338

Ja

Martin Løvstad (Vikersund , )

#2340

Ikke bygg ned og undervurdér distriktene på feilaktig grunnlag!!!!

Ingeborg Sæternes (Sulitjelma, )

#2344

Alle med litt vett burde skjønne at detta e ei feil beslutning!
Vi bør kræve at de folkevalgte på tinget selv må betale for de enorme overskridelsan som vil komme!

Yngve Jakobsen (Sortland, )

#2351

Prosessen ved valg av flybase på Evenes bør granskes

Jack-René Karlsen (Bodø, )

#2353

Dette bør stanses til hele saken er gjennomgått på nytt. Viser til fjellvettregel nr 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu.

Stian Ellingsen (Gimsøysand, )

#2363

Det er på tide politikerne begynner å høre på velgerne, og ikke overkjøre dem fullstendig! Sunn fornuft hadde kanskje vært på sin plass i denne saken. Utrolig at det skal ødsles ut penger på å bygge nytt, når alt allerede er tilgjengelig på Andøya.

Hanne Cathrin Bjørkmo (Vikeidet, )

#2375

jeg signerer fordi jeg mener det er Unødvendig Sløsing med millioner på flytting , når disse pengene kunne vært med på modernisering og oppgradering av Andøya flystasjon
, og lokal samfunnet

Thor Brochs (Tiller, )

#2378

Her er det noe som ikke tåler dagens lys .Politiske Hesthandler er det nokk av Nå .
Demokrati hva er det ?

Geir johnny Johansen (Bjørnskinn , )

#2379

Det er ren idioti å legge ned Andøya Flystasjon. Den er mye bedre egnet til P-3, P-8 enn hva Evenes noen gang vil bli uansett hvor mye penger som brukes.

Narve Jensen (Mjøndalen, )

#2381

En vanvittig sløsing med offentlige midler, og en totalt vanstyrt prosess.

Olav Jørgenvåg (Blystadlia, )

#2384

Jeg signerer fordi jeg mener at vedtaket er feil.

Bjarne Granli (Tistedal , )

#2385

Faglige råd basert på erfaring og kompetanse!

Erik Lindquister (Målselv , )

#2386

Jeg vil ha fakta vedr. prosessen med nedleggelsen av Andøya Flystasjon fram i offentligheten. Jeg har ikke tillit til at den politiske prosessen har vært til det beste for kongeriket Norges befolkning.

Morten Andreassen (Stavanger, )

#2387

Jeg signerer fordi jeg støtter de punktene som er oppgitt og ikke minst pga hva dette gjør med Andenes som samfunn. Med bla familier som blir tvunget fra hverandre og stillinger som blir stpende pga flytting med familie. Alt har en ringvirkning og påvirkning av personellet som er innvolvert og når flyttingen er basert på det som opplyses i brevet så er det ingen som vinner på at MPAen flyttes!

Stine Schønning Eliassen (Sørreisa, )

#2390

Å bygge opp Evenes når vi allerede har Andøya vil være et vanvittig merforbruk av hardt prioriterte forsvarskroner og gi en dårligere base og forsvarsevne.

Espen Andreas hoff (Trondheim, )

#2392

Andøy - det aller beste alternativet

Sverre Henriksen (9192, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...