Riksrevisjonen må nå granske prosessen ved valg av flybase på Evenes

Kommentarer

#2001

Æ kjæm fra Andenes å har vokst opp med Orion fly sia faren min jobbet ombord

Arnt Ove Lie (Halden, )

#2017

Andøya flystasjon er utrolig viktig for forsvaret av landet. Ved flytting til Evenes får vi et svakere forsvar som ikke kan bistå NATO på samme måte som i dag. Hvorfor skal vi bruke mer penger på Evenes når vi allerede har et bra Andøya? Dessuten er vel våtområdene rundt Evenes fredet?

Stig Nielssen (Ottestad, )

#2019

Jeg signerer fordi jeg er fra nord og støtter i å beholde Andøya flystasjon.
Tenka å på alle som jobber der.

Monica Holm Kornbakk (Sandefjord, )

#2021

Jeg signerer fordi det må revurderes om det faktisk er gunstig å ha flybase på Evenes.

Tori Ness (Bodø, )

#2025

Stortinget må ikke tro at vi ikke følger med. Jeg er rystet over de beslutningene som er blitt tatt.

Linda Fjølstad (Trondheim, )

#2028

Krav om at Riksrevisjonen må granske vedtaket om å legge ned Andøya Flystasjon

Dagfinn Jensen (Tana, )

#2031

Jeg er lei av å se alt forsvar i Nord Norge bli rasert.

Ingar Strand (Å, Andøya, )

#2036

Alle fakta burde komme frem.

Espen Lund (Bleik, )

#2040

Det er for mye som ikke stemmer.

Sverre Isaksen (Råde, )

#2047

For å få alt av fakta på bordet

Rones Anne-Grethe (Bleik, )

#2051

Dette er viktig for meg

Sunniva Omma (Hadsel, )

#2054

Fagmilitære råd overkjøres av politisk spill!

Jørn Larntvet (Asker, )

#2055

Dette er en viktig sak for lokalsamfunnet på Øya. Og jeg kan ikke fatte at det skal være mer lønnsomt og drive fra Evenes med de utfordringene som Evenes har ang. Landskap og utbygging

Jan Sigmund Skjæveland (Hvitingfoss, )

#2060

Unødig ødsling av skattepenger!

Odd Lysvoll (Tysfjord, )

#2064

Man legger ikke ned norges beste flystasjon, Andøya, som har alt som skal til både for Nato og nasonale interesser for så å bygge opp en ny stasjon på Evenes til en prislapp på over 20 milliarder. Det er sløsing med skattebetalernes penger. Hør på fagfolkene på Andøya og andre slik som BAF. Nedbygginga av stasjoner i nord må stoppes. Regjeringas løgn og propaganda og manipulering av tall må gjennomgås. Snakk med Tone Salamonsen om dette.

Tor Åge Vedal (Sandefjord, )

#2067

Jeg vil bevare Andøya og det fantastiske nærmiljøet

Marte Bråten (Råholt, )

#2069

Jeg er enig med oppropet !!

Kerstin Barosen (Melbu, )

#2073

Fordi att jeg er fød på Andøya. Min familije bor dær.

May Landberg (Andenes, )

#2074

Andøy flystasjon må bestå, noe annet ville være en skam.

Vibeke Elvan (Andenes, )

#2075

Jeg vil at riksrevifjonen skal granske vedtaket om å flytte overvakingsfly fra Andøy til Evenes. De som har greie på det sier at Evenes ikke har kapasitet til å takle dette.

Helfrid Nikolaisen (Ankenes, )

#2083

Dette er en viktig sak for hele Norge!

Marius Øygård (Tromsø , )

#2086

Dette er en viktig sak for lokalsamfunnet, Forsvaret, demokratiet og ikke minst Norge.

Astrid Åbergsjord (Åbergsjord, )

#2093

Det er galskap å samle sivil lufttrafikk og militær lufttrafikk på en så liten flyplass som Evenes, med store begrensninger når det gjelder utvidelse og landingsforhold.

Inge Halvorsen (Vigrestad, )

#2102

Fordi?? De sier seg jo selv...

Tommy Skagen (Vesterålen , )

#2109

Andøya er best egnet både nå og i framtiden !

Sture Jakobsen (KOLSÅS, )

#2126

Beslutningen er tatt på feil grunnlag både av samfunnsmessige og økonomiske grunner.

Hans Petter Bjørvik (Drøbak , )

#2128

Alle fakta må på bordet før en slik beslutning kan tas. Dette er noe som berører forsvarsevnen her i nord og pengesløseri

Elisabeth JOhansen (Andenes, )

#2139

Jeg signerer fordi jeg føler at det er feil bruk av våre skattepenger! Det er bare utrolig at på tross av alle opplysninger som er kommet frem, uttalelser fra folk i Forsvaret mm, så lukkes øyne og ører. Jeg har den største respekt for folk (politikere inkludert) som tør å innrømme at het må visning, vi e på feil kurs. Ingen må tro at dette er glemt til neste valg!!! Det er ennå mulig å bruke sunnfornuft ogsnu...

Øystein Mathisen (Mo i Rana, )

#2143

Jeg signerer fordi beslutninger er tatt på feil grunnlag.

Tone Kvalnes (Lakselv, )

#2144

Jeg betviler riktigheten i saksunderlaget som ble lagt tul grunn da vedtaket ble tatt om å samlokalisere på Evens.

Arne Fjerdrumsmoen (Trondheim, )

#2153

Jeg signerer fordi denne flytteprosessen er hinsides enhver fornuft, ikke minst kostnadsmessig, hvor det meste er kostnadsmessig underestimert for Evenes og overdimensjonert for å beholde Andenes. Alt av kostnader for Evenes er heller ikke medtatt. Manipulering med tall og fakta.

Oddmund Storaker (Ørnes, )

#2160

Tidligere omorganiseringer er blitt underfinansiert, og beslutninger er blitt tatt på feil grunnlag. Vi må nå evne å ta vare på det vi har, og bygge videre på det.

Ståle Hansen (Vinstra, )

#2164

Jeg har ikke tillit til beslutningstakerne

Berit Pettersen (Sortland, )

#2168

Jeg signerer fordi jeg nekter å være med å betale for å rasere et lokalsamfunn for å flytte en suverent overlegen flystasjon til et uegnet myr-hull som i tillegg vil være i veien for videre sivil utvikling på Evenes.

Robin Karlsen (Myre, )

#2170

Jeg mener dette er mot all fornuft. Og jeg ser ikke fra et militært ståsted hvordan Evenes kan fylle de samme operative behovene til MPA, mottak av alliertstøtte. Samdrift mellom sivil- og militærluftfart. Detter blir med på bidra at enda større del av Forsvarets bevildninger går til EBA og ikke til operativ kapasitet! På tide av politikere våkner og tar ansvaret som er gitt dere, og ikke la det bli nok en katastrofebeslutning som dere gjorde under nedleggelsen av Olavsvern i Tromsø!

Ove Solli (Øverbygd, )

#2172

Jeg tror ikke at en nedleggelse av Andøya Flystasjon er det beste for landet.

Terje Steinsvik (Holmestrand , )

#2173

Dette må gjøres for rettferdigheten

Mariann Lanesskog (Sortland, )

#2178

Jeg mener at flytting av andøya flystasjon er feil avgjørelse og synes det skal utføres en ny og ikkeminst nøytral vurdering av saken

Geir Harald Sandvær (Namsos, )

#2179

Lær av tidligere feil. Nedleggelsen og salget av Olavsvern i Tromsø var en skandale. En nedleggelse av Andøya flystasjon vil være en ny skandale. Riksrevisjonen både må og bør granske dette, da det her med stor sannsynlighet har vært et urent spill...

Ragnar Dahl (Tromsø, )

#2182

Fordi jeg mener nedleggelse av Andøya flystasjon er et alvorlig feilgrep. Jeg tviler også på om dette har vært en ryddig og gjennomsiktig prosess.

Jan Arve Strand (Levanger, )

#2183

Jeg er fra Andøy

Simen Lundemo (Hognfjord, )

#2186

Jeg stoler ikke på tallene som blir lagt fram. Dessuten så er Andøya beste plassering for MPA. Galskap om
Evenes får MPA.

Edgar Vestgård (Stokmarknes, )

#2191

Det er uakseptabelt at vår forsvarsevne skal svekkes som følge av en helt uansvarlig og uakseptabel politisk prosess.

Jørgen Ellingsen (Sortland, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...