Folkeoppropet for bærekraft i oppdrettsnæringen

Kommentarer

#402

Vi har en næring ute av kontroll!

(Bardu, 2018-09-11)

#413

De forsøpler alle våre fjorder med gift og søppel

(Tønsberg, 2018-09-11)

#420

Havet er ikke en avfallsplass!

(Nesttun, 2018-09-11)

#430

Jeg støtter dette oppropet!

(Alta, 2018-09-11)

#433

Tusenårgamle fiskeplasser på hjemstedet mitt er ødelagt av fiskeoppdrettsanlegg

(Ramsøy, 2018-09-11)

#437

Fjordene er offentlige og skal ikke ødelegges

(Oslo, 2018-09-11)

#438

Jeg har fått nok av at næringsinteresser raserer naturen vår. På tide at våre folkevalgte får opp øynene for at våre etterkommere skal få oppleve en levende natur på land og i vann. Nok er nok, på tide å våkne!!!!

(Hamar, 2018-09-11)

#439

Oppdrettsnæringen er en forurenser av de helt store her i landet.

(Otta, 2018-09-11)

#442

Oppdrettsnæringen må begynne å ta ansvar for den forsøplingen deres pengeinnbringende aktivitet avstedkommer.
Havet er vårt!

(Tromsø, 2018-09-11)

#444

Fordi oppdrettsnæringa er ei næring som gir fan miljøet med politikernes velsignelse. Ei roten næring

(Fiksdal, 2018-09-11)

#450

Jeg mener alle fiskeoppdrett må ta seg av avfallet sitt. Ikke slippe medisiner lusemiddel etc i sjøen, der "vanlig" fisk oppholder seg.

(Tromsø, 2018-09-11)

#452

Nok er nok!

(Sem, 2018-09-11)

#463

Fjordene og alt liv i havet ødelegges pga griske politikere som er så dypt nede i bukselommen på oppdretterne, at de ikke bryr seg om miljøet vårt. På tide å få svineriet på land med rensesystem en gang for alle,

(Bergen , 2018-09-11)

#474

Jeg er i mot å ha dette sjøen. Få det på land.

(Marnardal, 2018-09-11)

#477

Jeg signerer fordi at all næring må være berekraftig. Det å ofre reker, krabbe, skjell, og muslinger for laks med transmak, er en veldig merkelig tanke. Dør reker, krabbe osv, vil føre til fiskedød, i hvilket omfang er ikke for meg å si. Tenk før handling!!

(Flatåsen, 2018-09-11)

#484

Jeg ønsker et bærekraftig og levende kystmiljø.

(Oslo, 2018-09-11)

#488

Fordi det er en skam det denne næringen holder på med! Jeg skjønner at det er mye penger i omløp, men er det greit å forurense havet på denne måten ? Har de rett til å ødelegge økosystemet for alt som lever rundt/under ett oppdrettsanlegg ?
Forbanna svineri

(Harstad, 2018-09-11)

#490

Fordi dette er uakseptabelt

(Stavanger, 2018-09-11)

#492

Merder burde vært noe som skulle vært på land med alt det positive det medfører!

(Oslo, 2018-09-11)

#496

Galskapen må stoppes for fremtidige generasjoner.

(Oslo, 2018-09-11)

#497

Jeg signerer fordi jeg er lei av at naturen alltid skal gå på bekostning av naturen og den ressurser. Det at enkelte tjener milliarder på å ødelegge naturen og røve den fra dens mangfold vil ikke jeg være med på. Det er flaut. Den norske kystlinjen er alle sin, men blir ødelagt av noen få store aktører fordi de ikke har noen restriksjoner...

(Namsskogan , 2018-09-11)

#504

Få det på land!

(Eidsvoll , 2018-09-11)

#507

Dette er Norges største miljøkatastrofe

(Elverum , 2018-09-11)

#514

Oppdrettsnæringen er ikke bærekraftig som den drives.
De forurenser og påvirker miljøet med miljøgifter og dreper reker og andre krepsdyr med sine avlusinger.

(Vuku, 2018-09-11)

#524

Berg villaksen

(Opphaug , 2018-09-11)

#529

Jeg er opptatt av vill fisk og naturlig fisk. Denne oppdrettsfisken er ikke godt en gang, og den er heller ikke bra for naturen

(Hommelvik, 2018-09-11)

#531

Våre barn fortjener å arve et rent hav med frisk fisk og friske skalldyr.

(Tromsø , 2018-09-11)

#535

For å stoppe forurensninga som oppdrettsanlegg i dag påfører havet! Vi har alle et ansvar for å ta vare på natur ressursene våre slik at vi kan gi det videre til neste generasjoner uten fare for liv og helse! Vi kan ikke lenger tillate at oppdrett får ødelegge en så viktig naturressurs som havet vårt!

(Tomasjord , 2018-09-11)

#548

Det tenkes bare profitt. Hva oppdrett fører til med forsøpling av havet, bryr ikke kapitalistene seg om.

(Bodø , 2018-09-11)

#550

Jeg signerer fordi næringa er tidenes verste forurensing ever!

(Sarpsborg , 2018-09-11)

#555

Dette er en næring som får alle fortrinn på grunn av økonomisk vining. Man setter den, som olja, øverst å ofrer naturen og miljøet i havet til fordel for dette. Ufin næring. Med landbaserte løsninger vil man kunne unngå mye av dette, men da tjener man mindre. Så da tar vi heller å ofrer miljøet. Det er penga som rår, helt til topps!

(Vikersund, 2018-09-11)

#562

Uetisk og miljøfiendtlig industri

(Oslo, 2018-09-11)

#563

Det sier seg selv, vi kan ikke slippe gift og giftige mengder avføring og spillfor i havet, i vårt livs grunnlag, i denne viktige matkilden vår. Lukkede anlegg må bli påbudt ved lov!!!

(Trondheim, 2018-09-11)

#565

Stopp kjemisk forurensning av havet!

(Oslo, 2018-09-11)

#566

Fordi vi må slutte å forurense naturen rundt oss, og stor skala fiskeoppdrett gjør pt det - i stor skala

(Drammen , 2018-09-11)

#576

Det er helt ubegripelig at en næring får lov å forbruke og ødelegge fellesskapets ressurser på denne måten.

(Billingstad, 2018-09-11)

#577

Jeg vil at vi skal overlevere ett friskt hav til våre barn.

(Øresvik , 2018-09-11)

#580

Den Norske kystlinjen tilhører folket, ikke enkeltindivider. Fjordene blir ødelagt sammen med villfisk bestandene. Nå er det på tide og gjøre som Island. Skal vi ha lakseoppdrett skal dette gjøres på land. Da kan ikke giftstoffer og oppdrettslaks ødelegge for den fantastiske floraen våre hav en gang hadde sjøørret og villaks er en døende art her til lands. Dette har oppdrettnæringen penger til. Vi krever tiltak nå!!!

(Jessheim, 2018-09-11)

#581

For å sikrer fremtidige generasjoners tilgang til et intakt marint økosystem .

(Oslo, 2018-09-11)

#584

Det er helt nødvendig å få oppdrettsanlegg i lukkede systemer for å bevare kysten vår.

(Tistedal , 2018-09-11)

#586

Oppdrettsindustrien slik den drives i dag ødelegger miljøet i større grad enn noen annen næring i Norge.
Utrydder arter og forurenser.

(2414 Elverum, 2018-09-11)