La familiene få tilbake bestemmelsesretten til foreldrepermisjonsfordeling.

Kommentarer

#1412

De første månedene med baby kan være svært slitsomme, når ikke alt er A4. Den belastningen er det da hovedsakelig mor som får. Selvsagt må familier ha mulighet til å vurdere så viktige spørsmål som permisjon selv.

Hilde Holtsmark (Oslo, 2018-02-25)

#1415

Denne såkalte likestillingen handler kun om behov for økonomisk vekst. Intensjonen er forståelig, men i realiteten vil den gi kvinner dårligere kår i arbeidsliv, pensjons- og rettighetsmesdig fordi vi tvinges ut i ulønnet permisjon. Barnets beste er det aller viktigste. Dette er ikke til barnets beste!! Ei heller for kvinnen!!

Ingunn Vold Johnsen (Oslo , 2018-02-25)

#1417

La folk bestemme selv hva som passer best!

May-Linn Larsen (Lillestrøm, 2018-02-25)

#1423

Familien må selv bestemme hva som passer for dem OG det er kun mor som kan amme!

Charlotte Skogen (Fredrikstad, 2018-02-25)

#1427

Dette må foreldre få lov til å avgjøre selv!

Margareth Rasmussen (Birkeland, 2018-02-25)

#1434

Er det ingen i regjeringen som har født et barn? Vet de ikke hvilken påkjenning dette kan være for en mor? Det klippes, syes, suges og klemmes. Så skal det ammes, skiftes, ammes, bysses og koses. Helst ikke soves så mye.. Har de aldri hørt at barseltiden kan være en veldig følelsesmessig tung periode? Noen har det værre enn andre, og trenger mer tid på å komme seg.
Kroppen trenger hvile. Kroppen trenger nærheten til babyen, for å produsere nok melk. Mammahjernen er ikke helt fungerende i denne tiden, og den skal ikke trenge å være det.
Babyen trenger selvfølgelig pappaen sin også, men på en annen måte denne tiden. Hadde far kunne blitt sammenlignet med mor her, så hadde de også skulle kunne bære frem barnet og ammet det. Men det er faktisk ikke slik vi er laget!
Noen mødre er kanskje "tøffere" en andre, og vil tilbake i arbeid litt tidligere enn andre. Men dette må da for i h******* være noe familiene selv kan finne ut av?!?
Min samboer fikk ikke engang spørsmål om han kunne tenkt seg en del av fellesperioden. Han har to barn fra før, og har hatt permisjon flere ganger.
Vi har en unge sammen, og det blir ikke fler. Dermed bestemte jeg, at denne permisjonen var 100%min(foruten de 10 ukene han må ha selvsagt).
Dette vet jeg at han syns er greit. Og når vi har valgt å få et barn sammen, klarer vi faktisk å komme til enighet om hva som vil passe best for oss, UTEN at regjeringen skal bestemme over oss som om vi er barnehagebarn..

Connie Kårvatn (Oppdal, 2018-02-25)

#1439

Denne nye evt bestemmelsen kan generere større økonomisk gap mellom menn og kvinner (for kvinner som søker ulønnet permisjon) og bli en direkte konsekvens for altfor tidlig ammeslutt, samt svekket restitusjon etter svangerskap og fødsel.

Kristine Jæger (Nesodden, 2018-02-25)

#1445

Jeg er sikkert på at hver enkelt familie klarer å finne den beste løsningen for dem. Det blir helt feil at regjeringen skal bestemme hva som er best for den enkelte.

Stine Haa (Oslo, 2018-02-25)

#1451

Er helt i mot at en stat skal gå inn i familier og bestemme hverdagen. Dem små har det best hvis mor og far har det bra.

Linn Dirdal (Jørpeland, 2018-02-25)

#1454

Dette burde være familiens eget valg i forhold til hva som er best for de.

Charlotte Eriksen (Fredrikstad, 2018-02-25)

#1455

Jeg mener det bør være opp til hver enkelt familie hva som er best. Om mor ammer er det ofte greit at hun er hjemme lengre enn far/ medmor

Pernille Skaar (Nesodden, 2018-02-25)

#1475

Det finnes ingen logikk i å ta et spedbarn bort fra en ammende mor. Det første året i et barns liv er mor viktigst. Likestilling handler ikke om å frata et barn det tryggeste i verden men om lik lønn for likt arbeid.

Britt elisaberh Fossdal (Tvedestrand, 2018-02-26)

#1479

Det er ikke riktig at staten skal bestemme hvordan familiene velger å fordele oppgavene i hjemmet!

Cathrin Janøy (Krokstadelva, 2018-02-26)

#1481

Dette er ikke barnets beste!!!

Margunn Ygre (Kongsberg, 2018-02-26)

#1489

Fordi dette er viktig!!

Lise-Mari Tindslett (Sørvågen, 2018-02-26)

#1490

Jeg signerer fordi i denne saken KAN ikke mor of far være likestilte. Vi stiller ikke likt etter en fødsel. Mor og barn har vært i ett i en symbiose i 9mnd og trenger å fortsette å være det en lang stund etter fødsel også. Og amming... det er store helsegevinster for barn og mor når det kommer til amming og morsmelk.noe som igjen vil gagne samfunnet på sikt. Men Ammingen kommer til å dø ut om den nye ordningen trer i kraft. Mor og far er likeverdige, altså like mye verdt. Men kan aldri bli likestilte i denne saken.
Her mener jeg likestillingssaker går for langt...

Camilla Johannessen (Nesodden, 2018-02-26)

#1502

Jeg ønsker å bestemme dette selv.

Emilie Jørgenvaag (Vestby, 2018-02-26)

#1503

Familien må få bestemme selv! Mor føder og kan trenge lengre tid på å komme tilbake i jobb. Hjernen trenger tid for å komme ut av hormonboblen og amming er viktig!

Karianne Johansen (Tromsø, 2018-02-26)

#1506

Jeg signerer for det er klart feil retning å ta fra mor permisjonrettigheter og i mange tilfeller redusere familiens frihet.

Arne Åkerlund (Klepp st., 2018-02-26)

#1507

Jeg signerer fordi det er ulogisk å utligne rolene fra får og mor... babyen trenger mye mer sin mor i sin første leveår en sin far. Dette er bare tull...

Malvina Fernandez (Nesoddtangen, 2018-02-26)

#1515

Mor og far bør få bestemme hvem som skal ha permisjon når og hvor lenge helt selv.

Tina Wangsbro (Tromsø, 2018-02-27)

#1519

Har selv termin 16.07.2018 med mitt barn nummer to og vet hvilken påkjenning fødsel og nattevåk med amming er for mor. Flere mødre bruker flere måneder på å venne seg til den nye situasjonen og da er allerede store deler av permisjonen gått dersom man fratar mor 5 uker permisjon. I vårt tilfelle er far også vår hovedinntektskilde da han har høyere lønn som gjør at vi taper store deler med inntekt i disse 15 ukene

Karoline Karde Forfang (Tromsø, 2018-02-27)

#1523

Foreldre må få velge det som passer dem

Eirik Erdal (Narvik, 2018-02-27)

#1525

... man skal ikke endre det som fungerer!

Grethe Boberg (Tromsø, 2018-02-27)

#1527

Jeg er helt enig i at dette bør være helt opp til hver enkelt familie å fordele.

Tina Andrea Tronds (Sætre, 2018-02-27)

#1531

Familiene skal kunne velge selv, og for at det skal være mulig å amme så mye og lenge man vil/kan.

Vanja Skipenes (Tromsø, 2018-02-27)

#1532

Vi vil bestemme hva som passer best for vår familie

Tone Ingebrigtsen (Svarthammervegen 1, 2018-02-27)

#1538

Jeg syns ikke påtvungen fordeling av foreldrepermisjon er likestilling. Likestilling er at familiene kan velge det som passer dem selv best, og at det blir akseptert i alle instanser.

Anne-Margrethe Storaker (Lyngdal, 2018-02-27)

#1545

For å bevare demokratiet

Vibeke Strøm-Fosse (Andenes, 2018-02-28)

#1549

Imot

Renate Norum (Glomfjord, 2018-02-28)

#1554

At noen skal tre en slik bestemmelse over hodet på alle familier i Norge er uhørt. Dette er en tema som absolutt er opp til hver enkelt familie, hva som passer best for hver enkelt familie og husstand.
Det er SÅ mye forskning på hvor mye det første leveåret til et barn er, og hvor viktig det er med amming og tilknytning mellom mor og barn det første leve året. Likestilling er vel og bra, men det ER forskjell på kvinner og menn. Menn kan IKKE bære frem et barn og men kan IKKE amme. Sånn er det bare. Å ta fra barn muligheten å amme så lenge mor og barn ønsker er uhørt. At barn skal sendes i barnehage fra 5 mnd alder hører ikke hjemme noe sted. For det vil skje for de som har fedre sol ikke ønsker eller har mulighet å ta sin del. Og da skal ikke Mor kunne ta det!? At dette i det hele tatt er oppe til diskusjon er uvirkelig! Jeg er GLAD jeg mest sannsynlig ikke vil oppleve dette da jeg allerede har fått mine barn. Men dette er grunn nok i seg selv til at jeg IKKE hadde utsatt et barn for å bli født om dette går igjennom.
Forkastelig å ta fra familier denne bestemmelser retten.

Tinna Sævarsdottir (Ås, 2018-03-01)

#1564

Jeg signerer fordi jeg har planer om å amme lengst mulig. Jeg jobber som flyvertinne og har ikke mulighet til "amme pause" eller sitte et sted å pumpe mens jeg er på jobb. Med dette nye tullet må jeg slutte å amme flere uker før. Hver familie må da virkelig kunne bestemme hva som er best for dem!!

Zana Gusic (Bergen , 2018-03-01)

#1567

Jeg signerer fordi jeg mener foreldre skal få velge selv når det kommer til permisjon, og er ganske enig i de punkter som blir sagt.

Victoria Baxter (Bergen , 2018-03-01)

#1568

Min samboer og jeg ønsker å bestemme over vår egen fordeling av permisjon.

Annette Pedersen (Bergen, 2018-03-01)

#1570

Jeg ønsker å beholde dagens foreldre permisjons fordeling slik den er. La heller hver enkelt familie bestemme hva som passer dem best.

Alejandra Cortes (Bergen, 2018-03-01)

#1589

Jeg signerer fordi jeg mener det må være opp til hver enkelt familie å kunne bestemme dette selv. Alle familier har sin situasjon å ta hensyn til, både praktisk og økonomisk.

Irene Selmer Bakken (Rygge, 2018-03-02)

#1592

Det burde uten tvil være opp til hver enkelt familie å bestemme selv. Jeg jobber offshore, så når min permisjon er over, må jeg tilbake i en jobb som er langt hjemme fra. Jeg kan ikke velge en fleksibel arbeidsdag eller dra hjem på "ammepause". Vi velger 80% permisjon og 100% lønn nettopp pga økonomiske utfordringer. Hvis Helleland får det som hun vil, vil jeg miste enda flere permisjonsuker! At far skal ha like rettigheter, hadde kun vært rettferdig i en verden der far kan gi samme omsorg som mor. Hadde ikke vært noe problem å gi fra meg enda mer av permisjonen min til far, hadde bare han kunnet ammet babyen!

Erle Balstad (Røros, 2018-03-02)

#1594

Jeg signerer fordi jeg synes dette skal være valgfritt ooo til hver familie samt synes det er dumt å la likestillingen gå utover barnets behov mtp amming!

Ina Linnéa Reimer Haukaas (Storås, 2018-03-02)

#1597

Dette er jeg ikke enig i! La familien velge!

Elin Sterner (Jar, 2018-03-02)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...