La familiene få tilbake bestemmelsesretten til foreldrepermisjonsfordeling.

Kommentarer

#1211

Da skal være sjølbestemt! Nå er det på tide at politikerene gir mer støtte til gravide og slutter å kutte ned goder!

Håkon Haugen (Fonnes , 2018-02-23)

#1215

Familien bør få beholde bestemmelsesretten t permisjonsfordeling

Helene Kofoed (Tromsø, 2018-02-23)

#1216

Jeg synes familier selv bør få bestemme hva som fungerer best for dem. Dessuten er ammepause ikke mulig i visse yrker og dette kan dermed føre til ulønnet permisjon eller tidlig ammestopp hvis fødende mødre blir tvunget ut av permisjon. Og det er ikke a se bort ifra at det faktisk er kvinner som føder og dermed at biologisk mor kan trenge tid på å komme seg etter svangerskap og fødsel.

Line Langsæter (Tromsø, 2018-02-23)

#1217

Burde stå fritt til å velge sjølv.

Birgitte Bjaanes (Førde, 2018-02-23)

#1218

Jeg signerer fordi jeg er for amming av barna våre så lenge som mulig, og med en slike fordeling av permisjonstiden mister man denne muligheten.

Linn Eva Høgli (Porsgrunn , 2018-02-23)

#1226

Jeg signerer fordi jeg ønsker trygghet og stabilitet i min familie, fordi jeg vil at min familie skal velge dette selv. Med dagens ordning har alle mulighet til å velge hvordan de ønsker å fordele permisjonen. La oss som kjenner vår egen familiesituasjon, velge hva som er gunstig for oss!

Tonje Isabel Søvik (4580 Lyngdal, 2018-02-24)

#1227

Det får da være grenser for hvor mye detaljstyring vi skal godta i «likestillingens» navn. Det er anbefalt å amme opp til ett år. Det er vi mødre som går gravide i ni måneder, føder og må komme seg til hektene igjen både fysisk og mentalt. Det bør være en selvfølge at vi selv, sammen med vår partner, kan bestemme når det føles riktig å gå tilbake i jobb.

Elisabeth Støve (Hvam, 2018-02-24)

#1230

Hvorfor kan man ikke bestemme dette innen den enkelte familien slik at permisjonen blir best mulig for den enkelte?

Mikaela Nordh (Oppegård, 2018-02-24)

#1238

Fordi jeg ønsker at familiene selv skal kunne velge den permisjons-løsningen som passer for hver familie, fordi alle familier er forskjellige og har forskjellige behov for å dele permisjonen...

Caroline Heidenreich-Riis (Tønsberg, 2018-02-24)

#1240

Ikke en eneste politiker kjenner mine barn og min familie. Jeg gjør! Min mann gjør! Vi ser barna våre, kjenner deres særegenheter og behov og vet bedre enn noen andre hva de trenger, når de trenger det og hvordan de trenger det. Rent biologisk sett er 15 uker til mor latterlig, kroppen har vært gjennom helvete og forandringer man ikke skulle tro var mulige, og mors hjerne fungerer annerledes i mer enn 2 år (!!) etter svangerskap og fødsel. Politikerne har visst misforstått og tror denne forandringen kommer til sin rett i en jobbsituasjon..? Tragisk.

Helene Knutsen (Kristiansand, 2018-02-24)

#1243

Foreldre er fullt istand til å bestemme selv hva som passer best for seg ifht antall uker.

Lilly Bettina Baar-Dahl (Sandefjord , 2018-02-24)

#1245

Dette forslager fremmer ikke likestilling på noen måte. Likestilling er for meg likt utgangspunkt i sammfunnet, like rettigheter, lik lønn for likt arbeid. At man er like mye verdt om man er mann eller kvinne. Vi kan ikke påtvinge likestilling hvor det er biologisk nødvendig å være mann eller kvinne. Når anbefalingene for full amming er minimum 6 måneder og amming generelt er 12 måneder er det biologisk sett umulig å bare gi mor 15 uker! For ikke å snakke om muligheten til fysisk og psykisk hente seg inn etter et svangerskap og en fødsel. Å gi hver mann og kvinne frihet til å velge hva som passer deres helse og familiesituasjon, DET er likestilling det!

Lene Midthassel (Vanse, 2018-02-24)

#1249

Jeg signerer fordi jeg er helt enig i at en ammende mor bør ha rett på mer permisjon enn far. Hvorfor forandre på noe som fungerer greit som det er?!

Meretr Ytterdahl (Vanse, 2018-02-24)

#1252

Jeg er for at hver familie selv skal få velge hvordan de ønsker å fordele permisjonstiden!

Sanna Støvne (Oslo, 2018-02-24)

#1254

Familie situasjoner er forskjellige. Og forskjellige løsninger passer for forskjellige familier.

June Karlsen (Trondheim , 2018-02-24)

#1255

Viktig at hver familie får bestemme selv! Fungerer ikke for alle!

Monica Bø (Nittedal, 2018-02-24)

#1256

Jeg signerer, fordi jeg er for valgfrihet og at familier skal kunne velge hva som passer for dem! Hos oss hadde denne ordningen tvunget mor ut i enda mer ulønnet permisjon, pga amming! Noe jeg ser på som viktig for mine barn.. Valgfrihet er likestilling, ikke tvang! Vi alle har forskjellige behov og muligheter, tvang vil derfor svekke flere familier..

Veronika Ulvoy (Lørenskog, 2018-02-24)

#1259

Fordi jeg vil at det skal være sånn som det har vært!

Melissa Svendsen (Grimstad, 2018-02-24)

#1261

Helt enig. Dette er omvendt likestilling, som ikke kommer noen tilbgo

Aina Kveberg (FOLLDAL, 2018-02-24)

#1272

La fordelingen være valgfri!

Trine Eidsberget (Mandal, 2018-02-24)

#1298

Jeg signerer fordi; familien selv må få bestemme hva som passer dem best! Basert på amming, og ikke minst barnets behov, og ikke hvor kjapt mor skal tilbake i jobb!!

Wenche Ebersten Tønnessen (Farsund, 2018-02-24)

#1313

Må ha troa på og respektere at den enkelte familie vet hva som er best og nødvendig for deres livssituasjon.

Ann Kristin Olsen (Fredrikstad, 2018-02-24)

#1324

Jef synes foreldre bør legge opp dette selv. Med hensyn til jobb barnehage plass osv

Kim rune Thaule (Arendal, 2018-02-24)

#1331

Det er ikke opp til staten og bestemme hvordan permisjonen skal deles! Mor har båret et barn i 9 mnd, er anbefalt å full amme i 6 mnd. Dette er ikke likestilling. Vi er født forskjellige av en grunn, ikke for å være like!!!

Maria Salamonsen (Lyngdal, 2018-02-24)

#1335

Jeg signerer fordi jeg vil bestemme selv når mitt barn skal i bhg. Og når jeg er klar for å ut igjen i jobb. La permisjonen være som den er.

Ingrid Elise Borgi Vatland (Lyngdal, 2018-02-24)

#1336

Vi selv vet best hva som vil fungere for vår familie. Jeg tenker også å amme så lenge som mulig, noe som vil bli veldig vanskelig med en slik ordning. Far arbeider som daglig leder og har overhodet ikke mulighet for å ta 15 uker permisjon, noe som vil føre til at jeg må være hjemme uten barselspenger. Jeg synes dette forslaget er helt horribelt! Det er faktisk mor som bærer fram barnet, føder og ammer... Likestilling blir det ikke før politikerne kommer opp med en plan slik at mennene kan ta seg av graviditet, fødsel og amming. Nei jobb heller for likeverd, og stol på at de fleste familier klarer å finne en ordning på permisjonen som gavner både foreldre og barn!

Arnfrid Flaat Simonsen (Bryne , 2018-02-24)

#1349

Far er student med deltidsjobb, mor forsørger hele familien. Vi vil miste 1/3 av permisjonstiden fordi regelverket ikke tar høyde for at alle familier er forskjellige!

Ingvild Storm (Lindesnes, 2018-02-24)

#1350

Jeg stemmer for valgfrihet!

Kristian Masvie (KVALØYA, 2018-02-24)

#1351

Jeg signerer fordi kvinner og menn er forskjellige. Barn er forskjellige. Familief er forskjellige. Interesser og evner er forskjellige. Best for barnet å ha en forelder hos seg som er interisert og liker det- og som har mulighet til å gi morsmelk hvis barnet fortsatt vil ammes. Vi må respektere biologiske forskjeller mellom kjønnene!!

Steinunn Egeland (Oppdgård, 2018-02-24)

#1352

Jeg vil beholde ordningen slik den er, VALGFRI! Enkelte ting kan faktisk ikke likestilles.

Michelle Holvik (hovdebygda, 2018-02-24)

#1353

Dette er galskap! Og vi fortjener retten til å velge hva som er best for oss og vår familie!

Carina Asphaug Søviknes Knutsen (EGERSUND, 2018-02-24)

#1356

La hver enkelt familie planlegge og styre dette selv.

Anne Marie Jacobsen (Oslo, 2018-02-24)

#1357

Totalt uenig med forslaget

Helene Engedal (Drammen , 2018-02-24)

#1360

Jeg mener at en slik ordning er helt feil, og vil gjøre barseltiden til en meget utfordrende tid for mange.
Hver enkelt familie bør selv få lov til å avgjøre hva som best fungerer for dem. Det er også mor som utfører den tyngste jobben ved å få barn. Kroppen trenger tid til restitusjon, i tillegg til at mange velger å amme barnet så lenge som mulig. Jeg frykter og at mange barn havner veldig tidlig i barnehage da mange fedre ikke har mulighet for å ta lang permisjon ifra jobb. Ikke alle har god nok økonomi til å velge at mor kan være hjemme uten inntekt.

Jomar Simonsen (Bryne, 2018-02-24)

#1361

Jeg skal ha barn i august og vil bestemme fordeling med far selv. Ikke tving meg tilbake på jobb mens jeg ammer og er oppe på nettene!

Randi Edgar (Bærum, 2018-02-24)

#1362

Det er ikke likestilling når realiteten ender med at mor må ta flere måneder ulønnet permisjon enn hun gjør i dag og enn far gjør. På tide føde-
og ammekvinner får mer respekt og rom fir ren jobben som gjøres! Å kneble kvinner og rive de fra barnet slik fører bare til hat mot staten.ikke bra!

Karianne Alve (OSLO, 2018-02-24)

#1366

Alle familier har forskjellige behov og ønsker og det burde være opp til hver enkelt hvordan de vil løse en permisjonstid. La familier selv bestemme!!

Ann beate Tangeraas (Vanse, 2018-02-24)

#1367

Jeg signerer fordi jeg er enig i dette oppropet. For mange kvinner innebærer dette forslaget tap av inntekt og pensjonsgivende inntekt fordi de blir tvunget ut i ulønnet perm. Definitivt ikke noe som fremmer likestillingen!

Henriette Finne (Snarøya, 2018-02-24)

#1368

Valgfrihet til hvert enkelt foreldrepar, og heller styrking av lengden totalt på permisjonen for barnets del. Betalt permisjon til 18 måneder!!

Siri Rygh (Oslo, 2018-02-24)

#1382

Jeg vente barn aug 2018 og skal amme i minst 12 månder og derfor kan ikke gir mitt permisjons tiden te mannen som tro han for betalt ferie te går på jakt siden eg må være med barna uasett.. så vi tape mitt lønn

Fallon Bourne (Moi 4460, 2018-02-24)

#1386

Dette må være opptil hver enkelt familie å finne ut av fra sin livssituasjon. Det er helt sykt at vi i demokratiske Norge, 2018, risikerer ytterligere detaljstyring for hvem av foreldrene som skal være hjemme med barnet.

Camilla Ude (Oslo, 2018-02-25)

#1388

Syntes familier skal ha rett til og velge selv! Hvorfor skal andre bestemme om hvordan vi selv vi gjøre ting som bare innebærer oss å vårt barn! Norge er et fritt land, la det være fritt.!

Linda Håland-Kaarvaag (Stavanger, 2018-02-25)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...