La familiene få tilbake bestemmelsesretten til foreldrepermisjonsfordeling.

Kommentarer

#604

Om far får lengre tid vil ammeperioden bli kortere, og det synes jeg er ugunstig. Ordningen idag gir større valgfrihet for hver enkelt familie.

Ida Eriksrød (Skien, 2018-02-21)

#605

Med så mange ulike familiesituasjonar må det vere opp til kvar enkelt heim korleis ein fordelar permisjonen!

Anette Dagfinrud (Sæbø, 2018-02-21)

#608

Fordi barnet bør stå i sentrum.

Camilla Torvik (Trondheim, 2018-02-21)

#618

Fordi som mamma trenge mange tid til å komme tilbake til hektene etter en fødsel. De burde heller gi far permisjonsrettigheter uavhengig av mors inntekt og la familiene bestemme fordelingen selv.

Camill Håkonsen (Larvik , 2018-02-21)

#627

Jeg signerer fordi - det er galt at barns rettighet til morsmelk begrenses for å fremme likestilling mellom foreldrene. Det er på tide at morsrollen med sine funksjoner anerkjennes av samfunnet igjen som nettopp det den er fra naturens side; Til sunne friske psykologisk stabile barn som etterhvert gangner hele landet, og arbeidslivet. Detaljstyring av familiestrukturen minner om kommunisme og skal ikke være en del av et fritt og demokratisk land. At våre folkevalgte politikere som gjerne forsaker familien i lange perioder for sin karriere, skal sette presedens for den korte permisjonstiden i en babys liv står ikke til tilliten verdig.

Jannie Eli Grønning (Kvaløysletta, 2018-02-21)

#628

Fordi jeg brugte det første halve år på å komme ovenpå og ikke koste meg med mini før den tiden. Hvis jeg skulle ha gått tilbake på job allerede der ville mit forhold til min søn ha vært så meget værre! Både mor og barn trenger tid til å komme seg og lære

Louise Sondrup (Bergen, 2018-02-21)

#646

Jeg mener at det ikke burde være fastsatte uker i det hele tatt. Foreldrene er voksne mennesker som fint klarer å fordele disse ukene seg i mellom uten detaljstyring fra høyeste hold! At mor skal begynne i jobb etter 15-30 uker er helt latterlig. Nattevåk og nattmating er veldig lite forenelig med 100% jobb, resultatet kommer til å bli enda flere kvinner som "tvinges" ut i sykemelding fordi de ikke klarer belastningen! For å ikke snakke om at de som velger å amme sitt barn, anbefalingene er fullamming til 6 måneder, hvor introduksjon av mat skal gå gradvis. Når barnet er 7.5 mnd ammer mor enda ganske mange ganger i døgnet! For å ikke snakke om hvor ødeleggende det er for det viktige samspillet mellom mor og barn, om mor tvinges ut i jobb for tidlig.

Cecilie Berglund (Otta, 2018-02-21)

#649

Jeg signerer fordi jeg mener hver enkelt familie selv må få velge hvordan permisjonen skal fordeles. Det blir helt feil å tvinge mor og barn til redusert amming etter 7 mnd! Man kan ikke undergrave biologiske forskjeller mellom kvinne og mann.

Katrine Brustad Melhus (Oslo, 2018-02-21)

#656

Familien burde få lov å bestemme fordelingen på permisjon selv. Norge må slutte å tru at folk ikke greier å gjøre noe selv.

Rikke Hagland Pedersen (Skui, 2018-02-21)

#657

Jeg signerer!

Andrea Remst (Hamar, 2018-02-21)

#663

Jeg signerer fordi amming er viktig for barnet, fordi nattamming kan fortsette forbi 7-8mnd og fordi ikke alle arbeidsplasser er tilrettelagt for perm og ammefri i lik grad.

Marit Hestnes (Oslo, 2018-02-21)

#679

Jeg mener hver og en familie vet hva som er best for dem i den situasjonen de er i.

Malin Hallem (Tromsø, 2018-02-21)

#681

Jeg signeter da jeg mener at dette ikke har noe med likestilling å gjøre. Med det nye forslaget så må jeg som kvinne ta ulønnet permisjon fra jobben der jeg mister både viktig intekt og pensjonssparing. Jeg ønsker å amme barnet mitt etter de norske retningslinjene, og ikke begynne å avenne barnet mitt fra amming fra fem månders alder. Jeg syns at det fremdeles skal være opp til hver enkelt familie å bestemme hvordan man skal dele opp permisjonen.

Henriette Bakka Olsen (Moelv, 2018-02-21)

#686

La foreldrene få velge selv!

Linn Pedersen (Mandal, 2018-02-21)

#689

Jeg synes det er en menneskerett , å beholde retten til fødselspermisjonsfordeling.

Cathrine Myklebust (Bergen, 2018-02-21)

#691

Dette er utrolig viktig både for barnas behov, og for ammingen. Og selvfølgelig ikke minst for barnets beste! Det skal ikke handle om pappaens beste, pappens rett på mer eller likestilling, og forsåvidt ikke mors/foreldrene generelt sitt beste heller. Det skal handle om barnets beste!

Tonje Lyng (Strømmen, 2018-02-21)

#700

Min familie har rett til og vet selv hva som passer vårt liv og vår hverdag best

Monica Nilsen (Horten , 2018-02-21)

#701

Familier burde få velge selv hvordan permisjonen skal fordeles.

Cathrine Melhus (Halden, 2018-02-21)

#708

Jeg signerer fordi dette er veldig viktig! Den første tiden trenger barnet mest moren sin. Mye pga amming! Selvfølgelig skal far også vær hjemme med barnet, men ikke før slutten av permisjonen og ikke før barnet er nærmere 1 år!

Caroline Larsen Kaurin (Skodje , 2018-02-21)

#726

Gi far 4 uker ekstra, ikke ta bort eksisterende permisjon. Det er flere land som har 1 års permisjon, dette er heller noe vi skal strekke oss etter og ikke gjøre det enda vanskeligere for amming. Tenker også spesielt på de barna som blir født for tidlig.

Marit Fjellro Løitegård (Furnes, 2018-02-22)

#749

Jeg signerer fordi jeg syns det er opp til foreldrene selv og velge hvordan de ønsker og fordele sin permisjon. Det er ikke alle familier det passer for at mor/far har en Så stor del av permisjonen som de må ta ut. Heller ikke alle fedre ønsker så lang permisjon, spesielt ikke min mann. Samtidig er det viktig og ta hensyn til mor og barn i forbindelse med amming. Amming er veldig viktig før barn og ved den nye fordelingen av permisjonen blir mange mødre nødt til og ta ut ulønnet permisjon eller slutte med ammingen tidligere og det er veldig synd om det ender med at ammingen må avsluttes tidligere enn hva mor ønsker selv.

Victoria Fjeld (Fredrikstad , 2018-02-22)

#752

Det nye forslaget er rigid og svært upassende. La familier bestemme selv!

Marit Solheim (Trondheim, 2018-02-22)

#755

Den nye permisjonsordningen har ingenting med likestilling å gjøre! Fødsel og barsel er og blir en kvinneoppgave. Vi kan ikke endre biologien på det! Å gjøre det vanskeligere for småbarnsforeldre er ikke rett! Og spesielt ikke når barnets beste får komme først, men blir et offer i likestillingskampen!!

Vilja Bathgate (Stord, 2018-02-22)

#764

Det er helt horribelt å frata familier retten til å bestemme selv. En ting er amming og mors kontakt med barnet, men også mor trenger tid på å hente seg inn etter 9 måneders svangerskap. Det tar tid før kropp og hormoner stabiliserer seg etter fødsel.

Stine Mari Hansen (Ålvik, 2018-02-22)

#772

Jeg signerer fordi dette er viktig for meg!

Iselin Halvorsen (Sande, 2018-02-22)

#777

Jeg syns hver enkelt familie skal bestemme hva de selv ønsker

Mona Reinhardtsen (Trondheim, 2018-02-22)

#783

Det bør være opp til familien å bestemme deres individuelle behov. Dagens ordning er fra før knapp med tanke på amming til barnet er 1 år. Jeg begynte i jobb da barnet mitt var 9 mnd, og kunne ikke kombinere jobb med amming. Denne gangen ønsker jeg å ta ulønnet perm for å kunne amme barnet lengre. Hvis de nye reglene vil gjelde, mister mor ytterligere permisjon og det vil være svært negativt. En bedre løsning er å forlenge permisjonen ytterligere, slik at mor får beholde sitt i tillegg til at far kan få lengre tid hjemme med barnet. Det viktige er at det ikke går utover mor/barn og ammingen.

Iselin Granbakk (Hordaland, 2018-02-22)

#790

Ønsker å beholde dagens ordning. Likestilling er bra, men i dette tilfellet slår det feil ut. Amming og babyens beste er viktigere.

Nina Da Rocha Ferreira (Oslo, 2018-02-22)

#797

Jeg signerer fordi jeg mener mor og barn har godt av amming. Det er moren som føder, og ammer. Det er ikke greit å stramme inn på de nåværende ammereglene.

Silje Bru (Stavanger, 2018-02-22)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...