La familiene få tilbake bestemmelsesretten til foreldrepermisjonsfordeling.

Kommentarer

#401

Jeg signerer fordi det er viktig å kunne tilpasse permisjonen til sine familiesituasjoner, enten om det er far som vil ha kort permisjon, eller mor som vil ha kort permisjon (eller fordele likt). Er man voksne nok til å få barn, bør man kunne klare å fordele en permisjon som passer for sine familier. Og det er foreløpig kun kvinnene som føder barn og viktigst av alt som har mulighet til å amme (for de kvinnene som ønsker dette). Det blir vanskelig å likestille alt!

Carina Wilmann (Sandvika, 2018-02-20)

#403

Vil ikke at noe skal endres på.

Daniella Hubred (Moss, 2018-02-20)

#417

Signerer fordi ingen families situasjon er like. Bør derfor være helt valgfritt.

Marita Teien Tønder (Andebu, 2018-02-20)

#419

Opplever dette som tvang og ikke likestilling. Likestilling for meg er å kunne ta et valg på samme grunnlag, økonomisk og helsemessig. Dette kan sette kvinner i en vanskelige situasjon ang evnt ulønna perm etc.

Carine Næss Andersen (Sandefjord, 2018-02-20)

#425

- Folk kan tenke seg og ta fornuftige valg.
- Det er til barnets beste å få amme lengst mulig.
- Mange kvinner er ikke klare for arbeidslivet så tidlig og sliter med skader ++ etter svangerskap/fødsel.
- Menn og kvinner er ikke like - men vi er like mye verdt. Biologien går foran fjomsete og toskete tanker om at vi skal være likest mulig- det er vi ikke, men det betyr ikke at far er mindre viktig!

Åse-Helene Munkli (Greåker, 2018-02-20)

#428

Kvar enkelt familie må få velga korleis permisjonstida blir fordelt mellom mor og far i deiras heim. Likestilling er viktig, men som det står her så kan det ikkje skje med tvang. I vårt tilfelle hadde eg villa hatt mesteparten av permisjonstida, og det er mannen enig i. Da er det ikkje opp til noen utenforstående å sei at me ikkje kan fordela det på den måten me ønsker og passer best for oss.

Karina Buisman (Sauda, 2018-02-20)

#431

Jeg signerer, fordi dette er så viktig!

Nancy Fjellhede (Vikersund , 2018-02-20)

#442

La familiene bestemme selv!

Sharin Pettersen-Surio (Sarpsborg, 2018-02-20)

#446

I alle familiar er det ikkje slik at far har moglegheit til å gå heime pga jobbsituasjon. Ellers burde mor og far fritt få velje korleis permisjonen skal fordelast.

Caroline Rudi (Hovdebygda, 2018-02-20)

#451

Signerer dette oppropet fordi jeg mener at hver enkelt må få bestemme hvordan de vil legge opp permisjonen til mor og far...

Marita Saltre (Barstadvik, 2018-02-20)

#454

Det er latterlig at staten skal bestemme hvem som skal være hjemme med barnet.

June Lindvik (Garnes, 2018-02-20)

#465

Familiens beste skal ikke gå på bekostning av såkalt likestilling. Vi får ikke likestilling ved tvang. Bruk heller ressursene på at far kan opparbeide rett til egen permisjon uavhengig av mor.

Camilla Skår (Sarpsborg , 2018-02-20)

#467

Dette burde være opp til hver og en familie, ikke bli bundet opp fra regjeringen! Flere pappa'er kan ikke ta ut pappaperm, barnet må nå starte enda tidligere i bhg enn ved 10 uker pappaperm! Det er ikke ønskelig for noen, og det er IKKE til barnets beste!!

Trine Nedremo (Vestfossen , 2018-02-20)

#483

Er selv mamma, ønsker flere barn og synes at man skal få bestemme selv! Mtp amming og for barnets beste

Victoria Willumsen (Harstad, 2018-02-20)

#502

Familier må få bestemme selv hva som passer dem best!

Line Eriksen (Råholt, 2018-02-20)

#508

Det er høl i huet at staten skal bestemme hva som er best for hver familie. Folk vet best sjøl!!!

Anne-gunn Gjerdingen (Grua, 2018-02-20)

#521

Jeg signerer fordi at dette e noe som burde være opp til hver enkelt familie. Visst ikke så bør det stå som det er. Man kan ikke endre på at det e kvinnen som føder og at det e kvinnen som ammer.
Ja både mor og far e viktige for barna, men på forskjellige måter. Man kan ikke endre biologien.

Tone Lise Hellal Kvingedal (Isdalstø, 2018-02-21)

#527

Vi bør absolutt legge bedre tilrette for amming! Dette er å gå bakfram inn i framtiden

Ane Holoen (Raufoss, 2018-02-21)

#529

fordi dette er feil

maja zeljic (SANDEFJORD, 2018-02-21)

#532

Hver enkelt familie er unik, og bør få organisere sin egen hverdag. Foreldrepermisjoben er også viktig for amming, noe en forkorting beviselig vil svekke. Kvinner og menn er biologisk forskjellige, det har ikke noe med likestilling i arbeidslivet å gjøre. Ta heller tak i likelønn og diskriminering/ nedprioritering.

Marit Vibe Endresen (Stavanger, 2018-02-21)

#534

Vi e en av de familian kor far måtte velge bort sin pappa perm på grunn av at han ville tapt 150 000 på å ta perm,dette fordi dæm kun regner etter grunn lønna å ikke totalt ka han hadde i inntekt. 2 pappa perma så han fra seg.

Tina Myrvang (Forsøl, 2018-02-21)

#551

Amming og mor bør prioriteres.

Mahwash Iftikhar (Oslo, 2018-02-21)

#563

Jeg synes det er foreldrene som vet best hva som er bra for akkurat sitt barn, og sin familie!

Ida Rødli Strømsnes (Trondheim, 2018-02-21)

#564

Jeg bor i Sverige, men er fra Gjøvik og kommer til å flytte dit igjen

Jane Hasli Mohammadi (Hisings Backa, 2018-02-21)

#573

La hver familie bestemme selv!

Marit Kirkevold (Bergen, 2018-02-21)

#577

Det er fortsatt kun mor som kan amme barna, og det er faktisk ikke en enkel sak får alle. Det er for mange kvinner et sant slit som krever mange timer om dagen. Og ikke minst en veldig slitsom jobb som gjør mange slitne. Jobb og amming hører ikke sammen.

Randi Eide (Øvre Årdal , 2018-02-21)

#581

Jeg mener at familien bestemmer dette selv. Ikke staten.

Delvin Chooly (Bodø, 2018-02-21)

#585

Jeg mener familier skal få tilpasse permisjon til egne behov! Ikke statens meninger om hva som er best!

Camilla Sigvaldsen (Kvaløya, 2018-02-21)

#592

Jeg signerer fordi jeg mener at et overformynderi fra staten ikke er veien å gå; en sko passe ikke alle familier, det er ren og skjær fakta. Mer permisjon til far er vel og bra, men å ta den fra mor og sørge for ganske kraftige økonomiske innhugg for mange blir bare feil. Det blir mer attraktivt å være aleneforsørger. Hva slags samfunn ønsker vi oss egentlig?

Victoria Sønsteby Verås (Kristiansand, 2018-02-21)

#599

Jeg ønsker valgfrihet i demokratiet Norge

Silje Katrine Sem (Drammen, 2018-02-21)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...