Hent Leila Bayat hjem til Norge

Kommentarer

#802

Det som har skjedd her er en skandale.
Leyla skulle vært innvilget opphold forlengst, hun dokumenterte at hun var dømt til pisking. Norge har ratifisert FN-konvensjonen og EMK, dette medfører at vi aldri skal sende mennesker til land hvor de risikerer tortur/dødsstraff. Derfor bor Krekar trygt i Norge. Likevel har landet ved flere anledninger brutt avtalene og utsatt asylsøkere for betydelig risiko. To menn ble utsatt for grufull tortur og påfølgende henrettelse etter utvisning, nå er altså Leyla blitt utsatt for pisking.
Dette kan ikke vi som nasjon stå inne for.
Leyla må hentes tilbake i trygghet og få fortsette sitt liv her sammen med sønnen. Hun bør også tilkjennes erstatning for den lidelse hun er påført.

Elin Hege B Bratvold Lona (Bergen , )

#810

Prinsipielt en svært viktig sak hvor hensynet til mennesket og deres trygghet ikke har blitt ivaretatt- som det er svært godt dokumentert hvilken trussel utsendelse hadde. Trist, men nå må hun hentes Hjem. Jeg betaler gjerne det jeg kan bidra med for å få henne hjem.

Mahad Awaleh (Oslo, )

#818

Det er det eneste rette

Turid Horgen (Kongsberg, )

#824

Det er ikke riktig å sende en kvinne hjem etter å ha vært i Norge så mange år. Og hvorfor skulle hun bli tvangsendt og skille fra familien sin?? UDI må bruke fornuften. La henne komme hjem til familien.

Maria Ho (Oslo, )

#825

For en mer human flyktningpolitikk!

Gudrun Nordmo (Oslo, )

#826

Fordi dette er Norge sitt ansvar. Det er ikke sånn vi behandler våre medmennesker.

Gudrun Rueslåtten (Sauda, )

#828

Ingen skulle bli pisket. Punktum.

Tonje Solstad (Bødalen, )

#830

NOK ER NOK!

Linn Monica Ullarøy (Nes, )

#835

Brudd på menneskerettigheter og å sende mennesker til tortur er ikke greit

Thea Båtevik (Bergen, )

#846

Fordi norske er et fredelig land og alle burde ha mulighet til å søke hjelp her og få den hjelpen dem trenger!! Listhaug skulle hatt sparken fra jobben sin..... dette er uakseptabelt.

Maren Johansen (Flateby, )

#847

Jeg trur på menneskerettigheter og dette er ikke Norge verdig

Merete Holm (Bjørnevatn, )

#856

Jeg signerer fordi nok er nok. Det norske myndigheter gjør er grenseløst kynisk for å beholde "brune" stemmer. I tillegg er det rett og slett ondskapsfullt å skille mor og barn!!!!!

Eldfrid Lundestad (Fredrikstad, )

#863

Vi kan ikke se på at Norge er med på å bryte menneskerettighetene!

Ruth Vendil Vatne (Salsnes, )

#868

Jeg skammer meg over å være norsk.

mariann hermani (oslo, )

#869

det skulle bare mangle

Anita Cathrine Karoline Sæterøy (Hemnes, )

#874

Enhver mor burde kunne leve i et trygt land sammen med sine barn. Bytt henne ut mot Krekar...

Magni Grlj (Izola, )

#879

Norge må endre sine lover om å sende ut personer fordi dem TROR at papirer er falske! Bedre undersøkelser på dokumenter må gjøres.

Natasha Abbas (Oslo, )

#887

Dette er urettferdig og ikke humant. UDI måååå begynne å tenke seg om. Vis medfølelse og legg ned deres rigide måte å dømme på.

Marie Andrem (Oslo, )

#890

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Maria thorsen (Kopervik, )

#892

Jeg signerer fordi dette er ikke akseptabelt noen steder, og her i Norge var hun trygg.

Ellen Merete Hveberg (Hamar, )

#894

Hun skulle aldri ha blitt sendt ut i første omgang...

Lise Mari Systad (Ulset, )

#903

Menneskesrettigheter

Mahsa Haugsdal (Heggedal, )

#904

Jeg signerer, fordi Norge ikke kan være bekjent med å gjennomføre utvisninger som fører til menneskerettighetsbrudd!

Elin Pilgaard (2100 Skarnes, )

#907

Menneskerettighetene respekteres ikke av Norges regjering, statsapparat eller Høyesterett.

Steinar Almelid (Bali, )

#911

Det burde være åpenbart

Frode Strøm (Trondheim , )

#916

Ho skulle ikkje blitt sendt ut av Norge #menneskerettigheter # barnekonvensjonen

Marta-Alice R.Werthim (Stavanger, )

#922

Dette er en Skamm for Norge .

Tore Sjøthun Pettersen (Oslo, )

#923

Hun burde gjenforenes med sin sønn trygt her.

Eliann Holtung (RE, )

#924

Det er en skam at den norske regjeringen oppfører seg så inhumant. Ikke min regjering!

Helga Johanne Størdal (Gamle Fredrikstad, )

#943

Fordi det er helt utrolig at dette i det hele tatt har skjedd. Jeg håper det går bra med Leila framover og at hun kan få komme tilbake så fort som overhode mulig! Blir flau og rett og slett forbanna over at vi sitter slik vi sitter på vår høye hest og ikke eier empati.

Sofie Bjørkøy (Trondheim, )

#951

Norge har brutt den internasjonale menneskerettighetsloven, ved å sende Leila tilbake til et land hvor hun ville bli utsatt for tortur. Her må vi rette opp det som er gjort feil, så godt man kan..

Julie Skaufel (Oslo, )

#954

Er imot misbehandling.

Berivan agrin (Sørum, )

#955

Jeg signerer dette oppropet fordi jeg mener Norge, som et av verdens rikeste land og en såkalt fredselskende nasjon, bør gi mennesker som åpenbart har behov for det asyl. Vi har ratifisert FN menneskerettighetserklæring, og vi plikter også under norsk lov å gi asyl til mennesker som står i fare for å bli drept, torturert, forfulgt eller utsatt for umenneskelig behandling i sitt hjemland.
I stedet for å fokusere på at vi skal la færrest mulig flyktninger få asyl i Norge, kan vi kanskje fokusere på å bedre kompetansen vår i slike saker, samt søke kunnskap om hvordan vi kan få til en enda bedre integrering i Norge.

Oline Christine Nikolaisen (Vinterbro, )

#957

Igjen utsatt for tortur.

Bjørg Knudsen (Trondheim , )

#972

Det er en skam å sende Leila tilbake til Iran der hun ville bli torturert. Nå er det nok av brudd på menneskerettighetene.

Wenche Holter (Hønefoss, )

#973

Jeg mener Leila Bayat er i fysisk fare for å bli pisket og torturert igjen. Iranske myndigheter er nådeløse, Norge må ta ansvar og innvilge opphold for henne, dette er t.o.m skrevet i norges lover og FN sine lover. Det er også snakk om at hun har sin 12 år gamle sønn i Norge. Dette er umennesklig behandling, dere må rette oppi snarest.

Maria Lloyd

maria koefoed lloyd (oslo, )

#977

vi er et rikt land og er forpliktet til å hjelpe medmennesker.

chris kvande (trondheim, )

#980

Hva er poenget med å sende noen tilbake til hjemlandet etter så mange år? Hun har kjæreste å sønn her hjemme i Steinkjer, umenneskelig!!!

Sandra Sandnes Aune (Sparbu, )

#985

For å få Laila Bayat hjem til Norge

Zeynep Karagoz (Oslo , )

#993

Slik skal det ikke være.

siv øvernes (Alta, )

#996

Norge må være seg sitt ansvar bevisst. Vi har menneskerettigheter å ta vare på. Dette er dessverre nok en sak der Norge mister troverdighet.

Eva Rogneflåten (Kolbotn , )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...